Bevara Tallhagen!

Kommentarer

#11

Tallhagen måste bevaras så vi utan bil kan komma ut i naturen och plocka blåbär, blommor mm.

Ingrid Axelsson (Kalmar , 2021-06-13)

#14

Stadsplaneringen i Kalmar verkar helt utan känsla på senare år. Byggnader smälls upp okänsligt och bryter av äldre stilar, grönområden och värdefulla skogspartier skövlas.

Pelle Baeck (Kalmar, 2021-06-13)

#18

Bevara tallhagsskogen

Ulrike Fleischer (Kalmar , 2021-06-13)

#20

Hot mot vår biologiska mångfalden o klimatkrisen är vetenskapligt belagda och bör styra all stadsplanering! Vi behöver stadsnära äldre skogar som kylar ner o ger skugga nära bostadsområden ! Här häckar gulhämplingen o kattugglor! Sluta skövla och gör en klokare stadsplanering! Gör allvar av klimatnödläge som ni utlyst!

Anne Dettmer (Kalmar, 2021-06-13)

#21

Tycker att stadens gröna lungor är viktiga och Tallhagsskogen är på grund av sin ålder och artrikedom unik. Vi har här häckande gulhämpling här mitt i stan och vi kan höra kattugglorna hoa.

Olof Gunnarsson (Kalmar, 2021-06-13)

#22

Jag skriver under för att det är utomordentligt viktigt att bevara befintliga dungar o skogspartier i tåtbebyggda områden p gr a rådande jlimatnödläge!

Aina Hagberg (Ålem, 2021-06-13)

#23

Instämmer till fullo i insamlingens åsikt!

Emil Ohlsén (Kalmar, 2021-06-13)

#25

Solidaritet! Alla initiativ behövs

Rebecca Sjödal (Falköping, 2021-06-14)

#27

Bevara naturen för hälsa och livskvalitet!

Camilla Cullgren (Kalmar , 2021-06-14)

#34

Jag älskar Kalmar, med en befolkning som bryr sig när våra folkvalda tappat fotfästet

Anders Gustafsson (Kalmar, 2021-06-14)

#36

Förlorade grönområden kan aldrig tas tillbaka. Jag använder skogen flera gånger i veckan, för löpning, promenad, blåbärsplockning osv. Den har redan minskat till följd av skolbygget. Ta inte mer!

Anna Parke (Kalmar, 2021-06-14)

#39

Jag är trädkramare

Annika Andersson (Kalmar, 2021-06-14)

#40

Grönområden behövs. Kattugglor i området

Maria Yngvesson (Kalmar , 2021-06-14)

#44

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande vänsterblocket (www.csinsweden.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2021-06-14)

#49

Låt gammelträden vara kvar!

Eva Schwarzvogel (Varberg, 2021-06-15)

#50

Skövling av Tallhagen borde ha nått sitt slut för länge sedan.Att ta bort ännu mer av Kalmars få gröna lungor är oansvarig framtidsplanering.

Mikael Andersson (Kalmar, 2021-06-15)

#53

Det strider mot allt som kommunen själva har skrivit om denna gröna lunga.

Malin Johansson Östbring (Kalmar, 2021-06-15)

#54

Stoppa byggmanin!

Linda Ericsson (Borås, 2021-06-15)

#55

Exploatera inte detta fina området!
Det är ett otrolig t fin plats mitt i stan.

Johnny Petersson (Kalmar , 2021-06-15)

#61

Nu räcker det med att bygga bort alla grönytor! Detta är en skog som dagligen används av både ung som gammal. Den biologiska mångfald gör denna oas så nära stan ovärderlig- här finns ugglor, hackspett, rovfåglar. Du möter dagligen rådjur, har hänt att även räv och älg varit synligt. Denna skog är livskvalitet och rekreation för alla och används inte bara av boende i närheten utan det finns även dom som kör, cyklar hit för en avstressande lunchpromenad.

Sara Ahlgren (Kalmar , 2021-06-15)

#62

Fel att skövla denna skogen som är en naturlig gräns mot skolan. Redan nu för mycket trafik på Rådmansgatan. Skolbarn som går och cyklar på denna gatan bland alla bilar som körs och parkeras längs gatan. Bättre att göra säker cykelväg längs Rådmansgatan.

Ulf Gryfelt (Kalmar , 2021-06-15)

#63

Kalmar blir förstört när alla grönområden skövlas. Låt det som är kvar vara kvar!!

