Bevara naturområdet kring Mariagården och Västergården som ett strövområde för alla

Kommentarer

#205

Ett välbehövligt grönområden mellan industri och stad.

Inger Hedberg (Ödsmål, 2021-03-04)

#211

För att rädda vår lilla Oas för själ / hjärta och för barn, unga och gamla och som också förmedlar viktig historia till kommande generationer ......!

Sven-Erik Rohdin (Stenungsund, 2021-03-04)

#212

Absolut frivilligt

Mia Karlman (Stenungsund , 2021-03-04)

#223

Jag tillhör urinnevånarna och vill ha detta område kvar som ett kulturminne.

Gösta Johansson (Stenungsund, 2021-03-04)

#225

Det är vansinne att förstöra de sista grönområdet. Det räcker väl med de fula höghusen vid tallåsen.

Keith Eriksson (Jörlanda , 2021-03-04)

#230

Det känns viktigt ur flera aspekter att behålla området vid Mariagården som ett naturområden.

Ewa Axelsson (Stenungsund, 2021-03-04)

#239

Undebart område som bör bevaras.

Eva Dahlström Teandersson (Stenungsund, 2021-03-04)

#240

Naturen får mig att vilja koppla av, ta INTE BORT DEN MÖJLIGHETEN!!

Ulrika Sundvall (Stenungsund , 2021-03-04)

#241

Det är viktigt att bevara insprängda grönområden bland bebyggelse både för djur och boende i området. Trivsel för både fåglar och människor.

lotta Blomdahl (grebbestad, 2021-03-04)

#247

Viktigt att bevara fin, gammal natur. Måste finnas områden som inte ligger så nära där människor vistas som kan bebyggas med industri. Vi måste vara rädda om naturen som är människors lunga!

Inger Bauer (Stenungsund , 2021-03-04)

#249

Som de står.så har Stenungsund väldigt "få" gröna naturområden så kallade "parker" att gå till och njuta av fåglar och växtarter, gå ner med familj och filt och bara ha det gott. Bevara det lilla fina som finns kvar i kommunen.

Annie Bylund (Stenungsund, 2021-03-04)

#251

Detta området är mkt viktigt att bevara orört!

Sylvia Wallin (Stenungsund, 2021-03-04)

#256

Jag skriver under för att det är ett nära område som allakam ta sig enkelt till.

Annika Wärre (Stenungsund , 2021-03-04)

#260

.

Magnus Mattsson (Stenungsund, 2021-03-04)

#261

Det är ett mycket viktigt område ur flera synpunkter - biologiskt vad gäller mångfald, ekosystemtjänster, spridningskorridorer, vattenlevande organismer etc, kulturhistoriskt samt ur allmänhetens och friluftslivets perspektiv

Elin Framme (Göteborg , 2021-03-04)

#267

Bevara grönområden är viktigt för djurlivet men också gör oss som bor här. Finns ju snart inga grönområden kvar i Stenungsund

Jill Asplund (Stenungsund, 2021-03-04)

#268

Att grönska som finns kvar inom tätbebyggelsen bör bevaras för all framtid

Eva Wiström (Stenungsund , 2021-03-04)

#271

Det är viktigt med grönområden plus att stenungeå är viktig för havsöringen

Mikael Ryd (Stenungsund , 2021-03-04)

#272

Låt bli o' riv'!!!

Halida Sokol (Stenungsund , 2021-03-04)

#274

Har bott i området i 25 år!

Kenneth Nilsson (Stenungsund , 2021-03-04)

#275

Jag har bott där när det var bostadsrättsförening och blev tvingad att flytta för att husen skulle rivas.
Men gör en park av det i stället , jag trivdes så himla bra där , det är något slags lugn där.

Stefan Eriksson (Stenungsund , 2021-03-04)

#278

En sådan tillgång för vuxna, barn och barnbarn mitt i Stenungsund.
Förstör inte denna oas.

Ewa Fors (Spekeröd, 2021-03-04)

#291

Vill inte att man sätter industrilokaler där det idag finns natur och skog.

Mikael Jönsson (Stenungsund , 2021-03-04)

#292

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande vänsterblocket (www.csinsweden.se)

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2021-03-04)

#295

Jag tycker att kommunen ska bevara sina grönområden, Mariagården är en speciell oas I stenungsund.

Timmie Jensen (Stenungsund, 2021-03-05)

#296

Ett väldigt fint område som vi besöker så gott som varje dag...måste vara kvar

Barbro Apelgren Karlsson (Stenungsund, 2021-03-05)

#306

Det ska vara kvar är ett minne från för

Björn Arvidsson (Stenungsund, 2021-03-05)

#311

Ja skriva under på grund att jag vill bevaka vår gröntömråde

Qithar Alnedawy (Stenungsund, 2021-03-05)

#318

Instämmer fullständigt med ovanstående.

Maria Bergstedt Hederström (Ucklum, 2021-03-05)

#323

Låt detta förbli en skön plats för alla Stenungsundare.

Erika Jonsson (Stenungsund, 2021-03-05)

#324

Bevara grön/strövområdet

Gunilla Nyström (Stenungsund, 2021-03-05)

#325

Det inte skall byggas på kommunens fina grönytor som inbjuder till rekreation och eftertanke.

Liz Noréen (Stenungsund , 2021-03-05)

#327

Dom som sitter i kommunen är anställda av folket

Jan Liljekvist (Svanesund , 2021-03-05)

#330

Det är väldigt betydelsefullt med tätortsnära natur.

