Legitimerad och certifierad - diskrimineras av lagen

Kommentarer

#5

Vansinnigt att utbildad personal ska få sitt levebröd tagit ifrån dem!

Emily Engström (Trelleborg , 2021-06-19)

#6

Detta får inte ske! Vi har minst lika mycket kunskap kring områdena för att kunna göra injektionsbehandlingar.

Delaram Izadian (Göteborg , 2021-06-19)

#10

Röntgensjuksköterskor har minst lika mycket kunskap som sjuksköterskor för att utföra injektionsbehandlingar!

Sandra Atiyar (Göteborg , 2021-06-19)

#14

Det är en skam att man utesluter och nedvärderar röntgensjuksköterskors kompetens på detta vis. Man har en lika lång utbildning, anatomikurser och likvärdiga praktiska utbildningar som sskor. I det dagliga jobbar rtgsskor med att sätta infarter samt kontrollera dessa i lika stor utsträckning som sskor. Gör om gör rätt.

Ines A (Göteborg , 2021-06-19)

#26

För att min kollega ska kunna fortsätta med sina behandlingar.

Amanda Isgren (Trelleborg, 2021-06-19)

#28

Röntgensjuksköterskor har en legitimation och sätter nålar etc dagligen! De är duktiga och bör få fortsätta att även få utföra injektioner

Sofia Olsson (Mölndal , 2021-06-19)

#30

Johanna är utbildad, certifieriad och är otroligt duktig på det hon gör. Jag litar fullt på henne och vill inte gå till någon annan.

Christel Lenz (Trelleborg , 2021-06-19)

#32

Seriösa certifierare, som Allergan och InjectAcademy, som bara certifierar legitimerad sjukvårdspersonal, har under många år certifierat biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. De har alltså bedömt att dessa två yrkeskategorier har fullgod medicinsk kompetens för att gå kurserna (tillsammans med läkare, tandläkare och sjuksköterskor) och att certifieras som estetiska behandlare. Hur kan man då i lag förbjuda dem att utföra estetiska injektioner? Det är ett grundlöst, godtyckligt politiskt beslut!

Helena Olofsson (Stockholm, 2021-06-19)

#33

Röntgensjuksköterskor läser 180hp precis som sjuksköterskor. De läser till och med kurser ihop och de får vara ute på praktik för att lära sig hantera patienter i olika situationer. Allt från akut till vardagligt.

Mehmet Yilmaz (Göteborg , 2021-06-19)

#34

Den här lagen är inte genomtänkt och det märks att riksdagen inte vet vilka kurser som röntgensjuksköterskor faktiskt läser och att de kan t.o.m. ha mer erfarenhet av att sticka patienter än en sjuksköterska. Därför skriver jag på för att även dessa ska innefattas av den nya lagen.

Sofia Jannati (Stockholm , 2021-06-19)

#42

Känner mig diskriminerad av lagen då jag är biomedicin analytiker

Melissa Tavakoly (Skövde, 2021-06-19)

#43

Johanna är så kunnig i sitt jobb & borde därför få fortsätta behandla.

Caroline Hjorth (Trelleborg, 2021-06-19)

#47

Jag är legitimerad BMA, certifierad och har 9 års erfarenhet i den här branschen. Det är orättvist, diskriminerande, att jag inte tillåts fortsätta utföra de estetiska injektionsbehandlingar som jag har full kompetens för.

Faramarz Imanuell HeshmatPasand (Stockholm, 2021-06-19)

#49

Oseriös lag, diskriminering 💯, utsätter serösa företagare, certifierade, legitimerade för konkurs, lobbyorganisation ligger bakom!

Farid D (Stockholm , 2021-06-20)

#52

Biomedicinskanalytiker som vill fortsätta jobba inom injektionsbehandlingar.

Diana Zuher (Karlstad , 2021-06-20)

#63

Att BMAs inte ska kunna fortsätta med sina injektionsbehandlingar trott gedigna utbildningar är skamligt. En hårdare kontroll över branschen behövs helt klart, men att utesluta duktiga, välutbildade utövare är fel. Öka kontrollerna och utbildningsbevisen, kom ut och se över verksamheterna!

Nathalie Björnqvist (Trelleborg , 2021-06-20)

#68

Jag tycker att lagen är allt för snäv och man har inte tagit hänsyn till erfarenhet och andra medicinska utbildningar som också borde ingå för att få utföra injektionsbehandlingar.

Sofie Bard (Malmö, 2021-06-21)

#77

Orättvisor ska inte ske!

Linda Rama (Arvika, 2021-06-21)

#98

Det kommer bli många som kommer att förlora sin inkomst. Folk har betalat för sin utbildning,men som dom inte kommer ha någon använda för. Det måste finnas någon bättre lösning.

Tina Johansson (Lund, 2021-06-27)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...