NEJ till vindkraft i närområdet Läckeby-Rockneby-Bäckebo

Kommentarer

#1

Jag vill inte bo i en vindkraftspark ! Vår bygds skönhet och rika mångfald skall inte förstöras !

Clas Leandersson (Läckeby, 2021-07-13)

#2

Jag vill inte ha vindkraft i närheten av där jag ska bo!!

Emma Järsenholt (Läckeby, 2021-07-13)

#3

Absolut fel område att exploatera. Stora naur och mänskliga värden står på spel

Ingemar Bernthsson (Ebbegärde , 2021-07-13)

#5

En storskalig vindkraftsutbyggnad i vår gamla kulturbygd skulle riskera att förstöra den unika miljö som många generationer varit med om att skapa. Detta vore en katastrof inte bara för de närboende, men också för många som idag använder området för rekreation.

Fredrik Morsing (Skammelstorp , 2021-07-13)

#8

Detta projekt är ett stort och allvarligt hot mot den biologiska mångfalden samt kulturhistoriska miljöer.

Lars G Petersson (Kalmar, 2021-07-13)

#9

Värna om skogen och dess mångfald

Mirjam Einarsson (Kalmar , 2021-07-13)

#14

Förstör inte naturen mer

Tomas Mattisson (Rockneby, 2021-07-13)

#16

Jag skriver under på grund av att vårat hus ligger mycket nära det föreslagna området. Samt att jag och min familj använder den fina skogen som promenadstråk och avkoppling. Vill verkligen inte att närområdet kring mitt och min familjs hem förstörs.

Peter Bjurling (Läckeby, 2021-07-13)

#17

Ett för södra Sverige unikt sammanhänga skogsområde med få vägar och hus. Detta vill man bygga sönder. Vi vill skydda och bevara ❤️

Birgitta Arnesdotter (Alsterbro, 2021-07-13)

#20

Vi vill inte ha vindkraftverk där vi bor!

Andreas Bengtsson (Läckeby, 2021-07-13)

#23

Låt skog och djur vara ifred!

Nadja Wahrén (Läckeby , 2021-07-13)

#26

Jag gillar skogen och respekterar djuren som lever där.
Jag vill också att människor ska ha skog att kunna åka på utflykt till, plocka bär och svamp.

Kicki Karlén (Kalmar, 2021-07-13)

#31

Jag vill inte leva, bo och verka i ett vindkraftsprojekt

Emrik Stoeckmann (Gransmåla, 2021-07-13)

#32

Detta är ett vansinne! Vi behöver inte döda all skog och mark i Kalmar län!

Markus Frost (Kalmar , 2021-07-13)

#35

Det är synd och skam att förstöra landskapet med vindkraft, vårt känsliga djur och växtliv är alldeles för värdefullt.

Simon Nilsson (Rockneby, 2021-07-13)

#37

Vill inte ha vindkraftsverk varken här i närheten eller någon annanstans!

Åse Gustafsson (Läckeby, 2021-07-13)

#43

Natur och skogsintresse för djur m.m.
Vill inte att naturen ska påverkas negativt.

Lena Lidvall (Läckeby, 2021-07-13)

#48

Jag tycker att en stor del av naturen drabbas och därmed de som vistas där

Inge Moessner (Läckeby, 2021-07-13)

#50

Bor i området

Katrin Andersson (Rockneby , 2021-07-13)

