Ingen discgolfbana på Lotsberget i Mariehamn

Kommentarer

#3

Den unika och orörda naturen på Lotsberget har ett omistligt värde och bör bevaras som det välbesökta rekreationsområde det är. Att försöka skona Badhusparken genom att erbjuda Lotsberget är både kortsynt och kontraproduktivt. Då kan vi om ett år stå där med två skövlade naturområden, och inte bara ett. Om Badhusparken lämnas ifred kommer det ändå att ta tiotals år innan den återhämtat sig fullt ut. En bana på Lotsberget skulle dessutom innebära att ett stort antal människor fördrivs från ett område där de funnit rekreation och vederkvickande naturupplevelser. Besinning!

Guy Sundberg (Mariehamn, 2021-10-11)

#11

Jag skriver under pga att det inte är rimligt att man på det tänkta sättet annekterar stora naturområden som är avsedda att kunna nyttjas av och vara till glädje för samtliga invånare i staden. Stadens grönområden är inte avsedda för att bedriva verksamhet vars syfte är att gynna det privata företagandet i landskapet, utan är till för alla boendes i staden rekreation.

Nina B (Mariehamn, 2021-10-11)

#12

Att alla skall ha tillträde till det aktuella området.

Christian Wiklund (Sund , 2021-10-11)

#22

Jag tycker det är viktigt och en självklarhet att de grönområden som finns i Mariehamn ska vara inkluderande för alla, och inte reserveras för någon aktivitet och/eller grupp som exkluderar. Undantag bör vara tillfälliga och begränsade i tid och till plats.

Anki Sundbäck (Mariehamn, 2021-10-11)

#26

Området i fråga ska inte domineras av ett särintresse, som dessutom förstör omgivningen. Det är för värdefullt för alla i staden för att ge bort till discgolfare.

Kristoffer Gottberg (Godby, 2021-10-12)

#33

Det räcker nu.

Susann Eklund (Sund, 2021-10-12)

#37

Har försökt vara ut och gå på vandringsleder där det finns diskgolfbanor, men de ingen fröjd mer för vissa personer håller sig inte till banregler och man får vara rädd för att få en disk i huvudet.

Sanna Palviainen (Mariehamn, 2021-10-12)

#38

Konsekvenserna för miljön. T.ex spridning av mikroplaster. Det finns också en bana strax utanför staden, i Västerkalmare.

Peter Häggström (Mariehamn, 2021-10-12)

#41

Det räcker med en discgolfbana i Mariehamn!

Astrid Hagström (Mariehamn, 2021-10-12)

#48

Förstör inte badhusberget ännu mer ,parken vågar man inte gå i mer !

Isabelle Jansson (Mariehamn Åland, 2021-10-12)

#49

Viktigt bevara naturskyddat område även delvis som lotsberget är. Med samtidigt all respekt för Disco golf , men inte på lotsberget även med fina utsikten tycker jag blir inte detsamma med Disco golf där.

Torgny Söderholm (Mariehamn, 2021-10-12)

#52

Jag vill att Lotsberget skall förbli tillgängligt för alla som önskar vistas i naturen. Alla berg i ”byn” behövs inte för discgolfen, spåren på Badhusberget talar sitt tydliga språk. Hoppas förnuftet får råda hos stadens beslutsfattare.

Christel Sundman (Mariehamn, 2021-10-12)

#55

Många tycker om att promenera på Lotsberget, och en aktivitet som discgolf skulle vara störande på det begränsade utrymmet.

Björn Saloranta (Mariehamn, 2021-10-12)

#61

Det finns redan många discogolfbanor på Åland. Jag uppskattar sporten då den aktiverar och tar människor ut i naturen, men jag uppskattar även att ha områden man kan röra sig på fritt utan att riskera få något i huvudet och där det inte alltid är mänsklig påverkan på naturen, vilket också påverkar djur- och naturliv negativt. Denna plats är ett skön plats att bara kunna vara och vandra på.

Jennie Elevall (Jomala , 2021-10-12)

#62

Räcker med en bana i Mariehamn. Nåt grönområde kan väl få vara i fred för andra som vill röra sig utan att få discar på sig.