Thea Karlsson (Kalmar , 2021-06-15)

#64

Ang Rådmansgatan tycker jag att det vore riktigt osmart att bygga där. Att trycka in ytterligare hus på den lilla plätten, där dagisbarnen (även från Barnens Gård) brukar gå till är för mig helt galet. För mig känns det mer naturligt att det fortfarande finns en liten avgränsad grön yta till skolan och studentboende. Gör istället en bra cykelväg då korsningen Rådmansgatan/Brändtorpsvägen är hårt trafikerad. När det gäller resten av förslagen så tycker jag att ni som planerar detta kan gå i dessa områden. Så fina stigar, massor av blåbär dessutom finns rådjur som traskar omkring där. Ska det verkligen behövas skövlas ner? Det finns andra ytterområden som ni kan fortsätta bygga på istället för att ta bort mer av skog o natur så nära stadskärnan..

Lotta Haglund (Kalmar , 2021-06-15)

#66

Uppvuxen i Kalmar och är mycket besviken över hur staden förstörs

Björn Pettersson (Lissabon, 2021-06-15)

#69

Bevara skogen den behövs

susanne lundqvist (Kalmar , 2021-06-16)

#75

Skövlingen av Kalmar måste stoppas.

Kjell Karlsson (Kalmar, 2021-06-16)

#78

Skogen, havet, solen och vinden, det är vad ger våran lilla stad dess charm. Vill inte se våran stad bli en djungel av lägenheter, betong och asfalt. Låt våran skog växa, inte våran befolkning!

Andreas Kristiansson (Kalmar, 2021-06-16)

#79

Tallhagsskogen består av gammal skog med ett rikt fågel, djur och växtliv i nära anslutning till centrala Kalmar.
Om Kalmar kommun fullföljer planerna på att bygga i dessa delar urholkas trovärdigheten i hela översiktsplanen gällande livskvalité och miljö.

Mats Yngvesson (Kalmar, 2021-06-16)

#80

Vi har KLIMATNÖDLÄGE och gröna områden är viktigare än någonsin i städerna

Marianne Martinsson (Färjestaden , 2021-06-16)

#81

Bra initiativ!!!

Stina Axelsson Cheramy (Västra Frölunda , 2021-06-16)

#82

Kommunen verkar ha tappat allt vad gäller sans och vett rörande gröna ytor, stadens lungor eller vad man vill kalla dem. Nog av förtätning. Är kalmar miljöfientligt?

Eva Lena Andersson (Kalmar, 2021-06-16)

#84

Jag växte upp på Getingen, mina föräldrars hus ligger brevid skogen. Vi lekte dag in och dag ut i Tallhagsskogen. Ända sedan jag flyttade till Uppsala har jag sett hur skogen har minskat för varje gång jag åker ner, och det gör så ont i hjärtat. Skogen behövs för barnen, det var vår lekstuga. Skogen behövs för eleverna. Skogen behövs för luften. Att se rådjur springa omkring i området. Getingen blir inte samma område när allting blir kalt och asfalterat. Bygg gärna nytt, men skövla inte livsviktig gammal skog för det ändamålet

Erik Andersson (Uppsala, 2021-06-16)

#89

Se till att inte bygga bort det mervärde som gör att många tycker om och vill flytta till Kalmar! Gärna fler bostäder, men inte på bekostnad av gammal skog.

Lotten Kronudd (Kalmar , 2021-06-17)

#90

Besöker ofta Kalmar och anser att grönområden berikar staden.

Jenny Gustavsson (Årsta, 2021-06-17)

#91

Det behövs mera träd överallt inte mindre!

Annika Rosen (Färjestaden, 2021-06-17)

#92

Denna lilla "lunga" behövs för Tallhagens välbefinnande. Tallhagen är redan naggad allför mycket på Norr och västerut. Det räcker nu !!!!!

Mats Andersson (Kalmar, 2021-06-17)

#93

Jag bor nära skogen norr om Ölandsleden. Denna lilla del av Tallhagsskogen fungerar idag som ett litet skydd mot trafiken på Ölandsleden (vilken tydligt märks norr om vägen i bostadsområdet).
Hela Tallhagsskogen är också rekreationsplats för många människor, stigarna är vältrampade vilket tyder på att människor verkligen uppskattar denna lilla kvarvarande skatt. Fågelkvittret på våren tyder på rikt fågelliv. Blåbären plockas på sommaren, kanske av människor som inte har så lätt att ta sig till andra skogar. Jag använder själv dessa stigar varje dag och möter så många fler som jag också menar behöver skogen.
Min synpunkt är att det här skogen bör vara kvar, för människors och djurs hälsa och välbefinnande i området.

Carolina Borelius (Kalmar, 2021-06-17)

#94

Jag har alltid bott i närheten av skogen och har spenderat en stor del av min barndom här. Skogen behövs

Lovisa Forsberg (Kalmar, 2021-06-17)

#95

Skövla inte denna fina gamla skog som berikar både Kalmar och stadens invånare. Satsa istället på säkra gång och cykelvägar till den nya skolan!

