Trygg skolgång för elever i Ucklum

Kommentarer

#1

Jag själv är uppväxt i Stenungsund och har gamla klasskompisar vars barn blir drabbade.

Teresia Broberg (Vänersborg , 2021-04-06)

#5

Jag vill att min son känner sig trygg när övergången till mellanstadiet

Ann-Christin Gavén (Ucklum , 2021-04-06)

#6

Barn behöver ha tryggheten i att ha en förutsägbarhet i skolgången.

Kristin Niklasson (Jörlanda, 2021-04-06)

#8

Om man har en skola som är F-3 borde det vara en självklarhet att det finns en plan och given tillhörighet för dessa barn från skolår 4.

Anna Sachse (Ucklum , 2021-04-06)

#9

Tycker det borde vara en självklarhet att barnens trygghet går först!

Emma Sachse (Kungälv, 2021-04-06)

#11

Mitt barn är orolig och otrygg och oroar sig för om hon ska hamna på en skola helt själv utan kompisar.

Malin Rasmusson (Ucklum, 2021-04-06)

#16

Helt självklart skall barnen i Ucklum skola ha samma rätt som de andra barnen i Stenungsunds kommun, att få fortsätta sin skolgång under trygga och förutsägbara förhållanden. De skall inte riskera att splittras från klasskamrater och komma ensamma till en skola där de inte känner någon. Det måste även vara rimligt för familjerna, att inte behöva åka runt till flera olika skolor.

Elisabeth Lindau (Göteborg, 2021-04-06)

#17

För att varje enskilt barn förtjänar en trygg skolgång.

Alexandra Vukadinovic Folin (Trollhättan , 2021-04-06)

#21

Barnfamiljer i Ucklum ska få samma möjligheter att välja skola som andra i kommunen

Malin Fredriksson (Ucklum , 2021-04-06)

#22

Jag har nära vänner vara som går i klassen och jag ser hur mycket oro det skapar för denna lilla oroliga pojke. Jag har själv barn som kommer gå på ucklumskolan i framtiden och jag vill att detta aldrig ska hända igen. Det behövs ett beslut som förhindrar att detta ska hända igen.

Lisa Glans (Stenungsund, 2021-04-06)

#27

Jag har barn i Ucklumskolan.

Julia Domby (Ucklum, 2021-04-06)

#33

Helt orimligt att behandla barn på det sättet.

Marie Fransson (Spekeröd , 2021-04-06)

#35

Jag har barn på skolan

Jennie Nilsson (Ucklum , 2021-04-06)

#41

Alla barn ska ha en trygg skola med sina kompisar!

Eva Ljunggren (Stenungsund, 2021-04-06)

#47

Jag är också förälder och förstår att denna situation blir tuff för barnen.

Pauline Eriksson (Göteborg , 2021-04-06)

#49

Barn skall inte behandlas på detta vis. Det finns skattebetalare i Ucklum och vi borde kunna få nån form av service i denna del av kommunen vi med!

Christian Ottosson (Ucklum, 2021-04-06)

#50

Vill att mina barn redan i förskolan ska känna sig trygga med att få gå med kompisar i skolan och en trygghet för alla barn i skolåldern som redan har stor press på sig från olika håll. De ska inte behöva stressen över att bli splittrade också.

Annelie Windt (Ucklum, 2021-04-06)

#52

Jag värnar om skolor i småsamhällen, bra för barn och naturen.

Stephan PederEn (Ljungskile, 2021-04-06)

#55

Kommunens brister och agerande måste ses över. Särskilt när det handlar om barn.

Daniel Andersson (Ucklum , 2021-04-06)

#61

Barn ska få en trygg skolgång. Det kan man inte ta ifrån dem!

Emma Niklasson (Stenungsund , 2021-04-06)

#64

Anledningen att jag skriver på är för att jag har två barn på skolan, en som precis fått reda på att hans klass ska splittras och en som kommer få gå igenom samma sak om 3 år.

Maria Karlsson (Ucklum, 2021-04-06)

#71

Mitt barnbarn går i Ucklumskolan

Iva Rauswall Frisk (Stenungsund, 2021-04-06)

#81

Det är nödvändigt. Vi får de människor vi skapar- trygghet för hela familjen är ju svaret på de problem riksdagen debatterar. Rationalisera på något annat än de växande...

Rolf Fransson (Spekeröd, 2021-04-06)

#86

För att detta är så självklart så att det är helt hårresande!

Tony Simensen (Ucklum, 2021-04-06)

#91

Borde vara en självklarhet

Ditte Olausson (Ucklum, 2021-04-06)

#95

Det får vara nog
Barnen har väl rätt till en trygg skolgång

Martin Wallin (Ucklum, 2021-04-06)

#96

För att jag tycker att detta är under all värdigt, för dessa stackars små elever.

