RIV INTE NITROLACK

Kommentarer

#2601

Riv inte Lövholmens industribyggnader. Låt oss få leva i en stad där fantasin får spelrum och som inte är tillrättalagd. Varva nytt och gammalt. Blanda funktioner. Låt det vara brokigt och opolerat. Det är det mest ekonomiskt lönsamma dessutom.

Matilda Ekman (Stockholm , 2021-06-14)

#2602

Jag vill att de karaktäristiska industribyggnaderna ska bevaras och renoveras istället för att rivas. De är unika och mycket vackra och Stockholm behöver värna om bevarandet och inte likrikta all nyexploatering.

Catharina Ekström (Stockholm, 2021-06-14)

#2614

Vill att Stockholm bevarar gamla hus som hade en fantastisk byggtekniik och fin arkitektur och inte som de nya arkitekturens alltför ofta slentriana utseende.

Cecilia Peuranen (Stockholm , 2021-06-14)

#2619

Jag anser det vara vackert med gamla byggnader.

Anne Lindroos (Stockholm , 2021-06-14)

#2620

Birgitta Waldau

Birgitta Waldau (Södertälje , 2021-06-14)

#2623

Bevara och renovera är enda alternativet för denna byggnad i Gröndal!

Inger Sahlin (Stockholm, 2021-06-14)

#2625

Det vore så tråkigt att anonymisera ytterligare! Viktigt att behålla vackra byggnader som innehåller kulturhistoria! Hur ska den nya generationen förstå sin historia om den raderas bort?

Maja-Lena Lindberg (Nacka, 2021-06-14)

#2626

Historiska platser med kulturarv är ovärdeliga för trivsel och liv. Det finns klassificering av en väl grundad anledning.

Gabriel Flamm (Stockholm, 2021-06-14)

#2630

Jag skriver på då jag anser att byggnaden och området är särskilt värdefullt och att bevarande av dessa utgör ett verkligt allmänt intresse i enlighet med 8 kap. 13 § Plan- och bygglagen.
Området bör utformas så att dess karaktär behålls för framtida generationer.
Enligt 9 kap. 34 § Plan- och bygglagen ska rivningslov ej ges för byggnader som bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

Amelie Farmer (Uttran, 2021-06-14)

#2640

Anser att det bör göras ngt fint av denna byggnad! Förslagsvis kAn ÖKS kanotföreningen få tillgång - så slipper Sveriges största kanotförening husera i containers…

Niklas Westin (Stockholm , 2021-06-14)

#2654

Jag har under flera år bott granne med Lövholmen. Låt oss inte göra om samma misstag som så många gånger tidigare. Lövholmen med sina industri byggnader är en del av charmen kuluturarvet.

Maja Jogre (Stockholm , 2021-06-15)

#2658

Vi måste bevara gamla kulturbyggnader! De viktigaste värdena är ej de ekonomiska!

Stina Grände (Mölndal, 2021-06-15)

#2671

Byggnadshistoriska och trivselmässiga skäl.

Carl Tiberg (Stockholm , 2021-06-15)

#2675

Stockholm behöver spara på sin historia ! Det ger karaktär åt staden.

Ellen Jansson (Stockholm, 2021-06-15)

#2677

Det är områdets hela själ och karaktär

Elsa Smeds (Stockholm , 2021-06-15)

#2693

Industribyggnaden kan användas som saluhall eller museum, eller annan verksamhet som kan användas och uppskattas av alla Stockholmare.

Linnea Lowden (Stockholm, 2021-06-17)

#2724

Jag tycker det är fint om nybyggda kvarter inte alltid ser exakt likadana ut och tror att tillvaratagna historiska byggnader från området höjer livskvalitén för de som flyttar in runtom.

Catharina Qvist (Hägersten, 2021-06-21)

#2739

Jag tycker att det är viktigt att bevara vårt kulturarv utveckla det och låta det vara en del av stadsförnyelsen

Anders Mattsson (Stockholm , 2021-06-21)

#2746

Jag vill ha en mer spännande och intressant stadsmiljö.

Eva Berglund Thörnblom (Dalarö, 2021-06-21)

#2767

att jag tycker att Lövholmen ska behålla historiska byggnader istället för att riva allt och exploitera högt för max profit = soulless

Meike Schalk (Stockholm, 2021-06-21)

#2768

Jag älskar byggnaden som jag ser den från båtklubben. Gamla industribyggnader, särskilt i tegel, i kombination med nyare byggnader är dessutom oslagbart estetiskt. T ex som vid Telefonplan eller i städer som Leeds.

Anna Arkéus George (Hägersten, 2021-06-21)

#2769

Bevara fina gamla industribyggnader istället för att bygga nytt och fult.

Anton Olsson (Stockholm, 2021-06-21)

#2776

Jag som Gröndal/Liljeholmenbo vill se mångfald i ett framtida bostad och näringslivsområde. Jag hoppas att Stockholm kan börja integrera med de byggnader som finns för att bevara kultur och inte förinta storstadspulsen med ännu en kuliss.

Benjamin T (Stockholm, 2021-06-21)

#2779

Det är en historisk byggnad som ska vara kvar!

Maria Broman (Stockholm, 2021-06-21)

#2796

som gammal Stockholmare tycker det är viktigt att alla delar av Stockholms historia värnas så att kommande generationer bättre kan förstå hur staden utvecklats över århundradena.

Magnus Hoppe (Uppsala, 2021-06-22)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...