Säg NEJ till en ny stad i Sydöstra Uppsala!

Kommentarer

#201

Det finns ingen demokrati utan folket! Och folket säger "nej till rovdriften av exploateringen av Lunsen" samt deras tro att det är enkelt att ersätta gammal skogs ekologiska betydelse med parkliknande skogsområden. Fy skäms på er.

Robin Paris (Uppsala , )

#213

Rädda skogen!

emil wetterqvist (malmö/uppsala, )

#217

Jag skriver under för att jag känner stor oro för den naturförstörelse ,bebyggelse i Lunsen och brobygge över Furisån, som detta mastodontbygge kommer att förorsaka.

Elise Sjölin (Uppsala, )

#220

Jag skriver under för oss boende, för naturen, för vårt dricksvatten. Bygg inte heller ngn bro som äventyrar detta.

Andrea Nerdal (Uppsala, )

#222

Att jag bor här och vill inte att naturområden som är skyddade sedan Linnes tid röres. Det finns andra områden som det kan byggas på i Uppsala. Att det byggs är en sak men under en period i denna skala i 30 år framåt. Ett nytt Sundsvall t storlek i vårt villaområde. Att man skall bygga en bro för spårvagn 🥺 över åriike Fyris som också är naturskyddat och påla i avgrunden så tom vårt vatten u Uppsala blir förstört. Nej gör om och gör rätt. Pelling bygger sitt cv för att komma in i riksdagen och är inte riktigt klok. Han är vald från medborgarna men jobbar inte för demokrati och medborgarnas åsikter. Vi vill ha en folkomröstning om detta stora miljonprojekt.

Lena Wik (Uposala, )

#225

Det absolut inte finns något som helst intresse för att Uppsala ska växa så snabbt eller ens överhuvudtaget.

Ännu har jag inte fått goda argument och svar på de frågor jag ställt. Om man kan visa på vilket sätt redan boende har nytta av utbyggnaden utan att vardagen påverkas i stor utsträckning så är jag beredd att ändra ståndpunkt. Med liggande förslag så uppfylls inte dessa krav.

Per

Per Nostell (Uppsala, )

#229

Protesterar

Thorsten Bergqvist (Uppsala, )

#234

Jag vill värna möjlighet till rekreation i den unika skogsmiljön i området och ser inte tillväxt för tillväxtens skull som ett hållbart utvecklingsmål i sig.

Åsa Wetterqvist (Uppsala , )

#235

Vi som bor här vill fortsätta trivas i vårt område. En massiv utbyggnad skulle totalt förstöra områdets karaktär. En småskalig utbyggnad ja med fler småhus och radhus som efterfrågas alltmer och som det råder brist på. Lägenheter byggs det ju hela tiden runt om i stan.

Birgitta Garcia (Uppsala, )

#236

Se ovanstående

Helén Kirchmann (Uppsala , )

#241

Alldeles för mycket byggnation som förstör miljön och boendet

Holger Kirchmann (Uppsala, )

#242

Jag skriver under pga jag vill bevara Lunsen och tycker att vi måste få ett stopp för vansinnet med spårväg!!

Thord Åhlén (Uppsala, )

#246

Har bosatt mig i Sävja för att komma nära
naturen,vill inte på i en byggarbetsplats resten av mitt liv, fyller 71. Alltför många bostäder planeras inom ett o samma område, fördela byggandet över hela Uppsala.

Paula Boox (Uppsala, )

#254

Den skogen är speciell och behöver vara kvar.

Ylva Fahleson (Uppsala , )

#255

Det mest vansinniga förslag som politikerna hitta på. Tror inte att dom själva skulle vilja bo i gettot, som det förmodligen blir.

Maud Jansson (Uppsala, )

#256

Byggplanerna i SÖ Uppsala är odemokratiska och orimliga! Man offrar en ovärderlig miljö och skogsmark för att bygga en förstad till Uppsala.Se på Märsta och miljonbyggena! Avskräckande exempel på miljäförstöring

Maj-Louise Nordlund (Uppsala, )

#257

Jag motsätter mig kommunens planer att förstöra vår skog Lunsen. Att kalhugga en gammal skog för att bygga en hel stad. NEJ !

Ann-Sofie Hansén (Uppsala, )

#258

Jag skriver under för jag kan inte bo i en betongstad. Jag vill bevara natur och djurliv i Lunsen och den biologiska mångfalden

Kristina Westin (Uppsala, )

#260

Jag tycker att det är helt absurt att de styrande i Uppsala inte tar någon som helst hänsyn till de redan boende i området när de planerar utbyggnationer. Vi har bosatt oss naturnära av en anledning. Hur kan man säga sig tänka på miljön och använda det som argument för byggnation av spårväg, och samtidigt vilja skövla så stora mängder skog och naturområden? Det är helt obegripligt.

Rebecca Lindfors (Uppsala, )

#264

Förslaget är orimligt.

U Tengblad (Uppsala, )

#265

Jag bor i närområdet.

