Låt Stigbergskliniken vara kvar!

Kommentarer

#1208

Dumt att lägga ner en verksamhet som fungerar bra, ogenomtänkt.

Anna Görsch (Göteborg, 2021-10-23)

#1213

Det är ett helt orimligt och idiotiskt beslut att stänga kliniken. Nu, efter en pandemi och när statistiken visar hur självmordsförsöken ökar.

Stina Holgersson (Mölndal , 2021-10-23)

#1219

Stigbergsklinikens personal gör ett fantastiskt arbete och kliniken behöver verkligen få finnas kvar både för våra missbrukare och för oss socialarbetare.

Katarina Hederstad (Göteborg , 2021-10-23)

#1220

För att få behålla en bra och mänsklig beroendevård i Göteborg!

Brita Olofsdotter (Göteborg , 2021-10-23)

#1221

Det är allt för många hemlösa och missbrukare som inte får hjälp som redan idag är alldeles för otillgänglig.

López Sandra (Halmstad, 2021-10-23)

#1224

Beslutet är huvudlöst! När ska våra kommunpolitker fatta att vårdapparaten ska och får kosta pengar! Att det är en självklar del i ett civiliserat samhälle! Att det handlar om att ta ansvar för kommunens invånare, även de som av olika anledningar hamnat utanför.
De prioriteringar som gjorts - t o m mot invånarnas vilja - tyder mer o mer på att vissa politiker kör sitt eget race, utan respekt o hänsyn till väljarna, utan insikt, omdöme och förmåga att blicka framåt. Låt Stigbergskliniken vara kvar o låt oss väljare behålla åtminstone ett fragment av respekt för kommunpolitiker o tjänstemän!

Jan Dahlin (Göteborg, 2021-10-23)

#1225

Vården på Stigbergskliniken är viktig och har goda resultat!

Elinor Norén (Falköping, 2021-10-23)

#1226

Många patienter har fått en bra vård, motivation och stöd att ta sig bort från beroendeproblematik.
De lämnas nu utan det stödet då psykiatrin inte lyckas ta emot det antal patienter som Stadsmissionen gör.

Ulla Halvarsson (Göteborg , 2021-10-23)

#1231

Tycker att vårt samhälle förfaller.

Kent Andersso (Sollebrunn , 2021-10-23)

#1232

Enda rimliga är att ha kvar, Sahlgrenska har mycket som det är

Tobias Bäckemo (Göteborg, 2021-10-23)

#1238

Jag skriver under för att det är rimligt att ha kvar en klinin när sjukvården redan ovanligt belastad

Fredrik Österström (Göteborg , 2021-10-23)

#1241

Stigbergs kliniken behövs! Den hjälper många och har räddat liv. Förstör inte detta!

Karin A Skoglund (Göteborg, 2021-10-23)

#1245

Sahlgrenska är redan överbelastat. Fick info av en som jobbar med missbruk där att det blir svårt att möta det trycket som kommer att resultera.

Vidar Höök (Göteborg, 2021-10-23)

#1255

Det jobb ni gör är viktigt. Man kan inte likrikta vården. De som söker er är ju inte fyrkantiga. Det måste finnas olika alternativ och en bred kompetens där man förhoppningsvis samarbetar för att nå så många som möjligt.

Melanie Wallqvist (Göteborg, 2021-10-23)

#1258

Mycket bra klinik som är ett föredöme för hur man bör arbeta med beroendevård!

Carolina Lindström (Borås , 2021-10-23)

