RIV INTE NITROLACK

Kommentarer

#2807

Vi måste bevara det gamla bra byggen

Nilla Stjärnberg (Hok Sverige, 2021-06-22)

#2809

Kommer aktivt rösta i kommunalvalet bort denna person som fattar det beslutet.
Kommer aktivt arbeta med att alla andra i Gröndal som vill ha kvar denna byggnad med plockat bort personen.

Caroline Jonsen (Stockholm , 2021-06-22)

#2810

Genom att bevara gammal bebyggelse får ett nytt bostadsområde karaktär. Det finns också en koppling bakåt som kan skapa intresse för hur samhället utvecklats och kan komma att utvecklas. Dessutom är ofta äldre byggnader byggda i gedigna material och med gott, långsiktigt hantverk.

Susanna Holdar (Danderyd, 2021-06-22)

#2826

I love this building!

Ashley Dye (Stockholm, 2021-06-22)

#2827

För att det är en av de få platserna kvar i Stockholm som ger staden lite karaktär!

Martin Persson (Stockholm , 2021-06-22)

#2830

DÄRFÖR detta område behövs med de hus som finns där, Bevara och förbättra på rätt sätt <3

ingrid Hernvall (Stockholm, 2021-06-22)

#2832

Vill behålla omgivningens historia.

Johanna Andersson (Stockholm, 2021-06-22)

#2846

Jag skriver under det är viktigt att bevara gamla och viktiga byggnader. Vi kan inte bara riva ner.

Monica Ny (Stockholm , 2021-06-22)

#2853

Vill att huset skall bevaras och inte rivas

Solveig Karlström (Stockholm, 2021-06-23)

#2857

Det är nödvändigt att behålla spåren av vår gemensamma historia för att få bra liv.
Marken är oerhört kontaminerad av kemikalier så den är i många delar olämplig att bygga bostäder på. Se miljökontorets arkiv. Har skrivit om Lövholmen i översiktsplan.

Urban Alvring (Stockholm, 2021-06-23)

#2858

Jag tycker det är viktigt att måna om att bevara platsens karaktär, historia och genom det höja värdet även av den nybyggda stadsdelen. Inte ett nytt Liljeholmskajen, utan med mer unicitet, karaktär och liv.

Heli Hirsch (Stockholm , 2021-06-23)

#2862

Det är synd att riva en så fin och tidstypisk byggnad som berättar om platsen. Tröttsamt att Skanska inte har fantasi nog att inse värdet av att odla historien och skapa platser bär spår av denna, eller förmåga att tänka längre än exploateringsekonomi. Anmärkningsvärt trångsynt och efterblivet.

Svante Guterstam (Stockholm , 2021-06-23)

#2865

Jag skriver under för att vackra gamla industrilokaler är en del av vårt kulturarv. Och, det blir till attraktiva och funktionella lokaler som adderar värde. Jämför Sickla och Vinterviken för att nämna några exempel

Agneta Ljunggren (Nacka, 2021-06-23)

#2877

Arbeta med det som finns, utveckla istället för att lämna stadens utveckling till byggherrar som endast bryr sig om maximerad vinst

Isadora Wronski (Stockholm , 2021-06-24)

#2882

Vill behålla en delar av den gamla bebyggelsen

Jens Karberg (Stockholm , 2021-06-29)

#2885

Så trött på rivningar och att man inte har mer fantasi över vad man kan skapa för nya miljöer med gammal bebyggelse.

Torbjörn Ågestam (Stockholm, 2021-06-29)

#2887

Jag är övertygad om att det genom transformation och re-design går att ge nytt liv åt byggnaden och skapa nya sociala och ekonomiska värden samtidigt som kulturhistoriska värden bevaras och utvecklas. Transformation och återbruk är dessutom en hörnsten i klimatomställningen! För att driva på en mer cirkulär ekonomi bör vi alltid ställa oss frågan: Hur kan vi skapa något nytt av det som redan finns?

Maria Gertell (Stockholm, 2021-07-01)

#2892

Jag tycker att byggnaden är fantastiskt vacker som den är och man skulle kunna göra jättecharmiga lägenheter i det befintliga huset.

Cecilia Rabner (Stockholm, 2021-07-04)

#2895

Vill behålla en ursprunglig känsla i området då husen är k märkta!

Marit Eneström (Stockholm, 2021-07-07)

#2899

Både miljö och stadsbild skulle vinna av att vi inte bara river och bygger nya lägenhetsblock. Bevara historia och karaktär och se möjligheten till att skapa något unik och som eventuellt främjar kulturen!

Caroline Wallén (Hägersten, 2021-07-14)

#2903

Är så trött på att det fortfarande rivs vackra och spännande byggnader istället för att rita in i nya områden.
Så fantasilöst!

