RIV INTE NITROLACK

Kommentarer

#1

För att bevara mer av den karaktär som denna plats har. I den pågående planen föreslås 17 av 21 byggnader rivas. Det vore väldigt tråkigt för platsen om Nitrolack skulle rivas. Det är en oerhört vacker byggnad och ett landmärke och ett av Lövholmens signum från vattnet.
Byggnaden har stor potential med moderna fönsterband och fungerar både utmärkt som bostäder iom kontorsplanen och/eller saluhall eller konsertlokal.
Gröndal Liljeholmen saknar bra restauranger och stora rum att tex ha konserter i. Det finns förstås många förslag på användning som skulle vara lukrativ för en ägare. Byggnaden är i sig ett mästerverk som förtjänar mer omtanke och liv och skulle göra området ännu mer attraktivt än att exploateras som tex Liljeholmskajen som helt saknar kulturhistoria. Det finns oändligt med exempel på byggnader som renats från tunga gifter och många byggnader i stan står på förgiftad mark. Det finns ett flertal lösningar på det.

Catharina Högstedt (Stockholm, 2021-05-04)

#2

Jonas Ek

Jonas Ek (Stockholm , 2021-05-04)

#10

Det har varit mina kvarter

Gorm Heen (Oslo, 2021-05-04)

#11

Ett av de finaste husen. Borde stå kvar och användas för kultur/restaurang-verksamhet.

Frans Carlqvist (Stockholm, 2021-05-04)

#12

Lövholmens historiska arbetar/industri historia bör inte plöjas ned i marken utan behållas och petas upp på piedestalen

Lisen Lindström (Stockholm , 2021-05-04)

#21

Det är värdefullt, charmigt o spännande med gamla byggnader i stadsbilden

Berit Litsfeldt Mård (Stockholm , 2021-05-04)

#22

Vill bevara de fina k-märka husen vid Färgfabriken ser fram emot renovering men bevara det som går! Så vackra byggnader!

Louise Lindfors (Stockholm, 2021-05-04)

#28

Jag tycker byggnaden är viktig att bevara för att den berättar om områdets historia och har en enorm potential till att göras om det till en fantastiskt byggnad även i vår tid

Tove Södersten (Stockholm , 2021-05-04)

#35

Bor i gröndal och tycker att det vore så synd att riva så fina byggnader!

Felicia Jaktlund (Stockholm, 2021-05-04)

#40

Låt oss slippa modern bebyggelse där allt ser nästan likadant ut! Bevara istället unika byggnader som bidrar till en miljö med blandad bebyggelse med olika stilar precis så som är karaktäristiskt för Gröndal!

Malin Palmqvist (Stockholm, 2021-05-04)

#44

Jag vill att området ska ha kvar så mycket av sin karaktär och historia som möjligt.

Ann-Sofie Edlund (Stockholm , 2021-05-04)

#61

Lövholmen i sitt nuvarande skick är en av de mest unika och magiska områdena som finns i Stockholm. Helt obegripligt att man vill förstöra ett sånt kulturarv...

Hanna Ruijsenaars (Stockholm, 2021-05-04)

#78

Vi har så mycket mer att långsiktigt vinna på att vårda och bevara vårt byggnadsarv

Alfred Skogberg (Stockholm, 2021-05-05)

#79

Jag skriver under för att jag ser fram emot ett nytt område som kan skapas i balans med den historia som funnits där

Ellen Strömbäck (Stockholm , 2021-05-05)

#82

Jag vill att fler byggnader bevaras för att spara en del av historien och ge karaktär åt området.

Johanna Look (Stockholm , 2021-05-05)

#88

Jag tycker att rivningen på lövholmen är en skam och bör betraktas som en nutida rivning av clarakvarteren, man tar bort den sista industrihistoriska byggnationen i Stockholm i princip.

Gustav Sjöberg (Stockholm , 2021-05-05)

#92

Tycler att gammaö kultur borde bevaras!

