Parken Herrängsskogen behövs för hållbar stadsplanering

Kommentarer

#3

jag tycker det är förfärligt om man ska bebygga och riva Herrängsskogen!

Eva Karlsson (Älvsjö, 2021-11-11)

#6

Jag tycker skogen ska behållas som den är. Leker ofta där med barnen.

Gustav Månsson (Stockholm, 2021-11-11)

#17

Jag skriver under pga att jag värnar om naturen och den viktiga lek- o rekreationsmiljö, som Herrängsskogen utgör.

Lena Pettersson (Stockholm, 2021-11-11)

#21

De få grönområden som finns måste bevaras

Pär Åström (Älvsjö , 2021-11-11)

#23

Denna skogen måste bevaras. Skolbarnen använder denna skogen dagligen och alla hundägare. Vi behöver verkligen denna gröna oas. Det byggs redan jättemycket i Älvsjö.

Tina Lundström (Stockholm , 2021-11-11)

#25

Våra barn leker mkt i den skogen, de lär sig naturvård o de får känsla för värden som är viktiga om vår världs överlevnad.

Kate Palm (Stockholm , 2021-11-11)

#30

Bygg inte över grönområden. Det är felaktigt ur miljösynpunkt.

Wanda Sikorska (Stockholm, 2021-11-11)

#38

Den lilla skog som finns får inte minskas alls. Används dagligen av många barn och andra.

Klas Hansson (Älvsjö, 2021-11-11)

#42

Jag vill besvara herrängsskogen där mina barn tycker om att leka.

Emelie Virgin (Stockholm, 2021-11-11)

#47

Herrängsskogen bör bevaras så att förskolor kan fortsätta att gå dit för utflykter och skolor kan ha orientering och andra aktiviteter under skol-och fritidstid. Vi är även många som bor i närområdet som joggar, promenerar och leker med våra barn i skogen. Det är även av stor vikt för området att det finns skogsområden bevarade som tar upp koldioxidutsläpp.

Nina Bäckström (Älvsjö, 2021-11-11)

#48

Sista viktiga grönområden som försvinner. Redan förtätat mycket. Människor behöver träd.

Sigrid Salomonsson (Stockholm , 2021-11-11)

#58

Jag är för att bevara skogen i befintligt skick och mot dess exploatering för ny bebyggelse.

Lilian Bjelton (Stockholm, 2021-11-11)

#66

Jag tycker de få grönområden som finns i en storstad som Stockholm bör bevaras för att gynna mångfald och behålla viktiga naturområden för stadens invånare

Roger Olsson (Älvsjö, 2021-11-11)

#68

Skogen bör bevaras, tycker jag.

Margareta Janheim (Stockholm , 2021-11-11)

#69

Bygga bort skog för ytterligare bostäder i området? Förstöra viktig natur? Låt icke girigheten vinna. Tänk om, tänk rätt!

Anna Wahlström Lewén (Stockholm, 2021-11-11)

#73

Grönområden är livsviktiga!

Tomas Sjöberg Bexelius (Älvsjö , 2021-11-11)

#84

Området kring Herrängsskolan, ner till Vantörsvägen, är en viktig oas för oss som bor i Herrängen.

Bengt Leijon (Stockholm, 2021-11-11)

#88

Vi måste ha kvar skogen!

Mattias Lundqvist (Stockholm, 2021-11-11)

#90

Min dotter ska få växa upp med natur, även om vi valt att hon ska växa upp i Stockholm

Annika Hallgren (Älvsjö, 2021-11-11)

#93

Skogen är viktig för rekreation och lek. Närliggande skolor har delar av sin verksamhet i den skogen. Bevara skogen, grönområden är viktiga för välbefinnandet.

Jessica Collin (Älvsjö, 2021-11-11)

#95

Vansinne att ta bort skog här.

Reine Eserstam (ÄLVSJÖ, 2021-11-11)

#103

Vi tyxker den skogen ska få fortsätta utnyttjas av skolor,förskolor,och för oss som bor i närheten.

