Protest mot Boliden AB:s planer på deponi på Degerön

Kommentarer

#7

Det är en dålig idé. Både på grund av miljöskäl men också skärgårdsbilden.

Linnea Öström (Skellefteå , 2021-09-19)

#11

Detta är vansinne !Har ni verkligen tänkt efter?Ska det förstöras all fin natur?
Alla hus kommer ju att bli förstörda.
Tycker att våra fina ställen omkring Ursviken,Örviken,Degerön,Sk-hamn ska satsas på å göra det ännu mer attraktivt,det ska väl inte bara satsas på stadskärnan skärpning!

Ann-Louise Höglund (Ursviken, 2021-09-19)

#16

Jag skriver under för att jag inte vill ha järnsandsdeponin på Degerön!

Madelene Tuoma (Ursviken , 2021-09-19)

#20

Boende i området.

Maia Nyström (Ursviken , 2021-09-19)

#23

Miljöskäl

Gully Johansson (Ursviken, 2021-09-19)

#25

Bott i Ursviken sen 1991 och vill inte ha mer trafik som redan ökat och vill behålla dom trevliga omgivningarna på ön och framförallt skolbarnens miljö till skolan o fritid.

Anna Lundström (Ursviken, 2021-09-19)

#29

Helt förkastligt att planera att dumpa deponi för restprodukter på en sådan plats. Förutom att förstöra för nära boende så är det väl mycket stor risk att det dumpade materialet förflyttas ut i vattnet och hur kommer det att påverka det marina livet i närområdet som redan är påverkat av befintliga industrier och trafik? Dessutom så tänker jag på det känsliga fålgelskyddsområde som finns bara på andra sidan vattnet åt sydväst.
Hur kommer det att påverka det?
Nej. Det är inte ett alternativ att anlägga deponi på Degerön. Aldrig!

Ida Linderborg (Ursviken , 2021-09-19)

#36

rönnskar

rossco galloway (ursviken, 2021-09-19)

#39

Känns inte lämpligt att använda detta naturområde till detta då det är ett vackert naturområde och används av många. Trafiken kommer bli tyngre och det skulle påverka många barn som tar sig till skolan.

Johanna Eriksson (Skellefteå, 2021-09-19)

#40

Jag vill värna naturen vid den tänkta deponin. Jag tycker att ännu mera lastbilstrafik längs den berörda sträckan är det sista vi behöver, redan för mycket sådant, och det ökar tillräckligt med Northvolt och dess synergier. Tycker vi kan fortsätta att använda järnsand som underlag och utfyllnad på det sätt som gjorts i 50 år tidigare utan några påtalade skador. Vi behöver inga hittepå-orsaker här!

Kjell Olofsson (Örviken, 2021-09-19)

#44

Jag skriver under för att stoppa planer om att spränga bort vårt friluftsområde och börja lagra järnsand. I området är vi många som promenerar, plockar, bär och svamp och motionerar. Här finns även ett rikt djurliv att värna om. Om sprängningen och deponin blir av kommer det förstöra vår livskvalitet och påverka oss som bor i närheten otroligt negativt. Vem vill ens bo här då?

Pia Burman (Örviken , 2021-09-19)

#47

Jag håller helt o hållet med!

Nicolina Boström (Ursviken , 2021-09-19)

#49

Jag tycker att det borde finnas något annat alternativ på område, på avstånd från bebyggelse.

Elin Sundquist (Ursviken, 2021-09-19)

#50

Miljön

Frida Karbin (Ursviken , 2021-09-19)

#51

Inte lämpligt pga av flera orsaker!

Johan Dahlkvist (Örviken, 2021-09-19)

#70

Instämmer med samtliga punkter från skaparna av denna namninsamling!

Johanna Hagström (Örviken, 2021-09-19)

#85

Jag står bakom samtliga argument i denna skrivelse. En annan lösning måste gå att hitta som inte påverkar naturen och miljön som detta skulle innebära.

Helena Bäcklund (Ursviken, Skellefteå , 2021-09-19)

#87

Det är absolut vansinne att förstöra ett attraktivt område, utan avfallet (järnsanden) måste hanteras och lagras så nära Rönnskärsverkens produktionsområde som möjligt! Boliden måste finna avsättning för inte bara lönsamma smältverksmetaller, utan även sina egenproducerade avfallsprodukter.

