UPPROP FÖR SJUKHUSBIBLIOTEKETS BEVARANDE

Kommentarer

#201

Jag anser att biblioteket är en viktig del och ett sätt för patienterna att kunna insupa något annat än den stängda avdelningen. Även viktig för personal som kan läsa tidning, böcker, låna film mm. För att inte nämna all musik och sång.

ANETTE STARKES (Uppsala, 2021-10-11)

#202

Biblioteket behövs till patienterna!!!

Eva Branem (Uppsala, 2021-10-11)

#205

Biblioteket är jätteviktigt för patienterna. Låt det få vara kvar. Även viktigt för medarbetare.

Heba Saleh (Uppsala, 2021-10-11)

#210

Bibliotek är viktiga och så mycket mer än bara bokutlåning.

Lars-Erik Nilsson (Uppsala, 2021-10-11)

#217

Böcker bra

Peter Stålhandske (Uppsala, 2021-10-11)

#218

Sjukhusbiblioteket är en viktig del av högkvalitativ vård och vägen mot tillfrisknande!

Frida Wackt (Uppsala, 2021-10-11)

#221

Det känns viktigt att bevara biblioteket vid ingång 10 då många patienter och personal inom psykiatrin har stor glädje av detta. Många kommer inte i kontakt med biblioteksverksamhet om det inte finns lätt tillgängligt.

Charlotte Wollert Brander (Sigtuna, 2021-10-11)

#222

Jag skriver under då jag anser att biblioteket är en kulturell och humanistisk oas i sjukhuset.

Lars Gunnar Eriksson (Uppsala, 2021-10-11)

#226

Bra service!

Bodil Ekstam (Uppsala, 2021-10-11)

#227

Sjukhusbiblioteket är en självklar rättighet för patienter, särskilt när de vårdas under så lång tid som psykiatriska inläggningar ibland innebär. Varvid vi givetvis måste ha ett bibliotek nära tillhands!

Alexander Breiwald (Uppsala, 2021-10-11)

#229

Jag skriver under på att stoppa nedläggningen av sjukhusbiblioteket i ingång 10.

Sanna Nyman (Uppsala, 2021-10-11)

#232

Jag skriver under pga att jag vill att sjukhusbiblioteket ska inte stängas.

Teresa Bergvall (Uppsala, 2021-10-11)

#234

Detta bibliotek är mycket viktigt för våra inneliggande patienter.

Ossian Bremberg (Uppsala, 2021-10-11)

#240

Jag skriver under på grund av att jag personligen jobbar på psykiatrin och ser hur uppskattat biblioteket är och hör hur våra inneliggande patienter uppskattar och tycker böckerna hjälper till i deras tillfrisknande.

Meriam Ouldadda (Uppsala, 2021-10-11)

#243

Beslutet om att lägga ner biblioteket i Psykiatrins Hus, framstår som ett obegripligt beslut! Människor med psykisk ohälsa behöver tillgång till nya perspektiv i tillvaron, vilket underlättas av att biblioteket får finnas kvar just här i Psykiatrins Hus!
Till er som tänker ta beslut om att lägga ner detta bibliotek. Tänk nu till ett extra varv, medan det finns tid kvar. Alla människor kan drabbas av psykisk ohälsa och är viktiga människor som kommer vara med på att skapa en bättre framtid för oss alla!
Tankar från en reflekterande skötare i Psykiatrins hus

Jens Marthinussen (Uppsala, 2021-10-11)

#244

Jag önskar att sjukhusbiblioteket ska finnas kvar
Gunnar

Gunnar Brodd (Uppsala, 2021-10-11)

#247

Bibliotek behövs verkligen!! Allra minst på ett sjukhus!!

Kersti Norén (Ockelbo , 2021-10-11)

#262

Läsning är läkande.

Christian Toll (Uppsala, 2021-10-12)

#265

Jag tycker också det är fruktansvärt att ta bort biblioteket!