#51

Jag säger NEJ till vindkraftutbygnad planerna för vårt område här i kommungränsen mellan Kalmar och Nybro. Jag skriver under här då jag är mycket oroad över var etableringen av vindkraftverk industri kommer att förstörde för människor, djur och natur i vårt område. Slutmålet för Stena Renewable är ju mer än de 35 verk i Granhultet projekt som är planerad. Jag var med till det digitale informationsmöten den 24. maj 2021 och här bliv vi informerad om att Stena Renewable totalt set planerar 95 vindkraftverk i vårt områden. Vindkraftverk av 270 meters höjd (Ebbegärde, Granhultet, och Rugstorp). På detta informationsmöte demonstrerade Stena Renewable en arrogant bemötande av vår frågor om hur bullaret, och särskild den lågfrekvente bullar ville påverka os. Olika forsknings projekten, som vi som var med till mötet och hade kännedom till bliv strax avfärdat som varande nåt från nättet. Om vårt område kommer att bli ett gigantisk stort vindkraftverk industriområden bliver det förödande för alle os familjer, barn och seniorer som bor i Läckeby, Rockneby, Rugstorp, Abbetorp, Nickebo, Bäckebo och Balebo, förödande för allt fågel- och djurliv (tamboskab och de vilda djur) som blir påverkat, och inte att tala om all skogen som blir avverkat. Jag har varit uppe och se Åby-Alebo vindkraftverk industri projektet, och hela skogen är borta: 20 meter breda öppna bälten, och grovt stenade grusvägar av 6-10 meters brädda och 1 km mellan varje vindkraftverk. Omkring varje vindkraftverk 4 hektar betong och grus vändplan. I Åby-Alebo var där ingen skog kvar! Det var olyckligt att se. Dette projekt är bara 36 vindkraftverk totalt. Hur blir det då med 95 + 9 vindkraftverk som är de nuvarande planer för vårt område. Stena Renewable kunna berätta på informationsmötet att de INTE villa ta bort betong fundamentet för vindkraftverken, den dag om 20-25 år var de skal tags ner igen. Nu frågar jag så. Är det ens lagligt if Miljöbalken? Vad innebär det av förorening av marken och av grundvattnet på lång sikt. Bäckebo är vattenskyddsområde. Stena Renewable vill bygge vindkraftverk intill bl.a. Grytsjön naturskyddsreservat, ett ganska värdefull område för den biologiska mångfald och med stor artrikedom. Till slut vill jag nämna att Stena Renewable förklarade att det ny el ledningar tänkas gå direkt genom Bäckebo. El kapacitet som skal kunna försena stora dela av det sydliga Sverige med el skal gå genom vårt samhälle. Det kan inte bli mer fel för os som bor här!

Charlotte Whitt (Alsterbro, 2021-07-13)

#53

Jag är mycket orolig över hur en eventuell vindkraftpark skulle påverka miljön i stort och min boendemiljö i det lilla.

Kristina Danielsson (Läckeby , 2021-07-13)

#55

Jag är mycket hos vänner i dessa trakter och vill inte den naturen förgiftas av mikro-/nanoplaster samt ljus- och ljudstörningar bara för att mycket dyr el skapas intermittent så att stamnätet måste byggas ut utan att vindkraftverken tar den kostnaden.
Hur tänker de okunniga förespråkarna?

Kent Nilsson (Sundbyberg, 2021-07-13)

#58

VVV

Morgan Hill (Grenna, 2021-07-13)

#61

Naturområden borde ej skövlas för något så värdelöst som vindkraft.

Mats Olsson (Läckeby, 2021-07-13)

#67

Bättre att satsa på kärnkraft

Kristian Tombs (Rockneby, 2021-07-13)

#68

Det skulle innebära att min fastighet i Kyrkeslät skulle sjunka i värde samt att miljö i mitt närområde skulle förändras till något som jag aldrig skulle vilja ha runt knuten, även ljud, utseende. Ställ dom där ingen bor!

Simon Svensson (Kalmar , 2021-07-13)

#71

Vindkraft är liten nytta till stora kostnader , och närmiljön blir ju katastrofalt drabbad. Måste finnas vettigare alternativ att satsa på.

Magnus Olofsson (Alsterbro, 2021-07-13)

#72

Jag vill inte ha vindkraft i min närhet.

Kim Oliv (Läckeby, 2021-07-13)

#75

Vill inte att det kommer att se ut som industri område i vårt vackra by

Christer Åkesson (Kalmar, 2021-07-13)

#82

Vindkraft är inte ett bra alternativ och framförallt ska inte skog, natur och landsbygd förstöras och offras.