Jonny Bagein-Linder (Skellefteå, 2021-09-19)

#95

Det är absurt att man ens tänker tanken på att anlägga en deponi med havsutsikt. En lastbil, enkel väg, var 5:e minut, 10h per dag, 11 månader per år i minst 10 år (exklusive 2 år förberedande sprängningsarbete och år med avslutande täckningsarbete) hör inte hemma här.

Christoffer Fahlgren (Örviken, 2021-09-19)

#96

Det vore slöseri att inte använda järnsanden. Det måste ju finnas nått alternativ som är bättre än att dumpa det på degerön.

Björn Tuoma (Skellefteå , 2021-09-19)

#107

Kommande generationer ska få uppleva den fina naturen på Degeröberget.

Marie Burman (Skellefteå, 2021-09-19)

#114

Idén om att medvetet, och till synes helt utan någon som helst vettig anledning försöka förstöra ett vackert och naturskönt område finner jag vara bortom allt vettigt förstånd. Att det dessutom görs på en plats som ligger väldigt nära ett område där man nyligen satsat enorma resurser på att skapa ett nytt och oerhört attraktivt bostadsområde som otvivelaktigt ligger till grund för att höja attraktiviteten för hela orten gör ju det hela än mer befängt. Samtidigt har ju kommunen slagit sig för bröstet och vill att kommunen skall nå 80.000 invånare, att hela kommunen skall leva, att vi ska värna om vår fina kultur och vår fina natur. Med detta förslag så gör man ett aktivt försök att underminera alla dessa sunda mål och värderingar och omkullkastar sin egen bild av en kommun som värnar om sina boende och sitt samhälle. Detta förståndslösa vansinne måste stoppas omedelbart!

Markus Möller (Ursviken, 2021-09-19)

#115

Jag inte vill ha järnsand på Degerön.

Robert Westerlund (Örviken, 2021-09-19)

#124

Inga nya deponier vid vår fina kust

Ulf Dahlqvist Edvardsson (Skelleftehamn , 2021-09-19)

#125

Jag säger nej, dont do it!

Joakim Nystrom (Ursviken, 2021-09-19)

#131

Jag inte vill att hela Ursviken -Örviken- Skelleftehamn - Nyhamn - Björnsholmen blir utsatt för detta !

Tapio Tuoma (Skellefteå , 2021-09-19)

#140

Området vid älven är lika värdefullt längs hela älven inte bara inne i Skellefteå. Värna fisk och fågellivet och hela miljön vid Skellefteälvensmynning

Karina Sandberg (Skellefteå, 2021-09-19)

#143

Behålla det fina natursköna

jannice jonsson (Skellefteå, 2021-09-19)

#151

En väg / bro som redan idag är för trafikerad o farlig behöver inte mer trafik .
Bör finnas andra platser att förvara det här längre bort från boende

Carina Miller (Skellefteå, 2021-09-19)

#152

Jag bor i närheten och vill inte att deponin anläggs i det föreslagna området.

Anette Larsson (Ursviken , 2021-09-19)

#160

Deponin bör vara på ett ställe där den inte syns för någon

Christoffer Hörnqvist (Skellefteå, 2021-09-19)

#161

Tycker rent ut sagt att det är för jävligt

Annelie Sunding (Skellefteå , 2021-09-19)

#162

Den negativa påverkan på miljön, buller, trafik och miljömässigt gör att detta inte är acceptabelt! Särskilt inte i en så skärgårdsnära miljö.

Elisabet Åström (Skellefteå, 2021-09-19)

#163

Bara tanken att lägga en deponi i ett kustnära område, tror jag inte skulle få gehör i någon kustnära stad i hela Sverige.
Jag förutsätter att även Skellefteå Kommun m.fl. månar om de få kustnära områden, som finns kvar i vår närregion.

Tomas Fahlgren (Skellefteå, 2021-09-19)

#165

Det är idioti att transportera järnsanden över Sundgrundsbron när det finns bättre deponiplatser närmare Rönnskär

Marcus Runsten (Örviken, 2021-09-19)

#177

Jag är själv boende i Örviken. Tung trafik längs denna väg kommer att öka olycksrisken för trafikanter. Det kommer också åka olycksrisken och sänka säkerheten för alla barn som använder bron till och från skolan osv..

Rasmus Marklund Edström (Skellefteå , 2021-09-19)

#185

Vill inte ha mer trafik på Sundgrundsbron.

Håkan Ålund (Örviken, 2021-09-19)

#194

En gammal Ursviksbo och kär naturvän som vill värna om naturen, bebyggelsen och de boende i området.

Rosanna Ahlström (Umeå, 2021-09-19)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...