Fredrika Hedebäck (Kalmar, 2021-06-17)

#98

Denna skogen är Kalmars finaste. Vad hade vi gjort utan den under Corona året.

Gabriel Evertsson (Kalmar, 2021-06-17)

#100

Detta stämmer helt överens med min åsikt rörande vikten att spar värdefulla grönområden i och nära bebyggelse.

Per Jonnergård (Kalmar, 2021-06-17)

#103

Jag skriver på grund av att skogen jag växt upp att leka i och skogen jag dagligen tar promenader och löprundor i absolut inte får röras eller förstöras! Den är 200 år gammal och ett urminne som tillhör de som bor på getingen.

Julia Petersson (Kalmar, 2021-06-18)

#107

Kalmar är känt för sina grönområden. Behåll dessa. Det ger livskvalitet.

Gert Nimblad (Kalmar, 2021-06-18)

#108

Gammal tallskog, unik i kommunen, en fristad för människor och en miljö för djur o växter värd att bevara, en investering för framtiden

Ann-Karin Thoren (Kalmar, 2021-06-18)

#109

Jag är uppväxt där och naturen är redan tillräckligt förstörd!

Maja Petersson (Kalmar, 2021-06-18)

#112

Jag vill ha skogen kvar. Det räcker med förtätning nu!

Eva Fagerström (Kalmar, 2021-06-18)

#116

Jag är uppvuxen i området precis bredvid skogen och har mycket minnen i den skogen, utöver detta är den nödvändig fö ljudisolering mot byggnaderna och vägen längre bort.

Adam Etin Theander (Kalmar, 2021-06-18)

#119

Jag älskar denna skog. Den behövs för rekreation för oss som bor i närheten.

Kristina Runemalm (Kalmar , 2021-06-18)

#120

Uppväxt på getingen och vill inte att områdets charm tas bort ytligare.

Filip Petersson (Kalmar, 2021-06-18)

#122

Jag bor på Rådmansgatan 24 och ser gärna att skogen bevaras. Det finns många andra ställen i Kalmar som går att bygga på utan att skövla skog.

Emmy Torsund (Kalmar , 2021-06-19)

#125

De få små skogsområde som finns kvar i stan vill jag verkligen bevara. Inte ett träd till ska bort TACK!!!

Robert Fransson (Kalmar , 2021-06-19)

#127

Jag har kolonistuga precis bredvid

Joanna Karlsson (Kalmar , 2021-06-19)

#128

Jag skriver under för jag hade tänkt skicka in ett medborgarförslag på att naturskydda allt i Tallhagen som ännu är orört. Här finns stigar kors och tvärs som utnyttjas för motion, hundpromenader, barn som får lite skogsbad på väg till skolan. Här bor rådjur och andra vilda djur. Här orienterad, växer liljekonvaljer, finns gott om blåbärsris som allmänhet utan bil kan glädjas åt. Nu har mycket av den uppskattade närheten till natur redan tagits i anspråk till sport och skola. Pulkabacken är borta, men än finns det möjlighet till att bygga koja. Kalmars storhet försvinner om mer stadsnära natur och grönområden tas i anspråk för byggnation. Läs gamla artiklar i tidningarna om vad som är så enastående med Kalmar! Bevara Tallhagen som den är idag- den 19 juni 2021. Vi kan inte vrida klockan tillbaka, men vi kan stoppa vidare exploatering!

Agneta Gefors (Kalmar , 2021-06-19)

#132

Tallhagen är fint!! Inga fler fkn husss

Karl Liljeblad (Kalmar, 2021-06-19)

#134

Uppväxt med skogen, tråkigt att se värdefulla platser försvinna

Teo Lapierre (Kalmar, 2021-06-20)

#138

Jag skriver under för att jag värnar om denna underbara oas för mig, mitt barnbarn och min hund. Här leker vi, plockar blåbär, andas, pratar, njuter....

Annika Lund-Persson (Kalmar, 2021-06-20)

#141

För klimatets och djurens skull.

Anette Karlsson (Kalmar , 2021-06-20)

#142

Vill bevara grönområdet samt bevara miljön i området.

Daniel Hedebäck (Kalmar, 2021-06-20)

#143

Grönområden i stan är viktiga för både djur och människor. Var ska barnen leka och vuxna gå promenader annars?

Matilda Molander (Kalmar, 2021-06-21)

#144

Anser att det är viktigt att bevara tätortsnära skogsområden!

Malin Alfredsson (Kalmar, 2021-06-21)

#145

Mina söner går i förskola på Tallen i närheten av denna skog, och vi bor även i närheten. De besöker skogen frekvent och detta var anledningen till att våra barn flyttade till denna förskola. En bebyggelse här hade förstört hela området! Förstör inte alla grönområden!!!

