Stoppa föreslagen exploatering av Falsterbokanalen, projektet Gläntan

Kommentarer

#602

På grund av att det är ett rikt djur- och insektsliv i hela området och att det därför har ett högt naturvärde.

Carina Wattmo (Höllviken, )

#611

Bevara den del av natur som finns kvar. Snart har vi inga grönområden kvar om alla ytor ska bebyggas!!

Sami Jisser (Höllviken, )

#614

Fördärva inte Näset mer!!

Maria Jerre (Höllviken, )

#616

Det är väldigt dumt att exploatera naturen så nära vattnet, när vi vet att vi står inför en period av havshöjning vilket gör att man riskerar att, ursäkta uttrycket, kastar pengarna i sjön.

Henrik Brink (Eslöv, )

#618

Jag vill bevara naturen och inte förtäta området.

Annika Björkdahl (Höllviken, )

#632

hänsyn bör även tas till den förväntad havshöjningen och den återkommande bristen på dricksvatten på somrarna.

Viveka Bohn (Falsterbo , )

#640

Jag skriver under för miljön och barnens skull. Vi kan inte exploatera det lilla andrum vi har kvar. Här leker förskolor, här är orientering, här promeneras och här bor fåglar, ugglor o smådjur.
Snälla bygg inte sönder ett av våra sista naturområden i Höllviken.

Åsa Timelin (Höllviken , )

#642

Galna beslut - så besviken. Kul om man lyssnade på oss som bor här 🥲någon gång….
Fd besviken moderat

AnnaKarin Nilsson (Höllviken , )

#645

För mycket exploatering på Näset! Vi måste värna och vara rädda om den natur och strövområden som finns idag. Jag vill inte att Näset ska kännas som en förort med höghus etc. Det hette väl så en gång.. inga höga hus ska byggas på Näset.
Den ökade trafiken som blir kommer att bli en katastrof, det är redan ansträngt som det är morgon och kväll med pendlingstrafiken.
Bevara Näset som det är nu innan det är försent! Naturen kan vi aldrig få tillbaka och det är just därför många bor på Näset.. lugnet och naturen. Tack för ordet.

Petra Hansson (Skanör, )

#648

Detta är ett av få naturområden i vår närhet som både vi och våra barn ofta njuter av.

Anna Neldeborn (Höllviken , )

#650

Jag har tagit del av planen och tycker den är mycket mycket oklok. Jag vet hur känsligt och viktigt området är för naturen. Hela min släkt kommer från Kämpinge och Ljungen. Har vistats där hela mitt liv under långa perioder. Tänk på naturen! Tänk på trafiken. Tänk på att inte fördärva de finaste värdena området har.

Elisabeth Williamsson (York, )

#654

Bevara den fantastiska naturen

Liselott Johansson (Vellinge, )

#657

Gillar inte exploateringen vid Falsterbokanalen.

Birgit Härdig (Höllviken, )

#662

Att jag bor i Ljunghusen och jag önskar INTE att vår natur skall exploateras, unik natur som är därför jag bor här. Vi behöver inte mer trafik på denna väg, med broöppningar är det redan katastrof. Höghus förstör sikt, vyer över vårt näset.

Klas Olsson (Ljunghusen, )

#663

Jag motsätter mig den föreslagna exploatering av Gläntan, och ser hellre en bebyggelse som bättre passar in i miljön på platsen.

Henrik Wickström (Höllviken , )

#665

Ett värdefullt område med en flora och fauna som bör bevaras ska inte exploateras fullskaligt. Andra områden som är lämpligare för bostäder och kontorslokaler finns i kommunen.

Ingrid Roos (Höllviken , )

#670

Låt oss värna om Näsets djurliv.

Catharina Hindsö Bjerking (Höllviken, )

#671

Vill inte förstöra den fina naturen vid kanalen

Monica Nilsson (Höllviken , )

#673

Jag är emot en sanslös och förfstörande bebyggelse vid kanalen. Låt scoutgården vara kvar! Komplettera med liknande , gärna marina, verksamheter. Viktigt för våra barn och ungdomar!!

Gisela Stavne (23642 Höllviken, )

#678

Värnar om vår speciella miljö!

Lotta Wiberg (Falsterbo , )

#682

Det inte bör byggas mer i höllviken

Ylva Lindgren (Höllviken, )

#687

Jag vill rädda naruren.

