Nej, till cykelväg på vägbanan på väg 600

Kommentarer

#801

Jag vill gärna ha en cykelväg men inte med de risker nuvarande förslag innebär för trafiksituationen totalt.

Frida Eneborg (Björklinge , 2021-10-12)

#815

Förslaget är helt galet. Biltrafiken kommer bli lidande och väldigt få kommer använda cykelbanan.

Johnny Andersson (Uppsala, 2021-10-13)

#819

Jag har bonus barnbarn i Björkling som jag vill ska vara trygga.

Lola Billing (Solna, 2021-10-13)

#826

Hur kan man ens överväga att göra en väg farligare för så många för att gynna en handfull människor. Helt huvudlöst 😶😶😶

Marianne Johansson (Björklinge, 2021-10-13)

#831

GC-bana behövs verkligen. Jag önskar att de förlägger gc-bana bredvid vägen för bättre säkerhet både för bilisterna och de på gc-banan.

Tina Mård (Uppsala, 2021-10-14)

#838

Planen som är gjord denna gång är urdålig!!

Mona Fagerbrink (Högsta, 2021-10-14)

#839

Jag är inte emot en cykel väg men inte på befintlig väg, bredvid.

Monica Andersson (Uppsala, 2021-10-14)

#842

Vi ska inte ha nån cyckelväg för det är ingen jävla som cycklar

Philip Elovsson (Uppsala , 2021-10-14)

#847

Har åkt denna väg många år och vill inte ha cyklar där! Tror även att kostnaden av en cykelfil kommer kosta mer än den kommer användas!

Annika Gravemo (Uppsala, 2021-10-15)

#859

Vi skall INTE ha cyckel och gångbana på del av vägbanan. Vid sidan av, helt för sig själv funkar. Men absolut INTE på befintlig väg.

Robin Marklund (Björklinge , 2021-10-20)

#860

Nej till cyckelväg

Gustav Zander (Björklinge, 2021-10-20)

#865

Det är viktigare att skolbarnen får säkrare väg från hemmet till skolan.Tex vid Sätuna vägen.

Gunilla Marx (Uppsala, 2021-10-25)

#867

Kör där dagligen och vägrenen behövs för traktorer mm.

Wiktander Petter (Storvreta , 2021-10-28)

#872

Jag tycker inte de är någon bra lösning att göra cykel väg på en så trafikerad väg!

Joakim Johansson (Björklinge , 2021-10-31)

#874

Tycker att det är ett trafikfarligt förslag som kommer försämra kommunikationen mellan björklinge och uppsala

Charlotta Carlsson (Uppsala, 2021-11-01)

#883

Jag ofta åker väg 600

Martina Östling (Vattholma , 2021-11-01)

#889

För att jag tycker att det är en knasig idé.

Andersson Elin (Björklinge, 2021-11-01)

#897

Jag tycker det kan jobbade på att få fram bättre alternativ för alla de som använder vägen, och fundera på vad syftet är och om det är hållbart.

Zillén Lee (Uppsala, 2021-11-01)

#899

Det kommer att bildas köer p. g. a epor och traktorer inte kan gå åt sidan. Detta kommer att leda till farliga omkörningar.
Hur ska snöröjarna hantera snön m. m.
Får det undan snön?
Att ta motorvägen fungerar inte jämt, så det är ett dåligt motargument!!

Börje Larsson (Björklinge , 2021-11-01)

#907

Kommer minska framkomlighet samt kan öka risk för olyckor. Ser också problem för f16 verksamhet

Hannah Weman (Uppsala, 2021-11-01)

#909

Jag ser gärna en cykelväg mellan Björklinge - Uppsala, men inte byggd av den befintliga vägen. Av alla skäl nämnda ovan.

Cecilia Lindqvist (Björklinge , 2021-11-01)

#914

Det blir ohållbart med köbildning om cykelbanan tar upp dagens väggren. En separat gång och cykelväg är att föredra för just denna väg.

Terez Bolin (Uppsala, 2021-11-01)

#920

Jag håller med om vad det här upproret vill säga oss.

Murelius Ivar (UPPSALA , 2021-11-01)

#923

Vill inte få försämrad trafiksituation på lv600.

Sundin Fredrik (Björklinge, 2021-11-02)

#928

En smalare väg kommer leda till långa köer, då möjligheten att köra om långsam trafik minskar.
Kan även bli mer olyckor då det kanske chansas lite.

Robert Sandström (Uppsala, 2021-11-02)

#939

Vi tror inte att detta är rätt lösning för väg 600.

Pia Wikström (Björklinge, 2021-11-02)

#943

Jag tycker det är en dålig idé

Tommy Wahlström (Bälinge , 2021-11-02)

#952

Blir för trångt och farligt med långsamtgående fordon typ EPA och moppebilar

Kurre Wahlgren (Björklinge , 2021-11-02)

#954

Jag vill ha en ordentlig cykelväg!
Dvs. en cykelväg helt separerad från väg 600. Inte förstöra nuvarande 600 för att göra cykelväg.

Malin Johansson (Uppsala, 2021-11-02)

#955

Ingen cykelväg längs 600

Agnetha Aveholt (Björklinge, 2021-11-02)

#966

Nuvarande förslag är en försämring för alla som nyttjar vägen. Ökad risk för olyckor samt kommer försämra framkomlighet , trafikflöde, snöröjning etc. Vägen trafikeras av en relativt stor andel tung trafik samt traktorer, a-traktorer och mopedbilar. Avsmalnad väg innebär köbildning och risk för riskfyllda omkörningar . Dessutom kommer det inte vara trevligt att använda cykelvägen när den ligger i direkt anslutning till vägen . Förstår inte heller hur man tänker när förslaget innebär att man drar ner på antalet busshållplatser .

Robert Holmberg (Björklinge , 2021-11-02)

#968

vill se ett annat förslag och förlägga cykelbanan bredvid vägen och låta vägbanan behålla sin bredd och framkomlighet som den har idag

Robert Fredriksson (Storvreta, 2021-11-02)

#973

Låt vägen Uppsala Björklinge vara som den är. Bygg inte om

Alpsjö Leif (Björklinge, 2021-11-02)

#977

Jag anser att det nya förslaget att göra en gång och cykelbana på befintlig väg är ett mycket dåligt förslag. Den nuvarande trafikströmmen är så stor att olycksrisken/stressen skulle öka om det blev en väg som är mycket smalare. Redan nu tycker jag att det är en uppstressad trafiksituation och antalet fordon lär öka i framtiden.
Bygg en separat gång och cykelväg för allas välbefinnande och trygghet!!!

Jonasson Mikael (Björklinge, 2021-11-03)

#990

De är en pendlar väg och där de redan går långsamt gående trafik så de behöver inte gå ännu långsammare vilket de kommer göra om de byggs en cykelväg!

Sandra Hillbom (Uppsala, 2021-11-03)

#994

Det vore katastrof för allt från ambulans till busstrafik att bygga sönder en väl fungerande väg.

Inga Klar (Björklinge , 2021-11-03)

#996

Inte på något sätt ett seriöst förslag!
Säkerheten för personer som hamnar väldigt nära vägen, snöröjning, framkomlighet för att nämna några problem som blir..

Håkan Sjösten (Tierp, 2021-11-03)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...