Stoppa Korridor Mölnlycke!

Kommentarer

#602

*Vansinne av skövling av skog och natur för människor och djurlivet.
* Borrningar och bestående buller dygnet runt.
Sammantaget av diverse konsekvenser är oacceptabelt!!!

Ulla Bodin (Mölnlycke, 2021-06-02)

#609

Bevara den fina miljön vi har i Mölnlycke

Therese Edlund (Mölnlycke, 2021-06-02)

#611

Fullkomligt horribelt förslag, utan att varken ha ngn positiv påverkan av miljön.
Man kommer aldrig a kunna räkna hem kostnaderna ekonomiskt.

Thomas Ravelli (Mölnlycke, 2021-06-02)

#614

Stoppa projektet!!!

Cathrine Ravelli (Mölnlycke, 2021-06-02)

#616

Har flyttat hit för att vara nära orörd skog och natur samt att få lugn och ro.
Värnar mycket om naturen och dess omgivning.

Dennis Boström (Mölnlycke , 2021-06-02)

#621

Detta är inte okej, dem ska dra denna rälsen genom skolor och affärer. Tänk på att barn ska ta denna vägen hem från skolor och då är det dumt om dem blir påkörda av ett tåg.

Bara för att vissa vill komma till jobbet 5 minuter snabbare.

Valter Hansson (Mölnlycke, 2021-06-02)

#622

Jag skriver under för att det kommer få många negativa konsekvenser för mig. Det kommer vara störande ljud och förstöra miljön.

Moa Stagemyr (Mölnlycke , 2021-06-03)

#629

Vill inte att västlänk ska byggas genom Mölnlycke. Pga. Förstörelse av skog o mark samt dess negativa påverkan av allt djurliv och människors närhet till allt vad skog och natur ger oss. Dessutom Byggtrafik, vibrationer sprängning buller olycksrisker i mer än 10 år.

Pia Wallerstedt (Mölnlycke , 2021-06-03)

#630

Boende i korridor

Bengt Björksten (Mölnlycke, 2021-06-03)

#632

Tycker att denna ska följa väg 40. Gör då minst åverkan på vårt samhälle och våra fritidsområden.

Mona Björnfot (Mölnlycke, 2021-06-03)

#637

Helt orimligt att ha höghastighetståg i den området som förslaget gäller. Fördärvar för boende, miljön och djur. Finns andra ställen att bygga på. Som inte har den påverkan.

Simon Enström (Mölnlycke, 2021-06-03)

#638

Jag skriver under på grund av att snabbtågsförslaget är ett djupt ogenomtänkt POLITISKT projekt (känner vibbar av planekonomiskt tänkande) som dels är allt för dyrt i relation till de tidsvinster som kan uppkomma, inte återspeglar de kommunikationsbehov som behövs i Sverige nu och framgent, d v s bygg ut och modernisera befintliga tågförbindelser och lokal pendeltrafik, järnväg utmed motorväg mm, samt inte minst att för Mölnlycke där vi bor kommer att få en mkt negativ påverkan på boenden och natur genom borrningar mm. Väldigt många hushåll och mölnlyckebor blir kort och kort ”överkörda”
Argumentet att Landvetter flygplats behöver snabbtåg, är direkt idiotiskt, dels med tanke på miljömässiga fordon år 2035, ytterst liten tidsvinst mellan GBG och Landvetter, samt att flyget av båda miljöskäl men även som effekt av ändrat inrikesresande genom "postCovid" inte kommer att ha volymuppgång, snarare tvärtom. Förstår inte hur ett ökat flygande rimmar med att Miljöpartiets skall värna miljön.

Lars-Ola Jäxvik (MOLNLYCKE, 2021-06-03)

#649

Det finns bättre och billigare lösningar detta dyra ej genomtänkta projekt som tom gör Västlänken billigare med ...

Michael Andersson (Mölnlycke, 2021-06-04)

#651

Jag skriver under på grund utav boende i Mölnlycke samt bevarandet av de natur och skogsområden som finns i det utsatta området.