Christina Kreitz (Stockholm, 2021-07-15)

#2904

Gamla k-märkta hus bör bevaras.
Det är kultur- och byggnadshistoria.
Rivs dem successivt, förlorar vi Stockholms unika karaktär som även turister kommer hit för att uppleva.

Judit Brodie (Stockholm, 2021-07-17)

#2916

Våga sätt Gröndal på kartan. Gör något annorlunda. Bevara och bygg något utom de ”normala”. Ett speciellt kvarter med minnen från förr, något som börjar bli ovanligt i Stockholm!
Att låta Gröndal vara Gröndal med all konstnärssjäl som blomstrar bland gatorna. Från husens karaktär till de många konstnärer som verkar och har verkat här. De finns en röd tråd och den borde respekteras o följas. De kommer gynna kvarteret och Stockholm nått så fantastiskt på längre sikt!! Låt Gröndal vara Gröndal!!!

Amanda Kohlse (Stockholm, 2021-07-31)

#2920

Jag är för bevarandet av industrilandskapet

Eva Sidén (Stockholm, 2021-07-31)

#2922

Byggnader som dessa ger staden identitet och själ och berättar en del av vår historia. Att riva Nitrolack kommer anonymisera stadsbilden och långsiktigt kosta mer än det smakar.

Mattias Berglund (Sollentuna, 2021-07-31)

#2924

Det är viktigt att bevara det gamla Stockholm som bestått av både industrier, verkstäder och bostäder. Att vara bygga bostäder dödar den skål som är en stad. En stad blir lätt bara ett bostadsområde istället och det är juniors därför man vill bo i en stad. Sen tycker jag att de är vackra och det är spännande med alla slags byggnader, blir så lätt homogent och ”uppfräschat” istället för ett mer levande områden och med de, enligt mig, vackra skavanker som tiden skapar. Väldigt coolt dessutom. En större stad ska vara tuff och inte så gullig.

Maria Bolme (Stockholm , 2021-07-31)

#2929

Jag har bott 15 år i Gröndal och miljön i Lövholmen är väl värd att bevara.

Karin Bäcklund (Alnarp, 2021-08-01)

#2930

Önskar att byggnaden och området bevaras.

Cecilia Natander (Enånger, 2021-08-01)

#2939

bevara det gamla

eva hansson (stockholm, 2021-08-01)

#2941

Unik lokal som staden borde ta tillvara på!

Karin Idering (Hägerstensåsen , 2021-08-01)

#2946

Bevara husen på lövholmen

Anette Wallin (Stockholm , 2021-08-02)

#2960

Jag skriver under för att kulturhistoriska byggnader skall bevaras. Dessa byggnader är viktig del i vår industrihistoria.

Agnetha Marklund (Stockholm , 2021-08-02)

#2961

Det är värdefullt att bevara ett område som kan tillföra historia och vara estetiskt intressant och inspirerande i ett nytt bostadsområde, det ger området karaktär och kan verka samlande.

Anna Wikström (Stockholm, 2021-08-03)

#2968

Byggnaden är väldigt vacker och har historiskt värde. Den bör inte rivas!! Den har dessutom fortfarande stor potential att renoveras och komma till användning.

/byggingenjör

Carolina Nilsson (Hägersten, 2021-08-04)

#2970

Gör om industribyggnaderna till bostäder och/eller annan verksamhet för art bevara karaktären på stadsdelen. Jämför med Sickla

Tomas Josefsson (Stockholm, 2021-08-05)

#2972

För att skapa god arkitektur och en vacker stadsbild behövs varierade byggnader, både nya och gamla, inom samma område. Att riva kulturklassade byggnader är förstör Stockholm. Vår stad behöver vacker arkitektur efter år av dåliga nybyggnationer med hus/områden som är tråkiga och håller dålig kvalité.

Anton Gustavsson (Stockholm, 2021-08-09)

#2973

Närsynta beslut om att riva och bygga nytt, det är ett tråkigt drag inom svensk politik. Och det verkar inte göra någon större skillnad vilket block som styr. Lövholmen är ett fantastiskt vackert gammalt industriområde som skulle kunna bevaras, rustas och bli en del av Stockholms kulturarv.

Lisa Borges (Stockholm, 2021-08-09)

#2980

Viktigt att bevara unika byggnader från ett historiskt industriområde!

Vanja Martinsson (Stockholm, 2021-08-13)

#2987

För att vi behöver bevara områdets ursprungligakaraktär. Vi behöver vår historia.

Gun Forsberg (Stockholm, 2021-08-19)

#3000

Jag har tidigare bott i Gröndal och dagligen passerat byggnaderna på Lövholmen. De är vackra och borde göras levande igen som man gjort med gamla industribyggnader i så många andra delar av Stockholm.

Anna Back (Västerås , 2021-09-06)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...