RIV INTE NITROLACK

Kommentarer

#1806

Bevarad kulturhistoria ger en attraktivare och vackrare miljö. Det behövs! De tänkta nybyggnationerna på Lövholmen kommer säker att vara avskalade, monotona och sterila lådor. Sånt gör få människor glada.

Thomas Hallin (Stockholm , 2021-05-18)

#1815

Detta är en kulturhistoriskt viktig byggnad!

Emilia Rosenqvist (Stockholm , 2021-05-18)

#1820

Byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde! Dessutom skulle den vara mycket karaktärsskapande i det nya bostadsområdet!

Johannes Plyhm (Stockholm, 2021-05-18)

#1822

Det är vansinne att riva en så vacker och kulturhistoriskt intressant byggnad, speciellt då den har potential att bli en viktig länk till platsens historia i det nya område som ska uppföras på platsen. Sådana länkar och spår kan inte nog värdesättas när man bygger nytt.

Siri Edling (Stockholm , 2021-05-18)

#1824

Jag skriver under denna namninsamling som en stolt arkitekt i nordens venedig. Detta hus är betydelsefullt på många plan. Vår stad har årsringar som inte bör döljas eller raderas, dom bör firas. fina som fula. Låt denna plats evolvera till en ny skepnad tillsammans med sin historia och samtidskulturella identitet som en ny stadsdel i stockholms industribältet. De nybyggda husen intill kommer att ärva en autentisk prägel som är både vacker och lukrativ. Att bevara och återvinna huskroppar på plats är dessutom, i vår tids existentiella ekologiska krissituation, nödvändigt. varför riva en fungerande struktur för att bygga en ny på samma plats när den befintliga endast kräver reparationer och kärlek? detta hus, likt dom i närheten, varsamt och känsligt renoverade kommer att vara en enorm tillgång pga just deras karaktär och patina, något som annars tar många decennier att utveckla och går aldrig att återskapa.

Joar Nordvall (Stockholm, 2021-05-18)

#1828

Riv inte Nitrolack för fasiken!!

Sandra Augustyniak (Stockholm , 2021-05-18)

#1832

Bevara fina industbyffnader ! Jag har bott i Norrköping där fd fabriker blivit bra kontor och fina o häftiga lägenheter

Johan Lamberth (Linköping, 2021-05-19)

#1834

Staden ska veta hut

Åsa Lövenvald (Enskede, 2021-05-19)

#1835

Bevara inte riva

Jan Ekfeldt (Göteborg , 2021-05-19)

#1841

Det vore ett enormt misstag att ta bort denna industrihistoriskt intressanta byggnad som ger området sin unika karaktär. Gör inte om samma misstag som så många gånger förut. Belys det unika istället för att utplåna det!

Martin Ekdahl (Rostock, 2021-05-19)

#1843

Bevara allt historiskt! Annars kommer allt se likadant ut. Är så trött på den nya arkitekturen. De börjar bli för mycket av det. Fyrkantigt och själslöst!!

Louise Oredsson (Trondheim , 2021-05-19)

#1851

Man får inte göra om historiska misstag. Den byggnad är för värdefull för oss gamla Gröndalare.

Wanda Emtestam (Stockholm , 2021-05-19)

#1852

Viktigt bevara gamla industrilokaler för historiens skull o de vackra byggnaderna.

Camilla Dahlqvist (Stockholm , 2021-05-19)

#1853

Jag vill bevara denna betydelsefulla byggnad ur ett kulturbevarande perspektiv.

Lasse Grenius (Huddinge , 2021-05-19)

#1855

Nära bekant med området

Elin Grönberg (Arboga, 2021-05-19)

#1860

Detta är mina kvarter

Form Heen (Oslo, 2021-05-19)

#1865

Det rivs alldeles för mycket som går att återställa och göra unika. För nyproduktion idag är inte unikt.

Jacob Schander (Borås, 2021-05-19)

#1878

Jag skriver under för att Sthlm bör bli mycket bättre på att bevara historiska och genuina kontraster när det byggs på den här typen av gammal industrimark.

Dag Lanestedt (Stockholm, 2021-05-19)

#1882

Jag tycker generellt att vi underskattar värdet av att ha gamla hus kvar i nyexploaterade områden, så även här. De är ofta vackra och ger en intressant koppling till tidigare verksamheter i området.