Tomas Fellman (Mariehamn, 2021-10-12)

#67

Jag brukar promenera där tillsammans med min hund 🐶 och vill inte att min promenadrutt blir till en discgolfbana

Heidi Herlin (Mariehamn , 2021-10-12)

#70

Det räcker med de som finns redan!

Camilla Jansson (Mariehamn, 2021-10-12)

#72

Använder grönområdet regelbundet tillsammans med familjens hund + andra hundvänner. Vi behöver en grön tyst miljö att ströva i , perfekt rekreation för oss alla.
Min hund skulle inte klara ljudet av discarna !
Anser att det redan är begränsat med grönområden så låt detta område slippa ” penninghungern ” Tack 😊

Annette Rask (Mariehamn, 2021-10-12)

#73

Jag tycker att det räcker med discgolfbanor på Åland.Sköt om dom som finns ordentligt i stället. En modefluga som kommer o går.

Marie-Louise Hellström (Hammarland, 2021-10-12)

#80

Som boende i södra staden känns det viktigt att vi håller kvar de små rekreationsytor som ännu finns och ställs oss till förfogande. Mariehamnarna och alla som bara vill gå ut och njuta av en skogspromenad i stället för att bara gå trottoarpromenader längs trafikerade leder, berövas tillgången genom denna planerade discogolfbana.

Liselotte Henriksson (MARIEHAMN, 2021-10-12)

#90

Som utbildad hälsopedagog välkomnar jag fysisk aktivitet i alla dess former. Blir särskilt glad när det är aktiviteter utomhus där vi har möjlighet att även få frisk luft och fylla på med energi via naturen. För mig har Badhusberget sedan första veckan jag flyttade hit för 3,5 år sedan varit en speciell plats att återhämta mig mentalt på och utöva fysisk aktivitet. Numera går jag sällan dit längre. Anledningen är frisbee-golf-banan. Jag finner inte längre ro att promenera där eller att sitta ned en stund för att läsa en bok, äta lunch eller se på utsikten. Ljudet från frisbeen när den träffar korgen stör, liksom gapet från spelarna. Men det som ändå är det mest störande är rädslan att få en frisbee i huvudet. En promenad uppe på Badhusberget skapar inte längre harmoni i kroppen hos mig. Utan tvärtom, det skapar stress. Jättetrist!
Jag tror att de höga ljuden och flygande frisbeena bidrar till att djur som annars vistas i dessa områden flyttar på sig. Jag har inga belägg för det, utan det är en tanke som dykt upp när jag sett hundar bli rädda för passerande frisbees.
Snälla, nu kan det väl ändå få räcka med frisbee-golf-banor på denna ö? Jag förstår att sporten blivit populär och att turismen ökat något på Åland tack vare frisbee-golfen, vilket är jättekul! Men, jag behöver tyvärr börja säga ifrån när det vill byggas fler banor. Tack & trevlig höst!

Linda Strandenholm (Mariehamn, 2021-10-12)

#94

Jag bor där och vandrar där mycket. Det är en av de sista lugna platserna i Mariehamn med fantastisk natur. Det skulle totalförstöras av en bana.

My Ström (Mariehamn, 2021-10-12)

#96

Badhusparken är en del av den kultumiljö i Mariehamn som är helt utmärkande för stadens identitet.Det är därför avgörande för staden och dess framtid att parken med sin natur får stå orörd

Caroline Pipping (Mariehamn , 2021-10-12)

#109

Stadens naturområden och parker borde befrias från discgolf. Befängt att investera i så många banor på Åland.

jannika reed (Frebbenby, 2021-10-12)

#126

Det räcker med discgolfbanor nu.
Lämna Gnisten ifred!

Peter Rosenqvist (Mariehamn, 2021-10-12)

#130

Det bör finnas platser där en får sitta i fred i naturen även inom stadsgränsen; det finns tillräckligt med disc golfbanor i Mariehamn redan!

