RIV INTE NITROLACK

Kommentarer

#1403

Härligt med minnen från det förflutna. Lör behöver inte vara som Hammarby sjöstad eller Liljeholmskajen .

Birgitta Granholm (Stockholm, 2021-05-15)

#1410

Stadens utveckling blir så mycket bättre om äldre intressanta byggnader sparas. Nya byggnader blir sällan lika spännande.

John Engstrand (Stockholm, 2021-05-15)

#1413

Nitrolackfabriken är ett jättefint exempel på tidiga 1900-talets industriarkitektur i tegel och har stor potential att ge området en säregen karaktär som kopplar tillbaka till dess historiska rötter.

Filip Cederberg (Stockholm, 2021-05-15)

#1416

Lövholmen har en rik historia, och områdets fabriker har byggt upp Stockholm under sina verksamma år. Det är historielöst att sudda ut de spåren som vi nu har chansen att bevara. Det rimmar dessutom illa med hållbarhetsmål att riva en tegelbyggnad, för att sedan bygga en ny tegelbyggnad på samma plats. Förslaget som presenteras är historielöst, enkelspårigt (man ser Lövholmen som ett blankt papper) och ignorant ur både kulturhistoriskt perspektiv och hållbarhetsperspektiv.

Sara Eklund (Stockholm, 2021-05-15)

#1417

Ju fler äldre byggnader som bevaras, ju mer varierat o mysigt blir det nya området

Arne Kriström (Stockholm, 2021-05-15)

#1424

Det vore sinnessjukt att inte bevara befintlig byggnation! Se på nya Djurgårdsstaden, de gamla tegelbyggnaderna är det som ger själ till hela området.

Cecilia Steiner (Nacka , 2021-05-15)

#1426

Viktigt att bevara historien genom våra byggnader

Joakim Nemback (Stockholm, 2021-05-15)

#1435

Vi ska inte ha enbart JM-bostäder för svensk höginkomsttagarmedelklass såsom det ser ut i alla byggda stadsdelar idag utan plats för mångfald, skapande, ateljéer och verkstäder.

Ulla Frang (Stocholm, 2021-05-15)

#1440

Jag tycker att stadsbilden mår bra av en blandning av gammalt och nytt, det finns tillräckligt med områden som Hammarby sjöstad och Liljeholmskajen! Den gamla fabriken är vacker och spännande och bidrar med historia till området!

Hillevi Nissen (Stockholm , 2021-05-15)

#1441

Utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv såväl som hållbarhetsmässigt bör byggnaden bevaras. Att riva en av få industribyggnader som representerar sin tidsera med hög detaljeringanivå och säregen karaktär vore ett stort misstag av stockholms stad. Byggnaden bör omhändertas och bli objekt för återbruk och symboll för hållbara och cirkulära angreppssätt.

Elvira Koman (Göteborg, 2021-05-15)

#1448

Vi behöver plats för konsten som får gå på undantag jämt. Trots att vi vet hur viktiga konstnärer är för samhället. Största hälsobringaren. Ger mening till livet helt enkelt. Allt kan inte handla om att bygga bostäder och tjäna pengar på dem

Maria Blom (Nacka, 2021-05-16)

#1451

Kulturhistoriskt värde

Sara Othman (Stockholm, 2021-05-16)

#1454

Viktigt att se befintliga byggnaders och miljöers kvaliteter i stadsutveckling och att se möjligheten att skapa någonting unikt med just detta område. Hållbart, vackert, levande och unikt!

Björn Peters (Stockholm , 2021-05-16)

#1456

Jag bor i Gröndal och spenderar mycket tid nere i hamnen. Vyn från industriområdet som speglas i vattnet har länge varit en favorit-utsikt. Jag vet inte hur många gånger jag eller mina vänner kommenterar vilken Berlin-känsla den ger. Jag vill bevara känslan nu när jag förstår att en del måste rivas. Jag vill inte ha en ny glasfasad a la Hammarby sjöstad eller Lilla Essingen. Bevara själen av ett område!

Emelie Leijon (stockholm, 2021-05-16)

#1459

Bevara och konvertera kulturarvet - bra för miljön, bra för platsens identitet!

Ebba Gillbrand ( Nyköping , 2021-05-16)

#1465

Tycker det är viktigt att bevara vår industriella historia.

Britt Hönig-Jones (Stockholm , 2021-05-16)

#1468

Det rivs för mycket i Sverige :(

Beata Kolakowski (Stockholm , 2021-05-16)

#1470

Man river inte en byggnad ritad av Nils Tesch, man bevarar den.

