RÄDDA GAMLA TINGSRÄTTEN OCH KV. HÄRADSHÖVDINGEN I LUND. Beslutsfattare – ta hänsyn till lundabornas åsikter och dra tillbaka planen för ett enormt kontors- och kongresskomplex i kv. Häradshövdingen.

Kommentarer

#202

Därför att jag håller med ARGT. Förstör inte Lunds stadskärna ännu mer! Tänk om, tänk rätt. :)

Gustaf Adrian Lennman (Lund, 2021-05-05)

#205

Det är rena vansinnet att besluta om detta innan vi ser hur post-pandemi-behovet av konferensanläggningar blir. Lund behöver fler bostäder; dessutom, om järnvägen till sist ändå kommer att grävas ner har man byggt sönder en yta som det då är för sent att få tillbaka. Personligen ryser jag över hur fula förslagen är, och undrar: hur långa skuggor in över staden kommer dessa höghus att kasta?

Kiki Lindell (Lund, 2021-05-05)

#208

höga byggnader på den tomten är helt malplacerade.

Inger Simon (Lund, 2021-05-05)

#209

Jag instämmer i ASFL:s kritik av hanteringen av frågan om byggplanerna runt gamla Tingsrätten och Klosterkyrkan.

Kerstin Bergöö (Lund, 2021-05-05)

#213

Jag vill att det som är vackert i Lund ska bevaras och endast ändras med varsamhet

Carin Sjölin (Lund, 2021-05-05)

#216

Tre opassande varianter på samma tema, helt i onödan. Tidpunkten för beslut om detta är fel! Först utreder man järnvägens dragning och ser vad pandemin får för effekter på kongressande. Sedan kan man fundera över vilken exploatering som är lämplig för platsen och hur man bäst använder den. Då kommer man troligen fram till att kongress är helt fel här och säkerligen till att exploateringsgraden är vansinnig, åtminstone om man har Lunds bästa för ögonen.

Ulla Knutsson (Lund, 2021-05-05)

#217

Katastrofförslag alla tre!!!

JP Friberg (lund, 2021-05-05)

#222

Förslagen är fullständigt oproportionerliga och inte förenliga med en stad som Lunds storlek.

Thomas Halling (Lund, 2021-05-05)

#228

Det räcker med kolossala byggnader i den medeltida universitetsstaden Lund. Bygg mindre. Nättare. Snälla.

Maria Janson (Lund, 2021-05-05)

#233

Se ovan nämnda argumentering.

Malena Digman (Båstad, 2021-05-05)

#234

Jag föredrar en mer småskalig bebyggelse runt gamla tingshuset som passar bättre in.

Ingela Björkqvist Ekman (Lund, 2021-05-05)

#235

Bevara öppna ytor och bygg inte in klosterkyrkan o gamla tingshuset. Vackra hus som behöver öppna platser för att vara synliga på ett estetiskt sätt inte ihoptryckt.

Carina Hedenborg (Lund, 2021-05-05)

#237

Bevara innerstaden utan höghus och bevara fina Tingsrättshuset!!!

Stina Balldin (Lund, 2021-05-05)

#238

Låt den vackra parken vid gamla tingsrätten, fontänen och vyn över kyrkogården och Klosterkyrkan vara ifred. Bebygg gärna parkeringen med låga hus, även bostäder. De tre förslagen som visats upp är bedrövliga och passar sällsynt illa i området - fantasilösa fyrkantika jätteboxar. Lund behöver knappast något nytt kongresscentrum, det finns två stora hotell med konferenslokaler som kan användas till kongresser. Och med tanke på att efter pandemin kommer inte så många att resa fysiskt för diverse möten är det bara att slänga pengar i sjön. Utlys en ny tävling för passande bebyggelse på parkeringsplatsen och släng de nuvarande förslagen i papperskorgen eller placera dem på Brunnshög.

Anna Krieger (Lund, 2021-05-05)

#242

The Loop finns snart. Då behövs inte dessa stora kolosser med alldeles för mkt parkeringsplatser

Christer Ljungberg (Lund, 2021-05-06)

#243

Hej!
Detta förslag är inte bra för Lund och lundaborna. Det är inte bra när man börjar planera med en fix BTA som man ska pressa in med skohorn. Dålig demokratisk process och förvånande att socialmoderaterna fil detta, eller nja, kanske inte så förvånande egentligen.

Johan Helgeson (Lund, 2021-05-06)

#249

Därför att det inte har tagits hänsyn till omgivande byggnader och miljö. Ska det byggas så ska de nya byggnaderna harmonisera med kyrkan och gamla tingsrätten.