#1261

Jag arbetade på Verksamhet Beroende på Sahlgrenska Universitetssjukhuset under ett antal år och kunde se hur underfinansierad och överbelastad verksamheten var. Det har skett en systematisk avveckling av verksamheten, där enhet efter enhet har monterats ner. Jag såg hur Linnéteamet, Järntorgsteamet, Brofästet Samverkansteam, Beroendemottagning Kviberg, Tillnyktringsenheten och Avdelning 363 försvann. Nu ska även Beroendemottagning Olskroken-Team Kvinnor läggas ner. Substitutionsvårdens underkapacitet har tvingat fram ett s.k. intagningsstopp, vilket innebär att allvarligt sjuka patienter i behov av läkemedelsassisterad behandling för opioidberoende (LARO) sannolikt kommer dö i vårdköer. Personalflykten från Beroendemottagning Olskroken är också medialt uppmärksammad. Beroendevården begränsas nu till en fungerande basmottagning (Beroendemottagning Hisingen), två dysfunktionella slutenvårdsavdelningar (367 och 368), en fungerande regional behandlingsenhet, en nystartad Mottagning för spelberoende och skärmhälsa, två fungerande samverkansteam för unga vuxna (Mini-Maria Nordost och Mini-Maria Hisingen), en dysfunktionell slutenvårdsavdelning för unga vuxna, en dysfunktionell Dagvårdsavdelning, en låst Substitutionsvårdkedja och en överbelastad och tidigare nedläggningshotad Alkoholklinik (Nordhemskliniken), som tvingats till drop-inbesök där patienter som söker vård för alkoholmissbruk måste ställa sig på kö inför allmän beskådan på 3:e Långgatan. Motiveringen, som egentligen är öppet skamlös och verklighetsfrånvänd, kläs i den vanliga NPM-retoriken: effektivisering, samlokalisering, koncentrering, kompetensförsörjning, omställning och flexibilitet. Ingen arbetsgivare, arbetstagare, patient eller anhörig tror på detta. Det är lika uppenbart för alla att det handlar om en ansvarslös liberal hälsopolitik. Att lägga ner Stigbergskliniken på grund av att man inte beviljar versamheten 3 miljoner per år är lika irrationellt som det är cyniskt. Beroendekliniken har knappast kapacitet att ta emot dessa patienter - kliniken kan inte på långa vägar hantera sitt eget patientunderlag. Bara den alkoholrelaterade belastningen på specialistpsykiatrin, specialistvården, akutsjukvården, polismyndigheten, rättsväsendet, socialtjänsten, företagshälsovården och den ideella sektorn räknas redan i tiotals miljarder per år. På regional nivå,i VGR, kommer kostaderna för nedläggningen av Stigbergskliniken att vida överstiga de blygsamma besparningar man gör genom att häva upphandlingen och avveckla verksamheten. Och det är bara alkohol! De narkotikarelaterade kostnaderna (lidande, ohälsa, våldsutsatthet och död, vård, omsorg, rehabilitering, habilitering, prevention, rättskipning etc.) är svåra att ens föreställa sig.

Det här är inte välfärd. Det här är inte ens värdigt. Hur kan vi tillåta detta?

Karl Ericsson (Göteborg, 2021-10-23)

#1274

En välfungerande verksamhet ska inte läggas ner.

Inga Lindskog (Göteborg, 2021-10-24)

#1277

Jag vill inte att stigbergskliniken läggs ner. Det är viktigt att den får vara kvar.

John Wernet (Göteborg , 2021-10-24)

#1278

Kvalité är viktigare än kortsiktig ekonomi. Omänsklig politik lönar sig inte.

Sara Pejlare (Göteborg , 2021-10-24)

#1279

Jag vet att Stigbergskliniken gör stor skillnad för många utsatta människor.

Isabell Brunsten (Kungälv, 2021-10-24)

#1282

Det måste ta slut med stängningarna av välfungerande och välbehövliga verksamheter. SU har blivit maktgalna och politikerna är inte insatta.

Elin Spalding (Göteborg , 2021-10-24)

#1286

Jag skriver under på grund av att detta är en mänsklig rättighet!

Andersson Linnéa (Göteborg , 2021-10-24)

#1287

Anhörig behöver stöd från Stadsmissionen, utan dem hade hon aldrig varit där hon är idag. En livlina.

Hanna Söderqvist (Göteborg , 2021-10-24)

#1289

Vem fan hjälper dina budgetnedskärningar, byråkratnisse utan verklighetsförankring. Inte ens dina siffror, det är svaret, vet vi som kollar.

När upplevde du som beslutar om liv hemlöshet senast? Fattigdom; daglig svält pga ekonomiska skäl?

Du som sitter i maktposition förstår inte vad denna klinik gör för utsatta och det visas igenom blotta tanken om att stänga ned livlinan för Lars, Anki, Sara... vanliga människor du i maktposition inte skulle vilja beblanda dig med om de inte nåtts av Stigbersklinikens stöd. Säg som det är, när var du utsatt och behövde förlita dig på allmännyttan, beslutstagare?

Violetta Marklund (Luleå, 2021-10-24)

#1300

Stigbergskliniken behövs! Det vore katastrof om den lades ner.

Magdalena Hallgren (Mölnlycke , 2021-10-24)

#1303

Jag tycker att kliniken gör ett bra och oerhört viktigt jobb

Annika Ström Öberg (Göteborg , 2021-10-24)

#1304

Jag tror stigbergskliniken utför bra vård

Gulyas Katarina (Göteborg, 2021-10-24)

#1312

Stigbergsklinikens arbete är så viktig för våra mest utsatta, personer i missbruk ofta tillsammans med hemlöshet och psykiskt ohälsa.