Maj Sundblad (Uppsala, )

#268

Jag värnar om uppsala med omnejd

Elisabeth Ågren (Uppsala, )

#269

Idiotiskt förslag. Sluta förstör Uppsala, vi vill inte ha ett "pellingrad".

Mats Nordlund (Uppsala , )

#270

Många anledningar men främst att jag inte vill se den värdefulla naturen i Lunsen och vid Fyrisån helt förstörd. Tycker också det är fruktansvärt att man inte lyssnar på alla som bor i området som har valt att bo här av en anledning (närheten till naturen osv).

Ulrika Larsson (Uppsala, )

#276

Jag skriver under för att omfattning och placering av byggande är emot det som är viktigt för idag och vår överlevnad : miljö, klimat, rekreation, tillväxt utan intrång på natur. Tänk om - tänk rätt.

Lena Vinterbäck (Uppsala , )

#277

Naturen är för värdefull för människan för att förstöra . Lunsen är fantastisk - stadens innevånare behöver andningshål inte storstad !

Anna Thorsson (Uppsala, )

#278

Miljön

Bengt Nilsson (Uppsala , )

#283

Inte lämpligt att bygga så enormt mycket i vår underbara skog Lunsen. Detta av många, många skäl som redovisats tydligt i yttrandena som vanligt folk skickat in. Pelling får ta och lyssna på folkviljan och inte skylla på staten. Såklart kan planerna ändras om viljan finns!

Yvonne Johnsson (Uppsala, )

#285

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande vänsterblocket (www.csinsweden.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, )

#294

Jag tycker inte det är försvarbart att förstöra så mycket natur och så stor del av livsmiljön för både människor och djur! Sprid byggandet över hela Uppsala istället!

Gunbrith Jansson (Uppsala , )

#297

Skogen MÅSTE bevaras.
Vi som redan bor här vill inte ha ett nytt Gottsunda.

Kerstin Jonsson (Uppsala, )

#302

Pelling hävdar att det i Ekeby är den bästa integrationen pga av varierande bebyggelse. Därför anser jag att det ska vara blandat villor, radhus och flerfamiljshus i samklang med redan befintliga bebyggelse.

Lena Lunde (Uppsala, )

#305

Jag skriver under pga jag anser det helt oansvarigt hur de tänker förstöra en hel stadsdel i Uppsala. Samt att de bygger så nära in på skyddat område. Helt galet!

Peter Bichara (Uppsala , )

#306

Precis flyttat till området från att ha bott i smeten av dessa s.k. Stadsdelar som byggs löpande. Naturen, området andas en egen kultur som lockade oss hit. Hoppas det kan bevaras.

Ramtin Golshan (Uppsala, )

#311

Planerna för sydöstra stadsdelarna och parallella projekt med extrem befolkningsökning, bebyggelse, bro och spårväg och dess konsekvenser är ofattbara och hemska på så många sätt som inte kan sammanfattas kortfattat här.

Peter Hedin (Sävja , )

#312

Jag tycker det är helt sjukt att förstöra det som gör Uppsala unikt..att inte låta det fortsätta vara en gles storstad med underbara grönområden. Det finns oändligt med yta att bygga på mellan Uppsala och Stockholm, med direkt närhet till det fyrspår allt kretsar kring…men bygg inte sönder Uppsala…

Fredrik Engelmark (Uppsala, )

#314

Uppsala bör förtätas varsammare och utvecklas smaratre.

Victor Zhao-Jansson (Uppsala, )

#315

Jag har bosatt mig i Bergsbrunna för att jag vill ha närheten till naturen. Jag vill fortsättningsvis kunna ta härliga skogspromenader med min hund, plocka lingon, blåbär, svamp och laga mat i skogen och bara njuta av lugnet och naturens skönhet.

Christina Dolk (Uppsala, )

#318

Behåll sö Uppsala

Åsa Eriksson (Uppsala, )

#324

planerna inte är hållbara, varken ur miljömässigt eller socialt perspektiv.

Anna Pernestål (Uppsala, )

#325

Vi flyttade ut hit pga naturen och den ICKE stadsnära känslan man får när man åker över Kuggebro. Detta känns oerhört tragiskt och då vill jag påtala att jag inte är emot all typ av exploatering i närområdet, det är mängden och sättet man tänker sig att göra detta på.

Anna-Karin Löv (Uppsala , )

#326

Enligt detalj plan kommer större del av de fina grönområden som finns i området att försvinna, den planerade "stadsparken" är inte ett värdigt utbyte.

Tomas Göthberg (Uppsala, )

#327

Framförallt riskerna för grundvattnet och för att naturreservaten i närområdet kommer att fara illa av det ökade besökstrycket.

Pia Svensson (Uppsala , )

#336

vi behöver Lunsen och alla befintliga grönområden. Utan natur är Uppsala inte en sund stad att leva i!!

Sabine Herms (Uppsala, )

#337

Ett alldeles för stort projekt. Med alltför stora konsekvenser för människor och miljö.