Mariana Lindén (Stockholm, 2021-05-05)

#97

bevar dynamiken

sam wiström (stockholm, 2021-05-05)

#98

Bevara historia och mångfald i landskapet

Sara Eriksson (Stockholm , 2021-05-05)

#104

Bevara Lövholmens karaktär

Anna Östberg (Stockholm, 2021-05-05)

#105

ser området varje dag från mitt nuvarande kontorsfönster och hoppas att man bevarar så mycket som möjligt av den spännande och kulturhistoriskt viktiga industrimiljön

Jakob Lien (Stockholm, 2021-05-05)

#117

Lövholmen är för Stockholm unikt och bör på ett varsamt vis integreras med ny bebyggelse, istället för att rivas. Ett nytt Hammarby sjöstad är inte vad vi vill ha.

Karl Schiller (STOCKHOLM, 2021-05-05)

#120

Jag bor i gröndal och vill att fabriken ska bevaras.

Carina Olsson (Stockholm, 2021-05-05)

#127

Bevara charmen av området. Riv inte allt för att det går. Trött på tråkiga bostadshus alla ser ut som skokartonger efter samma form.

Thomas Krajewski (Stockholm, 2021-05-05)

#130

Jag tror att det kan byggas häftiga lägenheter i denna byggnad samt att byggnaden kan bidra till ett häftigt, modernt och samtidigt historiskt inslag i den nya områdesbilden.

Lisa Sandberg (Stockholm, 2021-05-05)

#131

Jag skriver på för att jag vill bevara en del av de gamla vackra byggnaderna som ger lite själ åt området där man ska packa ihop folk i höga hus

Lilianne Boij (Stockholm, 2021-05-05)

#144

Det är ett kulturvärde i dessa byggnader och jag hoppas man kan bevara och rusta upp som man gjort i Norrköping i industrilandskapet.

Andreas Wennberg (Stockholm, 2021-05-05)

#153

Byggnaden är en viktig del av Lövholmens miljö och historia med högt kulturhistoriskt värde som bör bevaras i utvecklingen av Lövholmen.

Susanna Eschricht (Stockholm, 2021-05-05)

#158

Jag tycker att man ska bevara vackra industribyggnaderna. De tillhör vår historia. Kan man varsamt renovera dem så lämnar vi byggnadsminnen till framtiden . Inspiration för framtida arkitekter till glädje för boende .

Lena Rosén (Stockholm , 2021-05-05)

#161

Jag bor i närheten och kan tydligt se potentialen i det huset och dess påminnande funktion om områdets historia.

Pär Lindhe (STOCKHOLM, 2021-05-05)

#165

Jag vill bevara litet av industrikaraktären i området.

Lars Bergh (Stockholm, 2021-05-05)

#166

Gör staden rikare! Inte bara nytt, nytt, nytt....

Margareta Kjellin (Stockholm , 2021-05-05)

#167

Jag skriver under på grund av att jag vill att delar av de gamla byggnaderna ska vara kvar.

Lena Bengtsson (Hägersten, 2021-05-05)

#168

Den är av stort kulturhistoriskt värde som inte går att få tillbaka om en rivning skulle ske.

Jennifer Jonsson (Stockholm, 2021-05-05)

#169

Viktigt att bevara dessa historiska byggnader som dessutom är vackra

Christina Söderström (Stockholm, 2021-05-05)

#179

Byggnader som kan, ska bevaras i så nära ursprungligt utseende som möjligt.

Farid Ashory (Stockholm , 2021-05-05)

#181

För lite görs för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader.

Carl Johan Björeman (Stockholm, 2021-05-05)

#190

Byggnaden går säkert att inarbeta i planer för området. Viktigt att delar av äldre bebyggelse sparas så att området inte tappar sin själv. Kan säkert anpassas för olika verksamhet.

Björn Lundell (Stockholm, 2021-05-05)

#191

För att Stockholm håller på att bli så generiskt och historielöst. Inget udda eller oväntat får förekomma bara heteronormativa bostadsmaskiner.

Mårten Bäckman (Stockholm, 2021-05-05)

#194

Jag vill bevara historia inte främja byggande av svindyra bostadsrätter där överklassen flyttar in.

Håkan Sörle (Stockholm, 2021-05-05)

#196

Ta hand om och rusta upp istället för att riva

simon Skuteli (Bromma, 2021-05-05)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...