Stoppa Korridor Mölnlycke!

Kommentarer

#205

Jag skriver under då jag vill bevara naturområden kring Mölnlycke och anser att befintlig järnväg kan byggas ut!

Emma Magnusson Kullving (Mölnlycke , 2021-05-18)

#209

Det finns så många andra alternativa vägar att dra banan.
Varför förstöra för befolkningen som bor där.

Niclas Lykkemie (Kungsbacka , 2021-05-19)

#217

Det kommer att påverka vårt boende fina miljö natur och skog. Vi behöver naturen för vårt välbefinnande.

Karin Freij Kelvered (Mölnlycke , 2021-05-19)

#218

Kan inte se nyttan kontra skadan...

Joakim Vihma (Torslanda, 2021-05-19)

#223

Vill stötta våra vänner i rätten att få ha kvar sin bostad i den miljön dem köpte i. Ingen ska behöva få ett tåg in under sitt hus.

Alexandra Lykkemie (Kungsbacka , 2021-05-19)

#225

Jsg bor i Mölnlycke

Sofia Enström (Mölnlycke , 2021-05-19)

#232

Till stor del för att tryggheten för barnen och närmiljön blir extremt mycket påverkad.

Peter Högberg De Rosso (Mölnlycke, 2021-05-19)

#236

Jag anser att vinintresse behöver någon järnväg av denna sort här
Naturområden av vikt för mönniskorna djur och växtliv som finns kommer att förstöras

Lars Nilson (Mölnlycke, 2021-05-19)

#237

Jag vill stoppa korridor Mölnlycke. Jag vill inte se vår skog förstöras och störas av buller, sprängningar för resten av vår tid.

Nellie Wallén Hansen (Mölnlycke , 2021-05-19)

#238

Det finns bättre alternativ, då Mölnlycke inte planeras få station.

Emma Lundin (Mölnlycke , 2021-05-19)

#239

Jag vill inte att man förstör ett fint natur och boendeområde.

Kajsa Angervall (Mölnlycke, 2021-05-19)

#240

1. Jag har inte köpt ett hus här för att ha snabbtåg som passerar 16 gånger per timme bara 200m från våran tysta trädgård vid skogen. Har öppen omgivning fram till tågmynningen.
2. I skogen, som spåret kommer att förstöra, går jag nästan dagligen och njuter av natur, djur, svamp etc. Också en anledning till att jag köpte hus just här.
3. Den sida av Landvettersjön som tas i anspråk av spårläggningen anser jag vara ett av Mölnlyckes bästa lägen för nya husbyggen för att få orten att växa.
4. Under den tid bygget pågår kommer det passera tung trafik bara 70-80 meter från vårat hus. Mina barn cyklar och leker idag, nästan helt riskfritt i vårat område, vilket vi inte kommer att riskera under denna tid.
5. Ett bygge för framtiden som detta är huvudlöst vad gäller ekonomi, miljö, antagande av transport om 20-30 år, hänsyn till boende i närheten. Sverige ligger några decennier efter i detta beslut och borde tänka om och tänka nytt!

Tobias Ahlsell (Mölnlycke, 2021-05-19)

#242

Varför bygga genom tätbebyggt område och påverka hundratals fastighetsägare enormt negativt när det finns korridor utanför tätbebyggt område. T o m utan station i Mölnlycke. Vad är det som gör att våra politiker inte tar hänsyn till så många människor?

Detta behöver granskas i offentligheten.

/Nicklas

Nicklas Falk (Mölnlycke, 2021-05-19)

#244

Vi är måna om att bevara vårt samhälle med vår vackra natur.
Bygg hellre ut o renovera befintlig järnväg!

Åsa Hallman-Brulay (Pixbo, 2021-05-19)

#254

Jag vill bevara naturen och lugnet där jag bor. Och jag tror heller inte att järnvägen är framtiden när folk jobbar mer hemifrån och elbilar och självkörande bilar blir vanligare. Fler virus som corona innebär också distans och kollektivtrafik blir ett olämpligt alternativ.

Eva-Lotta Liljegren (Mölnlycke, 2021-05-19)

#255

Alternativ Tulebo är rätt att gå för då det inte på samma sätt påverkar en tätbebyggt område som Mölnlycke. Både under byggnation samt fortvarighet. Samhällsnyttan uppfylls men med mindre negativ effekt på etablerade samhället Mölnlycke.

