Stoppa förfallet av Rydö Skola !!

Kommentarer

#2

Nu är det nog!

Amanda Jelic (Torup, 2021-06-15)

#6

Jag har 3 barn där, deras trygghet

Petra Svensson (Staffanstorp, 2021-06-15)

#8

Jag skriver under

Karolina Persson (Torup, 2021-06-15)

#9

Låt skolan vara kvar.

Josip Balog (Rydöbruk, 2021-06-15)

#10

Rydöskolan är en riktigt bra skola med omtyckta lärare och läget är fantastiskt! Det är viktigt att bevara landsbygden för att hålla den levande. Dras det ner på skolor mm kommer boende flytta. Det betyder inga pengar i kommunkassan! Satsa på framtiden och gör det attraktivt att flytta hit istället.

Jeanette Dalin (Hyltebruk, 2021-06-15)

#11

Då jag har barn på rydö skola!

Anna Larsson (Halmstad, 2021-06-15)

#13

För att samhället dör om skolan försvinner.Rydö skola är lika viktig som dom andra skolorna i Hylte kommun.

Ewa Gunnarsson (Rya Långaryd, 2021-06-15)

#17

Vi ska bevara våra byskolor och vi ska bevara den kvalite i undervisningen som våra barn förtjänar, oavsett om skolor är i nedrustningsfas eller inte!

BARN FÅR KOSTA!

Maria Löfgren gustafsson (Hyltebruk , 2021-06-15)

#25

Jag vill att skola skal finnas kvar till vår barn

Glenn Mortensen (Rydöbruk , 2021-06-15)

#28

Självklart ska vi rusta upp skolan där våra barn går. Viktigt att vår lilla skola får finnas kvar. Själv bor vi som vi gör för att vi vill att våra barn ska gå i en liten skola.

Camilla Kulju (Rydöbruk, 2021-06-15)

#37

Mina barnbarn går o kommer att gå i Rydö skola. Vill att de ska få gå i en fantastisk liten skola. Jag arbetade i många år på Hyltebruks lågstadium . Själv har jag efter det arbetat många år på en liten skola med ca 50 elever som var fantastisk. Alla kände alla. Önskar mina barnbarn det allra bästa. Mvh AnnaLena Bohman

AnnaLena Bohman (Limhamn , 2021-06-15)

#39

Helt otroligt att våra fina lärare vill stanna och fortsätta arbeta här i denna trista arbetsmiljö. Fantastiskt att våra barn får så fina studieresultat när skolområdet inte precis lockar till lärande!
Borde vara vite på kommunen som har tillåtit skolan att bara stå och förfalla!!

Caroline Norén (Rydöbruk , 2021-06-15)

#40

Det är tack vare lärarna och andra pedagoger som denna fantastiska skola och dess innehåll fungerar så väl. Ledsamt att läsa att procenten på lärarna dras ner. Vem blir drabbad i slutändan? Farligt när pengarna styr över barnens utveckling och lärande. Det borde värnas mer om vår framtid.

Petra Holmqvist (Torup, 2021-06-15)

#41

Alla barn i Hylte kommun har rätt till en likvärdig utbildning.

Linda Friberg (Hyltebruk , 2021-06-15)

#42

Jag skriver under på grund av att mina två barn går på denna skola med fantastisk personal! Låt personalen få vara kvar och satsa på våra barn!!

Cecilia Mineur (Rydöbruk , 2021-06-15)

#50

Vi måste bevara vår skola med dess underbara och engagerade personal!
Fantastiska pedagoger/lärare som engagerar sig i barnen och som ger dem en bra start i sin utbildning och i livet.

Hanna Isaksson (Rydöbruk , 2021-06-15)

#56

Jag vill att skolor på landet ska leva vidare.

Ronja Öberg (Hyltebruk, 2021-06-15)

#59

Rydöskolan är den finast skolan jag vet vi kom från Helsingborg till Rydö och mina flickor har haft sina bästa år på Rydö skolan

Wandy Lishöj (Klippan, 2021-06-16)

#61

Rydö skola är en fantastiskt fin skola som behöver det underhåll den förtjänar.
För barnen Och personalens skull.

Mikael Karlsson (Rydöbruk , 2021-06-16)

#62

Min son har gått på Rydöbruks skola från förskoleklass-åk 6. Det är en helt fantastisk liten skola där alla känner alla o tar hand om varandra. Självklart ska denna härliga skola tas väl hand om o finnas kvar även för kommande generationer.

Jill Alexén (Rydöbruk , 2021-06-16)

#67

Jag har barnbarn där

Lennart Löfgren (Visby, 2021-06-16)

#68

Mina barnbarn går där och trivs väldigt bra, vill gärna ha kvar sin skola och då i bra skick

Leila Wingård (Hyltebruk, 2021-06-16)

#69

Skolorna behövs även i dom små samhällena.

Daniel Lilja (Torup , 2021-06-16)

#70

Småskolor är det bästa för barnen!
Otroligt fin gemenskap genom åldrar.

Kristofer Bohman (Rydöbruk, 2021-06-17)

#76

Har själv gått på skolan som liten. jobbar samt på en annan skola i kommunen. Småskolorna behövs för att hålla ner elev antalet i klasserna. Det fokuset som lärarna på rydö kan lägga på sin elever för att klasserna inte är så stora är otroligt.

Anton Jerlebo (Rydöbruk, 2021-06-19)

#77

Lärarna på skolan är bland de bästa i hela kommunen. Skolan är en av de bättre i hela kommunen. Lärarna och eleverna förtjänar bra lokaler. Det är vad vi betala skatt för.

Alexander Lundgren (Rydöbruk, 2021-06-19)

#82

Inga nedskärningar i glesbygden, tack!

Rie Larsen (Bograngen, 2021-06-21)

#86

Jag har ett barnbarn på skolan. Det har varit en väldigt välfungerande skola med mycket engagerade lärare.

Med den bebudade nedskärning av personalet blir det mycket svårt för dem kvarvarande lärare att fortsätta detta fina arbete.

Robert Elverkilde (Torup, 2021-06-21)

#90

Född i Rydöbruk och bott 100 m från denna fina skola. Värna om denna, så att inte barnen behöver bussas till någon annan ort i kommunen. Varken bra för barnen eller miljön. Stora skolor är opersonliga och barnen blir anonyma.

Christina Jarreby Bergqvist (Kolbäck, 2021-06-22)

#91

Har flera vänner med barn i skolan. Vi MÅSTE värna landsbygden!!!

Susanne Fällström (KINNARED, 2021-06-22)

#97

Skolan är avgörande för såväl barnens som samhällets framtid. Slå vakt om den!

Roland Thörner (Rydöbruk, 2021-06-24)

#100

skolan måste finnas kvar

Thomas Christiansen (Rydöbruk , 2021-06-24)

#103

Jag har gått på rydöskola och där kan barn vara barn jag tycker inte det ska stänga ner då de är en härlig miljö bland personal och elever!

Allie Kulju (Rydöbruk, 2021-07-04)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...