Birgitta Engstrand Norén (Stockholm, 2021-05-16)

#1472

Jag vill inte att precis ALLT ska vara nybyggt. Här finns en ypperlig möjlighet att bevara historien och ta med det från nutid in i framtid.

Kevin Lindberg (Stockholm, 2021-05-16)

#1475

Den hållbaraste byggnaden är den som aldrig byggs. Här har man en otrolig chans att använda ngt redan befintligt som både blir hållbart och bidrar till områdets karaktär och bevarar en del av dess historia.

Jacob Bellander (Hägersten, 2021-05-16)

#1482

Jag skriver under på grund av att jag är intresserad av att bo i området.

Ingrid Dehlbom (Kalmar, 2021-05-16)

#1483

Norra djurgårdsstaden är ett bra exempel där gamla byggnader har bevarats på ett bra sätt i en ny miljö

Joakim Öberg (Stockholm, 2021-05-16)

#1489

Jag bor i området. Gröndal och Lövholmen är ett unikt område med blandad bebyggelse väl värd att bevara. Det finns en fantastisk potential att göra Lövholmen till ett mycket attraktivt område där de gamla industribyggnader upprustade för nya användingsområden, blandat med nya bostadshus. Jag såg en utställning i färgfabriken för några år sedan med planritning över hur området skulle kunna bli. Där var de gamla byggnaderna bevarade.

Annika Härenstam (Stockholm, 2021-05-16)

#1495

Gör ateljéer och öppna kulturlokaler istället! Riv inte dessa historiska vackra funktionella byggnader. Tänk inte bara ekonomiska vinster. Tänk även kulturella vinster!!!!!

Annika Arnell (Lidingö , 2021-05-16)

#1498

Jag bor i närheten och ser en vikt av att kulturhistorisk bebyggelse finns kvar i den moderna staden.

Fredrik Johansson (Stockholm, 2021-05-16)

#1502

Bevara industriområdet i sin helhet. Riv varken nitrolackfakbriken eller något annat.

Helena Larsson (Stockholm, 2021-05-16)

#1503

Kultur är liv

Maria Holmqvist (Stockholm, 2021-05-16)

#1506

Vi måste bevara Stockholms historia, inte bara det pampiga och tjusiga.

Emelie Stachewsky (Stockholm , 2021-05-16)

#1511

Det är sorgligt med så urbota värdelösa kortsiktiga och vinstjagande beslut som urholkar stadens värden och möjligheter.

Malin Mangili (Stockholm , 2021-05-16)

#1512

Vi saknar platser som lämpar sig för konserter. Det här huset verkar vara lämpligt. Gör ett aktivitetshus!

Ylva Sandin (Orminge, Nacka. , 2021-05-16)

#1514

Jag skriver under på grund av att platsens indentitet och historia behöver tas om hand på ett medvetet sätt. Det går att bygga med varsamhet! Både för ekologisk och social hållbarhet!

Carola Boman (Enskededalen , 2021-05-16)

#1515

Bor på Reimersholme och älskar detta huset!

Gunnar Risting (Stockholm, 2021-05-16)

#1519

Vill behålla industrikänslan i området.

Ylva Wikström (Stockholm, 2021-05-16)

#1521

Tycker byggnader ska sparas!

Jussi Schween (Bandhagen, 2021-05-16)

#1522

Områden måste någon gång få vara så fina de kan bli. Att riva kulturella värden för att det råkar vara billigare kan inte få fortsätta vara en norm. Då blir det själlöst, historielöst och identitetslöst. Som vilken nybyggnation som helst i vilken stad som helst. Spännande linjer när det blir som bäst, men oftast verkar det som att ointressanta kartonger med ängsliga glasdetaljer är vad arkitektkontor och byggherrar har att erbjuda. Det är synd, för Historia är viktigt. Byggnaders historia är platsers historia. Låt oss inte glömma det som varit. Dessutom hedrar vi de som var här före oss genom att spara lite mer av deras miljö.

Björn Landmark (Stockholm, 2021-05-16)

#1531

Tycker att det är en fin kulturbyggnad som berättar om områdets historia. Skulle kunna bli en mysig restaurang eller ett coolt designat bostadshus.

Niklas Johansson (Stockholm, 2021-05-16)

#1537

Jag anser att man så långt som möjligt ska bevara gamla byggnader som är av kulturhistoriskt intresse. Det kan dessutom bli ett trevligt inslag i en miljö med enbart nybyggnation.

Agnetha Fransson (Stockholm, 2021-05-16)

#1540

Jag skriver under för byggnaderna på Lövholmen är de vackraste i Stockholm.
Gör om det som Blå i Oslo. Ett kulturcentrum sätter Stockholm på kartan.

