Nej, till cykelväg på vägbanan på väg 600

Kommentarer

#203

Så idiotiskt på en sådan trafikerad väg.

Anna Ekström (Björklinge, 2021-09-20)

#204

Jag färdas denna väg med bil dagligen och ser vilka hinder det redan nu kan vara med långsamtgående fordon. Skrota den dumma idén!

Stig Hellberg (Bälinge, 2021-09-20)

#208

Det får inte tas av befintliga vägen till cykelväg. Kommer bli kaos på vägen.

Kajsa Eriksson (Uppsala , 2021-09-20)

#216

Vansinne om man förlorar bredd på vägen, ur trafiksäkerhetssynpunkt!

Sandra Lindström (Björklinge , 2021-09-20)

#221

Jag tycker att pengarna kan användas till bättre underhåll på befintliga vägar med riktig asfalt istället för de billigare beläggningarna typ oljegruset.

Daniel Eriksson (Björklinge, 2021-09-20)

#236

Detta kommer försena trafik och orsaka dåliga omkörningar. Både ep-busshållsplater pch traktorer kommer göra att de går långt under 80kr/h och medföra ökad risk för olyckor då folk blir stressade och gör mindre bra omkörningar.

Jeanette Vikström (Björklinge , 2021-09-20)

#237

Inte vilja cykelbana på befintlig väg

Anna-Cari Bränd (Björklinge, 2021-09-20)

#242

Jag tycker det är farligt

Erik Risen (Björklinge, 2021-09-20)

#244

För att utryckningsfordon och långsamma fordon ska få plats.

Johnny Blomfelt (Örbyhus, 2021-09-20)

#245

Det finns bara två alternativ. Bygg en separat gång-och cykelbana bredvid den befintliga vägen. Eller gör ingenting.

Gunny Fallström (Uppsala, 2021-09-20)

#252

Vill att cykelbanan förläggs bredvid väg 600 och låta vägbanan behålla sin bredd och framkomlighet som den har idag.

Fredrik Preinitz (Björklinge, 2021-09-20)

#259

För att jag vill ha en cykelbana som är ordentligt separerad från den trafikerade bilvägen.

Anna Ohlström Ferm (Bälinge, 2021-09-20)

#262

Sämre framkomlighet....

Arne Persson (Los, 2021-09-20)

#263

att det är ett uselt förslag Vägen ska vara som den är och ev. cykelbanor byggas på sidan om vägen!

Monica Helmersson (Uppsala, 2021-09-20)

#274

Förslaget att lägga Gc-väg på befintlig bilväg är rent idiotiskt ur säkerhetssynpunkt och hur trafiken inte kommer att flyta på pga lgf fordon mm

Niclas Eriksson (Bälinge, 2021-09-21)

#276

För att det inte kommer att bli bra med cykelväg på den befintliga väg som är! Farligt för alla trafikanter både i bil och framför allt på cykel. Det är många långsamt gående fordon i vägrenen också.

Pernilla Winder (Bälinge/Uppsala , 2021-09-21)

#280

Vägrenen behövs på båda sidor för att upprätthålla den trafiksäkerhet som vägen en gång projekterades för. Trafiken på vägen är bestående av många långsamtgående fordon, som utan vägren kommer hindra och störa resterande trafik. I övrigt kan man ifrågasätta hur säkert det är att anlägga en gc-bana så tätt intill en så trafikerad väg.

Niklas Karles (Uppsala, 2021-09-21)

#285

Att smalna av körbanan för cyklister
Kommer skapa kaos med alla mopedbilar som kommer stocka upp trafiken

Mats Wicksell (Bälinge , 2021-09-21)

#300

Jag tycker en cykelbana vid sidan av vägen är ett bättre förslag

Ivan Sevov (Björklinge, 2021-09-21)

#301

Förslaget förbättrar inte väg/trafik sitiationen

Kim Johansson Hjort (Uppsala, 2021-09-21)

#302

Förstör inte !

Ann -charlott Järnil (Uppsala, 2021-09-21)

#307

Jag vill cykla säkert

Ann Rehnström (Bälinge , 2021-09-21)

#312

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande vänsterblocket (www.csinsweden.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2021-09-21)

#317

Det ända rätta är en separat cykelbana, göra något annat är vansinne.Då kan man i framtiden skapa en tvåfilig väg med mittbarriär.