Birgitta Svensson (Malmö, )

#688

Påverkan av vår natur

Sonja Nilsson (Vellinge , )

#689

3e generationen Näsetbo, jag vill att min barn skall kunna uppleva samma fina natur som jag gjorde som barn, kommunen blir fulare och med mindre natur för varje år, med vilken rätt förstors dessa gmensama värden för alltid? Gradvis parasiteras och förstörs exakt det som är kommunens attraktionskraft och jag hade önskat att någon undersökte vem som tjänar på detta ekonomiskt.

Fredrik Jensen (Höllviken, )

#695

Stoppa fortsatt exploatering av Näset till varje pris.

Ola Kullengren (Skanör, )

#710

Jag ej vill att området ska bebyggas.

Tintin Norman (Skanör , )

#711

Området ä rekreation o fritid för barn o ungdomsverksamhet samt för boende.
Kommunen gör för lite redan idag för barn o ungdom

Johan Gustafsson (Höllviken, )

#722

Klart som fan vi inte ska skövla den sista orörda naturen vi har i hölle

Christoffer Lindkvist (Höllviken, )

#723

Vill bevara naturen

Emma Fritz (Höllviken , )

#727

Vi måste bevara den unika naturen och inte bara räkna allting i pengar. Marken är värdefull ur natursynpunkt.

Ingrid Liljenfors (Vellinge , )

#734

Jag värnar om den lilla natur vi har kvar.

Gussi Lilia (Höllviken, )

#736

Bevara vår natur, djurlivet och ekosystemet!

Britt- Marie Boethius (Höllviken, )

#738

Bevara de naturstråk vi har kvar. Området som planeras att tas i anspråk är för stort i förhållande till den totala storleken på naturreservatet. Fåglarna (men även andra djur) behöver sin skog. Placeringen kommer öka den redan existerande bilproblematiken och det är tillräckligt med bilfart längs våra vattennära stråk.

Theresa Hamburger (Höllviken, )

#756

Det är otroligt viktigt att bevara Höllvikens sista naturområden, inte bara för oss som bor i Höllviken utan även för badgäster och turister. Låt inte Höllvikens själ gå förlorad.

Birgitta Fordyce (Stockholm , )

#763

Jag vill inte se en masseploaterimg och mängder av biltrafik på denna plats. Centrumanläggnimg är fullkomligt onödig. Det som finns vid Toppen räcker mer än väl. Förstör inte denna vackra och fridfulla del av Höllviken. Det byggs redan alldeles för mkt och för stort av en karaktär som är skrämmande. Känner hur både min farmor och far vrider sig i graven. Personligen tycker jag att Näsets utveckling tagit an bedrövlig vändning under mina 60 år.
Men kommunen tar varje chans att offra delar för att klämma in mer rika människor och skattepengar. Att dessutom ta busshållplatsen vid Höllvikstrand är bedrövligt!

Gunilla Norlund Sivermark (Höllviken , )

#768

Jag har vuxit upp i Höllviken och det vore oerhört synd ifall naturen där skulle förstöras.

Tor Boëthius (Göteborg, )

#770

Vi ser alla vad som händer med städer där det byggs lägenheter… 👎👎👎

Sebastian Andersson (Höllviken , )

#773

Uppvuxen i Vellinge, bott större delen av mitt liv där och min familj bor fortfarande kvar medan jag är iväg på äventyr. Förstår inte hur kommunen tänker! Vägarna klarar det inte, men framförallt så klarar inte naturen det!! När ska Vellinge kommun börja prioritera framtiden än att kapitalisera på sköra marker och natur?!

Sanna Jensen (Uppsala , )

#779

Girigheten har gått för långt. Kortsiktig vinning för kommunen och exploatörer går för långsiktiga värden för kommande generationer. Jag skäms.

Rikard Ekström (Höllviken, )

#780

Höllviken är redan så exploaterat, vill bevara mer natur.
Bygg på andra sidan kanalen istället vid båtparkeringen.

AnnA Pilåker (Höllviken , )

#781

Jag vill att vi ska bevara den lilla natur som fortfarande finns kvar i Höllviken och som gör Höllviken till just Höllviken. Bygg utåt istället, inte ännu mer tätbebyggt. Nej... Den mysiga skogen vid kanalen vill vi ha kvar! Älskar att gå där på mina promenader!

Caroline Holmberg (Höllviken, )

#787

Naturen är en viktig del av Falsterbonäset
vilket kommunen nu frångår med en okänslig exploatering.

paul ahlqvist (HÖLLVIKEN, )

#796

Det räcker nu, ingen mer exploatering tack!!

Monica Glans (Vellinge , )Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...