Folket kräver NU ett SVAR från Folkhälsomyndigheten, FHM! Vad innehåller ett s.k Covid-19 test?

Kommentarer

#1204

Vill veta detta naturligtvis och att alla får reda på detta

Sanna Wistrand (Tranås , 2021-05-29)

#1207

Jag är riktigt upprörd över hur allt är ! Då inget stämmer alls som har med corona att göra !!

Eva Wilhelmsson (Åmotfors, 2021-05-29)

#1209

PCR testen är icke tillförlitliga utöver att de lämnar dessa mycket spektakulära rester i vävnaden. De utgör grunden för all testning som görs på människor runt om i världen och rapporteringen av påstådda virusinfektioner. Man har heller inte kunnat isolera det påstådda virus som skulle orsaka sjukdomen "Covid-19".

Caroline Nielsen (Stockholm , 2021-05-29)

#1211

Till landsting, FHM, vårdcentral, labb, läkare mfl!Jag mfl har bett att dom visar upp bevis på att SARS cov 2 finns isolerat!Bevis borde dom kunna visa upp!lnget bevis har kunnat presenteras!Många har bett FHM mfl om bevis men dom nekar!

Håll tillgodo!Kortfattat=PCR testen är missvisande!Flera jag känner som skulle resa med flyg fick positiv, negativ samma dag!HÄR ÄR ANLEDNINGEN TILL PÅHITTAD SMITTA!

ÖKNINGEN ÄR FELAKTIG, MISSVISANDE!MÅSTE DET UPPREPAS?

Det PCR-testet gör är att det får en omätbar mängd av något att bli mätbart. Metoden beskrivs av dess uppfinnare Kary Mullis, som dessutom fick nobelpriset för uppfinningen, totalt sakna förmåga att ge meningsfull information om sjuklighet.

Här gör han ett sådant uttalande uttalandet: https://www.youtube.com/watch?v=scYudSweDAs

Om nu uppfinnaren inte anser att PCR-metoden ska användas till sjukdomstester är det ju underligt att vi använder metoden till just det. Motiveringen för att testa covid-19 med PCR-testerna är baserad på följande artikel:

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045

Den artikeln har dock svåra vetenskapliga brister och uppenbara jävsproblem. Det beskrivs detaljerat i följande artikel: https://cormandrostenreview.com/report/

Observera först påpekandet om review-tiden och vilka som ingår i det ”editorial board” som accepterat artikeln. En komplicerad vetenskaplig artikel tar normalt många veckor att bedöma innan den kan publiceras. En dag efter att den inkom accepterades den för publicering och publicerades ytterligare bara en dag senare. Vidare är åtminstone två medförfattare till artikeln medlemmar i det så kallade ”editorial board” som har bedömt artikelns vetenskapliga
korrekthet. Medlemmarna i ”editorial board” finns här:

https://www.eurosurveillance.org/board?fbclid=IwAR0z2-8RmH35mOAxEfvm8nI1Gyjv65yylp7IbnARtLgiZxJD3GSHRmCl9GI

Ur en rent vetenskaplig synvinkel är informationen om reviewtidenoch den uppenbara jävsproblemtiken ingen vacker läsning. Redan där är det helt uppenbart att det är forskningsfusk, men sedan bör ni förstås också sätta er in i övriga punkter som fullständigt
underkänner PCR-testet som diagnosmetod för covid-19.

När vi nu kan konstatera att PCR-tester inte ska användas och att forskningsfusk ligger bakom motiveringen till att använda testet är det rimligt att fråga hur felaktig bild vi fått genom att vi trots allt ändå använt PCR-testerna. Det är ju den felaktigheten som ansvariga politiker fattat sina beslut på. Låt oss göra en beräkning baserad på befintlig vetenskaplig litteratur och offentliga siffror från folkhälsomyndigheten.

Följande två artiklar: Cohen AN, Kessel B. False positives in reverse transcription PCR
testing for SARS-CoV-2. May 1, 2020 (preprint).

