Rädda Sörbyskogen i Örebro!

Kommentarer

#403

Det är viktigt att vi bevarar våra artrika skogar!

Linn Pedersen (Lilla edet , 2021-03-11)

#406

Vill rädda skogen

Anna Wengelin (Örebro , 2021-03-11)

#410

Självklat skriver jag under.

Jakob Tammi (Enskede Gård, 2021-03-11)

#412

En unik stadsnära skog där jag och mina kolleger genom åren gett ett oräkneligt antal barn utbildning om naturen och dess vikt för människan .
Skulle kunna skriva mycket mer, men nöjer mig med att avsluta med följande.
Politiker, ni har ett stort ansvar när det gäller framtiden. Ta det!

Bo Högström (Örebro , 2021-03-11)

#413

Vi måste värna om naturen

Johanna Orrvik (Stockholm , 2021-03-11)

#414

-

Philip Frankiewiez (Gävle, 2021-03-11)

#420

Jag håller med om vikten av att bevara skog i Örebro.

susanna vildehav (Örebro, 2021-03-11)

#422

Många förskolebarn går upp till skogen där samt ett fint naturområde

Jimmy Andersson (Örebro, 2021-03-11)

#424

Gynna ekologisk mångfald o rekreation för Örebros invånare.

Åsa Molin (Örebro , 2021-03-11)

#427

För att vi älskar att ha nära till skogen, inte behöva åka så långt utanför stan. Skogen är läkande för kropp och själ, något vi verkligen borde ha lärt oss efter pandemin.

Madeleine Malm (Örebro, 2021-03-11)

#429

Det är mycket viktigt med skogspartier i och nöra stadsmiljö

Lena Holm (Örebro , 2021-03-11)

#433

Jag tycker Sörbyskogen är värd att bevara! Viktig stadsnära skog med unik profil!

Magnus Palmér (ÖREBRO , 2021-03-11)

#434

Det är oerhört kortsiktigt o okänsligt mot alla som bor i den expansiva Sörbyängen /Ladugårdsängen. All barnverksamhet använder skogen den är en viktig lunga.

Ingbritt Ekman (Örebro , 2021-03-11)

#435

Sörby skogen behövs för rekreation och njuta av naturen i ett väldigt stort bostadsområde. Den används av boende i området och flera förskolor och skolor. Den är otroligt fin och en skog som är ganska nära staden. Vi behöver skogen för att må bra.

Johanna Haglert (Örebro, 2021-03-11)

#453

Den här delen är magiskt att vandra i alla årstider från gran till lövskog. Fantastisk vy runt vår stad o närheten till naturen som så många har närhet till.

Monika Pettersson (Örebro, 2021-03-11)

#455

Skolan

Sara Gustavsson (Fjugesta , 2021-03-11)

#456

Jag skriver under då jag vill att det fortsatt ska kunna bedrivas barn och ungdomsverksamhet i Sörbyskogen samt att jag anser det är viktigt att bevara skog och park då staden förtätas.

Linda Westerberg (Örebro , 2021-03-11)

#458

jag skriver under för att sörbyskogen är en av de attraktiva fördelarna för Örebro när vi bestämmer vart vi ska flytta härnäst.

anders franzén (älvsjö, 2021-03-11)

#464

Jag ofta går promenader i den skogen

Christin Wilander (Örebro, 2021-03-11)

#467

Man vill ju leva med och i naturen, inte i ett hygge. Man vill ju att skogsindustrin ska regleras kraftigt och att träden ska bevaras, för djurens och allas vår skull. Det måste bli slut på det här vanvårdandet och respektlösheten för det levande. Vår enda plikt är att skydda naturen mot förstörelse.

Max Nordgren (Göteborg, 2021-03-11)

#469

Vill värna om grönområdena runt Örebro

Caroline Ulvmyr Söder (Örebro, 2021-03-11)

#470

Låt Sörbyskogen vara, låt fåglarna sjunga, låt rådjuret löpa!

Malin Guvenal (Örebro, 2021-03-11)

#475

Det är viktigt att ha kvar natur nära staden. Sörbyskogen är ett mycket uppskattat område att promenera i och skolorna gör utflykter dit.

Ann Edman (Örebro, 2021-03-11)

#482

En skog värd att bevaras!!!

Jonas Sundkvist (Örebro, 2021-03-11)

#483

Det är min närmaste skog där jag både springer, plockar bär och gör utflykter med familjen.

Sara Kalander (Örebro , 2021-03-11)

#484

Alla skogar ska räddas.... Sverige har knappt någon skog kvar...bara tallplantager och hyggen vart man än är. Så sorgligt!

Petra Stale Eliasen (Mönsterås , 2021-03-11)

#489

Jag, min man och son och vänner springer i den skogen flera gånger i veckan och älskar den - rör inte!

Petra Kantelinen Mangnäs (Örebro, 2021-03-11)

#492

Tycker det är en viktig rättighet att kunna vistas i naturen i denna digitala tid. Där vistas mycket barn, som lätt blir hänvisade till sina datorer o spel.
Det är en fantastisk skogen stor variation, nära bostadsområden, lätt att använda, även utan bil.

Ylva Eliasson (Örebro, 2021-03-11)

#494

En underbar skog! Barnen har varit där sedan de var små. Fina stigar och spår. Låt den vara kvar utan bebyggelse!!!!!

Caroline Juuska (Örebro, 2021-03-11)

#500

Anser det självklart att skogen får stå orörd.

