Nej, till cykelväg på vägbanan på väg 600

Kommentarer

#8

Det är dags att lyssna på boende längs vägen och inte köra över oss boende som vanligt

Caroline Norlen (Uppsala , 2021-09-20)

#14

Det är en vansinnig ide som äventyrar trafiksäkerheten för samtliga trafikanter

Roger Ekström (Uppsala, 2021-09-20)

#22

Förslaget är förkastligt för alla parter.

Joacim Ahlinder (Björklinge , 2021-09-20)

#23

Jag anser att det blir en klar försämring av trafiksäkerhet och framkomlighet på väg 600 om man tar utrymme för en cykelbana från det nuvarande vägutrymmet.

Lennart Eriksson (Björklinge, 2021-09-20)

#25

Det är fel att lägga gång/cykelväg på befintlig väg då det åker många långsamgående fordon längs 600:an som t.ex traktorer, epa m.m.
Lägg den istället brevid befintlig väg.

Jenny Björk (Uppsala, 2021-09-20)

#31

Jag anser att det kommer att vara en säkerhets risk, det åker mycket lgf fordon på väg 600 och med detta förslag kommer det innebära många farliga omkörningar med döds olyckor som följd!

Andreas Ekström (Uppsala, 2021-09-20)

#37

Helt vansinnigt ur alla synpunkter

Jonas rahm (Björklinge, 2021-09-20)

#38

Jag pendlar till uppsala dagligen och vet omfattningen av traktorer/EPA etc på denna väg. Cykelbanan skulle Heller inte tillföra något i föreslaget utförande för cyklister, utan handlar om billiga politiska poäng och ingen förbättring för oss som bor i Björklinge. Ska man göra en cykelbana - så hör den ordentligt - så det fungerar för dem den är tänkt att serva.

Malin Ericsson (Björklinge , 2021-09-20)

#39

Jag anser att det är helt fel väg att gå. Det tvingar ut långsamgående trafik i vägbanan.

Jan Öman (Björklinge , 2021-09-20)

#40

Planerna är ren galenskap!

Teodor Tibblin (Björklinge , 2021-09-20)

#45

Jag ej vill ha cykelbana på väg 600

Lina Elmblad (Björklinge , 2021-09-20)

#50

Nuvarande förslag skapar farlig trafikmiljö för långsamtgående fordon.

Henrik Engström (Björklinge, 2021-09-20)

#65

Jordbruksmaskiner med ordentlig bredd behöver använda vägen men samtidigt inte stoppa frankomligheten. Därför viktigt att vägen behåller sin nuvarande bredd för motortrafik.

Agnes Larsson (Björklinge, 2021-09-20)

#67

Vi behöver en framkomlig väg för alla typer av vägfordon. En cykelväg utanför befintlig väg är jag positiv till men inte att spärra av på den befintliga vägen. Det kommer bara att skapa köer bakom traktorer, moppebilar, bussar och hindra utryckningsfordon.

Annika Höglund (Björklinge, 2021-09-20)

#71

Dålig idé med smalare väg samtidigt som Epa-traktorer och Eu-bilar som går i 30Km/H bara ökar. Som upplagt för fler omkörningar och olyckor. Dålig besparing. Ogillas starkt.

Lillemor Santesson (Uppsala, 2021-09-20)

#75

Det kan vara svårt som det är med framkomligheten och det byggs mycket ut mot och i Björklinge så det kommer att bli mer o mer trafik på vägen.

Tomas Ehrnvall (Björklinge , 2021-09-20)

#76

Jag skriver under för att jag vill påverka.

Amelie LIdén (Björklinge , 2021-09-20)

#81

Jag tycker att det är horribelt att lägga så ofantliga summor på något som 1, inte kommer brukas i den mån att den rättfärdigar bygget och 2, kommer att försämra trafiksäkerheten för samtliga trafikanter.

Henrik Eriksson (Björklinge, 2021-09-20)

#86

Vansinne att förstöra den fina och väl fungerande vägen. Den behöver fortsätta vara en lätt framkomlig väg för pendlare med bil, utryckningsfordon. Snöröjningen blir ett problem med denna lösning. Långsamgående fordon ger upphov till köbildningar. Omledningsväg kan behövas om E4 behöver stängas av. Cykelbana kan dras utanför den befintliga vägen när medel finns (för de få personer som använder cykel). Tänk om och gör rätt !

Eva Bergström (BJÖRKLINGE, 2021-09-20)

#92

Jag vill ha hela vägen kvar och en cykelväg bredvid!

Ulf Åhman (Björklinge , 2021-09-20)

#93

Förslaget är inte en bra lösning.

