Rädda Sörbyskogen i Örebro!

Kommentarer

#1204

Viktigt att spara Stadsskogarna! Rekreation och frisk luft måste gynnas och bevaras.

Anette Dahlen (Örebro, 2021-03-21)

#1207

Det är ohållbart att nagga grönytor en efter en i kanten år efter år tycker jag! Det behövs natur och grönytor för att vi ska må bra och att ekosystemet ska leva vidare!

Gerhard Lindkvist (Järfälla , 2021-03-21)

#1208

Skogen är jätteviktig för människorna som bor här

Barbro Kamleitner (Örebro, 2021-03-21)

#1221

Va en magisk skolutflykt när jag va lite. Fler generationer måste få uppleva.

Calle Wennerstrand (Stockholm , 2021-03-21)

#1226

Den skogen ska inte röras... 😡

Björn Carlsson (Örebro, 2021-03-21)

#1227

Naturen ska skyddas. Och naturreservat ska vara just det. Reservat. Skyddat från människan exploatering.

Peter Sjögren (Åker Styckebruk, 2021-03-21)

#1231

Skogen behövs för dom som bor där

Kennet Nordling (Kumla, 2021-03-21)

#1235

Jag litar på att det stämmer som står och jag bryr mig om dessa saker.

Susanne Henriksson (Stockholm, 2021-03-22)

#1240

Sörbyskogen är ett av få natur o strövområden vi har kvar

Urban Holmström (Örebro , 2021-03-22)

#1243

Vi vill ha skogen kvar!!!!

Maud Ohlsson (Örebro, 2021-03-22)

#1244

Sörbyskogen måste bevaras. Viktig som rekreationsplats, för biologisk mångfald och som riktig skog!

Hannah Ljung (Örebro, 2021-03-22)

#1245

Denna skog måste räddas!

Rose-Marie Winkler (Mariedamm, 2021-03-22)

#1246

Sluta skövla bort all grönska i stan! Vi behöver skog för rekreation och syre.
Att bara se betong och asfalt gör oss till slut sjuka. Dessutom ska man inte behöva ta buss eller bil för att komma till en grön oas. Inte bra för miljön!!

Ulrika Medin (Örebro, 2021-03-22)

#1247

Jag skriver under..
Marina Eriksson..

Marina Eriksson (Örebro , 2021-03-22)

#1251

Har besökt Sörbyskogen och insett dess unika värden!

Gunbritt Skog (Örebro , 2021-03-22)

#1252

Vi behöver den lilla skog som finns kvar.

Tuulikki Kinnunen (Västervik, 2021-03-22)

#1259

Naturen är själen

Gill Stanbridge (Nora , 2021-03-22)

#1262

Jag vill att Sörbyskogen får vara kvar med sina unika naturvärden och den stadsnära rekreationsplats som den är.

Kristina Andersson (Örebro, 2021-03-22)

#1271

Det är viktigt bevara naturen även i stadsmiljö.

Birgitta Nord (Kristinehamn , 2021-03-23)

#1280

Jag springer flera gånger, ensam eller med vänner, varje vecka i sörbyskogen och det är ett underbart område så nära staden.

Andrew Lowry (Örebro, 2021-03-23)

#1281

Vi måste vara rädd om våra älskade träd!

Åsa-Kajsa Zetterman (Örebro , 2021-03-23)

#1282

FÖRUTOM ATT TRYCKET IDAG ÄR OERHÖRT HÅRT MOT STORA DELAR AV DE GAMLA SKOGARNAS BIOLOGISKA MÅNGFALD, HÅLLER MÖJLIGHETERNA FÖR STÄDERNAS BEFOLKNING ATT FÅ UPPLEVA DESSA MILJÖER PÅ ATT GÅ HELT FÖRLORAD, GENOM ATT TÄTORTSNÄRA SKOGAR AVVERKAS. TILLGÅNG PÅ OEXPLOATERAD OCH VARIATIONSRIK NATUR BÖR BETRAKTAS SOM EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET OCH EN ÖDESFRÅGA INFÖR FRAMTIDEN.

Tomas lJUNG (fALUN, 2021-03-23)

#1283

Det är en plats att andas på och hämta kraft!! Det är redan mättat med hysteriska planer på byggnationer!!!

Thomas Moberg (Örebro , 2021-03-23)

#1291

Vi behöver våra naturområden.

Nina Bengtsson (Örebro, 2021-03-23)

#1292

Växte upp i Adolfsberg, var mycket i Sörbyskogen, så mycket som Adolfsberg förtätas är det mycket viktigt att behålla så mycket skog det bara går. Både värdet av naturupplevelser och det skogen betyder för luften.

Liza Sörberg (Örebro , 2021-03-23)

#1293

Skriver under för att vi alla är beroende av vår biologiska mångfald.

Johan Bäckgren (Boxholm, 2021-03-23)

#1294

Under rådande hållbarhetsutmaningar som samhället står inför så är det inte rimligt att ta bort stadsnära naturområden. Vi behöver istället vårda dem vi har och underlätta för nya.

Hanna Kjell (Halmstad, 2021-03-23)

#1297

Bevara skogarna, annars har vi snart ingenstans att plocka svamp eller strosa i.

Tuula Bäckman (Degerfors , 2021-03-24)

#1299

Jag vill rädda Sörbyskogen

Samir Hidic (Örebro, 2021-03-24)

#1301

Bevara den unika gammelskogen -extra viktigt i områden nära människor! Vi håller oss friska av skogen!