Thomas Sändh (Stockholm, 2021-05-16)

#1544

Skriver u der pga att det är historia som är hotad, och att det ger en betydligt mer levande miljö att utveckla snarare än riva gamla byggnader som är fullt fungerande och kan omvandlas till nya ändamål. Att riva dessa byggnader för att Stockholms historia faller i glömska, vilket vore fantastiskt tråkigt och onödigt. Framtiga generationer kommer att tacka oss om vi med varsam hand omvandlar dessa fina hamla hus till nya ändamål istället för att riva.

Don Ekendahl (Stockholm, 2021-05-16)

#1547

Gamla industrimiljöer är ett av våra viktiga kulturarv

Rolf Ericson (Stockholm, 2021-05-16)

#1557

Det är oerhört viktigt att bevara stadens årsringar. De vittnar om en social och kulturell historia över tid och bör inte utraderas lättvindigt. Byggnaderna är en tillgång som bör tas tillvara och kan förvaltas till något som inte bara kommer nutiden till gagn utan även framtiden. Även ur ett miljömässigt hållbart perspektiv är det förkastligt att riva för att bygga nytt. Det är viktigt att tänka efter nu - allt annat är irreversibelt.

Josefin Borg (Uppsala , 2021-05-16)

#1558

Fin byggnad
Min pappa Nils Tesch

Anna Reutersward (Nacka, 2021-05-16)

#1563

Detta område är av kulturvärde och en viktigt historiskt värde. Vi behöver ha olika typer av byggnationer i området.

Jessika Källeskog (Stockholm, 2021-05-16)

#1574

Det är oerhört viktigt att bevara äldre/intressanta/karaktäristiska miljöer, riv inte!

Maja Aase (Hägersten, 2021-05-16)

#1576

Jag bor I Gröndal och tycket att ett bevarande av Nitrolackfabriken m.fl.byggnader på Lövholmwn är värda att skydda. Just Nitrolackfabriken skulle bli en fantastisk restaurang t.ex. skulle höja värdet på området och trivseln!

Ismini Ohm-Zalitis (Stockholm, 2021-05-16)

#1577

Lövholmen är en unik del av staden som i största möjliga mån bör rustas upp snarare än få ge plats åt nybyggda bostadshus.

Kim Sjöberg (Stockholm, 2021-05-16)

#1581

Vi måste bevara några gamla hus i området

Lennart Emtestam (Stockholm , 2021-05-16)

#1585

Jag skriver under p.g.a. att upprustade / gamla industribyggnader kan användas för nya ändamål och tillför miljön historiska och kulturella kvaliteer. Det ger karaktär till området, och känsla av anknytning till platsen och historien.

Knut Joensen (Stockholm, 2021-05-17)

#1586

Verkar viktigt att bevara gammal industrimiljö. Ett vackert hus.

Magnus Lönn (Brösarp, 2021-05-17)

#1592

Jag anser att det är viktigt att behålla kulturhistoriskt intressanta byggnader, i detta fall blir det ett så mycket intressantare bostadsområde. Husen kan innehålla offentliga utrymmen som restauranger, saluhall, gallerier mm och skapa en mer levande bostadsmiljö.

Nina Ström (Stockholm , 2021-05-17)

#1597

Jag tycker byggnaden har historiska och estetiska värden som tillför området betydligt mer än vad nybyggda hus skulle kunna göra. Området blir betydligt fattigare och mindre intressant utan inslag av ursprunglig arkitektur och historia. Det finns otaliga exempel på områden som är intressanta och populära just på grund av mixen. Münchens slaktområde, Norrköpings gamla industrier, London spitalfields market, konsthögskolan i Oslo... liknande bevarade områden som har själ och trevnad på ett sätt som nybyggda områden helt enkelt inte har. Dessa gamla byggnader saknas oerhört i till exempel områdena Hammarby Sjöstad eller Årstadal, som känns sterila och tråkiga. Det vore så himla synd om Lövholmen blev ytterligare ett sådant otrivsamt område när nu möjligheten finns att bevara mer av det gamla och ge själ.

Pernilla Danielsson (Stockholm, 2021-05-17)

#1598

Det är en självklarhet idag att området vinner i attraktivitet och värde om den gamla tegelbasilikan bevaras och integreras i ett nytt koncept för bostäder. Hafen City i Hamburg, Meat District & High Line i New York, Varvstaden i Malmö är goda förebilder.

Per Olof Gradin (Malmö, 2021-05-17)

#1599

Tycker vi skall värna om god arkitektur i Sverige,viktigt också kulturhistoriskt att bevara äldre hus som länkar i tidens kedja.

Birgitta Hahn (Stockholm, 2021-05-17)

#1600

Friviligt

Carina Gustavsson (Stockholm, 2021-05-17)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...