Magnus Bergendahl (Mölnlycke , 2021-05-19)

#256

Tåg mellan Göteborg och Borås - hur kommer behoven av denna resa se ut om 5,10,20,30 år? Under denna smittokris har hela världen uppmärksammats på epidemiers verkningsgrad att ge upphov till ohälsa och död. Då bakgrunden handlar om människans exploatering av natur ( tex skövling av biologiska naturliga ekosystem till fördel för odling av monokulturer) och djur ( olika djurarters naturliga habitat bortses ifrån) . Det sistnämnde skapar zoonoser som hittills varit orsaken till de flesta epidemier och pandemier. Tex spanska sjukan , ebola, hiv, svininfluensan. Vi har inte sett den sista epidemin , och så länge vi drivs av att utvinna resurser på bekostnad av djurarters habitat, kommer detta förändra våra möjligheter att resa på det sätt vi gjort sedan 1900-talet.
Med ett enormt ingrepp i naturen för allt levande , med enorma mängder byggnadsmaterial tex betong som innebär en koldioxidproduktion till atmosfären som bl.a. Bill Gates uppmärksammat som en gigantisk miljö- förstörare, både då den produceras och sedan bygga.
Den enda hållplatsen är flygplatsen, där vi inte idag kan se en lösning för att inte använda fossila bränslen som kommer att stänga fönstret för att agera i vårt nuvarande planetära nödläge, och passera the tipping point, där jorden blir obebolig för allt levande.
Därför måste målbilden göras om i grunden. Vad mår vår natur och djurrike väl av ? Vilka helt nya mål behöver sättas upp för att skapa ett gott liv för alla natur och djurarter? Hur behöver arbetslivet ställas om? Hur behöver matförsörjningen ställas om? Vilket resande klarar planeten nu och i framtiden ?

Angela Bång (Mölnlycke , 2021-05-19)

#268

Detta är en katastrof för ekonomin, ekologin och för människorna.

Katarina Söderberg (Borås, 2021-05-19)

#272

Behovet finns inte

Bengt Andersson (Borås, 2021-05-19)

#273

Vi behöver ingen hhbana.

Petra Wiktorsson (Borås, 2021-05-19)

#281

Kommer att innebära stor ljudstörning för boende i området och skogsområdet blir helt förstört.

Cecilia Blomqvist (Mölnlycke , 2021-05-19)

#283

Jag bor där tågen ska dras och värnar om den sköra natur vi har i området.
Det är ett galet omodernt projekt som ej värnar om varken miljön. Eller utvecklar en gynsam tystare miljövänligare framtid för kommande generation. Att förstöra samhällen, byar, naturreservat, hem, vägar, spränga berg,förstöra ekosystemet, fridlyst djurliv som växterkommer i långa loppet skapa enorma förluster. Miljöförstöringen öka drastiskt på så många plan och kosta avsevärt mycket mer än ett mångmiljon tågrälsbelopp. I långa loppet kommer ni skada ekosystemet mer än skapa miljövänliga möjligheter.

Terra Sundman (Mölnlycke, 2021-05-19)

#296

Helt vettlöst att ta en sådan hutlös summa av skattebetalarnas pengar. Detta för att vinna några minuter tid vid pendlande... suck!

Lisbeth Carlsson (Borås, 2021-05-19)

#300

Bor i området.

Alexandra Hjelm (Mölnlycke, 2021-05-20)

#302

Vansinnigt!
Ekonomisk, ekokologisk och en mänsklig katastrof.
Enbart för att några få pendlare skall ta sig fram snabbare.
Stoppa detta snarast, har redan kostat alldeles för mycket.

Oer-Inge Mattsson (Borås, 2021-05-20)

#304

Jag skriver under pga jag är mot att man gräver omfattande tunnel under våra hus, det kommer att förstöra för naturen runtomkring för alltid, så fort vi ingriper i naturen medför det stora konsekvenser som vi är naiva att tro att vi har koll på! Som skattebetalare tycker jag att moderniseringen av befintliga spår är en vettigare investering! Mölnlycke har inget att vina med detta byggandet eftersom det blir inga hållplatser på dess territorium och ändå blir det en jättestor påverkan för alla som bor på den föreslagna korridoren!

Elena Iustin (Mölnlycke, 2021-05-20)

#306

En omodern satsning som kostar människor och samhället oerhörda pengar.

