Stäng inte Beroendemottagningen för kvinnor!

Kommentarer

#1414

Jag skriver under för att jag tycker det är skamligt att ens överväga en nerläggning för som mest utsatta i vårat samhälle!

Olivia Wetterskog (Göteborg , )

#1433

För alla de kvinnor och barn som behöver hjälp för att ta sig ur sina förövares klor. Och för att det i längden kostar samhället mycket mer med alla följder som all typ av våld för med sig!

Helena Tamme (Örebro, )

#1438

De små kvinnoseparatistiska enheterna är nödvändiga för att kunna ge kvinnor den hjälp de behöver.

Vera Peterson (Göteborg , )

#1448

Jag har flera vänner som har lyckats bli drogfri och även läka från deras traumatiska upplevelser med beroendemottagningen

Linn H (Tjörn, )

#1456

De utsatta kvinnorna behöver hjälp för att få ett bättre liv. Färre kvinnor kommer bli hjälpta om mottagningen stängs när det instället borde vara fler. Det är värt mycket pengar att hjälpa dessa kvinnor som inte kan hjälpa sig själva. De är en utsatt grupp som är beroende av hjälp.

Katja Kristensson (Växjö, )

#1469

Jag anser att beroendevården för kvinnor är livsviktig eftersom många kvinnor varit utsatta för övergrepp och behöver känna sig trygga för att kunna tillgodogöra sig vården som ges.
Har egen erfarenhet av detta och har sett konsekvenserna på nära håll av hur illa det kan gå när offer och förövare befinner sig på samma vårdinrättningar.

Mira Radovanovic (Göteborg , )