Hans Andersson (Stockholm, 2021-05-19)

#1884

Jag anser att Stockholm behöver fler kulturcentrum, inte minst bland nybyggda bostadsområden. Kultur är det som gör Stockholm en stad att bo och leva i. En stad som har kultur är en levande stad.

Jakob Lundquist (Stockholm, 2021-05-19)

#1887

Kulturarv

Jochen Laveno Mangelsdorff (Stockholm , 2021-05-20)

#1888

För det är viktigt att bevara ett områdes arkitektoniska årsringar. Det levandegör när inte allt är byggt från samma tid.

Marcus Mod (Arvika, 2021-05-20)

#1891

Jag tycker det är viktigt att bevara gamla byggnader och ser stor potential i att göra fantastiska lägenheter av. Steam Hotel i Västerås är oxå ett bra exempel på vad man kan göra. Mvh Marie

Marie Melin (Västerås , 2021-05-20)

#1903

Jag har bott i närheten av lövholmen älskar hela området med sin historia och byggnaderna. just denna byggnad är viktig för områdets karaktär och siluett.

Clara Wester (Stockholm , 2021-05-20)

#1905

Jag vill se Stockholms byggnadshistoria bevarad i verkligheten, inte bara på Stadsmuseet. Inte Klara en enda gång till…

Alfred Alfred (Stockholm, 2021-05-21)

#1911

Jag vill att historiska byggnader ska få stå kvar.

Lovisa Tesser (Stockholm, 2021-05-21)

#1912

Det är en del av vårt kulturarv och vår historia!

Sara Öhman (Härnösand , 2021-05-21)

#1913

Bevara historiska byggnader
Sluta riv och restaurera istället

Anne Irlander-Blom (Norrtälje , 2021-05-21)

#1922

Jag tycker det är oerhört viktigt att bevara/förädla historisk arkitektur istället för att riva/utplåna

Nicki Von Platen (Stocholm, 2021-05-21)

#1925

Jag skriver under på grund av att jag vet att det nya bostadsområdet på Lövholmen kommer att bli desto bättre desto fler äldre byggnader bevaras.

Jim Christie (Stockholm, 2021-05-21)

#1927

Jag skriver under frivilligt eftersom jag vill stoppa förfulningen av Stockholm. Det finns. Värden som är svåra att återskapa, de bygger på genuitet och vår historia.

Annelie Carlsson (Stockholm , 2021-05-21)

#1933

Det är så här man vill bo! Coolt

Erika Leijon (Malmö, 2021-05-21)

#1935

Tog för givet att dessa byggnader skulle bevaras, men icke! Kan inte sluta förvånas av dem stora byggbolagen sätt att se på världen. Skäms Skanska!

Olof Eronn (Stockholm, 2021-05-21)

#1936

Det är viktigt att historiskt intressanta byggnader renoveras och bevaras! Ta dessutom tillvara på det som finns istället för att riva och göra nytt, vi är mitt i en klimatkris och det har aldrig varit viktigare!

Julia Bovallius (Täby, 2021-05-21)

#1938

Gamla byggnader ska bevaras.

Ulla Lindgren (Enköping , 2021-05-21)

#1943

Ta vara på vårt kulturarv nu!

Patricia Policer (Oslo, 2021-05-21)

#1944

Vi vet att historiska byggnader sätter identiteten för platser och gör områdena mer intressanta och efterfrågade. Vad vore Telefonplan utan Pianofabriken. Vi ska självklart behålla och förädla historiska tegelbyggnader som har så mycket att berätta om livet innan massproduktionen av lägenheter. Att ersätta gamla byggnader med nya är så dumt och präglat av kortsiktigt tänkt. Hållbarhet och förmågan att se kvaliteter i gamla byggnader tillsammans med all historia gör det självklart att huset ska stå kvar.

Josefin Abrahamsson (Stockholm, 2021-05-21)

#1951

För mångfald i Stockholm.

Jeanette Axlander (Stockholm , 2021-05-21)

#1952

Jag mår illa av att se hur uselt den svenska historien behandlas i allmänhet och hur man behandlar äldre byggnationer i synnerhet.
Det har gått för långt att det gamla måste ge plats för det nya.