Jeff Nordström (Mölnlycke, 2021-06-04)

#652

Villa Kornsdals park kommer totalförstöras samt mycket kulturmiljö och skog likaså.

Josefin Winberg (Mölndal, 2021-06-04)

#654

Jag skriver under för att förslaget att lägga en korridor rätt under ett helt samhälle påverkar så många att förslaget måste ändras till annat förslag.

Patric Wärnsäter (Mölnlycke, 2021-06-04)

#655

Jag vill bevara våran natur i området.

Mikael Söderlund (Mölnlycke, 2021-06-04)

#656

Vill ej ha byggtrafik i skogen, begränsad tillgänglighet till skog, vill bevara skogen som den är, värdeminskning av hus, bergvärmen blir påverkad

Görgen Pettersson (Mölnlycke , 2021-06-04)

#659

Jag säger nej till Korridor Mölnlycke med anledning av de förödande konsekvenserna för naturen och boendemiljön.

Elna Mattila (Mölnlycke , 2021-06-05)

#660

Rör inte våran natur

Elisabeth Johansson (Mölnycke, 2021-06-05)

#661

Jag anser att hela snabbtågsprojektet är feltänkt Det löser inte klimatutmaningar och för sträckan Göteborg Borås behövs en bra pendeltågslinje, inte snabbtåg som stannar på flygplatsen. Det är bara flygresenärer som ska dit och Härryda har ingen användning av det.

Mikael Alatalo (Mölnlycke, 2021-06-05)

#664

Bevara Mölnlyckes natur

Karin Hammarström Brandin (Mölnlycke , 2021-06-05)

#670

Jag skriver under p.g.a. att jag bor i aktuellt område och kommer att drabbas av angivna olägenheter från en höghastighetsjärnväg som vi inte kommer att ha någon nytta av.

Ingemar Gottfridsson (Mölnlycke, 2021-06-05)

#672

Jag skriver under eftersom korridor Mölnlycke kommer att påverka mig och otaliga fler mycket negativt.

Karin Stagemyr (Mölnlycke , 2021-06-05)

#673

Jag protesterar mot höghastighetståg mellan Göteborg och Borås, och valet av korridor Mölnlycke

Johan Ekström (Mölnlycke , 2021-06-05)

#677

Hur är det ens möjligt att ta fram ett förslag som påverkar så många områden där natur och familjer blir involverade och med de ekonomiska konsekvenserna?

Gunvi Bjurenhäll (Mölnlycke , 2021-06-06)

#678

Jag skriver under med anledning av de förödande konsekvenserna för människors hälsa, naturen och boendemiljön.

Francis Campbell (Mölnlycke, 2021-06-06)

#680

Jag vill INTE att gör denna påverkan på vår miljö

Claes Malmström (Mölnlycke, 2021-06-06)

#685

Jag skriver under pga att detta kommer förstöra för både fastighetsägare och vår natur!!!

Marita Lisbeth (Härryda, 2021-06-06)

#691

Jag tycker det är helt onödigt. Behövs detta verkligen? Ska våra pengar gå till detta. Många kommer att påverkas negativt!

Anette Bernesund (Landvetter , 2021-06-06)

#693

Helt onödigt, med dagens utveckling kommer andra färdmedel nyttjas. Dessutom kommer mölnlyckeborna störas väsentligt av detta stolleprov.

Mats Gullberg (Mölnlycke, 2021-06-06)

#697

Det är dåligt

Per Persson (Mölnlycke, 2021-06-06)

#700

Vi bor i Mölnlycke och tycker att området kommer påverkas mycket negativt av järnvägstunneln, båda för samhälle och miljö i Härryda kommun.