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20080911v1.full.pdf

Mayers C, Baker K. Impact of false-positives and false-negatives in the UK's COVID-19 RT-PCR testing programme. June 3, 2020.

https://service.gov.uk/.../attachm.../file /895843/S0519_Impact_of_false_positives_and_negatives.pdf

har studerat frekvensen av falskt positiva resultat för de PCR-baserade covid-19-testerna. De kommer till slutsatsen att den frekvensen ligger någonstans mellan 0,8 - 4.0 %. Utöver de
siffrorna måste vi ha värden för hur många tester som verkligen görs och hur stor incidensen för covid-19 är. Låt oss ta de officiella siffrorna från folkhälsomyndigheten för vecka 40 2020. De finns att hitta här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhals.../statistik-ao/sjukdomsstatistik/covid-19-veckorapporter/

och där står det att det under vecka 40 - 2020 utfördes 130 060 PCR-tester i Sverige och att incidensen för covid-19 då var 35 fall per 100 000 invånare. Om vi nu med dessa siffror gör en beräkning för högsta och lägsta värdet i den angivna frekvensen för falskt positiva testsvar från de båda artiklarna ovan.I vår uträkning får vi då följande två fall:

Fall 1, med 0,8 % falskt positiva testsvar: 130 060*35/100 000 = 46 positiva fall 130 060 * 0,008 = 1 040 falskt positiva fall

Totalt utgör de positiva fallen enbart 46/1 086*100 = 4,2 % av alla positiva fall, d.v.s. de falskt positiva utgör 95,8 % av alla positiva fall.

Fall 2, med 4,0 % falskt positiva testsvar: 130 060*35/100 000 = 46 positiva fall 130 060 * 0,04 = 5 202 falskt positiva fall

Totalt utgör de positiva fallen enbart 46/5 248*100 = 0,9 % av alla positiva fall, d.v.s. de falskt positiva utgör 99,1 % av alla positiva fall. Antalet påstådda fall av covid-19 har alltså väldigt lite med verkligheten att göra. Detta oavsett var i de två artiklarnas intervall vi verkligen ligger. Antalet falskt positiva testsvar kommer även i botten av intervallet att utgöra lejonparten av alla positiva testsvar.

Det i sig är inte oväntat eftersom den valda testmetoden inte kan testa det den påstås kunna testa. Med detta som bakgrund ser vi tydligt att det inte finns vetenskaplig grund för att hävda att det finns en pandemi.

Det vi under lång tid trott varit en pandemi är bara resultatet av ett illa fungerande test och då faller grunderna för beslutet att ta bort grundlagsskyddade rättigheter från befolkningen. I ljuset av detta hävdar vi att det finns skälig misstanke att dessa beslut måste vara olagliga och önskar därför att detta utreds av polis och åklagare.

Viktigt att även nämna i detta sammanhang är att det förefaller oss som om att det redan gjorts en sådan utredning av polis och åklagare i Lissabon i Portugal. Stämmer det skulle en motsvarande svensk utredning kunna vägledas av den utredningen. Där gick utredningen till domstolsförhandling och domstolen kom, den 11 november 2020, fram till att det är olagligt att införa förbud baserat på PCR-tester.

Domstolens grund för sitt utslag var att det, precis som vi ovan visat, inte finns vetenskapliga belägg för att det skulle finnas en koppling mellan ett positivt PCR-test och sjuklighet i covid-19.

Peter Q (Ja, 2021-05-29)

#1217

Det som pågår går emot all logik.

Anna-Karin Schödin (Stockholm, 2021-05-29)

#1220

Det verkar vara så mycket Fuffel

Clara Carp (Sthlm, 2021-05-29)

#1223

"PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte. "(texten kopierad från Folkhälsomyndighetens hemsida) Varför fortsätter man då med dessa tester, undrar jag?

Sanna Månemys (Tidaholm, 2021-05-29)

#1234

Kunskap ger frihet..

Pia Ericsson (Halmstad, 2021-05-29)

#1235

Uppfinnare av pcr test har själv sagt att man kan hitta vad man vill med testet. Beroende hur många ggr man multiplicerar....

Eva Ragabova (Malmö, 2021-05-29)

#1240

Väldigt viktig fråga!