Jeanette Ejnarsson (Kalmar, 2021-06-21)

#147

Utan bevarad skog och djur och natur så mår varken vi eller planeten bra. Vi människor ska leva här i symbios med naturen, inte som angripare av den. Bostäder har sin plats men inte överallt, det tar tillslut bort det vackra med Kalmar.

Sara Nordendahl (Kalmar, 2021-06-21)

#150

Sluta skövla fina skogar!

Christian Kouznetsov Einarsson (Kalmar, 2021-06-21)

#151

Utbyggnaden av Gröndal och de nya skolorna har redan naggat nog. Det gör behovet att bevara större. Kojor, orienteringskontroller och hundmöte behöver Tallhagsskogen.

Åke Erlandsson (Kalmar, 2021-06-21)

#152

Biologisk mångfald och skog och natur är viktigt för alla som bor i en stad.

Martin Carlsson (Kalmar , 2021-06-21)

#153

Synpunkter från en som bott i området.

Först var det Ängöleden, stormöte i Lindöskolans matsal. Dåvarande stadsarkitekt lovade att denna väg var det enda som skulle tas av Tallhagen. Sedan var det nya planeringar för Teleskolan med nya protester och namninsamlingar. Teleskolan byggdes och senare utbyggnad av en ny träningsplan för Gröndal. Nu byggs Teleskolan om och blir Tallhagsskolan samt ny förskola, ännu fler tallar faller och naturområde försvinner. Tallhagsskogen är ett viktigt motions och rekreationsområde för så många. Som pensionerad förskollärare i området är ”vår skog” som barnen kallade den ett mycket viktigt läromedel. Motorik, läran om djur och natur är så viktig och det får vi gratis på promenadavstånd. Ni skrev tidigare att värna om Kalmarbornas livskvalitet, det har nog de som bor i området och alla som nyttjar och uppskattar skogen väldigt svårt att förstå.

Barbro Torsund

Barbro Torsund (Kalmar , 2021-06-21)

#155

Jag anser att kommunen bör bevara och gynna stadsnära naturområden.

Edvin Strandberg (Kalmar , 2021-06-22)

#157

Please don’t tear down these beautiful woods! I am a resident in the area, my children go to the school next door, and we have seen so much building lately - please keep the nature in Kalmar what it is. We are proud of it!

Caroline Littlefield (Kalmar, 2021-06-22)

#162

Vi människor som lever i tätbebyggt område behöver grönområden för vårt välmående!
Det är en förutsättning för att vi ska trivas och kunna leva i mångfald med natur djur och insekter. Därför krävs det att man tänker till vid nybyggnationer!
I detta fall upplever inte jag att beslutet som är fattat är genomtänkt, utan grundar sig enbart i att maximera boende på en för liten yta. Bygg gärna nytt men på en yta av Kalmar. Varför ska allt tryckas ihop, svara mig på den frågan? Nu får ni som sitter med dessa ställningstagande och politiska beslut skärpa er, fy skäms på er alltså, bygg inte sönder det som gör Kalmar unikt!

Martin Nordendahl (Kalmar, 2021-06-23)

#167

Enligt Kalmars egen grönstrukturplan: "Att vistas i park- och naturområden har stor
betydelse för människors hälsa och livskvalitet.
Modern forskning har visat att de flesta människor känner ett större välbefinnande ju oftare de besöker ett naturpräglat område. Studier visar att besöksfrekvensen avtar snabbt med avståndet; om promenadavståndet är längre än 5-10 minuter (300
meter) har antalet besök minskat med cirka 50
procent. Närhet till naturmiljöer är avgörande för barn, funktionshindrade och äldre med flera som är helt hänvisade till sin närmiljö." Att då hugga ner skogen för att tjäna några kronor är helt absurt. För att dessutom bygga något som inte behövs då det räcker att bebygga gammal industrimark för att nå de 80000 invånare som det talas om.

Robert Larsson (Kalmar, 2021-06-23)

#171

Vi ofta är i tallskog med vårt barn, vilket uppskattas mycket och att han lär sig uppskatta naturen.

Emil Svensson (Kalmar, Kalmar län, Sverige, 2021-06-24)

#177

Snart finns det inget grönområde kvar i Kalmar. Varenda lilla plätt bebyggs. Vi är många på Getingen som tar våra dagliga löprundor och hundpromenader i dessa skogsområden. Ta inte bort dem från oss!!! Det är inte lika kul att gå på asfalt!

Cecilia Molnar (Kalmar, 2021-06-26)

#187

Är så trött på att de ska bygga hela tiden och ta bort grönytor och fin skog som gör Kalmar vackert. Satsa istället på att fylla de nybyggnationer som står tomma ute i snurrom med folk istället!

Emma Wallin (Kalmar, 2021-06-27)

#197

Gammal tallskog bör bevaras

Bo Bergsjö (Växjö, 2021-06-27)