UPPROP FÖR SJUKHUSBIBLIOTEKETS BEVARANDE

Kommentarer

#2

Varit på akademiska under många år.
Biblioteket betydde mycket för mig.
Mvh Helena

Helena Fahlberg (Lidköping , 2021-10-07)

#3

Literatur är viktigt samt att tiden går fortar genom att läsa när man är på Ackis

Mikael Eriksson (Uppsala , 2021-10-07)

#4

Sjukhusbiblioteket har hjälpt mig när jag legat inne och jag har spenderat mycket tid där.

Elsa Kjellander (Tobo, 2021-10-07)

#5

Vi är många som protesterar mot att biblioteket läggs ner. Det betyder enormt mycket för alla som som berörs och dagligen kommer i kontakt med det!!
Det gäller inte bara patienter, närstående, personal, studenter och den allmänhet som finns i Psykiatrins hus.

Det berör även alla invånare i hela länet, som någon gång under sitt liv kan komma att bli inlagd på Akademiska sjukhuset och då bör kunna få möjlighet att få ta del av allt det som biblioteket har att erbjuda till de som är inlagda.

Snabba beslut från politiker. Ger bara några dagars frist till de som berörs och som är upprörda över beslutet, att överklaga…

Det är förmodligen få av Uppsala läns innevånare som ens vet att beslutet har tagits.

Friska människor har all möjlighet att ta del av kultur vad, när och var de vill.

För den som ligger fjättrad i en sjukhussäng eller de som inte ens har friheten att få lämna avdelningen och gå ut, som
är inlagda på tvång…

Det är för DEM och andra, som sjukhusbiblioteket måste få finnas kvar!!

De som inte har någon möjlighet att få ta del av någon form kultur. Kultur ska få finnas för alla!!

”Fin kultur” behöver inte vara dyr knepig konst, som t ex tavlan med kroppen som hade avhugget huvud. Den som fanns placerad i väntrummet på psykakuten tills patienterna protesterade…

Fin kultur är den som görs tillgänglig för alla. Även för de som är sjuka eller har funktionsnedsättningar och behöver tillbringa mycket tid på sjukhuset.

Sjukhusbiblioteket måste få finnas vara kvar!!!

Pia Röjdeby (Uppsala, 2021-10-07)

#8

Biblioteket är viktigt för mig personligen och för många jag känner.

Jenny Sandgren Hallemark (Uppsala , 2021-10-07)

#12

Det finns ett stort behov av sjukhusbiblioteket.

Gunilla Anter (Uppsala , 2021-10-07)

#15

Biblioteket fyller en stor funktion! Kultur är viktigt både för besökare, personal och patienter. Biblioteket ser jag som husets hjärta. Här kan man vara för sig själv eller mötas i detta annars så moderna och kala hus.

Boel Franck (Uppsala, 2021-10-07)

#16

När en patient inte orkar ta sig ut kan biblioteket vara en friskfaktor för att orka sig igenom en behandling.

Jeanette Nordin (Knivsta, 2021-10-07)

#18

Ett universitetssjukhus bör ha ett bibliotek. Biblioteket är inte bara plats dit vi går för att låna böcker. Sjukhusbiblioteket kommer till oss! De läser för oss, ger tips på litteratur som vi annars aldrig vetat, kommer med sin bokvagn, lånar ut dagstidningar och tidskrifter. De gör kultur tillgänglig för alla! Nota bene☝🏼Vi som arbetar i vården vet att alla har inte smartphones och it-tillgång.
Ett bibliotek är demokrati.

Lena Linder (Uppsala, 2021-10-07)

#22

En bok kan göra stor skillnad.

Ola Wistedt (Uppsala , 2021-10-07)

#23

Jag anser att sjukhusbiblioteket ing 10 är livsviktig för så många som inte enkelt rör sig ute i samhället! Skänker tröst, vila, hopp och glädje!

