Bevara Nickbys identitet, historia och attraktionskraft!

Kommentarer

#14

Nickbys livsnerv med dess närhet till friluftsmöjligheter i ett öppet landskap där vandringsleder och motionsspår ligger i dess direkta närhet till centrum bevaras.

Kjell Beijar (Sibbo, 2021-04-18)

#20

Säilyttääkää kartanon virkistysalue meidän kaikkien iloksi ja terveydeksi!

Paula Lönnroth (Sipoo, 2021-04-19)

#21

Juna on kallis verratuna sähköbussiin. Kunnan kasvuluvut enteilevät että junan tarvitsema asukasmäärä saavutetaan vasta 40-50 vuoden päästä, ei 10-15 vuodessa kuten suunnitelmissa on arvioitu. Suunnitelma ei ole uskottava ja vaikuttaa harhaanjohtavalta.

Sami Nykter (Sipoo, 2021-04-19)

#22

Sibbo ska utvecklas, utbyggas och växa behärskat och ansvarsfullt så att Sibbo identitet och kultur med dess natur och miljö inte förstörs. Till min sorg har jag fått uppleva allt detta i mina tidigare bostads- områden.

Ulla-Britta Talvitie (Sibbo, 2021-04-19)

#30

Olkaa rehelliset - edes itsellenne!

Matti Purasjoki (Sipoo, 2021-04-19)

#33

Beslutsfattarnas skyldiget är att ta i beaktande invånarnas åsikter! Bevara Sibbo småskalighet, indentitet och fina natur med en mera balanserad utveckling.

Anders Lönnroth (SIBBO, 2021-04-19)

#43

Ei uutta Korsoa!

Jammu Rantanen (Sipoo, 2021-04-19)

#45

Bevara Nickby och Sibbo som det är. Älskar naturen och området vid konditionsstigen och vill inte att Nickby blir en ny förort!

Maria Olenius (Sibbo, 2021-04-19)

#47

Sibbo får gärna utöka mängden invånare både i Söderkulla och Nickby och i byarna, men tillväxten bör göras i lagom takt och i samklang med oss som redan bor här. Friluftsområden som Nickby Gård får ej förstöras pga detta.

Kicka Lindroos (Sibbo, 2021-04-19)

#49

Ei enempää kerrostaloja. Ihmiset muuttavat tänne maalaismaiseman ja fiiliksen takia. Ja muuttavat pois, jos tästä tulee kerrostalolähiö.

Virpi Karjalainen (Sipoo, 2021-04-19)

#57

Vielä ei ole liian myöhäistä järkeistää suunnitelmia lähiluontoa kunnioittavaksi ja vetovoiman säilyvyydeksi.

Timo Nyman (Sipoo, 2021-04-19)

#74

Panostakaa bussiyhteyksiin ja viihtyvyyteen.

Fanny Tervala (Sipoo, 2021-04-19)

#94

Koskee myös Talmaa, josta ollaan tekemässä Keravan Ahjon kaltaista slummia

Sari Palvimo (Talma, 2021-04-19)

#132

Jag är född och uppvuxen i Mårtensby, Sibbo. Jag brukade skida över åkern till klockarbackens skidspår på vintrarna. Mina föräldrar bor fortfarande kvar där och jag brukar skida i klockarbacken när jag besöker Sibbo.
Jag vill helt enkelt att friluftsområdet ska bevaras! Det är viktigt för mänskors välmående och hälsa. Dessutom är det ett vackert område!

Charlotta Härus (Helsingfors, 2021-04-19)

#133

Håller helt med de som initierat namninsamlingen.

Magnus Engblom (Sibbo, 2021-04-19)

#146

Nikkilän ulkoilualueen tuhoava rakentamishanke on lyhytnäköistä politiikkaa ja vähentää kunnan vetovoimaisuutta. Isoa kasvua ei tulisi tehdä liian nopeasti ja hätiköidysti.

Veera Korvenkari (Sipoo, 2021-04-19)

#152

Nikkilän ainoa hyvä lenkkipolku ja ulkoilualue.

Antti Lahnajärvi (Sipoo, 2021-04-19)

#167

Kannatan adressia.

Jari Mattila (Sipoo, 2021-04-19)

#174

Kehitetään Sipoota toisella tavalla, kuntalaisia kuunnellen ja luontoa arvostaen.

Rasmus Lindroos (Sipoo, 2021-04-20)

#176

Tunnistakaa alueen arvot! Nykyinen virkistysalue ja sen ulkoilureittien jokilaakso tulee säilyttää ennallaan varmistaa alueen suojelu. Nikkilän kartanon virkistysalue metsineen palvelee kaikkia uusiakin asukkaita vetovoimaisena ja tärkeänä ulkoilu alueena.

Tarja Wahlström (Martinkylä, 2021-04-20)

#177

Tillväxten ökar trafiken vilket försämrar ytterligare framkomligheten på vägarna och ökar på olyckorna eftersom det inte finns resurser att förbättra trafiklederna. Utsläppen och trafikbullret ökar. Befolkningstillväxten är ändå för liten för att möjliggöra spårtrafik. Alltför snabb tillväxt belastar kommunens ekonomi vilket ökar skuldsättningen och skatteprocenten stiger, men invånarnas välbefinnande minskar. Snabb befolkningstillväxt ökar på de sociala problemen. Befolkningstillväxten bör vara högst 0,5 % per år för att de ekonomiska och sociala problemen inte blir för stora.

Aulis Palola (Sibbo, 2021-04-20)

#178

Jag önskar att naturen och friluftsområden bevaras.

Paulina Lönnroth (Helsingfors, 2021-04-20)

#188

Asun alueen välittömässä läheisyydessä. Alkujaan olen muuttanut Sipooseen sen maaseutumaisuuden vuoksi ja toivon sen säilyvän. Kuntopolun alueen merkitys on valtava täällä asuville ihmisille, ja sitä käytetään todella paljon joka päivä. Se on pala kauneinta Nikkilää, puroineen, peltoineen ja metsineen. Olisi todella harmi, jos siitä luovuttaisiin. Appeni haluaa myös muistuttaa siitä suuresta työstä, joka aikanaan tehtiin jotta alue saatiin aikaiseksi.

Maija Blomqvist (Sipoo, 2021-04-20)

#190

Juuri muuttaneena Nikkilään , toivon todella ettei hienoja ulkoilualueita pilata rakentamalla.

Airi Hiltunen (Porvoo, 2021-04-20)

#193

Ei rakenneta Nikkilästä lähiötä.

Heli Hänninen-Snellman (SIPOO, 2021-04-20)