Lars-Åke Larsson (Uppsala, )

#338

Stoppa dessa vansinniga planer som försöker drivas igenom av en handfull lokala politiker. Vi har valt att bosätta oss i dagens lugna och idylliska område. Vi har inte valt att bo i ett miljonprogramområde.

Joakim Eliasson (Uppsala, )

#339

Jag motsätter mig planerna att bygga en ny stadsdel i södra uppsala

Björn Olerud (Uppsala, )

#341

En sådan stor ökning av invånarantalet vore förödande för våra naturvärden i Sävja. Vi vill inte ha ett nytt miljonprogram!!

Eva Nyman Larsson (Uppsala, )

#342

Jag vill ha kvar skogen då vi använder den i jobbet. Vi visar eleverna naturen, ekosystemtjänster, kretslopp och Djur mm😍

Liselott Almlöf (Alsike, )

#346

Bott i Nåntuna i 35 år och har älskat och använt Lunsen för skidåkning,scoututflykter
Förstör inte Fyris ådal och marken runtom. DET GÅR ALDRIG ATT ÅTERSTÄLLA SKADAD MARK

Ulla Svensson (Uppsala/ , )

#348

Pellings ska ej få sitt skrytbygge!

Christofer Blomfelt (Uppsala, )

#350

Uppsala måste sluta vara sovstad åt stockholm.

Erica Åhström (Knutby, )

#352

Jag motsätter mig stora utbyggnader i Näntuna-Sävja-området

Michael Stephens (Uppsala, )

#353

Var varsam om vår vackra natur. Det är alldeles för mycket fokus på att få ihop många människor på en liten yta.

Katarina Örnkloo (Uppsala , )

#356

Tänk till före inte efter!

Eva Schwarzvogel (Varberg, )

#367

Hela projektet med förtätning av Uppsala är odemokratiskt framarbetad. Den har sitt ursprung i att man tror att man kan finansiera utbyggd järnväg och anlägga spårvagn genom att bygga fel och för tätt och locka folk att flytta till dessa delar. Bygg i stället långsamt som med trädets årsringar, klimatsmart med stora grönytor, möjligheter att ladda elfordon och lägg nya techindustrier längre från storstäderna. Glesbygden ska växa stora städer bli klimatsmarta förebilder!

Eva Sonered (Uppsala, )

#372

Titta på Fyrislundsgatan som har förstört både Årsta och Salabacke. Jag måste blunda när jag kör förbi de nybyggda höghusen. Vem kom på den idiotiska idén att göra likadant med vägen genom Vilan/Nåntuna/Bergsbrunna/Sävja?? Sådana ingrepp i vår boendemiljö måste komma med i den kommunala valdebatten.

Kåre Dahl (Uppsala, )

#382

Jag är emot de massiva utbyggnadsplanerna i Lunsen.

Björn Hannrup (Uppsala, )

#387

Jag vill inte ha ett nytt stort bostadsområde tätt intill bef bostäder på ett bef grönområde för fritidsaktiviteter som saknas i övrigt i det totala Sävja och Nåntuna, Vilanområdet

Sten Lindqvist (Uppsala, )

#388

Nej till ny stad i Lunsen

Roland Pettersson (uppsala, )

#390

Man kan inte bygga ett nytt miljonprogramområde. Ny bebyggelse måste spridas över hela kommun o länet. Alla som bor i sydöstra staden behöver inte åka tåg till Sthlm. Finns oxå mkt som säger att fler o fler kommer att arbeta hemifrån vissa dgr. Många bostäder säljs även idag norr om Uppsala pga av detta. Naturen måste bevaras såsom Lunsen och Årike Fyris. Alla beslut bör tas efter valet.

agneta Holmqvist (Uppsala, )

#391

jag tror det vore klokt att fördela bebyggelsen över hela staden och ytterområden.

kjell holmqvist (uppsala, )

#392

det inte finns någon logik i detta beslut, om
utbyggnad i sydöstra Uppsala. Ej heller skett under en normal demokratisk process, där man låtit representanter från sydöstra deltagit från början. Finns det någon konsekvensanalys av de effekter som det kommer att innebära av utbyggnaden. T.ex
Brand i höghus. ( brandstegar för korta)
Vem betalar för alla tomma lägenheter som kommer att stå outhyrda. M.M.

Lars Linder (Uppsala, )

#394

Jag tycker att det är för mycket bostäder på en plats. Utbyggnad ja men en födubbling av befolkningen i området räcker inte en femdubbling.

David Häggström (Uppsala, )

#396

Jag skriver under på grund av att det är stadens, landets och planetens högsta prioritet att sträva mot en hållbar utveckling. Det innebär i första instans att minska populationen av Homo Sapiens.

Johan Falk (Uppsala, )

#397

För att bevara natur och karaktären på det befintliga bostadsområdet. Nuvarande boende får bo på en byggarbetsplats i 30 år!!! Respektlöst med en så stor förändring under så lång tid. Finns bättre sätt att varsamt bygga fler bostäder i området.

Susanne Ohlen (Uppsala, )Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...