Annica Petersen (Karlskoga , 2021-03-24)

#1305

Djur får allt mindre ytor att röra sig på, att ha levande skog är en hälsoinvestering!

Ulrika Friberg Pallin (Karlskoga , 2021-03-24)

#1308

Jag bor nära till skogen och är där ofta med min hund.

Maria Karlsson (Örebro , 2021-03-24)

#1309

För att välmående skog är det viktigaste

Emma Hansdotter (Örebro, 2021-03-24)

#1314

Låt skogen vara ifred! I en Örebro stad behöver ha en riktig grönområden kvar!

Rebeka Markovic (Odensbacken, 2021-03-24)

#1319

Det är viktigt att bevara stadsnära skogar för allas vår möjlighet att vistas ute utan att behöva resa långt

Anne Freyburger (Örebro, 2021-03-24)

#1324

Självklart ska man spara värdefulla skogar..

Rikard Lund (Upplands Väsby, 2021-03-24)

#1327

Det är viktigt med natur i närhet av staden ur flera aspekter. Rekreation, mångfald, luftkvalitet, miljö mm.

Malin Göse (Kulma, 2021-03-24)

#1329

Varför förstöra sörbyskogen? Låt natur vara!

Annette Ericsson (Örebro , 2021-03-25)

#1333

Exploatering på värdefulla jordbruksmarker och skogsmarker.. Örebro kommun nu räcker det!

Anna Eriksson (Örebro , 2021-03-25)

#1343

Sörbyskogen är en mycket värdefull oas för människor och djur och länkar till skogen bortom Brickebacken och Adolfsberg på ett naturligt sätt. Det finns många fina arter av träd blommor bär o svamp som är värdefullt att bevara.

Ann Lundkvist (Örebro , 2021-03-25)

#1351

Skogen är allas "andningshål", människor så väl som djur

Anna Windolf Johanson (Örebro, 2021-03-25)

#1354

Bott 20 av mina år i Örebro och gått i Sörbyskogen, bl a för att lyssna efter berguv!

Franck Siljestrand (Vårgårda, 2021-03-25)

#1369

Jag anser att det är otroligt viktigt att bevara skogen så att vi medborgare kan ha nära skog och rekreationsområde kvar.
Bevara arterna, djur och växter!!!

Malin Uhlan (Örebro , 2021-03-26)

#1370

Vill ha min skog kvar!

Irene Törner (Örebro , 2021-03-26)

#1371

Jag promenerar där dagligen. Barnen från skolan har utedagar där. Det behövs gröna stråk i en växande stad, annars slutar staden växa!

Elin Thörnholm (Örebro, 2021-03-27)

#1374

Att det finns skog är viktigt ur så många aspekter. Örebro behöver alla sina gröna områden både för floran och faunan och för allas välbefinnande.

Lise-Lott Lupieri (Örebro, 2021-03-27)

#1377

Jag önskar reservat även på denna sida av Glomman och Lundagårdsvägen för alla invånare som så flitigt använder dessa för motion och rekreation. Används av alla åldrar.

Gun Molinder (Örebro, 2021-03-27)

#1381

Det är viktigt att skogen får vara kvar som friluftsområde både för vuxna och barn

Ann-Charlott Larsson (Örebro, 2021-03-27)

#1382

Att bevara skogar o friluftsområden nära bebyggelse är nödvändigt och inget man kan bortse från. För Örebro som stad är dessa områden kärnan för människors hälsa och trivsel. Vi har redan exploaterat i grönområden med alldeles för tät bebyggelse. Nu får det vara nog.

Roger Svensson (Örebro, 2021-03-27)

#1383

Ja rädda sörbyskogen.

Lise-marie Nordin (Örebro , 2021-03-27)

#1384

För att främja människors mentala hälsa är det av yttersta vikt att det finns grönområden nära bostaden.

Kerstin Hellberg (Örebro, 2021-03-27)

#1385

Det är ett så fint naturområde, och behöver få stå orört till allas glädje.

Anneli Weiner (Örebro, 2021-03-27)

#1387

Härlig skog, synd att förstöra.

Margit Christiansen (Örebro , 2021-03-27)

#1388

Vi vill bo kvar här. Vårat hus ska rivas

Lennart Backman (Örebro , 2021-03-27)

#1390

Vi måste ta tillvara denna fina och unika del av vår stad och låta den fortsätta vara ett orört naturområde!

Lisa Dahlström (Örebro, 2021-03-27)

#1391

Jag älskar skogen. Superfin att springa och cykla i utan att behöva ta bilen hemifrån.

Hjalmar Hurtig (Örebro, 2021-03-28)

#1393

Jag och mina barn Emil och Saga vill att skogen kan vara kvar så vi kan klättra i träd och grilla korv där. Emil tycker att man ska vara rädd om den skogen man har för vi har inte hur mycket skog som helst. Vi i familjen håller alla med honom.

Catarina Cuibe (Örebro , 2021-03-28)

#1395

Jag tycker man bör värna de stadsnära naturområden som ännu finns kvar.

Sven-Erik Flyckt (Örebro , 2021-03-28)

#1398

Vi behöver orörda skogsområden nära stadskärnan för att förhindra att många tar bilen i onödan för att ”skogsbada”.

Laila Söderquist (Örebro, 2021-03-28)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...