Nej till bebyggelsen "Bjärreds Vångar"

Kommentarer

#1

Jag skriver under då jag tycker det är viktigt för kommunstyrelsen att ta in medborgarnas åsikter.

Johanna Forsman (Bjärred, 2021-09-30)

#7

Max 2 våningar, så passar det in i miljön här.

Jenny Levander Bergh (Bjärred, 2021-09-30)

#13

Jag vill inte att Bjärred skall växa på bekostnad av förlorad åkermark och den fria naturen vi har runt vårt fina lilla bjärred.

David Sandberg (Bjärred, 2021-09-30)

#18

Förstör landskapet till 100%. Desdutom riskerar vi få nyinflyttade som inte respekterar lag och ordning, ex när MKB köpte lägenheter i Limhamn…..total katastrof!

Anders Lundblad (Bjärref, 2021-09-30)

#22

Kulturhistoriskt viktigt att orter bevaras med geografiska avstånd från varandra. Lika viktigt för Borgeby och Bjärred som för Bjärred och Habo Ljung.

Birthe Wibrand (Borgeby, 2021-09-30)

#29

Jag flyttade till Borgeby med mina små barn för by-känslan och avsaknad av trängsel. Mina behov för utökad service är obefintligt, allt jag behöver finns inom räckhåll.
Jag är också starkt emot att man använder åkermark av hög kvalitet och bebygger.
Jag ser hellre att man förtätar det som redan finns och bygger på höjden.

Martin Nilsson (Bjärres, 2021-09-30)

#31

Jag tycker att Bjärred är precis lagom stort som det är !

Birgitta Cronstedt Meurling (Bjärred, 2021-09-30)

#37

Tycker inte Bjärred behöver utvidgas på detta sätt!

Ella Axenram (Bjärred , 2021-09-30)

#47

förstör inte befintlig stadsbild!

Pontus Plevén (Bjärred, 2021-09-30)

#51

Bygget ska stoppas

David Fredriksson (Bjärred , 2021-09-30)

#52

Jag inte anser att området söder om Österleden ska bebyggas utan bibehållas. Där ligger Otto Pers gård och finns djur, fin natur att vistas i. Sådant behöver bevaras!

Lina Kanters (Bjärred, 2021-09-30)

#57

Jag vill bevara åkermarken.

Helena Strengbom (Bjärred, 2021-09-30)

#61

Jag skriver under pga att jag är starkt kritisk till byggnationen Bjärreds Vångar.

Mariette Jeppsson (Bjärred, 2021-09-30)

#64

Vi har flyttat till Bjärred pga vi ville bo på landet, men ändå har tillgång till kommunikationer, bibliotek, restauranger, vårdcentralen och inköpsmöjligheter. Bjärred var perfekt, då utan kriminalitet, men fortfarande rätt lugnt, jämfört med andra samhällen. Med utökad byggande, av flerfamiljshus, på värdefullt åkermark, blir Bjärred ett av många otrygga samhällen. Jag föreslår Flädie som byggplats, som har mycket oanvänd mark.

Sabine Johansson (Bjärred, 2021-09-30)

#66

Många anledningar!
Bykänslan går förlorad.
Den viktiga åkermarken förstörs.
Djurlivet förändras.
Utblicken och ortsindelningen mellan Borgeby/Bjärred försvinner.
Osv.

Linda Gustavsson (Borgeby , 2021-09-30)

#67

Anser Bjärred i nuläget har lagom bykänsla, inramad av åkermark och hav. Ett nytt centrum lagom.

Olle Holm (Bjärred, 2021-09-30)

#79

Jag som är uppvuxen i Bjärred (född på 80-talet) och nu återinflyttad med egen familj inte vill att orten ska förlora sin stillhet, sin småskalighet, lantlighet, stora ljusblå himmel, stora stjärnklara natthimmel, barnvänliga trafikmiljöer (där ungarna tryggt kan ta sig runt i hela orten på egen hand) och den trygghet det ger på en ort som saknar polis på plats att "alla känner alla" eller åtminstone "någon som känner någon" och alla känner ansvar och samverkar för att ta hand om vår närmiljö. Det är ju detta, havet och skolorna som gjort att vi flyttat hit!
Ville vi bo i en stad så hade vi inte flyttat hit. Ville vi bo i kommunen men i annan boendeform hade vi kunnat ha sökt oss till Lomma istället.
Jag tycker också att det är förkastligt att bebygga åkermarken och vill inte heller att orten ska förtätas.