Jerker Larsson (Östersund, 2021-05-21)

#1956

Jag vill inte att Stockholm ska bli en stad helt utan koppling till dess historia. Vi måste kunna lära oss av våra misstag (läs rivningen av hela klara-kvarteren och flerfiliga motorvägar rakt in i city)

Erik Arnesson (Stockholm, 2021-05-21)

#1965

"den forntid ej vördar, framtid ej är värd" ! Måste vara blandad bebyggelse. Inte bara inglasat, aliminiumprofilerst å ångestfyllt.

Ingemar Birgersson (Sundbyberg, 2021-05-21)

#1966

Det finns inget som hindrar att bygga nytt och fräscht på marken runt omkring, men snälla bevara den vackra byggnaden! Det kommer göra miljön mer eklektisk och genuin, ett område blir mycket mer levande med byggnader från olika tider. De allra flesta av Stockholms invånare vill ha det så.

Kajsa Löfstedt (Stockholm, 2021-05-21)

#1970

Jag älskar dessa gamla tegelbyggnader. Äldre industrbyggnader tillhör vårt kulturarv. De bär på berättelser om vår historia.

Birgitta Olofsson (Uppsala , 2021-05-21)

#1972

Det borde vara förbjudet och belagt med höga viten att låta kulturhistoriska byggnader metodiskt få förfalla för att sedan få rivningsbeslut. Huset har en bra stomme och kan stå flera hundra år framöver, skulle passa till ateljé/kulturhus.

Birgitta Adolfsson (Älvsjö, 2021-05-21)

#1976

En stad med många lager av byggnader, stilar och uttryck blir en intressant stad att besöka och vistas i. Här har ni en fantastisk möjlighet att skapa ett område som blir något mer än bara en upprepning. Omfamna det!

Åsa Lockner (Mellösa, 2021-05-21)

#1979

Man bör låta området få lokal karaktär genom att lämna kvar äldre byggnader.

Helene Fidler (Stockholm , 2021-05-21)

#1980

En karaktärsfull byggnad, ett exempel på god industriarkitektur från 1900-talet. Ett bevarande av byggnaden ger det nya Lövholmen lite mer historisk kontinutitet och sammanhang.

Petter Kärnekull (Stockholm, 2021-05-21)

#1981

Utan vackra gamla byggnader blir Sverige bara en livlös kuliss.

Christian Hultberg (Råå, 2021-05-21)

#1982

Det är otroligt viktigt att bevara byggnader som vittnar om vår industriella utveckling. Oftast går de att omvandla för att användas till andra verksamheter eller boende.

Mattias Lindgren (Falköping, 2021-05-21)

#1984

Jag föredrar när nytt blandas med gammalt inom arkitekturen där det går. Det leder ofta till en rikare stadsmiljö.

Egil Simes (Stockholm, 2021-05-21)

#1987

Självklart ska gamla hus bevaras, och i detta fall blandas med nya, för mesta möjliga trivsel och karaktär på området

Göran Nilsson (Stockholm , 2021-05-21)

#1991

Underbar byggnad som bör bevaras!

Moa Henriksson (Uppsala, 2021-05-21)

#1993

Stockholm behöver fler industriloft lägenheter. Perfekt hus att omvandla till lgh

Daniel Brolander (Stockholm , 2021-05-21)

#1995

Bevara byggnadsarv och stadens själ. Omställningen mot en cirkulär ekonomi kräver att vi bevarar och underhåller den redan byggda miljön. Detta förhållningssätt behöver bli lagkrav omgående i linje med regeringens egen strategi för en cirkulär ekonomi, agenda 2030 och parisavtalet. Den enda som vinner på en rivning är byggbolaget.

Linnéa Westberg (Stockholm, 2021-05-21)

#1997

Bevara vårt gemensamma kulturarv!! Blanda gammal och ny bebyggelse för att det är vackert med gamla byggnader som är en del av vår historia. Gamla hus går aldrig att återskapa.

Karolina Brännström (Stockholm, 2021-05-21)

#1998

En levande stad behöver ha referenser till sin historia.

Anders Unnebäck (Tyresö, 2021-05-21)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...