Rädda Sörbyskogen i Örebro!

Kommentarer

#1402

Naturreservat ska inte förstöras alls, skogen är vi behöver.

Sandra Nyman (Örebro , 2021-03-28)

#1404

Vi måste värna våra skogar och natur, människor behöver lugna områden utan trafik, bebyggelse och buller. Bygg nytt där det redan finns bebyggelse och inte i en skog.

Barbro Löfgren (Örebro, 2021-03-28)

#1408

Jag vill att mina barn ska kunna växa upp och ta del av sörbyskogen, inte bara leka på asfalt.

Emelie Holmgren (Örebro, 2021-03-28)

#1409

Jag vill bevara den fina natur som finns i sörbyskogen, och det måste få finnas skog och natur kvar för våra barn

Anders Nilsson (Örebro , 2021-03-28)

#1413

Jag skriver under för att jag bor där.

Alice Nilsson (Örebro, 2021-03-28)

#1414

Jag skriver under därför att jag vistas i Sörbyskogen flera gånger i veckan, till fots och på MTB, därför att det är en så mysig känsla i denna skog, grönt och mossigt.

Per Ström (Örebro , 2021-03-29)

#1415

I dessa tider av krympande naturvärden vore det ett oåterkalleligt misstag att exploatera Sörbyskogen med dess mångfald. Det kan man aldrig återställa.

Catrine Jansson (Örebro , 2021-03-29)

#1417

Jag är mycket ute i skogen för trailrun och med mina hundar. Jag ser att alltmer skog försvinner. Oroande tycker jag.

Eva Hallin (Örebro , 2021-03-29)

#1424

Skogen är en viktig del för att kunna få in nytt syre i staden. Det är fruktansvärt att det planeras bostadsrätter där!

Victoria Eriksson (Örebro, 2021-03-29)

#1427

Bevara större skogsnära områden i närhet av Örebro tätort. Det behövs vid den befolkningsökning som prognostiseras.

Mats Genborg (Örebro, 2021-03-29)

#1428

Det måste få finnas skog och natur i direkt närhet till en stad. I Sörbyskogen finns många fina stigar för både vandring och MTB. Alla mår bra av att röra sig ute i naturen så därför ska Sörbyskogen och andra naturområden i direkt närhet av Örebro stad bevaras.

Peter Broström (Örebro , 2021-03-29)

#1431

Bevara skogen för växter, träd, djur och människor, den är viktig.

Anders Stenberg (Örebro, 2021-03-29)

#1434

Jag värnar om naturen och skogen eftersom jag bor nära Sörbyskogen och vistas där ofta då jag cyklar MTB på de underbara stigarna.

Pernilla Hedlund (Örebro , 2021-03-29)

#1435

Närheten till naturen är det bästa med Örebro!

Peter Bergström (Örebro, 2021-03-29)

#1438

Cyklar ofta på de fina stigarna i sörbyskogen.

Johan Hedlund (Örebro , 2021-03-29)

#1439

Jag tycker om att vara i Sörby skogen, vi behöver vara rädda om den stadsnära naturen

Kristina Blom Schäfer (Örebro, 2021-03-29)

#1442

Skövla inte hela söder. Naturen är stadens motkraft mot stress o gifter.

Elisabet Zander (Örebro , 2021-03-29)

#1445

Gillar detta skogsområde för dess närhet till staden. Den har fina mer naturliga stigar och verkar mer oförstörd ( man har inte gjort park av den som övriga skogsområden runt stan).

Mats Hallmen (Örebro, 2021-03-29)

#1451

Jag skriver under för att Örebro kommun ska värna miljön och de regler som finns kring exploatering av viktiga skogsmråden!!

Sofia Björsson Lindberg (Örebro, 2021-03-29)

#1453

SÅ många må bra-aktiviteter som utförs i sörbyskogen, varje dag, av alla olika ålderskategorier. Sörbyskogen är en guldkälla till liv, rörelse och välmående.

Anna Jaurén (Örebro, 2021-03-29)

#1455

Uppvuxen i Brickeberg, därefter i Söby. Närheten till Sörbyskogen har varit en viktig faktor i mitt välbefinnande.

Marie Larsson (Örebro, 2021-03-29)

#1460

Skogen jag upplevt sedan barnsben, låt den få vara. Bygg inte sönder hela sörby och sörbyängen. Barnen som växer upp idag ska ha samma möjligheter till tillgång av skogen som jag hade.

