Bevara Waldorfförskolan Regnbågen

Kommentarer

#10

Regnbågen är en unikt väl fungerande verksamhet som behövs som en förebild för det övriga samhället. Om Regnbågen försvinner, drabbas hela samhället. Det är inte rimligt. Regnbågen måste bevaras.

Jonas Thurdin (Stockholm, 2021-03-07)

#16

Jag vill bevara den underbara förskolan Regnbågen i nuvarande form.

Jacob Montén (Stockholm, 2021-03-07)

#22

det är en fantastisk gård för barn
den borde vara en Visningsgård den är så fantasifull vacker o pedagogisk Den visar på vad barn i den åldern behöver
Jag bor nån kilometer ifrån o då och då promenerar jag dit bara för att bli glad för att se den och få hopp om kommande generationers barn ska få vara barn och leka så som dom behöver.

helene derkert (Stockholm, johanneshov, 2021-03-07)

#41

Regnbågen är en underbar förskola som ger barn minnen for livet av fri lek och utevistelse i en genomtänkt yttre och inre miljö som bevarar uråldriga mänskliga värden. Från ett utvecklingspsykologiskt perspektiv är de barn som fått och får möjlighet att gå i denna förskola lyckligt lottade. Låt de fortsätta ta del av denna skatt!

Anne H Berman (Stockholm, 2021-03-07)

#48

Jag känner till verksamheten mycket väl då båda mina barn har gått där. Regnbågen med dess inre och yttre miljö är fantastiskt. Det får inte rivas.

Patrik Sallhed (Stockholm , 2021-03-07)

#53

Jag skriver under eftersom jag vet att verksamheten är helt fantastisk!

Dagny Wennberg (Skarpnäck, 2021-03-07)

#61

Mina barn har gått på förskolan, jag hoppas många flera får samma möjlighet som de.

Sofia Wikström (Enskede, 2021-03-08)

#62

Jag sätter mig emot byggplanerna och vill bevara Regnbågen!

Titti Bjernér (Stockholm, 2021-03-08)

#66

Jag skriver under p g a att jag sedan flera årtionden sett den välfungerande pedagogik som bedrivs på Regnbågens förskola och som går hand i hand med dess utemiljö. Utemiljön är helt unik och måste bevaras, liksom den fina byggnaden. Inga ingrepp här, tack!

Mirjam Gustavsson (Stoclholm, 2021-03-08)

#87

Barn behöver de bra förskolorna

Camilla Helmersson (Saltsjö Boo, 2021-03-08)

#89

Skriver under helt på ovanstående text. Har följt waldorfförskolans verksamhet sedan starten på 90-talet och kan som tidigare förälder verkligen betona det viktiga att verksamheten får fortsätta att verka i nuvarande småskaliga form.

Mats Wallin (Stockholm, 2021-03-08)

#101

Jag har i många år följt denna förskola, hur den unika trädgården vuxit fram i pedagogisk samverkan, hur föräldrar , pedagoger och barn varit starkt engagerade och intensivt delaktiga . Bevara denna unika förskola för områdets mångfald !

Gudrid Malmsten (STOCKHOLM, 2021-03-08)

#102

Jag har haft mitt barn på denna förskola och vet att verksamheten och dess miljö är mycket värdefull av flera forskningsunderstödda argument!

Selina Eriksson (Gnesta, 2021-03-08)

#110

Bevara en bra förskola

Mona Sylwan (Stockholm, 2021-03-08)

#112

Barns rätt till goda miljöer.

Lisa Hammar (Nacka, 2021-03-08)

#118

Ser det stora miljömässiga och pedagogiska värdet att behålla stället i dess nuvarande form

Ingrid Levy-Huneberg (Stockholm, 2021-03-08)

#121

Riv inga fler gamla byggnader eller trädgårdar! Se till det vackra, småskaliga, unika! Waldorfskolor och waldorfförskolor är unika, ur både arkitektonisk och pedagogisk synvinkel.

Anna-Lena Bellberg (Stockholm, 2021-03-08)

#122

Regnbågens förskola är en skyddsklassad byggnad! Den och dess gård är unik och måste bevaras!

Marie-Louise Lindholm (Stockholm, 2021-03-08)

#127

Waldorf har gett mig ett världsperspektiv som är ovärderligt!

Ruben Faringer (Stockholm , 2021-03-08)

#129

Är emot exploatering av grönområden samt byggnader av historisk karaktär. Är även emot att kommuner på ett icke-genomtänkt sätt planerar att riva välfungerande hus. Särskilt då det strider mot Agenda 2030 och de Globala Målen, särskilt Mål 3 och 11. Uppmanar kommunen att läsa: https://www.regeringen.se/49e20a/contentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f9fa/handlingsplan-agenda-2030.pdf

Ebba Nyström (Stockholm, 2021-03-08)

#130

Förskolor med pedagogik utöver ”reggio Emilia-inspirerad” har kommit att bli allt för ovanligt.

