Rädda pedagogerna-stoppa neddragningarna i Sollentunas skolor!

Kommentarer

#1

Jag protesterar mot att budgeten som just nu föreslås för 2022 inte ens ökar skolbudgeten så att den täcker kostnadsökningarna-vilket i praktiken innebär en rejäl besparing/nedskärning. Sollentuna har redan en väldigt låg lärartäthet på fritids och förskola. De kostnader man kan dra ned på är personal. Hur långt ska man låta det gå?

Camilla Malm (Sollentuna, 2021-05-04)

#2

Jag har ett skolbarn och tror starkt på vikten av tillräcklig lärartäthet för barnens framtid.

Linnea Oom (Sollentuna, 2021-05-04)

#7

Stor oro för mitt barns skolgång och framtid!

Förslaget talar helt emot all rimlig logik! Man borde agera helt tvärtom!!

Elnaz Ebadi Borna (Sollentuna , 2021-05-04)

#10

Mitt barns duktiga pedagog inte fick fortsätta vara anställd på förskolan efter att hon hade avslutat sin vidareutbildning till förskolelärare för att förskolan bara hade råd med en barnskötare. I mitt barns grupp på 21 barn jobbar bara en förskollärare och två barnskötare. Jag tycker att det vore mer än rimligt om gruppen hade två pedagoger och en barnskötare istället. Det här är bara ett exempel av många.

Claudia Greiser (Sollentuna , 2021-05-05)

#11

Är F3 lärare med egna ban både på förskola och grundskola i Sollentuna, läget är redan pressat vilket på många sätt påverkar pedagogers hälsa och barns lärande negativt ?

Rita Blomqvist (Sollentuna, 2021-05-05)

#16

Lärare i år F-3 i Sollentuna och mamma till två barn på en av kommunens förskolor.

Natasha Chiapponi Redegren (Sollentuna, 2021-05-05)

#18

Människor är inte maskiner och de behövs för att barn ska känna sig sedda och bli trygga.

Carina Bolldén (Stockholm, 2021-05-05)

#27

Jag har barn i en av Sollentunas skolor och oroas av de nedskärningar som kommunen budgeterar för.

Cecilia Jonsson (Sollentuna, 2021-05-05)

#32

Detta är allvarligt då pedagoger har rätt att känna att man kan klara sitt uppdrag vilket är omöjligt med stora barngrupper. Att tänka på pedagoger som en kostnad och barn/ elever som en intäkt är inte människovärdigt.Förskolan blir mer och mer förvaring pga politikernas okunnighet om barns rätt att utvecklas och känna trygghet. Vad kommer detta leda till i framtiden ?

Bianca Chiapponi (Enköping , 2021-05-05)

#35

Jag har två barn som går i skolan och på förskolan i Sollentuna. Det är ohållbart för våra barns framtid om det hela tiden ska dras ner på pengar och resurser. Skolan behöver mer pengar och fler pedagoger.

Anneli Chroona (Sollentuna, 2021-05-05)

#36

Jag skriver under frivilligt för att protestera mot neddragningar

Beatriz Probell (Sollentuna , 2021-05-05)

#40

Staten har gett kommunerna 1 miljard extra till skolan 2021. Vart har de pengarna tagit vägen?

Evelina Sandgren (Sollentuna , 2021-05-05)

#47

Med 4 barn i förskola och skola i Sollentuna ser jag med stor oro på de planerade neddragningarna inom förskola och skola/fritids. Dessa neddragningar rimmar väldigt illa med kommunens mål om att bli Sveriges bästa skolkommun.

Linda Vestman (Sollentuna, 2021-05-05)

#50

Får ont i magen när jag hör om risk för nedskärning av personal i förskola/skola. Barn och pedagoger är värda mer än så! Det finns inte
något att dra ner på, snarare skulle vuxentätheten i förskola/skola behöva utökas.

Maria Eriksson (Sollentuna , 2021-05-05)

#52

Jag själv har barn som påverkas utav detta.

Alexandra Lundqvist Björk (Sollentuna, 2021-05-05)

#53

Jag har barn på dagis i Sollentuna. Vill inte att de drar ner på personalen där.

Johan Lundqvist Björk (Stockholm, 2021-05-05)

#58

Jag skriver på då det är extremt viktigt att bibehålla, och förbättra, kvalitet och trygghet i skola och förskola. I särskild utsträckning efter det senaste årets pandemi, samt de över många år tveksamma resultaten i internationella mätningar. Att dra in på lärare och pedagoger är inte enbart en besparing från ett budgetår till ett annat. Det ger långsiktiga effekter på kommunens kunskapsnivå, trygghet och företagaranda.

Magnus Åkerlind (Sollentuna, 2021-05-05)

#64

Resurser behövs verkligen

Maud KARLGREN (Märsta, 2021-05-05)

#75

Det som står i brevet präglas av den politik som förs! Tänk om, tänk rätt!

Ann Grundqvist Grybb (Sollentuna , 2021-05-05)

#77

Jag jobbar som pedagog i kommunen och har insyn..... blir mörkrädd .

Elisabet Karlgren (Solna , 2021-05-05)

#94

Jag skriver under därför att jag tycker att vi ska satsa på skolan.

Joakim Jonsson (Sollentuna, 2021-05-05)

#99

Jag som arbetar som förskollärare ser såklart att alla saker som bidrar till ökningar av barn i redan stora barngrupper är negativa - personal som sliter och blir sjuka i utmattningssyndrom, barn i behov av extra stöd som blir utan den hjälp de har rätt till pga att personalen helt enkelt inte hinner med, barn som inte är i behov av extra stöd får inte heller det de har rätt till pga neddragning av personal/mycket sjuk personal och vi får hela tiden höra att vi måste dra ner på vikariekostnader! NÄR ska vi prioriteras? NÄR ska vi äntligen sluta dra ner på allt som skulle kunna göra verksamheten till den utopi som den idag är?
När ska budgetar förhandlas fram till fördel för skola och förskola?