Pia Söderlund (Örebro, 2021-03-29)

#1461

Så här fantastiska naturvärden så nära Örebro får helt enkelt INTE förstöras. Hur är den personen (politiker) skapad som röstar för att den ska bebyggas?!

Agneta Larsson (Örebro , 2021-03-29)

#1463

En härlig skog helt nära Örebro. Riktigt skyddsvärd!

Leif Sandgren (Örebro, 2021-03-29)

#1466

Det är en fantastisk skog för rekreation!

Inger Ljungström (Karlskoga, 2021-03-29)

#1468

Bevara stadsnära skog

Mathias Gustafsson (Örebro, 2021-03-29)

#1476

Vill bevara den fina naturen på nära avstånd från staden!

Ingrid Alkebro (Örebro, 2021-03-29)

#1479

Är ett naturnära område för oss som bor i stan, där jag går, springer och cyklar! Skönt att kunna komma undan stadsmiljön men ändå vara såpass nära

Gustav Nyman (Örebro, 2021-03-29)

#1488

Närheten till naturen är något som höjer hela Örebros värde. Vi är en växande levande stad men det är närheten till naturen som gör den unik. Jag förstår att det behövs fler bostäder men bygg då hellre på höjden på befintliga byggnader. Renovera gamla industrilokaler och likande och gör unika bostäder. Utnyttja det som finns. Kanske kostsamt till en början men i längden så mycket värt.

Åsa Sääksjärvi (Örebro , 2021-03-29)

#1492

Detta är en unik skog för friluftsliv.

Per Ljungström (Karlskoga, 2021-03-29)

#1497

Sörbyskogen är en del av det gröna Örebro.

Mattis Lejegren (Örebro, 2021-03-29)

#1501

Sörbyskogen är en viktig naturtillgång som används frekvant av barn och ungdomar.

Carl Lindén (Örebro , 2021-03-29)

#1504

Låt skogen vara, det måste finns skog i stan

Gunilla Jonsson (Karlskoga , 2021-03-29)

#1506

Vikten av grönområden i närheten av staden. Viktigt att bevara värdefull skogsmiljö.

Irene Johansson Salonen (Örebro, 2021-03-29)

#1508

Skogen skall bevaras!

Hans Andersson (Örebro, 2021-03-29)

#1510

För att det inte finns någon giltig god anledning att avverka i denna fina skog.

Andreas Dahlgren (Örebro, 2021-03-29)

#1512

Spara skogen nära vår bebygelse, eller vill politikerna att vi ska ta bilen till naturområdena?

Fin skog dessutom att vandra i.

Johan Olsson (Örebro, 2021-03-29)

#1520

Det är helt ofattbart att alla träd, parker mm skövlas för att ge plats åt bostäder och vägar. Alla våra fåglar och andra insekter som berikar vår stad behövs hr och nu. Förstör inte vår fina natur!

Anneli Fransson (Örebro , 2021-03-29)

#1522

Jag skriver under pga att jag och många andra som har träning och motion i naturen som sitt främsta intresse ser möjligheterna att utföra detta kraftigt begränsas. Jag anser också att den unika faunan och djurlivet som finns i Sörbyskogen skall bevaras, om det sen är enligt lag eller enbart människans goda vilja återstår väl att se. Måste finnas andra platser att bygga på, kanske rentav området söder och söderut från nya vattentornet i Adolfsberg.

Peter Ekberg (Örebro, 2021-03-29)

#1529

Större sammanhängande närskogsområden är viktiga nu och än viktigare i framtiden för människors välbefinnande och kommunens attraktivitet. Självklart kan mindre exploatering göras men fragmentering med vägar och större bostadsområden förstör helheten. Skogen används för promenader, avkoppling, svampplockning, mtb, orientering mm.

Peter Åslund (Örebro, 2021-03-29)

#1533

Nu får det räcka med dumheter! Sörbyskogen är en fin stadsnära skog med strövspår, skidspår och en fin naturupplevelse!
Rör inte Sörbyskogen!!!

Dan Andersson (Örebro , 2021-03-29)

#1536

Sörbyskogen är mitt retreat ❤️
Min rekreation och lycka 🕊

Frida Wirsén (Örebro, 2021-03-29)

#1537

Snälla ni, ta inte bort denna fina skog!

Petrine Christensen (Örebro , 2021-03-29)

#1540

Jag skriver på för att skogen är minst lika viktig som staden och inte minst för att få ro och sänka stress nivåer

Linnéa Hänninen (Örebro , 2021-03-29)

#1542

Jag brukar springa i skogen. Staden behöver även denna lunga.