Anna Sandberg (Uppsala, 2021-10-07)

#25

Sjukhusbiblioteket är en värdefull resurs som måste överleva, det är till glädje och nytta för många och har också en rehabiliterande effekt. Att överväga annat än fortsättning är en häpnadsväckande kulturskymning.

Ingor Lind (Uppsala, 2021-10-07)

#38

Värdefullt att ha biblioteket kvar!

Ingela Ekrelius (Uppsala , 2021-10-07)

#39

Självklart ska biblioteket finnas kvar och glädja patienter och anställda.

Kerstin Neijd (Uppsala, 2021-10-07)

#43

Horribelt att lägga ner

Anna Korbutiak (Uppsala, 2021-10-07)

#44

Jag jobbar i psykiatrins hus och vet hur viktigt biblioteket är för patienter, anhöriga och personal.

Jarita Rutkowski (Uppsala, 2021-10-07)

#47

Bibliotek är friskvård!

Tanja Urnefelt (Uppsala, 2021-10-07)

#58

Kunskap ska inte bara gå på elektricitet elle batteri.

Carl-Johan Emil Bachofner (Uppsala, 2021-10-08)

#60

sjukhusbiblioteket behövs

maud sundqvist (749 48, 2021-10-08)

#68

Det hör till folkbildningen att det finns ett bibliotek

Peder Granath (Uppsala , 2021-10-08)

#72

Alla har rätt till ett likvärdigt liv, och möjligheter att odla kropp och själ. Ett av kommunens och regionens Hedersord är inkludering. Detta måste få kosta.

Kenneth Ritzen (Uppsala , 2021-10-08)

#73

Jag tycker att det är viktigt att det finns ett bibliotek på sjukhuset. Speciellt för de patienter som är där länge.

Monica Hermanson (Uppsala, 2021-10-08)

#74

Det är lätt att riva ner och svårt att bygga upp igen. Ett fungerande bibliotek på sjukhuset är viktigt.

Agneta Södersten (Enköping, 2021-10-08)

#81

Vad är ett sjukhus utan biblioteket 😳? De har hjälpt många patienter genom åren att hitta kunskap om sina åkommor.

Weronica Blixt (Uppsala , 2021-10-08)

#88

Efter drygt tio år inom slutenvården så var bokvagnen ibland mitt enda besök.
Uppskattat.
Lite prat med bibliotekarien som bröt det tunga, tips på bok osv.
Lite bokklubb på avd ibland.
Bidrog till bättre stämning.
Till sysselsättning.
Till fakta och fantasi.

Ylva Larsson (Uppsala, 2021-10-08)

#90

Jag har tidigare arbetat som sjukhuspräst på UAS och har hört och sett hur mycket biblioteket betyder för patienter. Låt det vara kvar, det har redan krympts alldeles nog.

Sven Sundin (Altersbruk, 2021-10-08)

#93

Där finns så mkt kompetens som gör litteratur tillgänglig för de som annars inte får

Frida Ekbom Lodin (Uppsala, 2021-10-08)

#102

Jag anser att biblioteket ska vara kvar. Att läsa på nätet är inte det ultimata för alla, dessutom så är det en viktig återhämtning för många sjuka att kunna lära sig finmotorik igen t.ex. Bläddra, hålla i och lättare se i boken än på en skärm. Många känner en glädje i att hålla i en fysisk bok och det är bevisat skadligt med för mycket skärmtid för ALLA.

Maria Sandewing (Uppsala, 2021-10-08)

#103

Det är urviktigt att rädda Sjukhusbiblioteket.

Maria Holstad Högberg (Uppsala, 2021-10-08)

#105

Jag har haft nöje av sjukhusbiblioteket vid vistelser på sjukhuset.

Marie Björck (Almunge , 2021-10-08)

#108

sjukhusbiblioteket, behövs bevaras, för patienter
och för personal.Och låt den få de utlovade lokalerna i nya ingång 100/101!