Alexei Kalaboukhov (Mölnlycke, 2021-06-06)

#708

Kommer påverka mitt boende

Fredrik Nordberg (Mölnlycke , 2021-06-07)

#715

Jag vill inte att projektet korridor Mölnlycke ska genomföras och därför skriver jag under namninsamlingen

Elias Lycke (Mölnlycle, 2021-06-07)

#716

Urbota dumt förslag att bygga en tunnel under ett helt samhälle och förstöra närmiljön för samtliga boende

Magnus Brännström (Mölnlycke, 2021-06-07)

#718

I have my home in Skogsvagen Molnlycke. I am not sure how this train tunnel will impact my home or my environment and also valuation of my property. I am sceptical of the proposal for a high speed line to Baros does not seem like a priority project to me considering the limited use specially considering very few stations in this connection.

sarbari Roy (Lachen SZ, 2021-06-07)

#719

Jag tycker att den tekniska lösningen är vansinnig med avseende på både statens ekonomi och för de boende som får en tågtunnel under sina bostäder. Satsa istället på utbyggd lokal- och pendeltrafik längs befintlig järnväg samt R40. För resor Göteborg-Stockholm, satsa istället på elektriskt flyg som de gör i Norge. Mer klimatvänligt och MYCKET med flexibelt.

Maria Hammarquist (Mölnlycke, 2021-06-07)

#721

Den planerade tunneln kommer byggas precis under mitt hus. Jag vill bevara den underbara boendemiljön utan buller och vibrationer samt de fina naturområdena!!

Angela Pauliny (Mölnlycke, 2021-06-07)

#722

Vårt hus ligger precis över den planerade tunneln. Jag vill också hellre se utbyggd lokaltrafik som vi som bor här har glädje av.

Gerd Lindqvist (Mölnlycke, 2021-06-07)

#723

Vansinnigt att spränga sig igenom/under en tätbebyggd förort med fantastisk natur, dessutom utan att ge de som bor i Mölnlycke eller Landvetter stationer. Många som bor i kommunen pendlar ju till Landvetter flygplats, Göteborg eller Borås.

Ann-Margret Pehrsson (Mölnlycke, 2021-06-07)

#725

Jag vill inte ha tåg som låter och bullrar nära mitt hus

Aarno Kaijankoski (Mölnlycke, 2021-06-07)

#729

Ett vansinnesprojekt som kommer kosta summor som kan satsas på mycket annat, som fördärvar natur, djur och vår möjlighet att njuta av skogen. Några få politiker verkar ha satsat på att tågen ska stanna i Landvetter där ny stadsdel ska byggas. Mölnlycke får bara problemen och inga av fördelarna.

GUSTAF NORDSTRÖM (Mölnlycke, 2021-06-07)

#730

Jag och min familj har valt att bo i Mölnlycke, en kommun med höga naturvärden och en tystnad man inte hittar i stora städer, men med en järnvägstunnel under huset och en trolig ökning av flygtrafik över huset så finns inte längre det kvar som vi sökte och fann i Mölnlycke.
Utnyttja RV40 eller befintlig järnväg för att förbättra järnvägsspåren för pendeltågstrafik till Landvetter flygplats och Borås. Därifrån kan man satsa på dubbelspårig järnväg för höghastighetståg till Jönköping, Linköping och Stockholm.

Ann-Marie D Alatalo (Mölnlycke, 2021-06-07)

#735

Hur kan man överhuvudtaget komma på att spränga under ett helt samhälle ( Mölnlycke) och förstöra natur, miljö och boendemiljö.
Ifrågasätter också starkt om detta verkligen är det mest miljövänliga sättet. Speciellt med tanke på att flyget kommer att utvecklas med mer klimatvänliga alternativ samt att det under pandemin skapats nya arbetssätt med digitala möten. De digitala mötena kommer att finnas kvar och öka framöver. Det innebär att resandet kommer att minska väsentligt framöver. Tågförbindelsen kommer att vara en onödig miljöförstöring både för klimatet och för de boende i Mölnycke.
Ska man bygga en ny tågbana bör den ligga intill redan befintliga vägar. Det blir både billigare och mindre åverkan på miljön än att förstöra miljön i ett helt samhälle.

Barbro Sundström (Mölnlycke, 2021-06-07)

#737

Jag anser att detta är en för stor påfrestning på miljön och att vinsten inte är propertionerlig till hur mycket man satsar.