Maria Müller (Lund, 2021-05-06)

#250

Jag skriver under p g av att jag månar om Lunds särskilda skönhet och vill inte att Lund ska bli en dussinvara.

Claire Gyldén (Höör, 2021-05-06)

#251

Det finns inget som är vackert med glas-/stållådor. Prioritera detaljer framför ekonomi!

Izabella Rosengren (Lund, 2021-05-06)

#252

Sunkiga förslag som ligger på bordet!

Mikael Theander (Lund, 2021-05-06)

#253

Det är medborgarna och politikernas uppdragsgivare som bor i staden. Det betyder att medborgarna måste få bestämma hur deras stad skall se ut. Inte Arkitekter som förespråkar en enda stil, kulturmarxistisk Modernism.

Mats Jacobson (Stockholm, 2021-05-06)

#256

Alla tre planer är okänsliga och tråkiga, rent av fula. Dessutom är de över fyra våningar vilket jag inte tycker det ska vara i centrum.

Håkan Andersson (Lund, 2021-05-06)

#259

Se ovan!

Eva Ivancev (Lund, 2021-05-06)

#261

Jag skriver under emedan jag anser att byggnaderna är alltför höga och inte passar in i den medeltida stadskärnan. Jag ställer mig frågande till behovet av två nybyggda konferenscentra.

Bengt Lindahl (Lund, 2021-05-06)

#262

Rena vansinnet om ni, Lunds politiker, har för avsikt att förverkliga denna byggnation. Snart aktuellt att också byta stadens namn från Lund till något annat som ni säkert kan komma överens om.

Eva Hagen (Lund, 2021-05-06)

#266

Jag är trött på glas- och betonglådor

Carl Norén (Lund, 2021-05-06)

#268

Planen framför allt inte hänsyn till platsens kulturhistoriska värden. Skalan är alldeles för uppdragen. Kyrkan måste fortsatt få framträda som en betydelsefull byggnad. Tingshuset ska självklart bevaras. Vid en förändring på platsen ska man utgå från platsens värden, såväl naturvärden som kulturhistoriska och även sociala värden.

Maria Wall (Gävle, 2021-05-06)

#269

alla tre förslagen är alldeles för stora för placeringen vid klosterkyrkan!

Birgitta Kjöllerström (Lund, 2021-05-06)

#271

Tokigt projekt.

Carsten Tode (Malmö, 2021-05-06)

#274

Tingshuset, klosterkyrkan och platsen förtjänar ett bättre öde än så här!

Oskar Einarsen (Lund, 2021-05-06)

#275

Jag protesterar mot detta projekt

Inga-Lill Jönsson (Lund, 2021-05-06)

#279

Jag bor i kvarteret nästintill och vill inte att den kulturhistoriska miljön kirng Klosterkyrkan, Armaturfabriken och Bantorget förstörs av modernistiska överdimensionerade lådor. Ska något byggas där, ska det ske i klassisk stil som överensstämmer med den miljön som de ansluter till. Man ska med andra ord inte notera att det är något tillskott nyare än Armaturfabriken. Helst är byggnader i stil med Stäket eller Kungahuset, möjligen AF-borgen (fast i mindre skala) att föredra. De ska inte heller överskuggar Klosterkyrkan.

Mikael Thorsén (Lund, 2021-05-06)

#282

Jag har bott i Lund och älskar dess charm och småskalighet. Bevara det som fortfarande finns kvar av äldre bebyggelse och låt det finnas luft runt de lägre husen. Om ytterligare ett kongresskomplex måste byggas låt det ske utanför de centrala delarna av Lund.

Monika Paulin (Markaryd, 2021-05-06)

#284

Värna de öppna ytorna och småstadskänslan i de centrala delarna av Lund! Pandemin har ändrat vårt sätt att arbeta och konferera. Stora kongressanläggningar är knappast försvarbara längre. Vi har precis invigt ett sådant i Helsingborg, det lär inte bli någon succe’... Och om det ändå ska byggas så gör det i stadens ytterkant, med tanke på parkeringsmöjligheter. Och de transporter som följer med en sådan anläggning kommer att innebära stor belastning på trafik och miljö i centrala Lund!

Mette Bryngemark (Helsingborg, 2021-05-06)

#286

Fulhet skadar själen

Gerd Malmengren (Stockholm, 2021-05-06)

#287

Jag tycker inte att den typen av byggnader passar i området.