Kenneth Bohlin (Örebro , 2021-03-11)

#501

Jag sjriver under för att jag själv och många andra brukar gå i skogarna. Genom att hugga ner den skulle man visserligen få mer yta för nya bostäder, men också minska populariteten för ett område som i nuläget är attraktivt för sin natur.
Hus kan växa upp i snabb takt och på flera ställen. Men skogen tar många år på sig. Och en del arter trivs inte på flera ställen, utan bara ett fåtal. Sörbyskogen är en av dem.

Rebecca Blixt (Örebro, 2021-03-11)

#504

Att sörbyskogen har alltid varit en stor del av mitt liv och uppväxt. Sedan barndomen och i skolan fick vi lära oss att stora delar av skogen var naturreservat.

Av Öhman (Örebro , 2021-03-12)

#505

Sörbyskogens värden är centrala att bevara för stadens innevånare

Johan Mangnäs (Örebro, 2021-03-12)

#507

Callemero6************

Petra Lindström (Örebro, 2021-03-12)

#511

Jag håller fullständigt med i de argument som framförs. Örebro kommun måste börja lyssna på sina medborgare.

Annika Larsson (Örebro , 2021-03-12)

#512

Det är viktigt med naturreservat i stadsdelen.

Ingvar Lundqvist (Örebro, 2021-03-12)

#522

Viktigt att vi har grönområden kvar i Örebro.

Sofia Vestman (Örebro , 2021-03-12)

#527

Av den anledning som beskrivs i texten för denna namninsamling och att den är ovärderlig för mina fina barndomsminnen.

Magnus Arlebäck (Örebro , 2021-03-12)

#528

Jag bor i området och närheten till skogen gör området till det bästa området i Örebro.

Evelina Jonsson (Örebro , 2021-03-12)

#534

Lekte mycket i den skogen som barn. Låt den finnas kvar.

Anna-Karin Ryberg (Kungälv, 2021-03-12)

#537

Jag växte upp vid i närheten av Sörbyskogen i Örebro, och vet hur viktigt det var och är att som barn leka och vistas i skog och natur. Om stadsnära skogar försvinner och bebyggs utarmas livet för

Gunilla Sjöö (Karlstad, 2021-03-12)

#542

Jag menar att det är oerhört viktigt med rekreationsområden nära stadsområden.

Cecilia Walter de Perlét (Stockholm, 2021-03-12)

#545

Jag har växt upp med sörbyskogen och hoppas verkligen den får behållas med den ljuvliga utsikten, fina stigar och massvis med blåbär när det är dags!

Marina Peterson Engström (Örebro , 2021-03-12)

#552

Det ska självklart bevaras som en omistlig del av denna del av Örebro.
Örebro kommun , klassad som ekokommun, har vårdat detta område så väl och varsamt gjort det till det fantastiska rekreationsområdet som det är. Det kan väl inte vara möjligt att kommunen ska göra bort sig på den här punkten och skämma ut sig?
Skjut er inte i foten! En oas av denna typ är ett v ä r d e och en attraktion för alla.

Ett avverkat reservat är utrotat för evigt. Tänk på kommande generationer!

Anna Lundström (Örebro, 2021-03-12)

#556

Det måste bli ett slut på avverkningar av gamla/naturskogar som också behöver finnas i vår/människors närhet.

Mikael Gröndahl (Umeå , 2021-03-12)

#565

Viktigt att bevara närheten till skog och grönområden så att kommande generationer inte bara växer upp bland asfalt och betong.

Anita Karlsson (Kumla, 2021-03-12)

#572

De sista skogarna i och kring staden är dess lungor och bidrar till koldioxidupptagande samt rening av luftföroreningar. När den dessutom har känsliga, ovanliga växtarter så FÅR inte skogen exploateras!

Hasse Nyström (Örebro, 2021-03-12)

#578

Självklart ska Sörbyskogen vara ”orörd”

Marianne Johansson (Lrebro, 2021-03-12)

#581

Skogen är viktig!!! Både för naturen men också för oss. Under min tid som student har närheten till en riktig skog gjort massor. LÅT DEN VA

Simon Paldanius (Örebro, 2021-03-12)

#585

Skogen behövs för miljön!

Olle Hedman (Örebro, 2021-03-12)

#586

Jag vill att Sörbyskogen ska finnas kvar. För sin egen skull och för kommuninvånarnas!

Stefan Backlund (Örebro, 2021-03-12)

#588

Sörbyskogen är bland det finaste och bästa med Örebro. Förstör man skogen förstör man staden.

Yrsa Nordling (Örebro , 2021-03-12)

#589

Viktigt!!!!!

Lisa Engdahl (Stockholm, 2021-03-12)

#590

Nu börjar bebyggelsen utvidgas mer och mer från city och på andra sidan Glomman ska det byggas massor med lägenheter var ska alla människor rekreera sig om inte i Sörbyskogen.
Alla har av olika skäl bl.a. miljömässiga inte bil och det ska ju prioriteras i dagens samhälle.

Anita Johansson (Örebro, 2021-03-12)

#592

Skogen behövs som rekreationsområde. Det byggs väldigt mycket i Örebro nu, det behövs inte fler hus.

Margaretha Garp (Vedevåg, 2021-03-12)

#600

Jag tycker detta är viktigt att rädda skogen.

Efwa Björck (Örebro , 2021-03-12)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...