Sabina Svahn (Mariehamn , 2021-10-12)

#134

1. I enjoy to visit this area for exercise (walking/running), and would not want to constantly be stressed with the possibility of being hit with flying objects.
2. It's nice to keep some green space free for nature to live with minimal disturbance.

Gary Williams (Mariehamn, 2021-10-12)

#136

Skriver på pga:
1. Området ligger i eller nära ett lugnt och vackert naturområde med välbesökt promenadstråk.
2. Finns dessutom redan en bana i Mariehamn och flera på övriga Åland så spelbehovet kan väl tillgodoses

Per-Olof Friberg (Mariehamn / Tranvik , 2021-10-12)

#138

Jag önskar behålla ginsten som rekreationsområde/grönområde där man kan vandra i oförstörd natur. Banan vid vattentornet ha nästan utplånat naturen och vi lär väl inte få uppleva att den återhämtar dig där så önskar inte ytterligare ett sådant förstört grönområde.

Lennart Lundqvist (Mariehamn, 2021-10-12)

#139

Jag vill lämna några grönområden som rekreationsområde och kunna promenera utan vara rädd för flygande saker

Ingemo Åsgård (Mariehamn, 2021-10-12)

#141

Det räcker med att hela Badhusparken är förstörd....

Britt Johansson (Mariehamn, 2021-10-12)

#146

Det räcker med de disc golf ställen som finns överallt. Behöver ju inte gå till överdrift! Hitta på nåt annat istället!

Jenny Olofsson-Engblom (Mariehamn, 2021-10-12)

#151

Hänsyn till övriga brukare
och miljön.

Inger Andersson (Mariehamn, 2021-10-12)

#168

Jag tycker inte någonsorts golfbanor ska anläggas på mark som är reserverad för allmänhetens friluftsliv. Discgolf är säkert bra, men bör hållas helt separerad från vanliga mänskor.

Brittmari Wikström (Mariehamn, 2021-10-12)

#170

Det räcker med att naturen på Badhusberget är förstörd.

Jenny Sindén (Mariehamn , 2021-10-12)

#171

Jag skriver under främst för att jag sett hur negativt naturen på Badhusberget har påverkats. Kvar finns nertrampad torr mark och frågan är hur länge det tar innan området återhämtar sig. Det har heller inte varit roligt att se hur man slår med grenar på martallarna när nån disk fastnar uppe i trädet, men påföljden att det faller ner kvistar. Jag tycker absolut att de flesta som spelar tar hänsyn till de som rör sig där. Men jag har också varit med om när vi var ute med hunden och det hördes ett fore uppifrån berget och en disk som kom farandes med väldigt fart uppifrån. Som tur var hörde vi det. Det finns många banor redan att spela på. Det behövs inte en till i Mariehamn.

Peggy Lundqvist (Mariehamn, 2021-10-12)

#183

Jag vill att vi måste få ha kvar orörda naturområden, men sin mångfald av växter o djurliv. Vi skall inte utarma mera natur. Terrängen i Badhusparken är redan förstörd. Bergen är framme då vegetationen har slitits bort på endast två år. Ställvis ser det ut som om man spolat bergen rena. Det har hänt flera ”nära på” situationer i parken. Hur länge håller denna sport på. Om intresset efter kanske tio år falnar, har vi endast en förstörd natur kvar. För oss äldre är det av stor betydelse att få vandra omkring o njuta av naturen. Alla har inte bil, så att vi kan fara någonstans o promenera. För oss är det viktigt att kunna röra på oss. Det är billigare för samhället om vi håller oss friska så länge som möjligt. Mvh. Marianne

Marianne Fabritius (Mariehamn , 2021-10-12)

#187

Jag tycker det är en olämplig plasts

Yvonne Lindberg Jäkälä (Mariehamn , 2021-10-13)

#192

Discgolf har redan förstört det historiska området runt Doktorsvillan vilket är skamligt. Liknande banor ska placeras utanför centrum.

Annikka Josefsson (Mariehamn, 2021-10-13)

#196

Håll discogolfen borta från Lotsberget

Niklas Willstedt (Pargas, 2021-10-13)