Pia Lindh (Lund, 2021-05-06)

#289

Skalbrottet och bristen på hänsyn till befintlig bebyggelse är förfärande. Minst sagt.

Mari Åkesson (Lund, 2021-05-07)

#295

Jag skriver under pga att de redovisade förslagen visar en för hög exploatering av platsen. Det karaktärsfulla tingshuset försvinner inklämd mellan gigantiska byggnader och även Klosterkyrkan borde få grannbebyggelse som är
mer anpassad höjdmässigt.

Karin Landström (Lund, 2021-05-07)

#304

Jag önskar att våra politiker och övriga beslutsfattare tar sig mer tid att lyssna på framförallt diverse sakkunniga personer (utan eget ekonomiskt intresse). De bör även på allvar ta till sig ny information och göra fler fördjupade jämförelser, analyser, utvärderingar (av olika tänkbara scenarier) med mera. Det ”kortsiktiga” håller ju oftast inte i längden och måste därför bannlysas. Lokal personkännedom i all ära, men misstänkt ”ryggdunkande” måste bort. Det skadar ju inte enbart förtroendet för våra folkvalda. Det skadar även (kan skada) stadens objektivt hållbara utvecklingen. Skadorna kan bli irreparabla (oberoende av eventuellt uppsåt).

Lars Schüller (Lund, 2021-05-07)

#305

Alltför många gamla fina hus förstörs. Ni gör en fantastisk insats.

Anette Castell (Johannishus, 2021-05-07)

#311

Jag uppmanar alla att läsa Malena Larsvalls välmotiverade kommentar:
https://www.facebook.com/malena.larsvall/posts/4745434015483305

Joanna Heilig (Lund, 2021-05-07)

#315

Ogillar förslagen

Lars-Göran Edvardson (Lund, 2021-05-07)

#316

Lundapolitiker-ta hänsyn till lundabornas åsikter och dra tillbaka planen på ett enormt kontors- och kongresskomplex i kv. Häradshövdingen vid Gamla tingshuset och den medeltida Klosterkyrkan. Med vänlig hälsning, Malou Berner 0733679248

Malou Berner (Lund, 2021-05-07)

#320

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande vänsterblocket (www.csinsweden.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2021-05-07)

#322

Jättarna är malplacerade. Staden behöver andningspauser! Träng inte. Stäng inte siktlinjerna kring Klosterkyrkan och Tingshuset. Tänk om!

Mariana Manner (Lund, 2021-05-07)

#331

Städerna ska vara för boende.

Jonas Castell (Ronneby , 2021-05-07)

#336

Miljön omkring den fina klosterkyrkan blir helt fördärvad, enligt min mening.

Gustav Bergman (Lund, 2021-05-08)

#338

Jeg bodde 30 år i Lund, og jeg vikl ikke ha den ramponert av brutale bygninger. Dette proskejtet er en stor megalomanisk plan og er helt på trynet for Lund som by. Det bryter total istykker området der den gamle bymuren gikk, now utbyggerne ikke virker å ha en susning om.

Harald Ulrik Sverdrup (Hamar, 2021-05-08)

#339

Jag bryr mig om min födelseort Lund.

Felicia Wipp (Stockholm , 2021-05-08)

#341

Detta är fel plats och fel höjd för ett lovvärt projekt.
Använd Tetrapaktomten istället och gör något STORT! Och så en vacker Inglasad gångväg Dit från stationen!

Olof Bråliden (Lund, 2021-05-08)

#344

Politiker projektet är helt huvudlöst.
Kontor och koferenscenter behöver absolut inte klämmas in med höga hus i centrala Lunds unika miljö, på historisk mark och dessutom i en Park..!!!????
Huuuur tänker man!? Det är så huvudlöst så orden räcker inte ens till. Tänk om och tänk rätt och gör ffa rätt värna och bevara Lunds unika miljö!


där de kan passa in i en ny miljö. Det ärhelgerån att bebygga på historisk mark

Christina Taube (Stockholm Lund, 2021-05-08)

#346

Jag skriver under listan för att jag alltid ansett att gamla tingshuset är en arkitektoniskt mycket vacker byggnad som profilerar denna infart till Lund tillsammans med Klosterkyrkan.

Lars Reveman (Falsterbo, 2021-05-08)

#348

Bevara Lunds gamla fina stadskärna!

Johanna Berg (Malmö, 2021-05-09)

#349

Fruktansvärda miljöer så får det inte bli.
Det är som en våldtäkt på vår fina stad

Christer Nilsson (Lund, 2021-05-09)

#350

Sjukt okänsligt förslag till exploatering av kulturmiljö och parkmark! flera parker i städerna behövs inte färre!

