Rädda Gävleborgs primärvård - sänk inte kompetenskraven

Kommentarer

#4

Helt orimlig tanke att ge upp om en kompetent bemannad primärvård på detta vis!

Daniel Moberg (Linköping , 2021-04-08)

#5

Jag är allmänspecialist i Gävleborg och är allvarligt oroad för befolkningen i min region, min egen arbetssituation och hur politikerna kan ta ett sådant beslut och så katastrofalt nedvärdera min långa och gedigna utbildning som specialist i allmänmedicin.

Karolina Wennström (Gävle, 2021-04-08)

#8

Det är ett skamligt och ytterst provocerande beslut baserat i pinsam okunskap om vilken högkvalitativ vård som bedrivs på vårdcentraler.

Hanna Sundström (Nyköping, 2021-04-08)

#16

Specialister i allmänmedicin är nödvändigt för en fungerande primärvård!

Joakim Ternelius (Verkö, 2021-04-08)

#19

Att okunniga politiker får utsätta medborgarna för medicinska risker för att försöka skaffa sig kortsiktig ”goodwill”
Farligt och skrämmande

Anders Nilsson (Täby, 2021-04-08)

#21

All erfarenhet och forskning visar
Detta!!

Eva De fine licht (Alingsås, 2021-04-08)

#27

Allmänpecialist utbildning hotas.

Carina Sannesten (Stockholm, 2021-04-08)

#29

Specialistkompetens i allmänmedicin är absolut nödvändigt för att kunna diagnostisera och behandla flertalet av de patienter som dagligen söker hjälp på sin vårdcentral.

Eva Fägerskjöld (Göteborg, 2021-04-08)

#37

Angelägen om en bra vård!

E*a H*******r (Hudiksvall, 2021-04-08)

#39

Befängt beslut! Gör om gör rätt!

Mats Rydberg (Halmstad, 2021-04-08)

#43

Det är fel att ta bort kravet på allmänmedicinsk kompetens. Istället bör gröna öar tillskapas!

Gösta Eliasson (Falkenberg, 2021-04-08)

#45

En vårdcentral behöver läkarbemanning alla dagar med kontinuitet i patient/läkarkontakt för trygghet både för patienten och vårdcentralens personal.

Jan Fornander (Växjö, 2021-04-08)

#50

Specialister i allmänmedicin bidrar till en effektivare resursanvändning i hälso- och sjukvården, och gör att befolkningens tillit till primärvården ökar.

Anders Lundqvist (Åhus, 2021-04-08)

#54

Distriktsläkare/familjeläkare i Sandviken 1974-79 samt Ockelbo 1979-2009 + deltid 10 år därefter (pension). Det nya beslutet angående läkarbemanningen på Gävleborgs hälsocentraler är KATASTROFALT och visar på TOTAL OKUNNIGHET OM PRIMÄRVÅRDENS UPPDRAG!!

Ingvar Perssonå (Ockelbo, 2021-04-08)

#55

ST-läkare i allmänmedicin

Maria Stenman (Kungälv, 2021-04-08)

#66

ST-läkare i allmänmedicin

Maria Sheppard (Stockholm , 2021-04-08)

#68

Jag har min familj i Gävleborg och är orolig för deras tillgång till god och kompetent vård.

Christine Träff (VÄSTERÅS, 2021-04-08)

#69

Jag arbetar själv som specialist i Allmänmedicin på vårdcentral och är väl medveten om att behovet av vår kompetens vida överstiger våra möjligheter att räcka till men om vi ska bli fler måste vi kunna erbjuda en bra utbildning som lockar fler att stanna kvar och då måste det finnas specialistkompetenta läkare på plats för att ge handledning och kontinuitet.

Ingrid Gustafsson (Lund, 2021-04-08)

#72

Katastrofalt om krav på specialist i allmänmedicin tas bort inom primärvården. Färre ST vill påbörja denna specialisering, patientsäkerheten hotas.

Johannes Arnell (Norrköping , 2021-04-08)

#79

Som nybliven specialist i allmänmedicin finner jag förslaget att endast kräva närvaro av specialist på vårdcentral en dag i veckan extremt ogenomtänkt, på gränsen till stötande.

Per Westberg (Strängnäs, 2021-04-08)

#81

En välfungerande primärvård som bedriver kvalificerad vård är ytterst viktigt i min mening. Jag protesterar mot förslag att skära ned i krav om läkarbemanning eftersom jag ser det som ett tydligt steg i motsatt riktning.

Inger Johansson (Sundsvall, 2021-04-08)

#88

Det behövs en specialist i allmänmedicin (allmänläkare) på plats varje dag i veckan.

PETER MAGNUSSON (GÄVLE, 2021-04-08)

#89

Utan specialistläkare - urholkas kvaliteten och patientsäkerheten i primärvården. Det är inte rätt väg framåt för svensk hälso- och sjukvård. Här behöver regionen tänka om och tänka rätt.

Vi ska istället satsa på att behålla och utöka antalet specialister i primärvården, så att vi kommer närmare målet - en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. En hög kompetens i primärvården är basen i ett patientsäkert och kostnadseffektivt sjukvårdssystem.