Cathrine Bergman (Sollentuna, 2021-05-05)

#109

Att spara på förskola och skola är extremt kortsiktigt och om det bara är ekonomiska argument som går hem kommer det i längden också att bli väldigt dyrt! Dessutom finns massor av andra argument, vilka för de styrande i kommunen borde vara lika viktiga: En trygg skolmiljö för alla barn och en bra arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning för våra pedagoger.

Jenny Norrby (Sollentuna, 2021-05-05)

#111

Jag skriver under pga att det borde ges mer medel istället för att dra ifrån medel till verksamhet för unga. Både skola men även till fritidsverksamhet. Öka chansen för fler att få en bra start i liet som i sin tur ger engagerade medborgare som betalar skatt längre fram. Tänk hela vägen!

Hanna Åkerberg (SOLLENTUNA, 2021-05-05)

#116

Jag skriver under för att det är orimligt och ologiskt att dra ner i budgeten för skolan. Andra prioriteringar kan och bör göras för att få ihop budgeten.

Galal Amoura (Sollentuna , 2021-05-05)

#123

Alla barn men speciellt Utsatta barn behöver all stöd och extra hjälp de kan få ,för att kunna bli bra vuxna människor med hjärtat på rätta stället !

Nathalie Karlsson (Stockholm, 2021-05-05)

#134

Jag har barn i förskoleålder och detta är inte ett område där vi ska prata om besparingar!

Nathalie Skazas (Stockholm , 2021-05-05)

#138

Jag har släktingar med funktionsnedsättning som behöver det stöd de har rätt till.

Johan Sporrner (Ljung, 2021-05-05)

#139

Skolan är det viktigaste vi har, ingen plats där man har råd att dra tillbaka på resurser.

Julia Gomes (Sollentuna, 2021-05-05)

#140

Ser inte att det finns utrymme för besparingar inom skolan och förskolan. Besparingarna kommer ge negativa följder och på sikt kosta samhället ännu mer. Besparingarna är kortsiktiga. Det måste investeras för framtiden. Skolan spelar en otroligt viktig roll i vad vi vill ha för framtida samhälle och medborgare.

Alexandra Bercoff (Sollentuna , 2021-05-05)

#149

Personaltäthet är oerhört viktigt för sollentunas barn!

Hanna Blom (Sollentuna, 2021-05-06)

#152

Vi redan idag har och haft stora problem i barnens klasser som vi anser borde lösas med fler pedagoger snarare än färre.

Johanna Bornholm (Sollentuna , 2021-05-06)

#155

Katastrof! Ska vara tvärtom mer pengar till dom.

Under denna pandemi har dom krigat med sjukdom mm för att hålla igång verksamheterna.

Vakna....

Fredrik Sjölander (Stockholm, 2021-05-06)

#157

Jag vill att mina barn vill ha en förbättrad skola, INTE en försämrad!!!

Marie Rosell (Sollentuna, 2021-05-06)

#159

Jag skriver under för att det här är en oerhört viktig fråga när det gäller vad vi vill ha för Sverige i framtiden. Precis som miljö och hälsofrågor handlar det här om det framtida Sverige. De som ska ta hand om landet och leva i det. Det är nu vi skapar framtiden!

Cecilia söderberg (Sollentuna, 2021-05-06)

#161

Alla barn behöver få känna sig uppmärksammade, oavsett! Detta är dock tyvärr inte verklighet i dagens läge. De som behöver mer stöd får inte tillräckligt stöd och de som är "självständiga/lugna" får inte den uppmärksamhet som ett barn har rätt till och ändå alltid behöver. Barns välmående, psykiskt och fysiskt sätts på spel. Det syns inte alltid under skoldagen, över en vecka eller ens under en termin. Men på sikt är det barnen som drabbas. Skadas. Av att bli försummade. Inte av pedagogerna, utan av politikerna som bestämmer antalet barn per pedagog.

Mariam Mazrina (Sollentuna, 2021-05-06)

#165

Barns och ungdomars skolgång lägger grunden för deras levnadsvillkor och är avgörande för allas vår framtid.

Frej Persson (Kista, 2021-05-06)

#169

Det är helt uppåt väggarna att spara på barnen....vår framtid!!

susanne lindecrantz (Sollentuna , 2021-05-06)

#171

En självklarhet att det måste finns resurser i skolan!!

Daniel Norrby (Sollentuna , 2021-05-06)

#176

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande vänsterblocket (www.csinsweden.se) som kräver högre lärarlöner och högre lärartäthet i skolorna.

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2021-05-06)

#183

Skolan har hittills inte fungerat. Man har inte kunnat ge extra stöd till de elever som behöver utan drar in på det och dessa elever får sig en psykisk ohälsa och mindervärdighetskänsla som inte är ok.

Annika Malmros Borell (Stockholm, 2021-05-06)

#191

Det inte är rimligt att göra så stora neddragningar för skolan. Utbildning är den enskilt viktigaste faktorn för utveckling av samhället samt dess invånare. Att sakna utbildning/få en sämre utbildning kan ha ödesdigra konsekvenser i ett livsperspektiv för individen och stora ekonomiska/sociala förluster för samhället.

Marie Flyckt (Sollentuna , 2021-05-06)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...