Lisa Sigfrid (Bjärred, 2021-09-30)

#83

Jag vill ha det lika öppet som det är idag både för naturens skull och den mänskliga när miljön.

Ivan Sigfrid (Bjärred , 2021-09-30)

#85

Jag undrar om en utbyggnad av Bjärred ligger i Bjärredsbornas intresse? Vad har man gjort för undersökningar som ger stöd för behovet? Jag tror inte att majoriteten av de unga vill bo kvar i Bjärred. Jag tror heller inte att de äldre är intresserade av att flytta från sina villor närmare havet för att bosätta sig i en dyrare lägenhet. Vi uppskattar Bjärred för lugnet och ortens villakaraktär.

Michelle Gilje (Bjärred, 2021-09-30)

#89

Med höghus tillkommer pack, vill jag bo bland pack så flyttar jag tillbaka till Malmö.

Martin Olsson (Bjärred , 2021-09-30)

#97

Flyttade hit för att bo i liten by med landet känsla. Den försvinner med Bjärreds vångar

Jeanette Svensson (Bjärred, 2021-09-30)

#98

Naturvärden förstörs

Mattias Borg (Bjärred, 2021-09-30)

#99

Den viktiga åkermarken förstörs och exploatering av dessa bör undvikas.

Sandra Pålsson (Bjärred, 2021-09-30)

#104

Jag är emot stor utbyggnad av Bjärred

Kerstin Johnsson (Bjärred , 2021-10-01)

#114

Vi motsätter oss att området bebyggs med stadsliknande höghus.

Torsten o Marianne Söderberg (Bjärred , 2021-10-01)

#117

Oansvarigt att bygga på jordbruksmark samt Bjärred behöver inte växa

Catharina Hjortsberg (Bjärred , 2021-10-01)

#119

Det här förstör hela området och tillintetgör hela anledning till att man bosatte sig här och ingen annanstans.

Peter Lindstrand (Bjärred, 2021-10-01)

#124

Bjärred behöver inte bli större.

Kersti Wahlberg (Bjärred, 2021-10-01)

#132

Jag skriver under eftersom det bara finns fel i denna utbyggnad. Man skulle bygga på jordbruksmark vilket inte är vettigt sett ur något perspektiv och vilket dessutom skulle strida mot alla rekommendationer, för att det bidrar till mer 'hård' mark när vi behöver mindre för framtiden, för att det skulle förstöra Bjärreds särart som ett samhälle med stora naturvärden och gröna ytor och inte minst för att det skulle förvandla Domedejla mosse från en oas till ett lekpark inklämd mellan hus och som skulle ha en mycket stor negativ inverkan på den ännu så länge existerande biologiska mångfalden.

Lena Ericsson (Bjerred, 2021-10-01)

#133

Jag är uppväxt i borgeby på Gudmundsväg och lekt mycket där. Att förstöra denna bykänsla med stora byggnader är HELT fel!
Kommunen, gör om och gör rätt!

Tobias Nilsson (Östersund, 2021-10-02)

#135

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande Vänsterblocket (www.csinsweden.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2021-10-02)

#142

Tråkigt att åkermark ska försvinna

Jonathan Nilsson (Bjärred, 2021-10-03)

#145

Vansinnigt att bygga på jordbruks mark samt att Bjärred behöver inte bli större

Birgitta Delblanc (Bjärred , 2021-10-03)

#159

Värnar småskaligheten, åkermarken, öppna landskapet. Finns andra platser i Bjärred som går att förtäta men i mycket mindre omfattning. Bygg några trygghetsboenden så blir det en naturlig rotation på försäljning av hus då vi äldre kan flytta ut och barnfamiljer flytta in

Birgitta Nygren (Bjärred, 2022-08-17)

#162

Bjärred ska inte bli förtätad.

Dawn Barlow (Bjärred, 2022-09-05)

#163

Bygg inte på åkermark. Bevara stora gamla träd.

Agneta Elgemark (Bjärred , 2022-09-13)

#165

Otroligt dumt beslut med höga 24m hus i vår lilla by - och att bygga på fin jordbruksmark är fel !! Låt grönska och bykänsla vara kvar, vi har nära till Lommas tätbebyggelsen - om vi vill !! Tack för ordet.

Carin Larsson (Bjärred, 2022-12-21)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...