Rädda Sörbyskogen i Örebro!

Kommentarer

#2009

Levande skog är livsviktigt

carin norrby (Stockholm , 2021-04-11)

#2010

Sörbyskogen är skyddsvärd och behövs som naturreservat inte minst för alla dem som redan bor i denna expansiva och tättbebyggda stadsdel.

ingemar elander (ÖREBRO, 2021-04-11)

#2011

Viktigt att bevara natur och djur samt en viktig rekreation för många människor.

Charlotta Wallinder (Örebro , 2021-04-12)

#2015

Utan grönområden inget liv ! Fåglar- insekter - rekreation mm.

Charlotte Gustafson (Ljungbyhed, 2021-04-12)

#2018

Skogen är mycket viktig för mitt välmående, både det fysiska och det psykiska. Det är dit jag går för att samla ny kraft. Det är väldigt viktigt för mig att skogen finns kvar.

Caroline Larsson (Örebro, 2021-04-12)

#2019

Vi måste få ha kvar strövområden nära staden.

Fredrik Alvelöv (Örebro, 2021-04-12)

#2021

Jag vistas mycket i Sörbyskogen och har en stuga i småstugeområdet sedan 25 år tillbaka. Där följer jag fågellivet alla årstider odlar lite och njuter av naturen.

Rolf Larsson (Örebro, 2021-04-13)

#2023

Låt naturen kvar lev med djur och fåglar

Tore Johansson (Örebro , 2021-04-13)

#2027

Jag tycker att det är vansinne att bli bygga i en av de fina skogar vi har och nära golfbanan ochså

Rebecca Bergström (Örebro, 2021-04-15)

#2028

Det måste finnas skog och natur kvar vid bostadsområden. Alla har inte bil att koma till skog och natur med.

anita andreasson (örebro, 2021-04-15)

#2030

Biologisk mångfald och dess ekosystemtjänster är nödvändiga för människans överlevnad. Här finns biologisk mångfald. Det som Örebro kommun säger sig värna om i Miljöprogram Örebro kommun.

Elisabeth Hall (Örebro, 2021-04-15)

#2034

Jag vill absolut inte att Sörbyskogen skövlas och bebyggs.

Kjell Jonsson (Örebro, 2021-04-16)

#2038

Vill bevara skogarna i min barndomsstad

Hanna Jahnstedt (Stocksund, 2021-04-17)

#2041

Vi tar bort alldeles för mycket skog för våra vilda djur. Inte konstigt att dom kommer in i samhällen och villa kvarter mm.

Ann Edström (Degerfors , 2021-04-17)

#2049

Jag delar åsikten om att bevara Sörbyskogen pga dess höga naturvärden och underbara skog. Jag tillbringar mycket tid både privat och i ideelt jobb genom barnverksamhet i denna skog och trivs väldigt bra i den. Likaså trivs barnen också bra och lär sig en del om just natur och skog vilket är viktigt för deras psykiska och fysiska hälsa. Att bevara Sörbyskogen är därmed viktigt då många vistas där och återkommer pga av dess fina natur.

Malin Norberg (Örebro , 2021-04-18)

#2055

Jag ÄLSKAR denna skog! Fantastiska stigar och ett stort lugn finnshär och som är väldigt läkande mot stressig vardag.

Karin Svedberg (Örebro , 2021-04-22)

#2062

Jag älskar att ha en rejäl skog nära!

Patrik Josefsson (Örebro, 2021-04-23)

#2066

Denna stadsnära naturskog ska finnas kvar, bl a på grund av den stora exploateringen av Ladugårdsängen och dess kraftigt ökande befolkningsantal.

Birgitta Eriksson (Örebro, 2021-04-25)

#2068

Det är väldigt viktigt med natur och blandade miljöer.

Sverker Thuresson (Örebro, 2021-04-26)

#2071

Sörbyskogen är ett av få skogsområden med gammelskog - dokumenterad på kartor från 1700-talet,här är fynd av många rödlistade arter, en underbar variation med flera olika spännande skogstyp/ nyckelbiotoper samlade på samma relativt små ytor. Jag vet att det här är en unik skog 🌲 och vill att den bevaras med ett rejält naturreservat som kan ge livslångt skydd och samtidigt erbjuda underbar natur till många människor med många olika intressen.

