Rädda Sörbyskogen i Örebro!

Kommentarer

#2201

Att kunna se mångfald i naturen i närheten av bebyggelse är guldvärt för alla. Vi förlorar fler och fler artrika skogar i Sverige. I Rättvik har liknande ställe blivit naturskyddsområde som används flitigt av både turister och de boende till fots, på skidor och med cykel på de alla leder som finns.

Paula Ryökäs (Rättvik, 2021-07-25)

#2204

Jag vill att vi behåller skogen.Sörbyskogen ligger i mitt närområde 🙏💙

Marie Nanberg (Örebro , 2021-07-28)

#2206

Jag vill att skogen ska få stå kvar då den behövs för mångfalden.

Marianne Ryd (Pålsboda, 2021-07-28)

#2210

Litar på svamp-klapps rekommendation. De kan svamp! 🥰

Annika Boxström (Norrtälje Sverige, 2021-07-28)

#2213

Jag är rädd om naturen, tillbringar själv mycket tid i de fina svenska skogarna!

Anthony Bergström (Helsingborg , 2021-07-30)

#2221

Detta område behöver skyddas därför att det är ett fantastiskt rekreationsområde med mycket gammal skog och här finns en stor mängd människor som promenerar, cyklar och åker skidor. Många vandringsleder finns här i anslutning till Café SKOGEN och Sörby trappens träningsområde.

Ove Pettersson (ÖREBRO, 2021-08-11)

#2234

Jag har själv varit i skogen oktober 2021 och den har en stor artrikedom med flera skyddsvärda arter, signalarter och rödlistade som tex grön sköldmossa, rynkskinn, rosenticka, ullticka, knärot, grönpyrola, tallticka, dropptaggsvamp, duvhök, spillkråka mf. Det är en väldigt fin äldre blandskog med partier av stora gamla tallar i majoritet och grandominerande områden och äldre lövträd. Mycket död ved, både stående och legor och mycket bohålor. En oersättlig plats för mossor, lavar, mycel, svampar, insekter, fåglar och alla andra växter och djur som har sitt hem där eller hälsar på ibland, inklusive människorna. Hur går det ens att tänka på att utrota allt liv där? Skäms Örebro kommun!

Kaiko Gustafsson (Göteborg , 2021-10-03)

#2244

Det behövs inte fler asfaltområden med butiker och kontor. Skogsbad och naturvärden är mycket mer värdefulla för människan och våran redan överexploaterade jordklot.

Petra Heikkinen (Hölö, 2021-10-09)

#2249

Jag värderar naturen o framtiden

Karlsson Lena (Karlskoga, 2021-10-28)

#2251

Örebro behöver skogsområden centralt för rekreation och rörelse. Springer ofta på stigarna i sörbyskogen och njuter av naturen och lugnet. Låt skogen vara kvar!!

Anna-Sofia Gahnfelt (Örebro , 2022-04-08)

#2256

Det är det enda rätta. Vi måste skydda den natur som finns kvar.

Jimmy Werner (Örebro, 2022-04-08)

#2259

Sörbyskogen är ett fantastiskt rekreationsområde nära stadsbebyggelsen. Sörbyskogen skänker glädje och avslappning för alla åldrar.

Ingela Fransson (Örebro, 2022-04-08)

#2262

Tack vare Naturintresse ! Biologisk mångfald i närmiljö !

Ulf T. Hallberg (Örebro, 2022-04-08)

#2274

Sörbyskogen är viktig för återhämtning från vardagens stress. Det är en plats för rekreation nära för oss som bor i stan. Viktig för artbevarande, biologisk mångfald och upptagande av koldioxid.

Linda Axelsson (Örebro, 2022-04-09)

#2280

Människor behöver närhet till naturen som är en viktig källa till kraft och återhämtning!

Jenny Broström (Örebro , 2022-04-09)

#2310

Spara skogen!

Sofia Larsson (Örebro, 2022-04-11)

#2311

Det är fel är fel att avverka överallt. Visst behövs bostäder men människor behöver även skogen!

Sami Hämäläinen (KARLSTAD, 2022-04-11)

#2315

En människa behöver naturen för att må bra. För välmendet för alla som bor på ladugårdsängen och runtomkring så är det mycket viktigt att skogen bevaras. Skogen bevarar dessutom biologisk mångfald.

Alexander Peristeris (Örebro, 2022-04-11)

#2318

Jag växte upp där, skoljoggen med Eklundaskolan och skogsmulle på lördagsmorgonar, cykelturer med min pappa. Den skogen håller så mycket minnen. Utöver det är jag landskapsarkitekt och vet vilka värden skogen har för djur och växter men också det rekreationella värdet med nära kvalitativ natur iom. Förtätningen av våra städer.

Emmy Nilsson (Örebro , 2022-04-11)

#2319

Värdefull natur ska bevaras

Petra Lindström (Örebro , 2022-04-11)

#2326

Bor i Sörbyängen och har skogen som mitt promenadstråk som väldigt många andra.
Dessutom är den en skön och lärorik plats för alla barn på skolor och dagis i närheten som använder den flitigt.
Vi behöver närheten till vår skog, både vi människor och djuren.
Låt

Harriet Nyström (Örebro, 2022-04-11)

#2337

Det är viktigt med närhet till skog även för de som bor i stan! Sörbyskogen nyttjas av många.

Malin Beigrund (Örebro, 2022-04-11)

#2344

Spenderat min uppväxt i denna fina skog. Den bästa platsen i Örebro. Bör bevaras och få finnas kvar precis som den är.

Sanna Eliasson (Åkersberga , 2022-04-11)

#2346

Att vi måste få ha kvar naturen i samhället. Hur ska vi må bra om vi inte har kvar naturen.

Maria From (Örebro , 2022-04-11)

#2356

Jag skriver under då det är orimligt att inte bevara Sörbyskogen.

Mikael Granberg (Örebro, 2022-04-12)

#2364

Att ha kvar skog i närheten även för dom som bara kan gå till fots eller cykla uppskattas väldigt mycket.

Ben Kooijman (Örebro, 2022-04-12)

#2370

Vi behöver ha kvar skog och gröna ytor i Örebro. Det är otroligt viktigt för människans välmående och rekreation.

Anna Gyllestad Carper (Örebro, 2022-04-12)

#2371

Jag skriver på för att sörbyskogen ska få vara kvar som nytta och glädje för många människor och djur. Istället för att några få ska få ha det som tomter med gräsöken utan mångfald runt husen.

Ylva Torsson (Örebro, 2022-04-12)

#2378

Jag vill ha kvar Sörbyskogen!

Daniel Lindblom (Kumla, 2022-04-12)

#2383

Skogen är väl värd att bevara. Även den på andra sidan Glomman och ner mot golfbanan.

Christer Karlsson (Örebro , 2022-04-12)

#2385

Sörbyskogen är värd att bevara som en naturresurs i närområdet

Peter Sahlin (Örebro, 2022-04-12)

#2386

För att skogen är vår planets lugna.

Utan skog, inget liv!

Fredrik Ängdervik (Floda, 2022-04-12)

#2389

Skogen behövs, för att människor och djur ska må bra, närheten till Sörbyskogen är ett stort plus, dit kan man både gå och cykla ifrån stan

Birgitta Rehn (Örebro , 2022-04-12)

#2398

Jag går mycket i skogen för att rensa tankarna och lyssna på fåglarna.

Wilhelmsson Ulf (Örebro , 2022-04-12)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...