RIV INTE NITROLACK

Kommentarer

#402

Jag skriver under detta frivilligt för det är så otroligt tråkigt att man river gamla byggnader som man kan göra om till unika bostadshus, se bara på Eriksberg i Göteborg.

Anna Mård (Enköping, 2021-05-10)

#403

Förstör inte gammal fin industribebyggelse. Restaurera istället. Här finns ett utmärkt tillfälle att spara hjärtat i ett historiskt vackert område. Riv inte snälla!

Daniel Eriksson Bjurell (Stockholm, 2021-05-10)

#406

Mångfald i arkitekturen behövs för en levande och härlig modern stadsbild. River vi allt gammalt blir det för tråkigt och likriktat.

Hanna Holmgren (Stockholm, 2021-05-10)

#410

Så vackra och coola hus är värda allt i värden att behålla.

Elisabeth Fahlén (Stockholm , 2021-05-10)

#414

Jag tycker mycket om den byggnaden! Den behövs! Ser den varje dag från andra sidan av vattnet och känner stor sorg när jag tänker att den ska rivas!

Galina Davydtchenko Tirvaldsson (Stockholm, 2021-05-10)

#415

Bevara industrimiljön och låt känslan av civilisation finnas kvar i ett område som till stora delar bebyggs av modern arkitektur. Marievik och Årstadal behöver en motpol.

Karin Strömbäck (Stockholm , 2021-05-10)

#430

För att jag håller med på alla punkter. Ta vara på områdets historia och utveckla det som finns. Kommer bli mkt mer intressant än ännu ett till dött Liljeholmskajen. Tack för att ni tar fighten!

Ludvig Eriksson (Stockholm , 2021-05-10)

#431

Jag vill att Stockholm stad bevarar kulturhistoriska minnen.

Susanna Honnér Regnstrand (Stockholm , 2021-05-10)

#447

Jag skriver under för att jag anser att det är viktigt för en stads utveckling att det gamla bevaras och särskilt i områden för nyexploaterong.

Emma Lindau (Stockholm , 2021-05-10)

#448

Bevara karaktären i området.

Fredrik Forsman (Bromma, 2021-05-10)

#449

Viktigt att bevara äldre och vacker arkitektur och ser hellre ett nytt område där tidigare byggnader bevaras och att området inte blir en kopia av liljeholmen.

Ida Gustafsson (Stockholm, 2021-05-10)

#459

Jag skriver under med förhoppningen om att Stockholms stad inser värdet av av utveckla och behålla, i kontrast till att riva och bygga nytt.

Nils Winell (Stockholm, 2021-05-10)

#462

Arbetat i byggnaden som förtjänar att bevaras och bli publik.

Joanna Kiesler Svensson (Stockholm, 2021-05-10)

#465

Byggnaderna är vackra och häftiga minnesmärken av en svunnen tid. I Norrköping har man lyckats mycket väl med att ha olika verksamheter i de tidigare industrilokalerna, det vore fantastiskt om man även här gjorde på liknande sätt. Att bevara vackra industrilokaler bidrar till hela Stockholms charm.

Elisabeth Grahn (Stockholm, 2021-05-10)

#466

Jag bor i gröndal, tänker ofta på chanserna vi går miste om genom att inte ta vara på de fina gamla byggnaderna på lövholmen.

Tilde Runnquist (Stockholm, 2021-05-10)

#468

Vill även bevara kolysrefabriken och andra av de historiska byggnaderna, tror en restaurering skulle skapa ett väldigt trevligt/unikt område

Nikolaj Gröndahl (Stockholm, 2021-05-10)

#470

Jag vill behålla historien i våra kvarter

Jonna Millroth (Stockholm , 2021-05-10)

#473

Jag har under 14 års tid njutit av utsikten från Reimersholme mot det gamla industriområdet. Trenden att exploatera våra strandlinjer och utradera rester av Stockholms industrihistoria utarmar stadens karaktär och gör oss alla lite fattigare.