Hanna Sjöberg (Örebro, 2021-04-28)

#2072

Det är ett naturområde värt att rädda undan exploatering och dessutom på Drottning Kristinas mark som tillhör Örebros innevånare sen den blev oss given. Så, tassarna borta !

Karin Ström (Örebro, 2021-04-28)

#2079

Vikten av att på överkomligt avstånd ha tillgång till rekreation och natursköna upplevelser går inte att överskatta. Folhälsofrämjande på så många sätt.

Lars Ekenryd (Örebro , 2021-04-30)

#2081

Jag respekterar sörbyskogen och vill att den ska bevaras då den har funnits länge och jag ser ingen anledning till att den inte ska fortsätta finnas. Det finns en stor mångfald av växter och insekter där som förtjänar att bevaras.

Emilia Holmgren (Örebro , 2021-04-30)

#2083

Det är viktigt att vi bevarar skogen i stan

SKY FORNGREN (ÖREBRO, 2021-04-30)

#2084

8Bevara skogen9

Karl-Arne Hesselbom (Örebro, 2021-04-30)

#2094

Stadsnära skog är ett måste för mig som både gillar utomhuslivet och är elitidrottare med naturen som arena. Försvinner för mycket skog i närhet till staden kommer jag välja att flytta från staden.

Axel Lindh (Örebro, 2021-04-30)

#2096

Att vi måste tänka på djuren och mångfald

Marlene Yhlin (Örebro , 2021-04-30)

#2097

Jag skriver under för att rädda sörbyskogen från avverkning.

Malin Saxin hedberg (Lindesberg, 2021-04-30)

#2108

Skogen är av stor vikt för människor hälsa och välmående och bör bevaras nära där människor bor!

Jenny Broström (Örebro, 2021-04-30)

#2109

Det är viktigt!

Anders Persson (Gävle, 2021-04-30)

#2111

Jag tycker att träd och natur är livsnödvändigt för människorna som bor i staden.
Många har inte möjlighet att ta sig ut på landet.
Träd är liv

Kristina Karlsson (Örebro, 2021-04-30)

#2112

Jag tycker kommunen borde se till luftkvalitén i den här staden. En skog så nära den allt mer utbyggda stadskärnan borde behållas av den anledningen.

Grete Andersson (Örebro, 2021-04-30)

#2114

Jag vill bevara ett fint skogs och naturområde!!

Eva Bergström (Duved, 2021-04-30)

#2116

Den gröna lungan ska vara kvar.
Så enkelt är det

Ingemar Olsson (Kumla, 2021-04-30)

#2119

Jag uppskattar rik närnatur

Ulrika Granbom (Örebro, 2021-04-30)

#2121

Det är kontraproduktivt att försöka skapa attraktiva boenden genom att ta bort det som gör boenden attraktivt: naturen. Sörbyskogen är fantastisk!

Staffan Unestål Ortlieb (Örebro, 2021-04-30)

#2124

Sörbyskogen bör finnas kvar för att främja friluftslivet för barnfamiljer, men även för våra övriga djur som ingår i kretsloppet..
Vi är alla ett!

Anne-Christine Andersson (Odensbacken , 2021-04-30)

#2127

Biologisk mångfald människors behov av skog och natur måste prioroteras! Staden behöver sina lungor!

Ingeborg Krogh (77698 Garpenberg, 2021-04-30)

#2128

Måste få finnas skogsområde nära alla byggnader som växer upp som svampar. Där kan man få andhämtning och nya krafter i detta stressade samhälle.

Pia Pettersson (Örebro , 2021-04-30)

#2138

Vi är många som värnar om den stadsnära värdefulla skogs miljön SörbyskogenAtt vistas där är rekreation och läkedom för kropp och sinne Att förstöra skogen så nära en stor stad som Örebro vore ett stort misstag
Under pågående pandemi har fler och fler människor upptäckt skogens värde för samvaro och upplevelser och läkedom.Tänk om och rädda den värdefulla Sörbyskogen innan det är för sent!!!