Finn Hedman (Uppsala, 2021-10-08)

#109

Mycket viktigt med sysselsättning för patienter

Marja Lindahl (Gimo, 2021-10-08)

#110

Viktigt att kunna låna böcker o tidskrifter när vi är på sjukhuset under längre tid.

Ewa Larsson (Knivsta , 2021-10-08)

#113

Bibliotek är en mänsklig rättighet.
Och suverän friskvård.

Ylva Julén (Stockholm , 2021-10-08)

#115

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande Vänsterblocket (www.csinsweden.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2021-10-08)

#117

Really? Hur tänker man när man beslutar att gruppen patienter kan kila ner till Stadsbiblioteket för att låna en trave böcker? Jag kan bara tolka det som att nämnden har otur när den tänker, för det är ett av det lägsta beslut jag har sett. I samma klass som fockandet av tekniker från UKK. Obegripligt och närsynt.

Charlotta Kjellström (UPPSALA, 2021-10-08)

#120

Det finns så mycket forskning som etablerat att kultur, hälsa och tillfrisknande hänger samman, OCH för att jag vet vilken blygsam kostnad Sjukhusbiblioteket på UAS innebär! Jag tror att det rör sig mer om principer och signalvärden än om egentlig besparing. Och samhällsekonomiskt är det definitivt ingen besparing.

Kristina Jagell (Uppsala, 2021-10-08)

#123

Jag vill att biblioteket ska vara kvar.

Bosse Johansson (Stockholm , 2021-10-08)

#126

Människorna som är patienter i detta påkostade kalla glasbetonghus med kyliga konstverk erbjuds så gott som ingen interaktiv varm levande aktivitet - ett bibliotek är omistligt, en antik ide´för hjärta och hjärna och också med datorer som kan bokas. Före pandemin ordnades även små fina live-framträdanden, musikaliska och dramatiska och den kalla hallen levde upp och patienterna var publiken! Att stänga bibliotek (för att spara pengar?) är att ignorera människors andliga, kulturella och estetiska behov - Kulturskymning!

Elisabeth Widstrand (Enköping, 2021-10-08)

#128

När man är inlagd på sjukhus behöver man allt stöd som går att få

Maj Lindell (Uppsala, 2021-10-08)

#129

Det är oerhört viktigt med ett bibliotek på ett så stort sjukhus. Kultur läker.

Sofia Thorell (Uppsala , 2021-10-08)

#133

Har arbetat inom psykiatrin inom många år och har erfarenhet hur denna patientgrupp misskrediteras i samhället o inom somatiska vården . Biblioteket som nu finns i psykiatrins hus och innan dess på Kronparken har varit en fristad! En plats för återhämtning, reflektion och inte minst för kunskap som inte kunnats inhämta från andra liknande ställen . Man vill satsa på psykiatrin! Och då stryper man än en gång strupen pga ekonomi , siffror som gång på gång har för mkt betydelse relaterat till människors välmående!

Elisabet Eriksson (Uppsala , 2021-10-09)

#134

Jag skriver under då jag sett att sjukhusbiblioteket har en jätteviktig roll att fylla till de familjer och barn jag mött i min yrkesroll som barnsjuksköterska på Barnsjukhuset.

Johanna Sjömar (Uppsala, 2021-10-09)

#139

Det här har vi råd med - omfördela istället

Monica Olsen (Uppsala, 2021-10-09)

#143

Bibliotek och dess verksamhet har en viktigt funktion i ett demokratiskt samhälle och särskilt stark betydelse för förkovran, kultur och inspiration för patienter och anhöriga som vistas i vården. Bibliotek är mer än att bara låna böcker. Det är även möjlighet att få kontakt med bibliotekarie, läsa tidningar eller få ett miljöombyte en stund under en längre sjukhusvistelse. Det hade varit bättre om förslaget förankrats med beröra brukar och patientföreningar.

Vivianne Macdisi (Uppsala, 2021-10-09)

#144

Viktigt för dem som är sjuka och vistas på sjukhuset att på ett enkelt sätt komma åt litteratur.

