NEJ TILL ETABLERING AV VINDKRAFTSPARK VID STRÅKENS VÄSTRA SIDA

Kommentarer

#4

Kan bara bli negativt för djur,natur och människor som bor i närheten

Emil Karlsson (Sandhem, 2021-06-04)

#5

Jag är för vindkraft, men inte i den här storleken och inte med den aktuella placeringen.

Veronica Hamberg (Sandhem , 2021-06-04)

#6

Byggandet skulle utgöra en lokal miljöförstöring.

Lars Sjölander (Sandhem, 2021-06-04)

#16

Totalt vansinnig placering😣

Hans Wangström (Mullsjö, 2021-06-04)

#19

Givetvis skall vi stoppa detta

JE Persson (Mullsjl, 2021-06-04)

#20

Ingen jävla vindkraft.

Marcus Johansson (Mullsjö , 2021-06-04)

#23

9 verk 350 meter över Syråkens yta kommer att bli ett totalt dominerande inslag över stora delar av kommunen. Förfulande och skadligt för fågel/djurlivet. Negativt för kommunens utvecklingsplaner för att få hit fler invånare.

Bo Peterson (Falköping, 2021-06-04)

#31

Stoppa miljöförstörande vindkraft i Mullsjös trakter nu!

Louise Lidbrandt (Mullsjö, 2021-06-04)

#42

Inga intäkter till Mullsjö kommun och dessutom otroligt fula!

Michael Lith (SANDHEM, 2021-06-04)

#46

För att vindkraft är "över" subventionerad och oeffektiv i det totala miljöansvaret. Vill inte mina nästkommande ska ärva dessa i naturen i framtiden.

Jörgen Kilian (Mullsjö , 2021-06-04)

#49

Vansinnesprojekt

Ingemar Fritzsson (Mullsjö, 2021-06-04)

#50

Bor utmed Stråken

Göran Bergh (Falköping, 2021-06-04)

#57

Det finns bättre alternativ som inte påverkar naturen och omgivningen!

Jonas Uggla (Mullsjö, 2021-06-04)

#65

Störningen för djur- o fågelliv blir för stor, samt vindkraftverken förändrar och kommer dominera hela landskapsbilden inom ett alldeles för stort område.

Carina Nilsson (Västerlanda , 2021-06-04)

#66

Vindkraft är en av de största miljöbluffarna vi har.

Jonas Carlsson (Mullsjö, 2021-06-04)

#67

Konsekvenserna av vindkraft är ett stort folkhälsoproblem med stress som följd av bullerstörningar etc.. Det påverkar även djur och ekosystem negativt.

Sofia Einebrant (Mullsjö, 2021-06-04)

#71

jag tycker inte vi ska ha vindkraftverk i nära bebyggelse

Linda johansson (mullsjö, 2021-06-04)

#73

Förstör natur o mångfalden av djur. Stor fara för fåglar som skadas av vingarna.

Håkan Lundgren (Sandhem , 2021-06-04)

#79

Jag skriver under helt frivilligt och jag är emot vindkraftverk av den orsaken, de är inte ljudlösa, djurlivet kommer troligen att påverkas negativt, och införskaffande av ljudisolerade fönster är en kostnad som ägaren till bostadshusen i närliggande orter, lär få stå för själva. Sen tror jag att alla huspriser kommer att påverkas negativt.

Alice Palmgren (Sandhem, 2021-06-04)

#82

Jag vill att kommunen sätter stopp för etableringen av en vindkraftspark på margreteholm 1:4, Mullsjö kommun. En vindkraftspark i området kring stråken kommer påverka naturen och djurlivet på ett mycket negativt sätt. Bevis för detta finns i åtskilliga fall där man sett hur djurlivet kraftigt förändrats. Fåglar, fladdermöss, och även fisk genom markvibrationer påverkas. Vill Mullsjö kommun bidra till det? Dessutom är det också bevisat att vingarna släpper ifrån sig microplaster ner till marken och vidare ner i grundvattnet, vilket i sig borde ses som en allvarlig miljöpåverkan för människor och djur. Vindkraften ses ju i miljöbalken som en miljöfarlig verksamhet. Vindkraften skadar ekosystem och biologisk mångfald. Sen ser man på flera ställen där parker byggts att utlovade begränsningar i ljudnivåer inte kunnat efterlevas och boende i närområdet tvingats till åtgärder på dina fastigheter för att inte bli störda av vindkraftverken.
Nej, nyttja nu erat veto och sätt stopp för detta.

Mikael Fredriksson (Sandhem, 2021-06-04)

#83

Ja vill bevara Stråken och Mullsjö som ett frikuftsrike.

AnneMarie Lindgren (Falköping, 2021-06-04)

#88

Stoppa vindkraftverken

Kenth Boström (Sandhem, 2021-06-04)

#89

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande vänsterblocket (www.csinsweden.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2021-06-04)

#91

Vi planerar bygga hus i Mullsjö och vill inte se den vackra miljön förstöras då det är en stor anledning att vi väljer att flytta till Mullsjö.

Johannes Larsson (Skövde/Mullsjö, 2021-06-04)

#96

Denna typ/storlek på vindkraftverk skall ej förläggas i närhet av samhälle eller i anslutning till rekreations/friluftsområde.
Därför är föreslagen lösning högst olämplig till omgivning och område.