Ivar Sviestins (Stockholm, 2021-05-10)

#474

Jag bor i området och brinner för hållbar utveckling. Jag besökte också nyligen Norrköping och blev väldigt positivt överraskad av detta område, nästan som att förflytta sig utomlands. Tror utvecklingen av området med det gamla bevarat och uppfräschat kan locka många turister och stockholmare för ett besök.

Sandra Elfstrand (Stockholm, 2021-05-10)

#478

Jag tycker att det är viktigt att ta till vara på den bebyggelse som finns. Det bidrar till en spännande och dynamisk stadsmiljö, och är viktigt ur miljösynpunkt.

Johanna Feuk Westhoff (Stockholm , 2021-05-10)

#481

Vore korkat att inte bygga på den intressanta karaktär som finns historiskt.

Robert Pörschke (Stockholm , 2021-05-10)

#482

För att vi behöver historiska byggnader vid sidan om de nya som byggs, om ett levande Stockholm ska utvecklas med själ.

Håkan Sandberg (Stockholm, 2021-05-10)

#483

Det är en fantastisk miljö på Lövholmen. Om byggnaderna rivs kommer vi bara få ett nytt ointressant område likt så många andra. Den här byggnaden skulle kunna användas till mötesplats för andra motiv än kommersiella. Människor skulle kunna mötas utan att det behöver kosta pengar. Byggnaden skulle också bidra till att ge området en själv och ge variation i arkitekturen. Titta på hur bra det blev att behålla byggnader i Norra Djurgårdsstaden.

Ulrika Palm (Stockholm , 2021-05-10)

#495

Jag älskar byggnaden!

Rasmus Ölme (Stockholm , 2021-05-10)

#497

Vi måste få ett annat förhållningssätt till vår byggda miljö.

Elisabet Näslund (Stockholm, 2021-05-10)

#501

Uppvuxen i Gröndal och alltid älskat Lövholmen!

Klara Ploski (Stockholm, 2021-05-10)

#515

Att bevara de gamla industribyggnaderna borde vara helt centralt för att skapa ett nytt attraktivt Lövholmen. Ännu mer galet att riva i en tid när just ”industristil” är den kanske hetaste trenden för bostäder.

Olof Ekman (Stockholm , 2021-05-10)

#520

Bevara Nitrolackfabriken!

Carl Dahlgren (Stockholm, 2021-05-10)

#521

Vill se ett område med karaktär, imponerad över hur de löst det i Norrköping.

Kerstin Hommerberg (Stockholm, 2021-05-10)

#524

STockholm blir mysigare med en del av våra historiska byggnader kvar i nybyggda områden. Vi får inte förlora charmen.

Gilla Kruse (NACKA, 2021-05-10)

#525

Självklart ska den vackra byggnaden bevaras och låt oss skapa en Berlin eller Norrköpingskänsla av fabrinaområdet på Lövholmen. Att riva vore helgerån

Gunilla Brunell (Stockholm , 2021-05-10)

#529

Snälla, omvandla varsamt de befintliga industrilokalerna till bostäder så att den unika karaktär som finns i området i förloras. Områden behöver mångfald.

Aurora Lindström (Stockholm, 2021-05-10)

#535

Rivnings och gentrifieringshysterin hotar mångfalden och kulturutövare.

Carina Järling (Stockholm, 2021-05-10)

#537

Jag tycker att det är viktigt att bevara industribyggnader av kulturhistoriskt värde. Vi ser runt om i världen hur populära de områden blivit. Medan Stockholm rivit allt.

Anneli Levin (Stockholm, 2021-05-10)

#539

Det är så viktigt att bevara äldre byggnader och skapa en skön blandning av nytt och gammalt! Se industriområdet i Norrköping som ett viktigt och gott exempel!

Anna Jonsson (Stockholm., 2021-05-10)

#540

Nitrolackfabriken är unik industribyggnad med stora miljömässiga värden.