Lena Broman (Sandviken , 2021-10-09)

#150

Sjukhusbibliotek är en hälsofaktor för både patienter och personal. En sjukvård som bygger på evidens är helt beroende av sitt bibliotek.

Ingrid Olofsson (Skellefteå , 2021-10-09)

#154

Jag är ett psykfall som mår bättre av att läsa.

Andreas Nikani (Uppsala, 2021-10-09)

#155

Psykiatrins hus på Akademiska var tidigare min arbetsplats och jag kände mig stolt över vårt fina bibliotek och vet att det nyttjades av våra patienter. Blir både arg och ledsen när jag läser att det ska läggas ner. Det är ju solklart att det inte lånats så mycket böcker. Det har pågått/ pågår en pandemi!!!!

Cecilia Bengtsson (Lund, 2021-10-09)

#157

Jag tycker att borttagandet av biblioteket är feltänkt. Biblioteket i psykiatrins hus är för vissa av våra patienter med låg funktionsnivå den enda rimliga möjligheten att besöka ett bibliotek och har fyllt en både läkande och stöttande funktion för några av samhällets för stunden mest utsatta.

Magnus Rosling (Uppsala, 2021-10-09)

#158

Jag tycker att det är viktigt att patienter kan få läsa böcker (pappersböcker) medan de är inlagda!

Ann-Sofie Edenhamn (Uppsala , 2021-10-09)

#160

Jag tycker det är viktigt att man har tillgång till böcker när man ligger inne för vård. Men dom som ligger inne kan få läsa tidningar och använda datorerna.
Ser att detta är viktigt i mitt jobb.

Elisabeth Wickberg (Uppsala, 2021-10-09)

#161

Patienter och personal behöver detta bibliotek. Det ger kunskap, fritid, och livsglädje.

Elisabet Alphonce (Tierp, 2021-10-09)

#162

Viktigt för de som är inlagda!

Sanna Sagström (Uppsala , 2021-10-09)

#163

Att litteratur möjliggör att man mentalt kan byta miljö, som inte går fysiskt alltid när man är sjuk.

Helena Jakobson (Uppsala , 2021-10-09)

#164

-Dessa Satans Förbannade As som tror att de bestämmer över oss har inte den ringaste chans! -Nu överklagar vi dessa psykopaters och idioters så kallade beslut. -Vi går till rätten; tillsammans! -Häng med, för Helvetes Jävlar! -Johan Larsson; Ordförande för Föreningen VerkstanRSMH med säte i Uppsala (Förkortningen RSMH står för: RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA

Johan Larsson (Björklinge, 2021-10-09)

#168

Ingen samverkan med har förts varken med RSMH eller Funktionsrätt Uppsala län, inte heller har det gjorts en risk- och konsekvensanalys.

Christina Brännström (Uppsala, 2021-10-10)

#174

Biblioteket har betytt mkt för mig när jag har varit inlagd förut vid ulleråker. Jag har också haft mkt glädje av biblan ing 10. Jag går på besök på en mottagning. regelbundet . Jag uppskattar få personlig hjälp på ing 10 biblan, få också mycket information om psykiska sjukdomar.Det finns inte den information på statsbiblan .många gånger orkar jag inte gå på statsbiblan.

Christine Mulligan (Uppsala, 2021-10-10)

#175

Det är jätteviktigt att ha tillgång till Litteratur - utan litteratur dör vi!

Bo Kärker (Söderhamn, 2021-10-10)

#177

Ta inte bort biblioteket!

Lillemor Åhrlin (Uppsala , 2021-10-10)

#179

Att biblioteket behövs på sjukhuset

Margareta Wingren (Uppsala, 2021-10-10)

#183

Biblioteket är en levande plats i sterila miljöer. Vi måste kämpa för dess bevarande.

Maj Grandmo (Uppsala , 2021-10-10)

#196

Biblioteket är mycket uppskattat och behövs verkligen!!

Marie Orstadius (Uppsala, 2021-10-11)