Sara Sandberg (Mölnlycke , 2021-06-07)

#738

Att bygga tågbana/förbindelse görs pga ett behov. Och då måste man väl också värdera behovet mot kostnader och negativa och positiva konsekvenser. Blir det värt detta?
Behov finns men idag har behovet minskat radikalt i kraft av den totala resbehovet minskat med all digital mötesteknik och hemarbete.
Kostnader är oerhört höga. Är det verkligen värt detta?
Negativa konsekvenser:
1 lägga minst 5år att spränga tunnel under berg med ett högt antal boende fastigheter ovanför.ljud,vibrationer,transporter, etc.är detta förnuftigt?
2 kostnader för påverkade fastigheter, vem står för det?
3 miljömässigt, vem har räknat ut hur mycket co2faktorer som skapas av all sprängning och transporter. Vilka ämnen används för förstärkning och tätning? Vem ansvarar? Vart lägger man alla massor miljömässigt? Vem ansvarar? Hur påverkas drickvatten reservoaren finnsjön av detta. Miljömässigt? Vem ansvarar? Å mycket mera.
4 negativa konsekvenser:
Boende och människor påverkas och man verkar mer bry sig om fåglar, grodor, växter etc. är det vettigt?
Vad får man för pengarna? Är tåg värt detta? Eller är det politiker och trafikverket som får en fjäder i hatten bara?
5 positiva konsekvenser:
Snabbare tågförbindelse (fast hur många minuter)
Arbetstillfällen (fast det blir det också om dragning går annorstädes)

Så summasummarum vinner man inte mycket att dra tunnel under tätbebyggt område ochskapa miljöpåverkan med transporter, vatten magasin etc.
Allt detta till en skyhög summa (kan användas till en annan lösning)
Dra förbindelsen där folk inte bor. Kanske bredvid väg 40.

Per-Erik Sundström (Mölnlycke, 2021-06-07)

#739

Mitt hus ligger precis i korridoren och jag vill bo kvar utan störningar i mitt hem, utan buller och tågtut. Vill att barnen skall kunna röra sig fritt, vill inte ha buller och störningar, inga inskränkningar under byggtiden, 10 år.
Vill inte att värdet på mitt hus påverkas, och vill ha kvar den underbara miljön och naturen som vi flyttade hit för!

Karin Rådström (Mölnlycke , 2021-06-07)

#741

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande vänsterblocket (www.csinsweden.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2021-06-08)

#742

Det är bättre att förbättra befintlig järnväg längs motorvägen, än att förstöra boendemiljö och natur.

Katarina Lindström (Partille , 2021-06-08)

#743

Ingen nytta för dem som bor i Mölnlycke, bara nackdelar: förstör naturen, höga kostnader, buller - negativa konsekvenser för miljön och boenden. Stoppa korridoren Mölnlycke!

Caroline Bader (Mölnlycke, 2021-06-08)

#746

Jag vill inte ha en tågtunnel under vårt hus och i vår skog , Väldigt dum projekt för vårt lilla samhälle i Mölnlycke.

Omid Hakimi (Mölnlycke, 2021-06-08)

#749

Stoppa Korridor Mölnlycke!

Dazheng Jing (Mölnlycke, 2021-06-08)

#753

Oacceptabelt att fördärva vårt fantastiska samhälle, skog, mark och natur för att folk skall kapa några minuter på sin restid...
Helt ofattbart!

Peter Gimfalk (Mölnlycke, 2021-06-08)

#759

.....Weil Es
viele umweltschonendere Möglichkeiten gibt die Mobilität zu verbessern als Hochgeschwindigkeitszüge. Schweden stellt einen hochsensiblen Naturraum dar, der auf Grund seiner nördlichen Breitenlage eine geringe/langsame Regenerationszeit hat. Die Natur muss auch für unsere Nachfahren erhalten bleiben und nicht für den menschlichen Wahnsinn: "schneller, höher, weiter" geopfert werden.

Gisela Bader (Ingelheim, 2021-06-08)

#760

Jag är berörd, det finns bättre alt.