Gunnel Olsson (Ucklum , 2021-04-06)

#97

Jag uppskattade jätte mkt att få fortsätta med mina klasskompisar, man behöver en trygg punkt och klasskompisar är viktiga

Marina Hult (Lilla Edet , 2021-04-06)

#98

Jag skriver under med min namnteckning då jag tycker kommun har en mycket dålig skolpolitik. Jag tycker att man behöver alla klasser i Ucklumskolan och hellre bygger ut skolan då det bor och flyttar in folk till fantastiska UCKLUM hela tiden. Problemet är och har varit länge att politikerna måste våga säga ifrån. Bor man i en kommundel tex. UCKLUM skall barnen gå i Ucklum och inte i några andra skolor tills man gått ur sjätte klass och sedan flyttas man till Stenungsund högstadium. Politikerna måste våga ta bra beslut och inte så kortsiktiga beslut som idag. Närbelägna skolor och bra lärare för våra barn är ju våran framtid.

Roger Hansson (Ucklum , 2021-04-06)

#103

Jag anser att kommunen skadar barns hälsa trygghet och tillit av samhället genom att inte sätta deras klass kompisar i samma klass då de måste flytta pga av att ni enbart tänker på pengar.
Barnen går före kommunens pengar.
Det kommer slösas pengar om barnen mår dåligt och behöver stöd då de får psykisk ohälsa istället pga denna styrning ni nu gör.
Lyssna på barnen.

Caroline Arvidsson (Kil, 2021-04-06)

#106

Det borde vara en självklarhet med trygg skolgång

Birgitta Nykvist (Kärna, 2021-04-06)

#108

Man behandlar inte barn på det här viset!!!

Ann-Britt Sachse (Kungälv, 2021-04-06)

#114

Man kan inte slita isär den trygghet som barnen känner bland sina kamrater och sprida dem för vinden.

Tommy Sachse (Kungälv, 2021-04-06)

#130

Barn skall ha rätt till en trygg skolgång och inte behöva flytta runt.

Mikael Hedström (Delsbo, 2021-04-07)

#135

Barnen i Ucklum har rätt till trygghet!

Sofie Gustafsson (Ucklum, 2021-04-07)

#136

För att barnen på Ucklumskolan skall ha lika stor rätt till en trygg skolgång som alla andra barn i kommunen, det borde vara en självklarhet!

Rebecca Nordberg (Ucklum, 2021-04-07)

#138

Så viktigt att det finns en plan för hela skolgången för barnen. En plan för de som måste byta skolor och en plan för att det blir smidigt och tryggt!
Något som planeras lång tid i förväg och som följs upp!

Petra Alm (Stora Höga, 2021-04-07)

#139

Jag värnar om barnens bästa.

Thomas Andersson (Romelanda , 2021-04-07)

#144

Jag skriver under pga att barn har rätt till trygghet i skolgången.

Ulrika Olofsson (Ucklum , 2021-04-08)

#149

Det finns inget viktigare än att det finns förutsägbarhet och hänsyn tagen till barns trygghet när det kommer till skolplaceringar! Det ska inte vara något som orsakar oro och otrygghet. Var själv en del av skolplaceringskatastrofen i Göteborg förra våren och såg på nära håll vad det gjorde med mitt eget barn...

Marie Ivarsson (Göteborg , 2021-04-12)

#150

Barn har rätt till trygghet. Barnkonventionen är lag.

Johanna Edqvist (Göteborg, 2021-04-12)

#153

Skolan är till för barnen. Barnen behöver trygghet för att kunna ta till sig kunskap på ett bra och effektivt sätt. Skolan måste ha råd att se till barnens bästa.

Christian Ivarsson (Göteborg , 2021-04-12)

#160

Det är inte ok att kommunen fortsätter splittra klasser och minska tryggheten hos barnen!

Hannan Omeirat (Göteborg, 2021-04-12)

#167

Självklart ska barnen ha tryggheten att veta var och med vem de ska gå i skolan. För många barn skapar osäkerheten dåligt psykiskt mående. Lite framförhållning av kommunen besparar barn, och föräldrar, oron det innebär att inte veta.

Susanne Sköldén-Ottosson (Ucklum, 2021-04-19)

#172

Blev själv avskräckt från Ucklum som bostadsort då jag inte vill utsätta mina barn för en sådan osäkerhet. Synd att kommunen inte värnar mer om fina Ucklum och inser vikten av av bra, fungerande skolgång för att locka invånarna att bosätta sig där.

Lina Ekström (Stenungsund, 2021-04-29)

#175

Jag anser att det är brutalt, kränkande, diskriminerande.. Ja allt går mot barnkonventionen. Barn ska må bra och i Sverige kan vi se till att de gör det!

Halida Sokol (Stenungsund , 2021-04-30)

#180

Det svårt för barnen att komma till helt ny skola utan sina kompisar

Sonata Borisoviene (Ödsmål, 2021-05-14)

#188

Ökade personliga valmöjligheter.

Ari Mäkinen (Stenungsund, 2021-05-15)

#190

Barnen i Ucklum måste få känna en trygghet och veta att vi är många som tänker dem.

Karin Ekeborg (Stenungsund , 2021-05-16)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...