Staffan Lundgren (Furuvik, 2021-05-09)

#351

Tycker inte det är ett bra förslag fult för högt. Borde inte planerna för järnvägen vara klart först.
Det finns planer på konferens hotell på Brunnshög. Vi har dessutom Scandic Hotel Star .
framtiden innebär kanske mer digitala möten

Birgitta Jönsson (LUND, 2021-05-09)

#352

Förfula inte Lund utan bevara fantastiska byggnader och miljöer!

Marianne Giselsson (Lund, 2021-05-09)

#353

Ett förverkligande av planerna förstör Lunds stadsbild.

Inge Skog (Lund, 2021-05-09)

#356

Engagemang i frågan!

Peter Björling (Lund, 2021-05-10)

#357

Platsen gamla tingshuset Klosterkykan har en personlig betydelse för mig.
Nog med jöttekolosser i detta område; Kristallen och nya tingshuset. Bostäder framför en kongressbyggnad som jag menar inte behöver detta centrala läge.

Anita Magni-Olsson (Lund, 2021-05-10)

#358

oproportionerligt för Lund.
Ej hållbart att bygga bort fler urbana grönområden.
Skuggar bostadshusen norr om området.

anna Seeger Meriaux (Lund, 2021-05-10)

#359

Utformning, skala och gestaltning vittnar om osedvanlig okunskap och oförmåga i kombination med cynism och rovdrift.
Kriminellt om det drivs igenom. Vilket behov är detta ett svar på? Var kommer pengarna ifrån? Sorgligt!

Ulla-Britt Persson (Lund, 2021-05-10)

#362

Kommer detta hus att ha kvalité som gör att om 150 år så imponeras stadens invånare av huset eller kommer byggnaden ens finnas kvar?
Det borde rimligtvis finnas 3 olika förslag och inte 3 nästan identiska. Arkitekter för detta uppdraget måste kunna se och rita ett hus som passar in i Lunds stadsmiljö och inte bara ha Glas och linjal som byggnadsverktyg.

Johan Albertén (Lund, 2021-05-11)

#367

Projektet är oacceptabelt överexploaterat och hänsynslöst gentemot platsen, kyrkan, tingshuset och även mot oss Västerbor som dagligen rör oss in och ut från stan.

Malena Larsvall (Lund, 2021-05-12)

#371

Jag vill bevara fina äldre byggnader för att skapa en blandning av gammalt och nytt. Kulturhistoriska miljöer, inte minst i Lund, behöver tas om hand på ett försiktigt sätt.

Nina Ström (Stockholm , 2021-05-17)

#376

Jag vill att vackra innerstad ska bevaras. Höghus passar inte där.

Sven Sjölin (Lund, 2021-05-18)

#379

Såklart vi ska bevara det fina gamla Tingshuset. Allt annat vore galet!

Tina Bergendorff (Halmstad, 2021-05-20)

#384

Man har tillräckligt med konferensutrymmen i Brunnslöv och höghus har inget att göra i hyggligt bevarade Lunds stadskärna. Höghus är politisk hybris. Hybridhus också hybris.

Tommy Carlstein (Lund, 2021-05-21)

#387

Känslig kulturmiljö som inte tål denna förödande exploatering. Undvik slika skolådor staplade på varandra! För högt - 12 vån är ett femvåningshus med ett sjuvåningshus ovanpå! För tätt, helt okänsligt, kyrkan byggs bort, infarten till Lunds medeltida stadskärna förvanskas. Höga hus syns dessutom från oväntade vinklar i hela stan och dominerar stadsbilden. Bygg lågmält lundensiskt och anpassat till platsen, lämna utrymme runt tingsrätten och kyrkan.

Lotte Johannesson (Lund, 2021-05-24)

#388

Inget av de tre arkitektförslagen är anpassat till närmiljön. De uttrycker önskan att maximalt exploatera den begränsade ytan. Godtas ett förslag att detta slag blir det ett prejudikat för annat förtätningsbyggande i Lund.

Bertil Egerö (Lund, 2021-05-25)

#397

Vi behöver inte dessa koklosser i centrum - och behöver sannolikt inget konferenshotell. Behovet minskar just nu. Och vi vill inte dra in mer trafik i centrum om Lunda-Eko ska beaktas. All nybyggnad bör också prövas om den är klimatsmart eller ej.

Eva Birgitta Nystroem (Lund, 2021-05-25)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...