Jonas Janegren (Örebro, 2021-03-29)

#1546

Vi måste tänka på vår miljö och bevara vår skog och natur.

Margaretha Björsson (Örebro, 2021-03-29)

#1554

Vi Örebroare behöver naturen. Det har det senaste året vittnat om. Att på nära håll kunna uppleva naturen på det sätt Sörbyskogen erbjuder är också en naturlig del av en modern och progressiv stadsbebyggelse. Här kan vi smita undan från den ibland allt för hetsiga stadsmiljön. Det ger mig en helhet jag skulle sakna.

Ola Rising (Örebro, 2021-03-29)

#1555

Jag skriver under för att Sörbyskogen är en närmast helig plats för både djur och människa. Örebro stad för mycket för miljön rent generellt. Här har man chansen att göra ett otroligt viktigt val: Att låta skogen och dess invånare vara kvar !

Erik Johansson (Odensbacken , 2021-03-29)

#1557

Jag växte upp i den skogen då jag gick på Waldorfskolan. Det är en så otroligt vacker skog. Den måste bevaras

Linda Olsson (Örebro, 2021-03-29)

#1560

Det är otroligt viktigt för välbefinnandet att ha tillgång till skog i sin närmiljö.

Malin Hedlund Börjesson (Örebro, 2021-03-29)

#1566

Jag tycker att det ska tas hänsyn till att det finns ingen skog i närheten därefter. Sommstuge ägarna vill säkert inte bli inkorporerade till staden....

Rolf Hjalmar (Örebro, 2021-03-29)

#1567

Skogen måste räddas!

Elisabet Stipic Sjöstedt (Örebro , 2021-03-29)

#1569

Vi måste bevara den lilla andel opåverkad natur som finns kvar i Sverige.

Johan Backlund (Örebro, 2021-03-29)

#1580

Rädda våra skogar och vår natur!

Mikael West (Västerås , 2021-03-29)

#1583

Det bästa stället för när och svampplockning i min ungdom.

Anna-Greta Lindberg (Örebro, 2021-03-29)

#1585

Det är viktigt att behålla naturområden

Magnus Strömberg (Örebro , 2021-03-29)

#1586

Sörbyskogen värnar inte bara om jordens hälsa genom att binda koldioxid i marken, för att motverka för mycket koldioxid i atmosfären, men är också ett hem för oerhört många växter och djur - mångfald med andra ord. Forskning visar även att naturen minskar stress, hjälper oss att läka snabbare, samt motverkar diverse sjukdomar. Det finns idag även forskning som visar hur pass läkande vistelse i skogen är. (Forest bathing). Forskaren Yoshifumi Miyasaki står i spetsen för denna forskning.

Naturen, inklusive skogen, är med andra ord essentiell för både planeten, naturen och mänskligheten, samt grunden till allt liv. Därför måste vi värna om Sörbyskogen.

Ayako Miki (Örebro, 2021-03-29)

#1587

Skogen måste få vara kvar , det här allas närhet till naturen. Skolorna går dit, hundrarastarna, joggarna och paret för en promenad. Den här skogen behövs för människors välmående!!!!!

Sandra Nyman (Örebro, 2021-03-29)

#1589

Rekreationsområden av det här slaget behövs för att staden ska ha kvar sin prägel som en plats med livskvalitet.

Katarina Pietrzak (Örebro , 2021-03-29)

#1593

Men nej! Sörbyskogen är en plats för oss stadsbor att andas i. Jag är själv där flera gånger i veckan. Och inte minst en plats för djur och växter. Nu skriver vi under detta och låter Örebro kommun få veta var vi står i frågan - utan att ens ha blivit tillfrågade. Gör det till ett naturreservat istället!

Camilla Törnqvist (Örebro, 2021-03-29)

#1595

Tätortsnära skogar blir allt viktigare ju mer tätorterna växer, både människor och annat levande behöver gröna områden som binder ihop stadens parker med naturen.

Mia Jameson (Örebro, 2021-03-29)

#1596

Vi vill ha kvar skogen! Värdefullt med rekreationsområde nära stan!

Inger och Bo Törnqvist (Örebro, 2021-03-29)

#1597

Jag vill bevara denna vackra och unika skog som är ett andningshål medan övriga staden växer. En skog jag vandrat i under 50-60 år.

Lars-Åke Madelid (Örebro, 2021-03-29)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...