Torbjörn Andersson (Stockholm, 2021-05-10)

#554

Bevara Lövholmens unika bebyggelse

Morgan Sundberg (Stockholm, 2021-05-10)

#555

Vi behöver varenda byggnad med själ bevarad i nybebyggelseområden, i synnerhet välbyggda och vackra industribyggnader, för historien och inte minst för hållbarhetsmålen! En stad för människorna, inte för byggherrarna! Det lilla som finns kvar FÅR inte gå förlorat!

Magnus Renfors (Stockholm, 2021-05-10)

#558

Jag vill värna gammal och värdefull bebyggelse såsom Nitrolack och tycker att den ska komma allmänheten till del.
Den bör renoveras varsamt så att den kan glädja kommande generationer.

Elina Strindberg (Stockholm, 2021-05-10)

#561

Hade det här varit köpenhamn så hade man räddat byggnaderna o tänkt kreativt kring bevarandende och utforming. Gör gärna något med området som tar hänsyn till vår historia. Låt något vara bevarat. Det är otroligt viktigt för framtidems stad. Riv inte! Please

Anna Ivemark (Stockholm, 2021-05-10)

#564

Klassningen av fastigheter i Stockholm måste respekteras. Viktiga byggnader får inte försvinna för ett kortsiktigt tänk där staden vill tjäna pengar på exploatering. Integrera fastigheten Nitrolack i det blivande bostadsområdet. Blandning av bostäder, verksamheter och affärer är bäst.

Eva Lindorm (Stockholm, 2021-05-10)

#570

Detta är ett unikt område. Man måste kompensera de dåliga lösningar man gjort i Liljeholmen och bygga värden för framtiden.

Magdalena Malm (Stockholm, 2021-05-10)

#571

Historiska byggnader skapar själ och sammanhang. River man allt skapas en anonym miljö utan förankring i platsen eller historien. Som arkitekt kan jag se ett värde i att spara flera av byggnaderna som nu hotas av rivning.

Erika Wolters (Stockholm, 2021-05-10)

#572

Här finns ytterligare en unik möjlighet att skapa en levande stadsdel där gammalt och nytt står sida vid sida. Låt platsen framför Färgfabriken få bli en grönskande park för umgänge och skratt.

Niklas Heller (Stockholm, 2021-05-10)

#576

Riv inte Nitrolack! :)

Thomas Engebrand (Stockholm, 2021-05-10)

#581

Gamla vackra industribyggnader tycker jag ska sparas och renoveras. Det blir en fin blandning mellan gammalt och nytt. Det fins fler och vackrare industribyggnader i området som också måste sparas!

Richard Ahlsröd (Stockholm, 2021-05-10)

#587

Det är viktigt för vår stadsdel att behålla lite av sin identitet och karaktär. Det är en fantastisk plats och bevarandet av ett flertal byggnader skulle gagna hela området Gröndal/Liljeholmen.

Anna Borgenstierna (Gröndal/Stockholm , 2021-05-10)

#590

Lövholmen är en småskalig, kulturhistorisk miljö som kan rustas upp till en riktig publikmagnet med restaurangliv och bostäder. Men miljön är beroende av att tillräckligt många byggnader blir kvar, annars blir det bara tragiska spillror utan sin starka atmosfär intakt. Behålls atmosfären kommer det göra både framtida bostäder i området och befintliga bostäder mer attraktiva.

Martin Cederberg (Stockholm , 2021-05-10)

#591

Vi behöver bevara de fåtal unika industrimiljöer som finns kvar istället för att bygga opersonliga och historielösa områden med svindyra lägenheter. Skapa en kulturellt centrum i Lövholmen.

Hanna Grill (Stocholm, 2021-05-10)

#592

Viktigt att behålla stadens kulturhistoria, Nitrolackfabriken är ett mycket fint exempel på industriarkitektur från första halvan av 1900-talet. Låt stå!

Jan Åhlén (Älta, 2021-05-10)

#597

Gamla karaktärsfulla byggnader kan hjälpa området att ha kvar en själ, en skönhet som finns idag.

Anna Edsjö (Stockholm, 2021-05-10)

#598

Vill bevara byggnaderna

Jenny Söderman (Årsta, 2021-05-10)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...