Peter Petersson (Björklinge, 2021-09-20)

#95

Helt galen idé att lägga en cykelbana på en redan hårt trafikerad väg.
Allt bara för att jävlas med bilister

Jonas Borg (Uppsala, 2021-09-20)

#96

Jag tycker det är väldigt olämpligt att förlägga cykelvägen på vägen.

Mikael Andersson (Björklinge , 2021-09-20)

#97

Det är osäkert, samt att de nyss äntligen lagt på ny asfalt som skall rivas upp och sättas stolpar staket i.

Staffan Saxunger (Uppsala, 2021-09-20)

#104

Förslaget är en katastrof för alla som bor längs med väg 600.

Ingrid Tiscornia (Björklinge, 2021-09-20)

#108

Jag vill inte att något som funkar bra görs sämre, Cykelvägen bör och ska förläggas separat från vägen anser jag

Andreas Engman (Bölinge, 2021-09-20)

#109

Det är den dummaste idé jag höftoperationer väldigt länge. Gynnar ingen över huvud taget. Dom som vill cykla till stan kan göra det ändå.

Marcus Larsson (Björklinge, 2021-09-20)

#110

Nollvision?

Mats Lööv (Lövstalöt, 2021-09-20)

#114

Vill köra på en säker väg inte trånga med en massa staket

Patrik Eriksson (Björklinge , 2021-09-20)

#116

Jag anser förslaget som innebär att ta bort den östra vägrenen på väg 600 ökar risken för längre restider och fler olyckor.

Johan Lindersson (Björklinge, 2021-09-20)

#154

Det inte finns plats med en GC väg på den befintliga vägen utan den måste byggas på sidan om den befintliga vägen

Jimmy Preinitz (Skuttunge, 2021-09-20)

#159

Tidigare förslag har varit mycket bättre. Om pengarna inte räcker till separat cykelbana hela vägen så bygg bara en etapp mellan Lövstalöt och Uppsala istället.

Thomas Wessman (Björklinge, 2021-09-20)

#161

Skall vi ha en cykelväg till Uppsala så skall den ligga utanför väg 600 och ingen annan stans, det kommer bli ett helvete med alla A traktorer och mopedbilar som vi redan har på väg 600, annars tycker jag att vi struntar i någon cykelväg

Christer Lindhök (UPPSALA , 2021-09-20)

#170

Jag tycker att det är bra som det är

Daniel Helén (Uppsala , 2021-09-20)

#173

ANDERS Engberg

Anders Engberg (Uppsala , 2021-09-20)

#176

Jag anser det vara rent trafikfarligt att bygga cykelbanan enligt detta förslag. Samt att det finns inte fog för att försämra för så många för några enstaka cyklister.

Mikael Sköld (Björklinge , 2021-09-20)

#177

Vansinnigt att lägga räcken på uppsalabornas mest trafikerade sträcka. Både traktorer, massor av epor och linjebussar trafikerar sträckan tidiga morgnar och eftermiddagar. Kommer krävas liv pga stressade trafikanter.

Madeleine Tapper (Uppsala, 2021-09-20)

#181

Det som utlovades från början var ett bra förslag med en cykelbana på sidan av vägen. Det har nu förvanskas till ett rent miljövidrigt projekt där man till stor del kommer tvinga ut trafiken på E4:an. Varje vända till stan blir 5km längre i 50% högre hastighet. Ren galenskap och ett slöseri med allmänna medel utan dess like.

Fredrik Sidén (Uppsala , 2021-09-20)

#191

Det finns en stor övervägande risk för mera olyckor i samband med detta och om uppsala är en expanderande stad kan vi inte strypa åt sättet att komma in till stan från stans förorter eller landsbygd norr om stan.

Alexander Dahlén (Uppsala, 2021-09-20)

#194

Tänk om, tänk rätt.
Förstör inte den väl fungerande befintliga vägen för att vinna kortsiktiga politiska poäng. Låt inte prestige gå före ett välgenomtänkt beslut. Med hänsyn till bevarandet av en väl fungerande, säker fordonsväg OCH resultatet av en framtida väl fungerande, trygg, säker och användbar cykel- och gångväg bör befintlig väg lämnas orörd och den nya cykel- och gångvägen byggas som en separat väg.
Saknas tillräckliga medel för att bygga en separat cykel- och gångväg i dess fulla sträckning idag bör den byggas i etapper för att få bästa möjliga resultat för pengarna.

Fredrik Persson (Björklinge, 2021-09-20)

#195

Jag anser att en cykelväg ska byggas separat brevid nuvarande väg 600. Jag vill ha en cykelväg, men inte på bekostnad av nuvarande bilväg.

Malin Johansson (Uppsala, 2021-09-20)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...