RIV INTE NITROLACK

Kommentarer

#804

Stockholms industrihistoria bör bevaras. Rivningar på Lövholmen minskar vår gemensamma kontakt med historien och därmed förståelsen för Stockholm som både bo- och arbetsplats. Det verkar dessutom som ett stort resursslöseri, särskilt som det finns exempel på hur äldre industrifastigheter integrerats med nya bostadsområden på lyckade sätt.

Julia Jonasson Tolv (Stockholm, 2021-05-11)

#813

Kulturvärde

Kristina Laghem (Järfälla , 2021-05-11)

#823

Det finns så lite kvar av Stockholms industrier och det är en vacker byggnad. Är övertygad om att den kan återanvändas dessuton.

Kri Bennström af Geijerstam (Stockholm, 2021-05-11)

#829

Jag vill inte ha ett nytt Liljeholmskajen, bevara industribyggnaderna som grund!

Malin Ekerå (Stockholm, 2021-05-11)

#833

Detta är ett fantastiskt område. Inte bara har det ett kulturhistoriskt värde. De kulturverksamheter och konstnärliga produktionshus som finns i området gör det till en unik plats i staden. Dessa borde få finnas kvar.

Jon Brunberg (Stockholm, 2021-05-11)

#834

Stockholm (och Sverige) behöver en levande närvarande historia som i exempelvis detta fall också berättar om kunnande, omsorg och framtidstro. Viktiga kvaliteter som politiker glömt men som saknas när allt fler verksamheter och miljöer behandlas som affärsangelägenheter. Bevara en gnutta värdighet.

Gunnar Von Sydow (Stockholm , 2021-05-11)

#837

Jag ser möjligheter med att på lövholmen skapa en för Stockholm unik miljö där gamla byggander får nya användningsområden och nya byggnader hamnar i ett sammanhang

Patrik Stäck (Stockholm, 2021-05-11)

#845

Jag älskar gamla hus

Eva Schwarzvogel (Varberg, 2021-05-11)

#846

Jag vill att fler byggnader i detta område bevaras !!!

Jenny Övergaard (Stockholm , 2021-05-11)

#847

Vacker byggnad med själ som behöver rustas upp, inte rivas ner.

Jessica Gimteg (Stockholm , 2021-05-11)

#850

Våra politiker måste börja värna om Stockholms historia och ta vara på karaktären i stadens olika delar. Lövholmen kan bli hur fint som helst om de gamla industribyggnaderna får bevaras och rustas upp till bostäder och annan verksamhet. Istället för att ytterligare fyrkantiga helt opersonliga "lådor" staplas på kajen här också.

Charlotte André (Stockholm, 2021-05-11)

#865

Det rivs alldeles för mycket av gamla byggnader som står i vägen för byggföretagen dom ska fram.

Jonas Järphammar (Stockholm , 2021-05-12)

#869

Lövholmen måste bevaras!

Rakele Bertini (Stockholm, 2021-05-12)

#871

Jag vill att platsen Lövholmens kataktär och byggnaderna bevaras. Låt inte detta område bli som t ex Hammarby sjöstad m täta, maxade hus för exploatörerna och likadana kantiga hus utan själ.

Anna-Karin Johansson (Stockholm , 2021-05-12)

#872

Jag bor i området och tycker det vore ett stort misstag att inte ta tillvara på chansen att ge lövholmen en unik och brokig/intressant framtoning. Rivning vore idioti, låt oss rädda denna arkitektoniskt intressanta byggnad samtidigt som vi kan skapa Stockholms finaste bar/restaurang miljö i Berlin-anda. Snälla skapa inte ett till litet Hammarby sjöstad, vi vet ju hur det blev.

Calle Granström (Stockholm (Gröndal), 2021-05-12)

#878

Riv inte vackra gamla byggnader och Viktigt att bevara vår kultur!

Ann-Charlotte söderberg (Tullinge, 2021-05-12)

#881

Det är en kulturhistorisk viktig miljö och vacker!