Anita Olsson (Uppsala , 2021-10-12)

#273

Det första man ser när man kommer upp för rulltrapporna i psykiatrins hus är biblioteket - något som påminner om det vackra i livet, inger hopp och påminner om att vi alla är människor med egna tankar och drömmar, oavsett om vi är patienter, personal eller studenter. I bibliotekslokalerna möts vi alla som människor. Biblioteket är jätteviktigt i vårt arbete att skapa hopp och att hjälpa människor att hitta en väg framåt livet. I bilder, texter, filmer och andra medier kan vi hitta ett gemensamt språk för att uttrycka något som vi inte kan formulera i egna ord. Kultur kan också ge tröst, distrahera oss från svåra känslor och tankar och hjälpa oss att förstå det svårbegripliga. Biblioteket är helt enkelt en mycket värdefull del i vården.

Mikaela Syk (Uppsala, 2021-10-12)

#278

I ett demokratiskt samhälle bör tillgång till litteratur och nyheter vara tillgängligt för alla.

Jenny Meyer (Örbyhus, 2021-10-12)

#280

Det behövs sjukhus bibliotek. De negativa effekten av de digitala plattformarna är numera välkända. Allternativ till detta forum är troligen ännu viktigare vid sjukdom, eller för de som har begränsad möjlighet till annan reflexion och återhämtning.

Max Winerdal (Stockholm, 2021-10-12)

#283

Biblioteket är ett otroligt viktigt inslag i vården !

Jenny Rasmussen (Uppsala, 2021-10-12)

#284

Jag vet hur viktigt läsning, böcker eller avledning med datorerna är för återhämtning av olika sjukdomar, men också psykisk ohälsa. För personer i manier, psykoser mm

Melina Rasmussen pallin (Uppsal, 2021-10-12)

#285

Bibliotek har stor betydelse för människor inte minst sjuka som är inlagda på sjukhus.

Moniqa Ghookassi (Uppsala, 2021-10-12)

#287

Jag tycker att det är viktigt att sjukhusbiblioteket får finnas kvar på Akademiska

Hanna Wejryd (Uppsala , 2021-10-12)

#289

Att ha ett lättillgängligt bibliotek för våra patienter som inte sällan ligger inlagda längre tider är mycket betydelsefullt för att känna sig delaktig i samhället.

Ullvi Båve (Uppsala, 2021-10-12)

#290

Jag har varit på psykiatrin länge. Och tycker det är en frihet att ha biblioteket. Det är så bra. Jag lånar filmer bakfickor till jul och varje gång jag är på akademiska så är detvtrivsamt att gå till biblioteket. Vad ska vara där det är att biblioteket ska vara där.jag trivs där personalen är underbar. Man kan gå i lugn och ro bland hyllorna. Låt biblioteket vara kvar!

Anette Carlsson (Uppsala, 2021-10-12)

#292

Jag tycker att biblioteket är viktigt för alla.

Ulrika Lundblad (Bålsta, 2021-10-12)

#294

Viktig mötesplats och bra information/läsning som finns nära till hands.

Katarina Danielsson (Uppsala, 2021-10-12)

#298

Jag skriver under på grund av att det är det sista biblioteket för patienter, personal, anhöriga och besökare.
Personalen är kompetent och alltid tillgänglig och tillmötesgående

Lena Runestam (Uppsala, 2021-10-12)

#299

Det borde höra till grundläggande rättigheter att ha tillgång till ett bibliotek när man är "fast" på en låst avdelning.

Sofia Inkinen (Uppsala, 2021-10-12)

#306

Vård är inte bara sjukvård, själen måste också få sitt för tillfrisknande. Alla är inte digitala och kommer inte att bli det.

Birgitta Anér (Uppsala, 2021-10-12)

#310

Självfallet behövs ett bibliotek, alla är inte fast i surfplattor och mobiler. Äldre, men även andra, vana vid att läsa måste få ha kvar den möjligheten när de är sjuka.

Sverker Söderlind (Uppsala, 2021-10-12)

#317

Ligger inne på akademiska ibland och nyttjar biblioteket tråkigt om det försvinner

Joacim Kohlin (Västerås, 2021-10-13)

#319

Två personer utan mejl har lagt till sina underskrivfter utan att det syns. Maria Wärnsberg heter en av dem.

Siv Carlsson skroiver också under.

Det är en brist att listan är digital. eftersom de som behöver biblioteket mest är folk som inte har mejl.

Kurt Nyberg (uppsala, 2021-10-13)

#323

Biblioteket är en viktig funktion. Den bör även ha samtliga tidningar som ges ut av patientföreningar.