Sofia Kasselstrand (Västervik, 2021-07-13)

#85

Det kommer störa både natur. Människor och djur. Sånna parker är inte realistiskt. Vem sitter vid dessa skrivbord så frånvända verkligheten

Therese Norén (Kalmar , 2021-07-13)

#91

Effekterna av detta ser vi om 20-30-40 år. Vindkraftverk i all ära men gör det på öppna landskap, inte där det fortfarande finns liv att rädda! IDIOTI på riktigt. Med tanke på hur mycket ELEN höjs här TROTS ATT VI ÄR ETT LAND SOM ÄR MEST FRAMSTÅENDE I VÄRLDEN I ALLT VAD MILJÖTÄNKANDE ÄR, vi är ta mig fan tvungna att köpa in el från andra länder?!? och vi betalar ett jävla högt pris! KOMMER INTE HJÄLPA om vi klär in hela Sverige i vindkraftverk. Den sortens el är inte tillräckligt säker för att kunna driva all flödes=el som sjukhus och industrier behöver, så det vi gör just ni är att utrota oss själva och allt annat liv från jordens yta. Tänk om Sverige kunde vara framträdande i att värna om människa, djur och växtliv. Nä just det vi utrotar iss och allt det vi varit stolta över. GALET!

Christel Ohlsson (Rockneby, 2021-07-13)

#93

Precis nyinflyttad i Ebbegärde Kronopark för naturen och fåglarnas skull. Vårt företag Fågelguidning AB har redan börjat med fågelguidningar i området, tanken är även att utöka med guidningar för se/höra fladdermöss, nattfjärilar (lysduk), dagfjärilar, långhorningar (skalbaggar), svampar, tickor mm. 35 vindkraftverk kommer göra att vi får lägga ned verksamheten i Ebbegärde.

Gigi Sahlstrand (Ebbegärde, 2021-07-13)

#96

Om alla planerade vindkraftverk skulle byggas kommer det inte att finnas någon natur kvar. Politikerna håller på att sälja ut Sverige. Det är ett otroligt skrämmande framtidsperspektiv.

Ingvor Kasselstrand (Västervik , 2021-07-13)

#98

Det håller på att begås ett stort misstag då en av Kalmar kommuns sista större orörda skogar ska förstöras.

Bo Thoor (Ebbegärde, Sweden, 2021-07-14)

#100

Alla vi barn i Bullerbyn! Att efter sex underbara år på Skogsbygden nu tvingas se sig om efter annan boplats, får mitt hjärta att brista. På våra nordliga breddgrader har en ny kategori av migration uppstått: miljöflyktingar.

Per Larsson (Nickebo, 2021-07-14)

#101

Sluta förstöra våran natur

Erik Israelsson (Nybro, 2021-07-14)

#104

Jag säger nej till våldtäkt av naturen

Michael Ericson (Bääckebo, 2021-07-14)

#106

För stort ingrepp i naturen, för nära Hornsö Ekopark och påverkar de nära boende negativt med högt ljud från vindsnurrorna.

Kjell Kristiansson (Alsterbro, 2021-07-14)

#111

Skriver på för att vindkraft är ingen lösning på Sveriges fossilfria elförsörjning. Vi behöver reglerbar el.

Daniel Lindvall (Nybro, 2021-07-14)

#113

Vindkraft är ett mkt dåligt energislag, ger nästan inget på vintern när det är riktigt kallt, sanslöst idiotiskt att riva kraftverksdammar o slösa pengar på vindsnurror.

Torbjörn Erlandsson (Knivingaryd , 2021-07-14)

#115

Dessa förstör den natur som vi ska vara så rädda om

Niklas Hult (Alsterbro, 2021-07-14)

#116

Bor intill/i vindindustri Åby/Alebo Mönsterås. Vi fick inte en chans att påverka, vindkraftsindustri gör en extrem skada i naturen och för närboende är byggprocessen rena tortyren. Vad som sen kommer vet vi inte, 40db och 8 skuggtimmar! Vad innebär det???😳😢

Anna-Lena Eriksson (Mönsterås , 2021-07-14)

#120

1 Jag bor i närheten,2 detta är min svampområde och/eller bara vara ute i naturen

Markus Kolschmann (Nybro, 2021-07-14)

#121

Vindkraft förstör vår livsmiljö och den biologiska mångfalden.

Per Gunnarsson (Mölndal, 2021-07-14)

#123

Hoppas att det aldrig blir någon av det här.

Per-Göran Svensson (Kalmar, 2021-07-14)

#126

Vindkraft måste stoppas.

Mats Holmgren (Gävle , 2021-07-14)

#133

Jag vill värna ett av Kalmarområdets finaste skogsområden

Magnus Hellström (Färjestaden, 2021-07-14)

#139

Vansinnigt att förstöra så viktiga marker för djur o växter som redan har det tufft efter all avverkning som skett.