Felicia Stenroth (Johanneshov , 2021-03-08)

#137

Detta är en fantastisk förskola som behövs för många barn och deras familjer! Verksamheten måste få fortsätta!

Geseke Lundgren (Järfälla, 2021-03-08)

#138

Vi vill bevara Regnbågen som den är. Den fantastiska gården som är pedagogiskt planerad, för lek, upplevelser och det naturen har att ge i form av växtlighet som pil, fruktträd, bär och vattenlek bland annat. En bra pedagogik för barnen och ett stort engagemang från pedagogerna.
Vi leker och nyttjar ofta gården på eftermiddagar och helger, och just att det är en så fin byggnad gör att det är extra mysfsktor i vårt område !

Sofia Nicolini (Johanneshov, 2021-03-08)

#139

Det är otroligt viktigt att waldorfpedagogiken får behålla sitt utrymme i samhället. Detta ställe fungerar lysande för denna pedagogik på alla plan!

Agneta Wallberg (Stockholm, 2021-03-08)

#140

Tacksam att ni förtätar även vår stadsdel med hyresrätter och vill bygga bort de långa bostadsköerna. MEN här har vi ett av få (två?) kulturfastigheter där det bedrivs en barncentrerad pedagogik som vi borde lära av, inte göra bostadslös.

marie milling (johanneshov, 2021-03-08)

#141

Jag bor i området och utöver att jag stödjer Regnbågens rika verksamhet så uppskattar jag vad byggnaden och trädgården bidrar med till området, estetiskt och socialt. Det är helt ovärdeligt.

Ulrika Berg (Johanneshov, 2021-03-08)

#146

Då jag har varit på besök hos mina barn och barnbarn och ibland hämtat och lämnat mina barnbarn på förskolan har jag kunna beundra den småskaliga och gemytliga trädgården och det vänliga och personliga bemötandet av personalen. Har själv jobbat på flera förskolor men aldrig varit på en sådan hemliknande och mysig förskola.

Anna Björklund (ÖRNSKÖLDSVIK, 2021-03-08)

#148

Som förälder till barn på förskolan regnbågen.

Leo Jonason (Johanneshov , 2021-03-08)

#158

För mig är det obegripligt att en unik verksamhet som har visat sig vara hållbar både för barnen OCH för personalen ska läggas ned! Många har arbetat där i 20 år - på hur många förskolor är det så?
För barnen är det en fantastisk upplevelse att få gå några av livets viktiga år där. Det finns så mycket att lära sig av hur man gjord på Regnbågen.
Jag har inget emot att det byggs nya bostäder i området och jag har aldrig skrivit under några protestlistor, trots att hela vårt hus är omgivet av nya projekt, men det här är faktiskt något som är totalt ogenomtänkt! Det måste finnas en mångfald i hur verksamheter som förskolor kan bedrivas.

Kristina Loftsson (Johanneshov , 2021-03-08)

#165

Ett så dumt och ogenomtänkt förslag! Riv inte denna förskola och bygg någon jätteförskola på denna yta. Bygg då istället en permanent förskola på nytorps gärde där den tillfälliga förskolan Ängen står idag.

Ann Eriksson

Ann Eriksson (Stockholm, 2021-03-08)

#170

Jag vet att detta är en bra förskola och för att det inte är berättigat att ta bort något välfungerande bara för att få in fler barn på en förskola. Dessutom finns det väldigt få Waldorfskolor i närheten.

Irene Lopez (Johanneshov, 2021-03-08)

#177

Det är viktigt att behålla små gröna oaser i storstäderna, som dessutom har en viktig och betydelsefull verksamhet på plats. Tänk på miljö och barnens framtid!

Knarig Asplund (Göteborg , 2021-03-08)

#183

Bevara mångfalden. Waldorf behövs!

Rebecca Wahren (Stockholm, 2021-03-08)

#190

Jag värnar om ett uppskattad förskola som ser till lilla barnet och dess behov, fint omtanke om mindre grupper av barn och rätten att kunna välja förskolor med andra pedagogiska förutsättningar för de barn som behöver bli sedda och inte bli bortglömda imellan 100 andra barn.

farzaneh monfared (stockholm, 2021-03-08)

#194

Jag vill inte att några av landets waldorfinitiativ ska försvinna.

Inga de Jonge (Linköping, 2021-03-08)

#199

But of course!

Inger Risholm (Bergen, 2021-03-08)

#200

Låt förskolan vara kvar.
Den är unik och många barn får glädje av den.

Lise-Lotte Eklund Botvalde (Stockholm, 2021-03-08)