Bengt Olsen (Uppsala, 2021-10-13)

#342

Jag skriver under för att det är jätteviktigt att patientbiblioteket blir kvar för att böcker ger tröst och hopp.

Lena Svensson (Uppsala, 2021-10-14)

#343

Jag skriver under detta då jag anser att biblioteket i ingång 10 är mycket viktigt för patienter, personal, anhöriga, besökare till psykiatrin, patienter har uppskattat denna möjlighet, liksom vi personal som kan låna till patienter som inte har möjlighet att gå ut själva.

Carina Ahlström (Uppsala, 2021-10-14)

#344

Biblioteket är viktigt för sjukhusets patienter och anhöriga

Adina Häverö (uppsala, 2021-10-14)

#350

biblioteket är jätteviktigt för både patienter pch personal

Pia Alenstål-Broberg (Uppsala, 2021-10-14)

#351

Jag läste böcker när jag var inlagd. Fysiska böcker känns bäst.

Lars Pontén (Uppsala, 2021-10-14)

#353

Viktigt att få ha tillgång till bibliotek under sjukhusvistelsen.
Är ett mål för att kunna lämna gymmet vid psykisk ohälsa.

Maria Asplund (Uppsala , 2021-10-14)

#357

Många av de som går till psykiatrins hus skulle aldrig gå till ett vanligt bibliotek och saknar tillgång till information på nätet på ett sätt som inte är representatitvt för befolkningen i stort. Trist med ointresse/ignorans för dem med psykisk ohälsa från de styrande i politiken

Alexander Joneby (Uppsala , 2021-10-14)

#367

Jag tycker att biblioteket fyller en betydande funktion för både personal och patienter.

Thomas Borg (Uppsala, 2021-10-15)

#371

Då jag vet att många patienter, bl a min hustru som vårdats mycket på Akademiska sjukhuset, haft stor glädje av sjukhusbiblioteket måste jag säga att jag tycker att det är rena rama idiotin att stänga biblioteket, i synnerhet som det fortfarande finns många äldre som inte begagnar sig av mobiler, plattor och dylikt. Dessutom saknar ju många vårdsalar fungerande tv-apparater. Att dessutom hänvisa till en besparing som i det stora hela blir som en piss i Mississippi är ju bara löjligt! Så klart som korvspad att sjukhusbiblioteket, som är av sådan vikt för patienterna, måste få finnas kvar på Akademiska. Hälsningar Anders Gillberg

Anders Gillberg (Uppsala, 2021-10-15)

#373

Biblioteket behövs!

Ulf Andreasson (Gävle, 2021-10-15)

#374

Jag anser att det är en självklarhet att ett bibliotek skall få finnas på ett sjukhus för att skänka någon ro till de inlagda patienterna och även dess anhöriga. För nöjes skull. För det allmänna kunnandets skull.

Mikael Mattsson (Uppsala , 2021-10-15)

#375

Jag ofta är inlagd på Akademiska sjukhuset och tycker att biblioteket är superviktigt!

Pernilla Gillberg (Uppsala, 2021-10-15)

#378

Använder det gärna och ofta!

Frida Schytzer (Uppsala , 2021-10-15)

#382

Fruktansvärt att ta bort något som betyder så mycket för många. Böcker behövs mer än konst på väggarna 🙏

Lena Monsén (Kil, 2021-10-15)

#386

Böcker behövs för alla - alltså ALLA!

Eric Erixon (Järfälla, 2021-10-15)

#388

Helt idiotiskt att stänga

Urban Andersson (Uppsala , 2021-10-15)

#389

I dessa digitaliserade tider är den redan viktiga tillgången till fysiska böcker ännu viktigare, för alla delar av befolkningen.

Christer Johansson (Knivsta, 2021-10-16)

#395

Jag har själv legat inlagd längre perioder på Ackis och har uppskattat möjligheten att låna böcker.

Roger Hult (Uppsala, 2021-10-16)

#399

Har med egna ögon sett hur mycket biblioteket betyder för patienter på akademiska sjukhuset då jag jobbade som ordningsvakt där.

Rickard Olsson (Uppsala , 2021-10-17)

#400

Biblioteket med möjlighet att låna datorer, tidningar etc. har stor betydelse för både inneliggande patienter, öppenvårdspatienter och personal.

Carl-Göran Tjernström (Uppsala, 2021-10-17)