Margaretha Bruhn (Stockholm, 2021-05-29)

#1242

Jag vill veta och ha fakta

Susann Arnlund (Mariefred , 2021-05-29)

#1245

Jag skriver under för att veta ovanstående..

Eric Andreasson (Bålsta, 2021-05-30)

#1250

Jag vill veta vad testerna innehåller

Marie Gunnarsson (Åkersberga , 2021-05-30)

#1252

Vi kräver sanningen. Varför använder ni något som inte kan användas vid att diagnostisera en infektion? Det står skrivit STORT på FHM:s sida att dessa s.k. "tester" inte kan användas vid smittan. VARFÖR DESSA LEVANDE NANOFIBER I TESTPINNARNA???? Vad döljer ni bakom detta?! Är ni medvetna att ni allt som ni gör mot oss är ett brott mot mänskligheten och kränker alla mänskliga fri- och rättigheter? Ni har ingen rätt att införa tvång och våld oavsett vad som händer, ni är våra medmänniskor, ni är varken underlägsen eller överlägsen oss, ni betalas av oss folket för att tjäna ENDAST folkets intressen, och ni är också en inneboende del av OSS folket. Det finns ingen ovanför lagen.

Monica-Angela HANSEN (Kungsängen, 2021-05-30)

#1253

Kommer själv aldrig ta en spruta men vill veta innehållet

Eva Thoren (Stenungsund, 2021-05-30)

#1255

Jag vill veta

Gordana Maurovic (Stockholm, 2021-05-30)

#1262

Sanningen

Leila Lindoff (Malmö , 2021-05-30)

#1263

jag vill veta vad som sker

Monica Nihlen (Ljungby, 2021-05-30)

#1268

Tycker inte detta testet är säkert och sen har det blivit idioti med allt detta testande. Och vad kostar det inte sen då. Massor. 😢😢

Anette Lindh (Harlösa, 2021-05-30)

#1275

Frivilligt

Inez Belltheus (Helsingborg, 2021-05-30)

#1277

Allt skall fram. Inget mörkas.
Hur många har dött AV covid.
Nu redovisas döda enbart MED covid.
Särskilt dessa i statistiken.

Kerstin Nordin (Malmö, 2021-05-30)

#1285

Vänligen svara omgående.
Mvh
En bekymrad medborgare

Malin Rosén (Mullsjö, 2021-05-30)

#1286

Vill ha svar

Eva-Britt Vestin Steffensen (Borlänge , 2021-05-30)

#1289

Jag vill att det blir restriktioner mot testet och innan man kan säkra vad ändamålet och syftet är när kroppens egen immunförsvar kan göra det mesta i ett friskt kropp och som de flesta förfogar över... sedan varför kränker staten min rätt till självbestämmande?

Nicole Simpson (Skövde, 2021-05-30)

#1290

Jag kräver sanningen om covid, expriment injektionen, och ekonomi 5G, climateengeenering, och vad är agendan med att försöka mörda befolkningen ? Hyr kunde Sverige bli en diktatur och polisstat???? Politikerna hävdar att vi är en diktatur, hur mycket får ni ljuga och skada utan åtal?

Annelie Lindström (Stockholm, 2021-05-30)

#1292

Det är väl en självklarhet att få reda på vad det är något!

Peter Sundlöf (Stockholm, 2021-05-30)

#1294

Enligt grundaren, Kary Mullis, kan testen inte användas på det sätt det görs nu, över hela världen. Ändå fortsätter man att använda det - varför?

Marita Westling (Stockholm, 2021-05-30)

#1301

Jag vill veta vad ni prakar på oss

Anette Palm (Torslanda, 2021-05-30)

#1302

Jag anser att det finns stor risk för valfusk.

Kjell Eriksson (Enköping, 2021-05-30)

#1304

Jag vill VERKLIGEN veta!

Sara Vedin Gustafsson (Luleå , 2021-05-30)

#1306

PCR är en bluff! Vi blir grundlurade.