Richard Svarre (Mölnlycke, 2021-05-20)

#309

Vi måste värna natur, miljö och ekonomi för familjer i befintliga bostadsområden.
Om det överhuvud taget behövs en ny järnväg, så bygg den längs motorvägskorridoren för väg 40 istället.

Kerstin Svanberg (Vallda, 2021-05-20)

#310

Olämplig dragning som innebär att många enskilda fastighetsägare drabbas orimligt hårt.

Per Holmberg (Vallda, 2021-05-20)

#317

Jag flyttade till Mölnlycke pga tillgång till naturen och närheten till litet men bra centrum. Att dra en ny järnväg genom detta lilla samhälle och dess natur är för mig vansinnigt. Det kommer bli en avgränsare i samhället med ökat ljud och göra vår fantastiska natur mindre tillgänglig.

Charlotta Cederström (Mölnlycke , 2021-05-20)

#333

Jag skriver under på grund av ovissheten på hur detta skall göras. Har man tagit hänsyn till naturen ?.och som kommer att bli drabbade.

Eva Jansson (Mölnlycke, 2021-05-20)

#335

Instämmer i de synpunkter som framkommit i FB-inlägget ovan.

Eva Alexandersson (Landvetter, 2021-05-20)

#336

Jag vill behålla den vackra natur vi har här

Aksel Gustafsson (Mölnlycke , 2021-05-20)

#337

Stoppa korridor Mölnlycke!

Helen Lindgren (Mölnlycke, 2021-05-20)

#338

Jag skriver under för jag tycker hela idéen är galen. Nu verkar det som om man gör allt för att säkerställa att näringsliv o flygglada turister ska få ett eget snabbspår till Landvetter flygplats. Kosta vad det kosta vill i människo- och naturöden. Vill man ha tåget som ett gott miljöalternativ lägger man nya banor på ett mer människovärdigt sätt.

Pia Henrik-Klemens (Mölnlycke, 2021-05-20)

#340

Helt vansinnigt projekt som förstör för boende och kommande generations natur!

Kirsi Löfgren (Mölnlycke , 2021-05-21)

#342

Förfärligt att för alltid förstöra människors boendemiljö i ett dessutom DETALJPLANERAT område.

Karin Tolling (Mölnlycke , 2021-05-21)

#346

Vi har flyttat till Mölnlycke för att få en lugn och behaglig boendemiljö och vill till varje pris undvika en dragning av järnväg under vårt hus då detta skulle leda till buller och vibrationer vilket skulle ha en negativ effekt på vår hälsa. Den omöjliggör dessutom bergvärme vilket skulle vara negativt för miljön.

Jonathan Weidow (Mölnlycke, 2021-05-21)

#347

Påverkar mig då jag bor nära.

Moa Mattsson (Mölnlycke , 2021-05-21)

#348

Vansinnigt att förstöra ett bostadsområde genom att lägga spåret enligt förslaget

Karin Dahlmo (Göteborg, 2021-05-21)

#354

Jag tycker att det är ett väldigt dåligt projekt. Vem har så bråttom att det skulle vara värt så mycket pengar och en förstörd natur. Satsa istället på befintlig järnväg så att den blir driftsäker.

Monica Wingqvist (Mölnlycke, 2021-05-21)

#356

Har vänner som drabbas.

Marianne Malm (Finnerödja, 2021-05-21)

#375

Ska höghastighetståg byggas bör det vara längs med motorvägar, inte genom nya marker.

Ulrika Andersson (Mölnlycke , 2021-05-22)

#379

Bor i korridoren o vill bo kvar!

Britt Andersson (Landvetter , 2021-05-22)

#380

Jag vandrar ofta vid Rambo Mosse, helt obegripligt att man ska hota den unika naturen med framförallt mycket sällsynta och rödlistade fågelarter.

Kristofer Weidow (Göteborg, 2021-05-22)

#385

För dyrt och fel

Fredrik Persson (Mölnlycke, 2021-05-22)

#388

Slöseri med skattepengar eftersom vi sannolikt inte kommer att nyttja detta i framtiden

Fredrike Ritter (Borås, 2021-05-22)

#389

Helt galet!

Fredrik Pettersson (Mölnlycke , 2021-05-22)

#395

Jag vill bevara Mölnlycke som den fantastiska plats som det nu är.

Carina Asp (Mölnlycke , 2021-05-23)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...