Erica Eriksson (Göteborg , 2021-10-24)

#1316

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande Vänsterblocket (http://common-sense-in-sweden.webnode.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2021-10-24)

#1317

Kliniken behövs!

Wuendy Cardenas (Stockholm, 2021-10-24)

#1325

Stadsmissionen gör ett fantastiskt viktigt arbete och har klienternas förtroende - till skillnad från övriga vården

Bodil Hildeman (Göteborg , 2021-10-24)

#1330

Stadsmissionen gör ett bra jobb, bättre än att sväljas av jättekolossen Sahlgrenska.

Mats Savolainen (Göteborg, 2021-10-24)

#1332

Bevara det som fungerar för dem som verksamheten finns till för!

Anna Sellius (Göteborg, 2021-10-24)

#1341

Jag är socialarbetare och har haft många klienter på Stigbergsklininken. De är fantastiskt duktiga och betyder oerhört mycket för många personer! Jag har alltid känt mig väldigt trygg med samarbetet med dem och tror det skulle innebära en stor katastrof om de lades ned! Jag tror inte det minsta på att Sahlgrenska kommer att kunna ge bättre eller ens likvärdig vård! Stigbergskliniken vet vad de gör och har bevisat det i många, många år! Jag hoppas så att inte samma misstag görs igen och att något som fungerar mycket bra läggs ned igen!

Lajla Svensson (Kungsbacka, 2021-10-24)

#1343

Låt stadsmissionen få behålla lokalerna och fortsätta med sitt fantastiska arbete.

Dahlman Eva (Mellerud, 2021-10-24)

#1345

Jag vet att Stadsmissionen behövs och att Stigbergskliniken gör ett bra arbete. Jag vet också att att vården på Sahlgrenska varken räcker till eller fungerar då problemen i samhället bara ökar. Det behövs många olika aktörer som samarbetar.

Ingvor Torstensson (Göteborg, 2021-10-24)

#1350

Stadsmissionen har varit väldigt betydelsefull genom åren och att lägga ner deras verksamhet vore det största misstaget som någonsin gjorts.

Lisa Sehnert (Göteborg , 2021-10-25)

#1351

Självklart ska det vara kvar!

Matilda Holmquist (Göteborg , 2021-10-25)

#1353

En självklarhet att den ska få finnas kvar

Marie Larsson (Lindome, 2021-10-25)

#1355

Arbetar med ungdomar med missbruksproblem.

Helen Eriksson (Horred, 2021-10-25)

#1356

Detta är viktigt för alla involverade.

Samir Ali Qasem (Stenungsund, 2021-10-25)

#1358

Denna klinik fyller ett stort behov.

Marie-Charlotte Brunsten (Kungälv, 2021-10-25)

#1360

Jag skriver under för att det är helt orimligt att lägga ner denna verksamhet. Behovet av platser för inneliggande abstinensvård är stort i Göteborg så att då stänga en inrättning som det finns behov av är absurd.

Lotta Nilsson (Göteborg , 2021-10-25)

#1361

Jag tycker det är fel att lägga ner den.

David Jivegård (Göteborg, 2021-10-25)

#1365

Beroendevården på Stadsmissionen räddar och har räddat många personers liv. Det låter för bra när våra politiker och beslutsfattare säger att dem kan få samma hjälp på SU.
Fakta är att många liv kommer att skördas pga av det är hopplöst att ens komma in för vård på Beroendevården.
Man får många gänger ha hamnat i diket först innan man får hjälp.

Jaana Kuoppamaa (Härryda , 2021-10-25)

#1371

Det är en oerhört viktig klinik med stor kompetens

Eva Johansson (Göteborg , 2021-10-25)

#1374

Det går inte att förstå. Man vill stänga ner en välfungerande beroendeklinik, kanske den enda i Göteborg. Och hänvisar till Sahlgrenska, en ickebefintlig beroendevård i förfall… man blir bara ledsen och förbannad. Vilket svek. Därför att man ”tror” att de kommer få bättre vård på Sahlgrenska…

Moa Jivegård (Göteborg, 2021-10-25)

#1385

LIVSVIKTIGT!

Persson Ida (Göteborg , 2021-10-25)

#1396

Anhörig fått bra omhändertagande där. Sahlgrenska ger jag inte mkt för.

Åsa Eriksson (Mölndal , 2021-10-25)

#1397

Jag vill stödja en sådan viktig verksamhet

Lars Knute (Göteborg, 2021-10-25)

#1398

I mitt jobb ser jag hur viktig den här verksamheten är.

Lena Biström (Gråbo, 2021-10-25)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...