Johnny Ottosson (Kalmar , 2021-07-14)

#142

Jag anser att placeringen av vindkraftsparken är olämplig ur naturvårdssynpunkt.

Mats Björling (Kalmar, 2021-07-14)

#143

Jag vill värna den biologiska mångfalden

Lars Zeed (Västervik, 2021-07-14)

#144

Naturvärdena

Åke Brandeskog (Kalmar, 2021-07-14)

#149

Naturen i detta område är fantastisk med en stor artrikedom!

Bobbo Karlsson (Ålem, 2021-07-14)

#152

Fruktansvärt att förstöra skogen i dessa områden. Skogen BEHÖVS för att samla koldioxod och för den biologiska mångfalden. Vi klagar på Brasilien med all rätt men måste i lika hög grad sköta
vår egen natur.
Kärnkraft är betydligt bättre för naturen och modern kärnkraft inte riskabel på det vis som den varit förut. Klimathotet är mycket farligare. Det kommer att gå illa, om vi inte anstränger oss mycket.

Eva Welinder (Kalmar, 2021-07-14)

#157

Området innehåller idag en alltmer sällsynt fågelmässig kombination av sparsamt förekommande arter.

En vindkraftsanläggning av föreslagen storlek får en förödande effekt redan på kort tid.

Kristian Ståhl (Hagbyhamn, 2021-07-14)

#166

Tycker att vår fina natur ska få stå kvar. Tänk om ock tänk rätt.

Paul Leandersson (Läckeby , 2021-07-14)

#167

För vi har skog i närområdet och vill bevara naturen!

Hampus Nilsson (Kalmar, 2021-07-14)

#171

Störningar ekosystem

Hans Olofsson (Läckeby, 2021-07-14)

#174

Jag bor på landsbygden för att jag vill ha lugnet och den vackra naturen omkring mig!

Anna Liljeberg (Böle, 2021-07-14)

#176

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande vänsterblocket (www.csinsweden.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2021-07-14)

#178

Emot vindkraftsetableringar på fastland

Marcus Weinemacher (Lillhärdal, 2021-07-14)

#179

För att vi behöver inte mer el som är väderberoende!

Patrik Aronsson (Alsterbro , 2021-07-14)

#180

Låt skog och djur vara ifred!

Rose-Marie Halse (Bäckebo, 2021-07-14)

#181

Jag vill kunna avnjuta en kopp kaffe på altanen utan buller. Jag vill ströva i skogen och njuta av mångfalden. Leva för i och nära naturen❤️

Karin Stoeckmann (Läckeby , 2021-07-14)

#186

Förstör miljön och djurlivet samt blir oattraktivt att bosätta sig i området,och blir ingen levande landsbygd kvar.Riktigt dåligt projekt, sätt vindkraften på Södermalm till dom som behöver den

Peter Friberg (Alsterbro, 2021-07-14)

#187

Jag är emot vindkraft i den omfattning som nu byggs i Sverige. Det är att våldföra sig på naturen och att beröva djur och människor sin livsmiljö.

Helen Dahlberg (Blackstad, 2021-07-14)

#191

Jag skriver för att:
1) jag bryr mig om naturen. Jag vill bo i naturen (har problem med hälsan) därför flyttade ifrån staden (från buller).
2) om de byggs då försvinner inte bara en del av fåglarna utan också den unika naturliga lansetten. De säger att det inte kommer att finnas något ljud, men jag har besökt sådana parker och när det inte finns någon vind då kan man höra surrande ljud hela tiden. Man blir trött.
Jag säger NEJ !!!

Diana Mineikiene (Persmåla , 2021-07-14)

#193

Det är förfärligt att förstöra skogen och naturen på det viset! Det blir ett industriområde som är omöjligt att nyttja för rekreation i framtiden. Var ska alla djur och insekter bo?
Gör om översiktsplanen och planera för annan fossilfri energi

Margareta Wargelius (Läckeby, 2021-07-14)

#195

Sköna i alla fall Böle Kronopark med omnejd! TACK!

Bertil Breife (Mörbylånga , 2021-07-14)

#200

inte bra med vindkraft, den genererar ju inte ens ström som räcker till. Dyra att skrota ner och laga. Sen alla djur som den dödar. Nej, inte bra alls med vindkraft

Annette Lindholm (Nybro, 2021-07-15)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...