Victoria Larsson (Stockholm , 2021-11-11)

#108

Denna fina gröna lunga är en viktig del för många boende i Herrängen, Fruängen och Långbro. Det är den enda skogsplätt som finns i Herrängen och Långbro. Här finns en liten plats att orientera, rasta hundar, motionera och göra utflykter. Skogen används av barnen från alla skolor och förskolor i området. Att skövla delar av detta viktiga lilla skogsparti vore förödande för alla boende och djur i området som söker allt som är välgörande från skog, träd och grönska. Att bygga en mur av bostäder mot Vantörsvägen känns inte långsiktig miljömedvetet. Det är just dessa små partier av skog som gör att många människor söker sig till våra fina förorter.

Jenny Odell (Älvsjö, 2021-11-11)

#111

Jag anser att grönområden behövs.

Maria Benckert (Stockholm, 2021-11-11)

#115

Skogen är jätteviktig för skolbarnen som har en alltför liten skolgård. För alla boende runt skogen är den en fristad, viktig för rekreation och trivsel. Ett bostadsområde behöver grönområden!

Jenny Arthur (Stockholm, 2021-11-11)

#116

Skogen är en underbar oas för oss i området och nyttjas dagligen av bl a Herrängens skola.

Ingrid Salomonsson (Stockholm , 2021-11-11)

#123

Vill inte ha nybygge av bostäder i nuvarande Rulleskogen.

Joakim Sundberg (Stockholm, 2021-11-11)

#133

Träd behövs. Ur så många olika aspekter. Styr upp Västberga industriområde, Segeltorp/Smista osv först!!

Charlotta Hybbinette (Stockholm , 2021-11-11)

#134

Herrängsskogen tillhör Stockholms ekologiska infrastruktur och är en dokumenterad särskilt betydelsefull livsmiljö för skyddsvärda arter (ESBO). Vi behöver verkligen bevara de kvarvarande grönområdena i området och på detta sätt bidra till rekreation o hälsa.

Torbjörn Hammar (Stockholm, 2021-11-11)

#138

Jag har lekt i den skogen under hela min uppväxt. Vi var där med dagis och i lågstadiet. Jag har tagit promenader där. Det är ett fint grönområde som inte borde tas ned.

Ilma Aase (Stockholm, 2021-11-11)

#152

Förstörda naturvärden går inte att få tillbaka

Joachim Wolff (Älvsjö, 2021-11-11)

#153

Detta planerade byggnade kom mig till känna så sent som idag (2021-11-11). Jag kommer personligen redan imorgon ta kontakt med staden för att opponera mig mot planerna, vilka jag anser är helt galna. Detta grönområde är en vital del av Herrängen/Långbro och jag hoppas att vi blir många som protesterar mot detta.

Magnus Eriksson (Älvjsö, 2021-11-11)

#159

Jag anser att all naturmark ska sparas. Bostäder bör byggas på redan 'förstörd' mark som gammal industri mark o likn.
Fördtörd natur kan ALDRIG åtetställas. Ingreppen är alltså icke reversibla.

Mia Bratt (Älvsjö, 2021-11-11)

#172

Denna skog har jag växt upp vid och med och den är en enormt viktig lunga för hela Herrängen/Långbro. Området nyttjas dessutom av skolor och förskolor för att ge barn i området en adekvat och viktig närhet till naturen. Det finns andra platser att bygga på. Ta inte bort skogarna!!!

Anna Keding (Stockholm, 2021-11-11)

#173

Det är ett fruktansvärt förslag att bebygga en av de få grönytor som existerar i villastaden. Dessutom en välanvänd grönyta för motionärer, dagisbarn och skolbarn. Bisarrt!

Tom Johansson (Stockhom, 2021-11-11)

#174

Vill bevara skogen

Lena Isaksson (Stockholm, 2021-11-11)

#179

Jag uppskattar våra grönområden

Marie Leksell (Älvsjö , 2021-11-11)

#181

Den skogen används varje dag av skolan - låt den vara kvar

Annsofie Flodin (Herrängen, Älvsjö, 2021-11-11)

#182

Vi behöver bevara de få grönområden som finns kvar

Patrik Meissner (Stockholm, 2021-11-11)

#186

Måste bevara skogen som vi. Bygg på industri mark istället.

Kjell-Åke Fälling (Stockholm , 2021-11-11)

#191

Detta är ett viktigt naturområde för barnen både i Herrängens skola och boende i området!

Veronica Biddick (Älvsjö, 2021-11-11)

#195

Barn i området måste få ha utrymme att ströva kring, leka och/eller utforska i en varierad natur!

Robert Wennström (Stockholm, 2021-11-11)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...