Christer Eriksson (Mullsjö, 2021-06-04)

#99

Det dova ljudet och tryckvågorna som blir stör både djurliv och människor.

Zarah Brinck (Sandhem, 2021-06-04)

#100

Jag har tidigare bott i Mullsjö, är amatörfågelskådare och har otaliga gånger vandrat i Svarteskogen och inser vilka omistliga värden som denna naturtyp har. Som rekreationsområde för både äldre och yngre naturintresserade tätortsmänniskor, som skyddsbiotop för skogsfåglar som tjäder, orre och järpe. Som jaktmarker för rovfåglar som ormvråk, bivråk, duvhök och sparvhök och som upplevelsenatur för alla.

Thomas Ekberg (Jönköping, 2021-06-04)

#103

Vill inte ha massa dånande i hela byn, särskilt inte vid stråken dit man åker för att koppla av..

Evelina Strömberg (Mullsjö, 2021-06-04)

#107

Det är olämpligt med vindkraftverk för det förstör för både människor och de vilda djuren störs av vibrationerna. Blir skadade djur. Dödar massa fåglar mm.

Gunilla Svensson Åslund (Mullsjö , 2021-06-04)

#109

Jag värnar om djur och människors hälsa

Carin Näslund (Habo , 2021-06-04)

#111

Det finns andra ställen att sätta upp vindkraftverk där det inte varken stör naturen, djuren eller människor. Havet är stort och där bor inga människor. Ett perfekt ställe att sätta upp vindkraftverk och där blåser det nästan alltid!

Jörgen Pedersen (Huskvarna, 2021-06-04)

#114

Fel placering för ett så stort verk, nära naturmiljöer som behöver bevaras samt nära en större by/stad som håller på att växa.

Isa Morheden (Mullsjö, 2021-06-04)

#116

Jag vill inte ha de här i vår närmiljö.

Emelie Kindh (Mullsjö, 2021-06-04)

#126

Jag anser att vindkraft gör mer skada än nytta.

Emma Ljungqvist (EKSJÖ, 2021-06-04)

#129

Environmental damage, wildlife harm, infrasound health issues, property devaluation.

Mike Heath (Mullsjö, 2021-06-04)

#131

Det stör djurlivet

David Sandstedt (Sandhem, 2021-06-04)

#132

Jag har bott och bor i norra änden av stråken under somrarna och gjort så sen jag var liten, 80-talet. Har alltid älskar denna vackra sjö med omgivande natur. Varför förstöra horisonten olönsamma vindkraftverk?
Skulle hellre se ett litet kärnkraftverk någonstans utmed sjön, på väl valt ställe.

Erik Larson (Falköping , 2021-06-04)

#141

Förstör inte den lilla fina utsikt vi har kvar i Mullsjö!!

Leif-åke Viio (Mullsjö, 2021-06-04)

#153

Vindkraftverk i den omfattning och med dom höjder kommer påverka boende i och runt Mullsjö men framförallt djur och natur kommer påverkas negativt.

Thomas Ivung (Mullsjö, 2021-06-04)

#158

Egentligen förstår jag inte hur denna fråga kan leva vidare.
30 decibel är maximal ljudnivå på denna plats. Som vi kunde läsa i lokaltidningen är det 55-60 dec på dom som byggdes i grannkommunen Habo. Som stör mullsjöbor som bor 2 km från dessa. 250 meters som ska byggas här. torde ge högre ljudnivå.

Stefan Lindkvist (Mullsjö, 2021-06-04)

#163

Vindkraftverk är INTE miljövänliga fulla med olja och dyra att ta hand om när de är uttjänta

Marcus Uddemar (Tidaholm , 2021-06-05)

#164

Är för kärnkraft

Ulf Algotsson (Sandhem , 2021-06-05)

#165

Negativt mot natur och människor, dessutom är de totalt olönsamma.

Ulric Jarl (Bottnaryd, 2021-06-05)

#167

Vindkraftverk är tyvärr inte miljövänligt för djuren(vibrationerna) . Ljudet kan uppfattas av både djur och människor, sen är det inte en osynlig liten vindsnurra, tvärtom. Kort sagt.

Reéne Emtfeldt (Mullsjö , 2021-06-05)

#169

Vi bor i närheten

Anna Wernald (Västerkärr, habo, 2021-06-05)

#172

Vägar o etableringar o gjutplattor tar stora ytor i anspråk som det ska vara skog på. Om 25 år är bladen uttjänta...
Förstår inte tänket att det ska vara så miljövänligt med detta när det är precis tvärtom!

Erland Thydell (Bottnaryd , 2021-06-05)

#177

NEJ! För att, fåglar blir dödade, ljudet, fult och när de skrotas/ byts ut finns ingen återvinning.

Kristina Karlsson Malm (Bottnaryd , 2021-06-05)

#188

Jag tror inte på vindkraft som lösning på en huvudlös energipolitik
Dessutom fula, störande och att det förstörs i våra skogar och natur

Claes Carlsson (Habo, 2021-06-05)

#194

Dessa verk bör stå någon annanstans än i friluftslivet! Mullsjö kommun fullmäktige har sagt nej till etablering på den nämda platsen tidigare, och det endast på en teknikalitet har de fått fortsätta med sin iver att förstöra för mullsjö kommuns invånare!

Joachim Stenberg (Mullsjö , 2021-06-05)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...