Göran Johansson (Mölnlycke, 2021-06-08)

#763

Varför dra spår genom och under Härrydas största tätort, när tågen inte alls skall stanna i Mölnlycke

Lena Melin (Mölnlycke, 2021-06-08)

#771

Att dra spåret i och igenom ett tättbebyggt samhälle och orörd natur är ett obegripligt val, samla trafik utefter redan befintlig korridor ihop med RV 40. Ingreppet i naturen med dess konsekvenser för djurliv, växter och människor är alldeles för stor i relation till tidsbesparing för ett fåtal människor.

lena aronsson (Mölnlycke, 2021-06-08)

#773

Vi bor i Mölnlycke och korridoren skall gå under område där vi bor!

Hamid Sanatnama (Göteborg, 2021-06-09)

#777

Jag skriver under pga att jag tycker att detta projekt får för stor påverkan för ett stort antal människor som bor i det område där järnvägen är tänkt att anläggas. Den kommer att äventyra de stora värden som våra bostäder representerar där berörda har investerat sina livsbesparingar då vi valt att bosätta oss i närheten av den natur som vi älskar och måste värna om och behålla.

Karl-Olof Aronsson (Mölnlycke, 2021-06-09)

#780

Mölnlycke är en snabbt växande ort och erbjuder fin boendemiljö. Korridoren skulle utan tvekan leda till kraftigt negativa konsekvenser. Främst kanske risk för dränering av Finnsjön som förser orten med vatten. Riskerna med det här projektet är helt enkelt alltför stora för att det ska kunna genomföras.

Magnus Aurivillius (Mölnlycke , 2021-06-09)

#781

Korridor Mölnlycke kommer att få allvarliga konsekvenser för oss, som bor här.

Margaretha Sidorson (Mölnlycke, 2021-06-09)

#782

En miljö/naturkatastrof!!
Tänker även på alla djuren som kommer ta skada!
Kommer även medför buller och en mycket otrevlig känsla i området.

Henric Halling (Mölndal, 2021-06-09)

#786

Förhindra störningar i, och försämrad tillgänglighet till, naturområdet Rambo mosse-Hårssjön.

Rune Edquist (Pixbo, 2021-06-10)

#793

Vår boendemiljö kommer att drabbas, risk för sättningar vid sprängningar då huset ligger på lermark utan pålar Djipedalsäng, Mölnlycke, störande ljud både under byggtiden samt efteråt från stomljud, vår fina natur vid Finnsjön som är ett viktigt friluftsområde för många kommer att drabbas hårt, djurlivet störs. Det finns ingen samhällsnytta varken för oss i Mölnlycke eller i övriga Sverige för denna järnväg som det har gått mycket prestige i. Många fler i dess utbredning kommer att drabbas negativt jämfört med dem som ev tycker sig ha nytta av den.

Gunnel Wallander (Mölnlycke, 2021-06-10)

#794

Vår boendemiljö kommer att påverkas och vi är rädda för kraftiga sättningar i vårt hus då vi bor på lermark i Djupedalsäng Mölnlycke
förorsakade av vibrationer från sprängningar , ev.dränering av marken vid sprickbildningar i berget under leran förorsakade av sprängningarna i berget. Naturen kommer att påverkas i all framtid av vibrationer och stomdjud när tågen rusar fram i 300km /tim. dag och natt.
Detta är bara ett politiskt prestigeprojekt som det inte finns behov av med vår låga folkmängd. Det är samhällsekonomiskt bättre att satsa på ett dubbelspår för pendeltåg mot Borås dvs.bygg ut och förbättra den befintliga tågbanan.

Bengt Wallander (Mölnlycke, 2021-06-10)

#797

Vi har fått information om att vår fastighet ligger inom det utredningsområdet som trafikverket har planerat för ett av alternativen av ny järnväg.

Bengt Johansson (Mölnlycke, 2021-06-10)

#799

Jag vill bevara natur och trivsel i området. Jag flyttade hit för den vackra naturen. Det föreslagna ombygger skulle påverka både trivsel och hälsa för de som bor i här. Vi skulle även tappa många av våra fina naturvärden om detta bygge genomförs.

Sebastian Bruun (Mölnlycke, 2021-06-10)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...