Marlene Yngve (Stockholm, 2021-05-12)

#882

Bor i Gröndal och har bott på Reimersholme många år och tycker att förslaget att behålla den industriella karaktären och samtidigt modernisera och bevara är rätt väg att gå. Återbruk, arkitektur- och industrihistoria möter nutiden. Vi behöver mötesplatser i området där vi invånare och besöker kan mötas, umgås och bygga relationer som knyter stadsdelen samman och inkluderar. Låt det bli kulturellt, med mat, musik, konst och design.

Charli Kasselbäck (Stockholm, 2021-05-12)

#883

Bevara historian och den häftiga platsen. Riv inte byggnader med karaktär!

Samuel Skwarski (Hägersten, 2021-05-12)

#904

Jag tycker det är viktigt att behålla och föra vidare historiska arv till kommande generationer men också för oss som finns här nu att lära oss mer om gågna generationer. Dessutom föredrar jag rent estetiskt en restaurering av befintliga byggnader framför en fyrkantig enfärgad (ofta vit) struktur.

Viktoria Sjölander (Hägersten, 2021-05-12)

#912

Viktigt att bevara kulturhistoriska värden i "nya" stadsdelar

Viktor Pettersson (Stockholm, 2021-05-12)

#913

Har lägenhet i området och vill och anser att det historiska arvet och den unika miljön ska bevaras. Byggnaderna och miljön måste förvaltas varsamt.

Per Åström (Stockholm, 2021-05-12)

#920

Kulturarv som behövas bevaras

Sarah Fast Hurtigkarl (Stockholm , 2021-05-12)

#921

Det är viktigt att ta vara på och bevara gammal fin bebyggelse och integrera det gamla med det nya. ..och skapa en unik miljö intill genuina Gröndal!

Maria Munck (Stockholm, 2021-05-12)

#923

Produktionsplatserna behövs!

Carina Widlund (Skebobruk, 2021-05-12)

#926

Använd och utveckla intressanta byggnader som den här!

Ylva Frid (Stockholm , 2021-05-12)

#927

Stockholm måste bevara sitt kulturarv! En sund stad växer organiskt - massiva betong projekt hör 1960talet till

Joachim Sjöstrand (Solna, 2021-05-12)

#930

Det är en underbar byggnad som tillför staden något vackert och historiskt.

Helena Nilsson (Stockholm , 2021-05-12)

#931

Det är viktigt med en levande stad.

Maria Toll (Stockholm, 2021-05-12)

#937

För stort ingrepp i den unika miljön

Mary Eyre (Stockholm, 2021-05-12)

#938

Jag vill bevara den kulturella identiteten av området och undvika att ännu ett kalt bostadsområde med tillhörande galleri uppförs.

Erwin von Baumgarten (Malmö, 2021-05-12)

#942

Det är helt galet att riva så härliga byggnader som har stor historisk.
Det är tragiskt😥

Yvonne Eriksson (Stockholm , 2021-05-12)

#945

Unik miljö för att bygga vidare på verksamheten vid Färgfabriken med kultur och mötesplatser.

Inga Britt Werner (Stockholm, 2021-05-12)

#948

En viktig arkitektur att bevara, en tid, en historia som är värd att finnas kvar. Vi behöver lära oss att bevara, det är vi skyldiga oss själva, planeten och framtida generationer.

Karin Paulsson Frank (Årsta, 2021-05-12)

#960

Jag anser det värdefullt att behålla äldre byggnader och en blandad bebyggelse

Tina segrell (Stockholm , 2021-05-12)

#963

Detta är en sådan fantastisk byggnad med så många möjligheter! Och en del i denna statsdels historia. En del av lövholmens själ

Jenny Wahlgren (Farsta, 2021-05-12)

#974

högst relevanta tankar och åsikter från initiativtagarna av den här insamlingen!

Peterm Ström (Stockholm, 2021-05-12)

#976

Det är en vacker byggnad. Som är perfekt för andra ändamål! Det

Isak Hultström (Stockholm, 2021-05-12)

#988

Jag vill behålla känslan av historisk industri och hålla skalan låg vid vattnet. Gärna med offentliga byggnader, restauranger, galleriet etc. Som man har lyckats med på många andra ställen, Berlin, Köpenhamn, Bergen, Norrköping etc.

Anton Grandert (Stockholm, 2021-05-12)

#996

Tycker del av den industriella perioden ska finnas kvar i området

Per-Arne Hansson (Stockholm , 2021-05-12)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...