Peeter Päts (Stenungsund , 2021-03-05)

#334

Vill bevara ett underbart område

Anette Storm (Stenungsund , 2021-03-05)

#337

Tycker att området även skulle kunna rymma ett uterum samt fler friskvårdsaktiviteter. Jämför Kungälvs Fontinområde, bra start finns redan med kafe, hälsopromenad och fortsätt satsning på kvarn, å m m

Kerstin Löfgren (Stenungsund , 2021-03-05)

#343

Viktigt att spara alla naturmiljöer i tätbebyggelsen för biologisk mångfald och rekreation.

Thomad Myremark (Jörlanda, 2021-03-06)

#347

Jag tycker att kommunen har så många andra ställen att bygga sina industrilokaler än ett fint naturområde nära centrum. Dom borde skämmas av bara tanken av det.

Patrik Bengtsson (Stenungsund , 2021-03-06)

#348

Vi ska värna om våra vackra natur så alla får ta vara på den

Carina Sundberg (Motala, 2021-03-06)

#353

Vill behålla naturen

Gisela Gerholt (Stenungsund, 2021-03-06)

#354

Där är en oas, men varför kan dom inte bygga då på gamla negerbyn. Är ju gator och el samt färdigt avloppledningar .. samt ingen som störs även bevarar naturområdet runt Maria gården.

Peter Gustafsson (Stenungsund , 2021-03-06)

#357

Området är en fantastisk oas som skapar en naturlig avgränsning och skyddszoon mellan industri och bostäder.

Ann-Sofie Nord (Stenungsund, 2021-03-07)

#360

Jag skriver under för att jag vet vad detta naturområde betyder för folk. Jag själv strövar där ibland. Det är ont om naturområden i Stenungsund. Allt exploateras idag.

Anna-Karin Kristensson (Svanesund , 2021-03-07)

#361

Att vi måste bevara våra grönområden.

Theresia Lückner (Stenungsund , 2021-03-07)

#362

Ja o mina barnbarn går där ofta

Lena Lang (Stenungsud, 2021-03-07)

#368

Bevara natur o kultur ! Bevara NÅGOT av det gamla för människors trivsel

Tittit Saxmark (Stenungsund, 2021-03-09)

#369

Hela familjen älskar Mariagården!

Charlotte Andersson (Stenungsund , 2021-03-09)

#370

Historiskt stort värde

Kjell Gustavsson (Stenungsund, 2021-03-09)

#375

Viktigt för alla i kommunen

Jeanette Stenhede (Stenungsund , 2021-03-09)

#378

Vi bor 10 min från området och tar våra hundpromenader eller cyklar där var och varannan dag året runt. Där finns trots närheten till Industrivägen och visst buller från fabrikerna ett fantastiskt lugn och det är underbart med årstidsväxlingarnas frost, vitsippor, sommargrönska och fantastiska höstfärger på lövet. Ett ställe att andas! Många kommer dit med bil och parkerar för att njuta av omgivningarna. Andra kommer familjevis och leker i grönområdet eller vid ån. De har picknick eller grillar. Tidigare brukade vi ofta vara runt gamla elljusspåret, men där är ju numera avstängt. Då har detta blivit en ersättningsplats. Låt den för framtida stenungsundare få förbli den oas den är! / Helena

Helena Andreasson (Stenungsund , 2021-03-10)

#379

Vill bevara

Peter Söderberg (Stenungsund , 2021-03-11)

#380

Tycker att området/verksamheten istället borde utvecklas istället för att avvecklas. Mer familjevänliga aktiviteter särkilt under sommaren då även turister kan glädjas åt vår fina oas.
Småindustrier hör inte hemma här.

Kjerstin Ringblom (Stenungsund , 2021-03-11)

#383

Idiotiskt förslag. Finns andra alternativ, exvis över vägen på ängarna mot Gasoldepån och Vattenfall. Det här kan komma att avgöra var jag lägger min röst.

Kjetil Gardshol (Stenungsund, 2021-03-15)

#384

Alldeles för fint promenadområde för att förstöras.

Ann-Charlotte Högberg (Stenungsund, 2021-03-16)

#388

Jag skriver på för att jag ofta går med min hund på området och även sommar och höst hittar när och svamp i markerna. Det området är en oas inom gångavstånd för många.

Karin Noren-Persson (Stenungsund, 2021-03-20)

#391

Alla de skäl Naturskyddsföreningen har angivit är tillräckliga för att förstå betydelsen av denna naturpärla i centrum av ett industrisamhälle.

Bengt Carlsson (Ödsmål, 2021-03-22)

#392

Vi behöver detta fantastiske området.
Inget industri skal läggas här det är en skymf för invånarna

Astrid Gardshol (Stenungs, 2021-03-22)

#393

Oerhört viktigt att området kring Mariagården får vara oförstört i framtiden. Fint att ha ett naturområde centralt i Stenungsund dit alla kan ströva fritt och se och lyssna till naturen.

Inger Uneback (Svenshögen, 2021-03-23)

#394

Vi behöver detta fina strövområde,djur och människor i alla åldrar.Vi är jättemånga som promenerar och joggar där varje dag.

Gunnel Josefsson (444 40 Stenungsund, 2021-03-25)

#400

Bevara!

Pernilla Johansson (Kungsbacka , 2021-04-30)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...