Marianne Karlsson (Örebro, 2021-05-05)

#2143

Denna skog är min tillflykt från stress i vardagen. Närhet till andrum och natur

Ulrika Thornadtsson Holland (Örebro , 2021-05-08)

#2144

Jag växte upp i Brickebacken och att det fanns en riktigt naturskog fri får kalhyggen och plantage var alltid något jag och min familj uppskattade och värnade. Det är något jag hoppas kunna visa för mina barn en dag. Att kunna vara i riktigt naturskog bara 5 minuter hemmifrån är unikt och något som är värt att bevara för framtida generationer utan att skära upp delar av det och riskera att destabilisera hela ekosystemen i skogen. Låt Sörbyskogen stå kvar dom den är och bevara den för framtidens barn i Brickebacken, Adolfsberg och närliggande områden. Bevara denna unika stolthet som Örebro har.

Acacia Holland (Uppsala , 2021-05-08)

#2147

Det är nödvändigt att bevara de STORA naturområdena i Örebro. De behövs för alla som vill läka själen gm naturen, alla som behöver variera platsen för sina promenader och spring-rundor för att bevara hälsan. Alla med ont i kroppen behöver olika platser för dagliga promenader, liksom de tusentals hundarna och hundägarna flera gånger per dag. Ju mer staden växer, desto fler väl tilltagna grönområden krävs.

Gunnel Sunesson (Örebro, 2021-05-11)

#2148

Naturen ska finnas kvar på olika ställen i Örebro, i Sörby skogen och på andra områden. Stora delar av det ska inte exploateras och bebyggas.

Hans Sunesson (Örebro, 2021-05-11)

#2149

Bra jämförelse i artikel i NA: Riva slottet till förmån för att bygga bostäder. Alla rödlistade och signalarter är väl svar nog?

Anita Lindgren (Lindesberg, 2021-05-12)

#2150

Jag har under många år vandrat i och upplevt den värdefulla naturen i dessa skogsområden

Bo Eson (Örebro, 2021-05-14)

#2157

Bevara arter, växter grönområden och slog.

Linda Alkic (Örebro , 2021-05-21)

#2159

Ja borde ju vara självklart när denna fina skog har en äventyrsbana mm...Ska det vara så jävla svårt o förstå för våra hlglönade politiker...

Maria Gustafsson (örebro , 2021-05-21)

#2162

Riktig skog så nära stan. Allt annat än naturreservat är ju ett haveri.

Jana Eriksson (Örebro , 2021-05-22)

#2163

Jag vill värna om skogen

Mikaela Samuelsson (Örebro , 2021-05-23)

#2167

Ett bra strövområde nära bebyggelsen

Olle Waleryd (Örebro, 2021-05-26)

#2175

Stadsnära skog med ålder och naturvärden är ovanliga. En oas för alla örebroare.

Pia Frohman (Fjugesta, 2021-06-12)

#2177

Onödigt att bygga där ingen behöver bo, det finns plats på flera andra ställen runt stan

Tim Hermansson (Örebro, 2021-07-05)

#2178

Här är jag uppvuxen. Denna skog var vår lekplats. Ovärderlig.

Olof Montin (Stockholm, 2021-07-07)

#2181

Ja vill behålla min skog!

Linus Hansson (Örebro, 2021-07-24)

#2182

Vi måste värna om den natur som finns kvar om vi vill finnas kvar

Hanna Pohjola (Södertälje, 2021-07-24)

#2186

Jag skriver under för att vi måste bevara den biologiska mångfalden.

Eva Bergfeldt Pettersson (Enköping, 2021-07-24)

#2187

Vi behöver bevara mer skog i Sverige och skog med naturvärden bör alltid bevaras för att främja den biologiska mångfalden som är starkt hotat av det moderna skogsbruket.

Anders Jonasson (Helsingborg, 2021-07-24)

#2189

Skogar ska bara finnas.

Lars Bergström (Helsingborg , 2021-07-24)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...