Per-Ingvar Anderssop (Björklinge, 2021-09-21)

#321

Ewa Jakobsson daner

Ewa Jakobsson-Danér (Björklinge, 2021-09-21)

#331

Onödigt kostsamt när vägen precis gjorts väldigt fin och det finns rejäla vägrenar för långsamtgående trafik och gående.

Sören Uppman (Björklinge, 2021-09-21)

#332

Idiotiskt att förlägga en cykelbana i direkt anslutning till körbana och till på köpet göra en bra väg smalare (som dessutom förmodligen kommer trafikeras mer allteftersom stan växer!) och göra den mindre framkomlig.

Håkan Winald (Bälinge , 2021-09-21)

#341

Förslaget är feltänkt utifrån trafiksituationen. Vägbredden behövs mht alla långsamtgående fordon. Dra cykelväg på annat sätt.

Kristina Julin (Uppsala , 2021-09-21)

#343

Ett dåligt genomtänkt förslag. Björklinge är för liten och avståndet till Uppsala är för långt. Pga det kommer cykeltrafiken vara för liten i förhållandet till förväntade inskränkningar på just denna väg som den används idag. På vissa årstider är det många breda och långsama lantbruksfordon som rör sig där. Året om är det många långsama EPA som också rör sig där. Alla dessa fordon utnyttjar vägens bredd som skulle försvinna.
Sedan finns det redan idag grusväger som förlöper emellan Lövstalöt och Drälinge. Skulle man rusta upp dem och skaffa lite nya grusväger på skogsområden där det behövs så skulle man redan få en cykelsträcka som täcker nästan hela distansen helt utan att ta någon åkermark i anspråk. Tittar man kartan så ser det även ut som att man borde kunna förlänga på ungefär samma sätt hela vägen fram till Björklinge om man tar en sträcka som ligger lite mer österut än vad det planeras idag. Den befintliga planeringen har iaf inte gjort sina hemläxor och borde läggas ner.

Michael Baldamus (Björklinge, 2021-09-21)

#350

Vägen blir för smal

Åke Eriksson (Uppsala , 2021-09-21)

#351

Tycker vägen inte blir säker och allra minst vintertid.

Solveig Brundin Eriksson (BJÖRKLINGE , 2021-09-21)

#358

Jag åker där dagligen med personbil och 64 tons ekipaget. Vägrenen som redan existerar underlättar trafiken massor för LGF fordon, cyklister m.m.

Robert Widing (Bärlinge , 2021-09-21)

#359

Det är bortkastade pengar nu är ingen kommer använda den, och det kommer att bli kaos för alla bönder,bussar osv.

Karl Henrik Karlsson (Björklinge, 2021-09-21)

#369

Detta måste ändras . Det är redan trångt och många EPA-traktorer kör redan på vägrenen . Vad skall de ta vägen om vägen blir smalare .

Peter Blombergsson (Uppsala , 2021-09-21)

#372

Jag vill inte ha cykelbana på 600

Ida Gradin (Uppsala , 2021-09-22)

#373

Hur tänkte man här?
Säkerhet?
Det billigaste alternativet antar jag?

Helena Hörnstedt (Uppsala, 2021-09-22)

#375

Håller helt med. Risken för riskfyllda omkörningar ökar och därmed olycksrisken. Ingen cykelväg i körbanan.

Maria Stubbendorff (Bälinge, 2021-09-22)

#377

Jag bilpendlar den här vägen varje vardag! Köra nya E4:an är inget alternativ eftersom den resvägen skulle bli längre för mig.

Elisabeth Lindblom (Uppsala, 2021-09-22)

#385

Jag inte vill ha någon cykelväg på bilväg 600.

Wille Burman (Storvreta , 2021-09-22)

#386

Jag skriver under på grund av att jag anser att en cykelbana skulle göra väg 600 mer farlig att köra på. Mopeder, EPA-traktorer och mopedbilar färdas ofta på väg 600 vilket gör att det blir farligare för dom och för andra vägtrafikanter att köra säkert. Omkörningar kommer bli farligare. Kollektivtrafiken som är a och o för många på landsbygden kommer bli sämre och svårare för många vilket kommer bidra till ökad bilkörning.

Sandra Wallén (Björklinge , 2021-09-22)

#390

Det blir försämrat för trafiken. Redan nu är det mycket trafik och om långsamtgående fordon ska köra i samma körfält som resterande bilar kommer det bli långa köer.

Julia Eriksson (Björklinge, 2021-09-22)

#400

Vägen är redan idag kraftigt traffikerad och att dela upp den mer skulle öka risken för olyckor.

Patrik Moe (Uppsala, 2021-09-22)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...