Michael Rosendahl (Nynäshamn, 2021-05-30)

#1309

Jag skriver under då det finns bevisat att PCR testet ej fungerar att visa enstaka virus. Många falskt positiva tester...:

Annika Lordh (Visby, 2021-05-30)

#1310

Jag skriver under för att vi vill veta.

Linda Adams (Norrtälje, 2021-05-30)

#1311

Jag är mycket orolig för vad PCR testen innehåller.

Malin Karlsson (Norrköping, 2021-05-30)

#1313

Jag anser att testerna är inte är 100% tillförlitige.

Thomas Billström (Kvidinge, 2021-05-30)

#1316

Jag vill veta sanningen!

Eva Rickardsson (Vadstena, 2021-05-30)

#1318

Vill veta vad testet innehåller...

Annika Nilsson (Kristdala, 2021-05-30)

#1322

PCR är inget infektions test och kan inte påvisa smitta. PCR är ett forsknings verktyg kan INTE ska inte användas för sk smittspårning. Virus kan inte smitta det lever inte, så detta är rena lögner för att skapa rädsla statistik och falska fall i en PLANDEMI som inte existerar! PCR ska inte användas som underlag för att bevisa någonting! Virus smittar inte har aldrig isolerats någonsin bara lögner och dator framställda sk virus,, och germ theory är falsk! Vi är totalt GRUND lurade med alla p(l)andemier som är skapade för att få folk att ta gift vacciner ge kunder och enorma vinster åt vaccin bolagen/Big pharma Det sk. "Vaccinet" mkt skadliga/dödliga mRNA gen terapi experimentet har dödat tiotusentals skadat hundratusentals och MÅSTE STOPPAS omedelbart!!! Detta ä ett PLANERAT massmord /genocide! Plandemin är fejk och all traitors bakom detta bedrägeri är kriminella förrädare som ska straffas med det högsta staffet som finns för landsförräderi och massmord/Genocide/ Brott mot de mänskliga rättigheterna! Folkets dom kommer bli HÅRD! Nya Nuremberg rättegångar for Crimes Against Humanity!

Anette Sarkany (Nossebro, 2021-05-30)

#1323

Det är av yttersta vikt att detta kontrolleras och att vi får reda på sanningen.

Susanne Erlandson (Göteborg, 2021-05-30)

#1333

vill veta detta

Ulla Birgersson (horndal, 2021-05-31)

#1334

Testerna innehåller vad jag förstår etylenoxid som är cancerogent. Vore intressant att få veta exakt vad testerna är gjorda av samt hur de fungerar.

Tim Skeppström (Vällingby, 2021-05-31)

#1338

Jag vill veta exakt vad det innehåller!

Diana Sackstedt (Vansbro, 2021-05-31)

#1342

Jag kräver svar på den och många andra frågor NU!!!

Irina Lindqvist (Stockholm, 2021-05-31)

#1347

Jag vill veta vad myndigheterna utsätter oss för så det kan stoppas

Katarina Bergström (Örnsköldsvik, 2021-05-31)

#1358

Märkliga test. Opålitliga.

Christina Jönsson (Karlshamn, 2021-05-31)

#1362

Vem är ansvarig om det visar sig att pinnarna är skadliga?

Marcus Bohnskog (Göteborg, 2021-05-31)

#1365

Det är viktigt att folket får veta sanningen.

Carola Hannah (Höganäs, 2021-05-31)

#1366

Jag skriver under för att skydda mina barn mot att leva ett liv där frihet och rätt till information inte finns.

Gabriella Blom (Strängnäs, 2021-05-31)

#1369

Eftersom pcr-testerna inte är tillförlitliga så kan man inte låsa folket efter dessa tester. Allt är bluff, vi styrs av penning o makt galna psykopater. Allt är planerat sedan länge.

Sören Israelsson (Sundsvall, 2021-05-31)

#1370

Sanningen måste fram

Bim K (Växjö, 2021-05-31)

#1372

Vikigaste i vår tid!

Lena Hallberg (Stockholm, 2021-05-31)

#1373

Jag vill veta

Anita Edling (Karlstad, 2021-05-31)

#1397

Vill ha sanningen....

Eva-Marie Sundqvist (Stockholm , 2021-05-31)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...