Elsa Biteus (Stockholm, 2021-04-08)

#101

Jag har inte haft en fast läkarkontakt under de 15 år som jag regelbundet behövt söka vård på vårdcentral.
Jag vet genom min dotter som jobbat på vårdcentral hur orimlig stor arbetsbörda är när resurserna inte räcker till.

Marianne Lindberg (Stockholm , 2021-04-08)

#102

Det är helt sjukt att de ska dra ner på primärvården. Ingen tanke på hur det kommer att belasta akutmottagningen.

Josefine Lindell (Uppsala, 2021-04-08)

#107

Professionell läkarvård behövs hela tiden vid vårdcentralerna.

Solveig Magnusson (GÄVLE, 2021-04-08)

#109

Har man helt tappat förståndet. Vilken specialist vill arbeta under dessa premisser.
Gör om gör rätt.
Ove Toffia
Specialist i allmänmedicin

Ove Toffia (Sävar, 2021-04-08)

#111

Allmänläkare, handledare, lärare oxh examinator

Jonas Sjögreen (Västerås, 2021-04-08)

#114

Detta beslut går inte att förstå varken ur vårdgivarperpekiv eller patientperspektiv. Den som inte är specialist behöver handledning!

Ulf Wicklund (Uppsala , 2021-04-08)

#115

Jag skriver under pga att jag är övertygad om att en utbyggd och fungerande primärvård behöver specialister i allmänmedicin.

Med vänlig hälsning,
Christer Andersson
Verksamhetschef Bergsjön vc Göteborg

Christer Andersson (Göteborg , 2021-04-08)

#120

Vansinnigt att sänka kompetenskraven i en verksamhet som är grindvakt i sjukvården. Den högsta kompetensen ska finnas vid fronten, inte tvärtom!

Daniel Svedin (Borlänge, 2021-04-08)

#124

Jag själv arbetar inom primärvården och ser hur otroligt viktigt det är med kompetensen som specialister i allmänmedicin besitter. VARJE DAG!

Maria Finn Ericsson (Gävle, 2021-04-08)

#133

Hälsocentralerna ska självklart bemannas av distriktsläkare. De är viktiga och mycket breda i sin kompetens!

Lisa Liendeborg (Sandviken, 2021-04-08)

#147

ST-läkare i allmänmedicin. Jag skulle inte vilja arbeta eller bo i en region som fattar ett så fullständigt galet beslut om primärvården som Gävleborg just gjort och vill inte att de som redan bor eller arbetar i Gävleborg ska behöva stå ut med konsekvenserna av beslutet heller.

Lena Lokrantz (Eskilstuna, 2021-04-08)

#148

Jag starkt motsätter mig nedmonteringen av primärvården i Gävleborg.

Jens Stockhaus (Norrköping, 2021-04-08)

#159

Det finns inget vettigt i detta beslut. En specialist på plats en dag i veckan, sen endast tillgänglig på telefon eller digitalt för en icke kompetent läkare. Ett hån mot Gävleborgs befolkning

Elisabeth Månsson Rydén (Ljusdal , 2021-04-08)

#160

Jag skriver under som allmänläkare och professor i allmänmedicin.
Svensk primärvårde är ovanlig på så vis att nästan alla allmänläkare är anställda medan merparten av världens allmänläkare är egna företagare ( i Danmark, Norge, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Frankrike, Belgien, Italien, Schweiz, Österrike etc.). Samtidigt har Sveriges allmänläkareutbildning hög kvalitet.

Hans Thulesius (Växjö, 2021-04-08)

#163

Oroande patientfarlig okunskap hos beslutsfattare...

Christina Vestlund (Borås, 2021-04-08)

#165

Är själv ST-läkare oxh vill inte se att min arbetsmiljö försämras eller att det tummas på patientsäkerheten. Primärvården behöver stärkas inte nedmonteras!!

Sofie Ellström (Hudiksvall, 2021-04-08)

#169

För att jag tycker att ALLA har rätt till en ”god och nära vård”.

Madelene Hyttring (Karlstad , 2021-04-08)

#170

En vårdcentral utan specialist(er) i allmänmedicin är som en aktiv operationssal utan kirurg.

Anders Hernborg (Läkare i primärvård, 2021-04-08)

#178

För att det är ett hemskt förslag. Sluta skär ner på vården och kompetensen. Satsa på bra arbetsmiljö, vettiga löner och kompetens.

Thérése Nilsson Skogh (Hudiksvall, 2021-04-08)

#179

ST-läkare i allmänmedicin. Jag blir djupt oroad över patientsäkerheten.

Cecilia Forsman (Hudiksvall, 2021-04-08)

#184

Vansinnigt beslut. Utbildningsläkarna kommer att undvika Region Gävleborg.

Lennart Månsson (Ljusdal , 2021-04-08)

#190

spec allmänmedicin, pensionerad distriktsläkare

Karin Vadfors (Borlänge, 2021-04-08)

#198

Specialist i allmänmedicin, numera pensionär.

Anna-Lena Törner (Stockholm , 2021-04-08)