RÄDDA GAMLA TINGSRÄTTEN OCH KV. HÄRADSHÖVDINGEN I LUND. Beslutsfattare – ta hänsyn till lundabornas åsikter och dra tillbaka planen för ett enormt kontors- och kongresskomplex i kv. Häradshövdingen.

Kommentarer

#405

Jättesynd att se att så höga och stora byggnader ska byggas på en så vacker, grön och låg plats. Charmen och det som är ”hemma” med Lund är just grönskan, det gamla, låga byggnader som släpper igenom ljus och inte ger klaustrofobisk känsla. Hoppas inte detta går igenom

Freja Tellström (Stockholm, 2021-05-30)

#407

Jag skriver under med anledning av att det planerade bygget är oproportionerligt stort - gigantiskt - för sin omgivning och skulle omforma den delen av centrala Lund på ett förödande vis. De tre förslagen är samtliga kalla och ger ett obehagligt och stelt intryck.

Carin Rydberg (Lund, 2021-06-01)

#409

Jag skriver under på grund av att jag instämmer i ASFL:s kritik av hanteringen av frågan om byggplanerna runt gamla Tingsrätten och Klosterkyrkan.

Margit Berglund (Lund, 2021-06-03)

#410

Låt oss slippa dessa höga och fula hus!

Marie Körner (Lund, 2021-06-04)

#414

Därför att alternativen är SKRÄMMANDE okänsliga och brutala! De lägger G:a Tingsrätten, Klosterkyrkan, stationen och till och med Grand Hotel i fruktansvärd skugga. C.F. Møller Architects saknar uppenbarligen HELT sinne för Lunds egenart. Inse att detta är vanvett!

Inger Johansson (Lund, 2021-06-11)

#423

Höga hus passar inte in i befintlig miljö och jag anser att tingshuset och Klisterkyrjan förtjänar ett bättre öde.

Monika Persson (Lund , 2021-06-12)

#425

Jag vill värna om Klosterkyrkans omedelbara omgivning!

Carl Johan Herbig (Lund , 2021-06-12)

#429

Huvudlöst att förstöra vyn mot Klosterkyrkan/parken/gamla tingsrätten. Dessutom täpper kommunen till alla möjligheter till alternativ angöring av Lund C. Vänta med all byggplanering i kvarteret tills 4-spåret är klart.

Allan Björcki (Lund, 2021-06-12)

#430

Det behövs förmodligen inte fler konferens center i Lund. Tycker även att de 3 arkitekt förslagen är fula. Gamla tingshuset och klosterkyrkan behöver en lågmäldare omgivning.

Anitha Bruun (Lund, 2021-06-12)

#431

Stasiliknande komplex mitt i stan,-på denna vackra plats??
Påminner mig om Ronneby, min barndoms stad, där politikerna på 70 talet byggde sönder huvudgatan med - inte bara en - utan tre Domus/Epa liknade byggnader. Sorgligt.

Stefan Adolfsson (Lund, 2021-06-13)

#434

Jag vill absolut inte att denna koloss byggs i kv Häradshövdingen. Sälj inte lilla offentlig parken och bygg enbart i den lågmälda lundastilen, dvs i den höjd, stil och material som man byggt lokalt i här i Lund.

Eva Björn (Lund, 2021-06-13)

#437

Jag vill inte att denna byggnad genomförs överhuvudtaget.

Magnus Lundgren (LUND, 2021-06-15)

#438

Inga hus högre än 5 våningar vid Gamla Tingsrätten

Claes Nelson (Lund, 2021-06-15)

#439

Förslaget är förfärligt, främmande för Lunds karaktär. Det skapar politikerförakt att det kunnat torgföras så här långt. Besinna er politiker och tjänstemän!

Victoria Höög (Lund, 2021-06-15)

#440

Bor granne med tomten och tycker att det är ett fruktansvärt sätt att förvalta en fin och sammanhållen småstadspräglad plats genom att bygga på höjden på detta sätt. Klosterkyrkans profil blir fullständigt gömd och förstörd. Tänk om!

Joakim Sydmark (Lund, 2021-06-15)

#448

Planerna skadar stadsbilden i Lund C och det rivs för mycket, vilket går emot alla planer och fina ord om cirkulär ekonomi. Har inte Cementafallet öppnat ögonen på bygg- och tillväxthetsen än? Sverige och världens rovdrift på resurser har en orsak.

Andrea Hjärne (Lund, 2021-09-18)

#449

Jag skriver under för att planerna groteskt förvanskar Lunds innerstad. Alltför höga och inte visionärt. Äldre pittoreska småstäder blir det ont om i framtiden om de byggs bort. Bygg stort i de områden som redan får högt om ni måste. Men turister och besökare är inte intresserade av nya höga byggnader- det vet vilken turistforskare som helst och vem är staden för? Vi som bor här vill inte heller titta på dem. De stänger av staden och minimerar grönytor. Det blir säkert fler pandemier- mer avstånd bland människor behövs då… suck nej skrota denna plan, tack.

Jessica Duncan (Lund, 2021-10-30)

#451

Vill att centrala Lund ska behålla nuvarande höjd på byggnader för att skapa trivsam miljö

Karin Ahlkvist (Lund , 2022-03-02)

#452

Jag tycker det är en fin byggnad, där jag trivdes när jag jobbade där en sommar på 60-talet som sommarnotarie

Björn Eklund (Lidingö, 2022-05-19)

#455

Jag tycker att Lund är en mycket vacker stad och att tingshuset bidrar till dess skönhet på ett sätt som ett konferenscenter inte alls kan. Eftersom det redan finns konferenscenter i Lund är ytterligare ett inte nödvändigt. I denna tid då temperaturerna dessutom stiger till obehagliga grader i våra städer så kommer Lund i framtiden gå bra med nytta av grönska som kan ge skugga än de kommer ha av ett konferenscenter.

Siri Rosengren (Umeå, 2022-07-06)

#458

Jag tycker att Klosterkyrkan är en vacker gammal kyrka och den kommer att "drunkna" i ett kongresskomplex!

Inger Denvall (Lund, 2022-08-30)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...