Rädda Uppsala Slott !

Kommentarer

#603

Vill STOPPA ”förfulningen”‼️

Britt-Mari Isaksson (Uppsala, 2021-03-13)

#604

Bevara slottet och dess profil

Bo Lindström (Uppsala , 2021-03-13)

#608

Bevara Slottet. Det är ett kulturminne som inte får förstöras av en ful modernistisk låda och en hiss som förstör hela Slottsbacken. Lägg museet någon annan stans!

Cecilia Anneren (Knivsta , 2021-03-13)

#612

Kulturhistorien behöver bevaras. Just här är en hiss m gångbro totalt malplacerad. Sluta utreda detta vidare för ännu större kostnader.

Inger Hallqvist Lindvall (Uppsala, 2021-03-13)

#614

Vi måste värna det som gör Uppsala så attraktivt, de gamla miljöerna behöver bevaras. Vill att även mina barn ska kunna gå på bal på slottet, precis som jag när jag var student, och få uppleva ett slott i dess ursprungliga anda.

Linnea Bonér (Stockholm, 2021-03-13)

#615

Blanda inte in mer olämplig modernism bland vår kulturhistoriska miljö. Var sak har sin plats. Det är redan "gjort" och vi behöver inte sätta fler spår av vår moderna tid på gamla byggnader. Nu är det dags att börja agera varsamt när det kommer till den futtiga kulturhistoria vi har kvar.

Kristofer Yffén (Mölndal, 2021-03-13)

#617

Jag förstår inte varför dessa politiker vill förstöra Uppsalas historia

Mikael Eriksson (Uppsala, 2021-03-13)

#621

Uppsala slott har ett omistligt värde i sig och fungerar det inte som konstmuseum är lösningen inte att förstöra det.

Boel Larsen (Uppsala, 2021-03-13)

#623

Jag tycker inte om att gamla välkända byggnader av en sådan dignitet som Uppsala slott ska förfulas med diverse moderna tillbyggnader eller sidobyggnader.

Bengt Numelin (Uppsala, 2021-03-13)

#630

Rör inte slottet eller dess omgivningar. Avbryt den politiska klåfingrigheten.

Per Dahlbom (Uppsala, 2021-03-14)

#634

Värna stadsbilden och kulturarvet

Cecilia Böhme (Uppsala , 2021-03-14)

#638

Låt den unika miljön bevaras! Bistå dem som behöver hjälp uppför backen på annat sätt!

Christina Olsson Blomqvist (Uppsala, 2021-03-14)

#639

Slottet behöver skyddas.

Per Hedfors (Uppsala , 2021-03-14)

#640

Bevara svensk historia

Andrzej Krolewski (Västerås , 2021-03-14)

#660

Sluta förstöra våra städer! Sluta förstöra våra historiska platser!

Carolina Moberg (Rabbalshede, 2021-03-15)

#662

Förstör inte mitt Slott och demokratin ska ha sin gång !

mats ahlgren (uppsala, 2021-03-15)

#663

Förfulande tilltag måste upphöra omedelbart, tänk på kommande generationer!

Viktor Moberg (Karlskrona, 2021-03-15)

#665

Jag önskar att Slottet inte förstörs och även framtida generationer kan få ta del av och njuta av den fantastiska och unika miljön runt slottet.

Magnus Jakobsson (Uppsala , 2021-03-15)

#679

Vill inte se klåfingriga politiker förstöra vårt kulturarv.

Michael Östlund (Stockholm, 2021-03-15)

#682

Jag tycker att Uppsala Slott ska bevaras och inte förstöras med utbyggnader och hissar.

Kristian Per (Tobo, 2021-03-15)

#683

Konstig process som inte andas demokrati och där man våldför sig på en historisk plats

Mikael Eriksson (Uppsala, 2021-03-15)

#686

Po

Per Olof Petersson (Växjö, 2021-03-15)

#706

Viktigt!

Dorrit Alopaeus-Ståhl (Uppsala, 2021-03-15)

#716

Uppsala Slott har ett sådant historiskt värde för inte bara Sverige att det måste lämnas intakt, utan förfulande byggnationer.
Konstmuseum får läggas på annan plats.

farah samare (Uppsala, 2021-03-16)

#719

Låt det gamla vara som det är

Michael Öberg (Uppsala , 2021-03-16)

#721

Jag vill skydda slottet från våra politiker.

Michael Diamant (Stockholm, 2021-03-16)

#725

Nu måste det vara slut med att förfula Uppsala! Bevara och vårda det fina vi har kvar, tack.

Björn Jacobson (Uppsala , 2021-03-16)

#726

Modern konst på annan plats i stan, mer lättåtkomlig. Slottets historia på slottet

Ulla Söder (Uppsala, 2021-03-17)

#727

Jag skriver under för att jag vill att slottsområdet ska hållas intakt. Förvandla konstmuseet vid slottet till ett historisk museum och låt övriga konstutställningar ligga närmare centrum

Marianne Anneren (Uppsala, 2021-03-17)

#729

Tidigare mångårig uppsalabo som skräms av tanken på en formlig vandalisering av denna ikoniska plats

Torbjörn Nilson (Enskede, 2021-03-17)

#731

Jag skriver under

Besa Ibraimi (Arläv, 2021-03-17)

#733

Vi vill inte se ingrepp i den känsliga miljön som slottsområdet utgör. Det räcker med det ingrepp som redan skett med Segerstedtshuset och blåsenhus. Om en hisslösning skapades för att främja rullstolsburnas möjlighet till platsen är en sak, men konstmuseets utbyggnad finns det inga sakliga skäl för. Inte heller hissens förslag till utformning är väl avvägd.

Johanna Ingschöld (Uppsala, 2021-03-17)

#739

Ett horribelt ingrepp i en kulturhistorisk miljö..

Boris Sokolov (Uppsala, 2021-03-18)

#742

Korrupta politiker och bygherrat som bara tänker på pengar och bygga sönder hela uppsala och sen på åkermark!!!

Otto vin Sydow (Uposala, 2021-03-19)

#743

Slottet och miljön runt slottet bör bevaras i sitt nuvarande historiska skick

Patrik Peggar (Almunge, 2021-03-19)

#750

Vill rädda slottet!

Anna Pavlova (Alunda, 2021-03-20)

#753

Uppsala slott är inte och har aldrig varit en bra lokal för ett konstmuseum. Låt slottet vara slott och förfula inte utomhus genom att bygga en svindyr slottshiss i slottsbacken.

Torsten Tornberg (Uppsala, 2021-03-20)

#758

Rädda Uppsala slott

Liza Nordenström (Uppsala, 2021-03-21)

#759

Jag skriver under för att jag vill bevara kulturhistoriska miljöer till nästkommande generation. På slottet inträffade Sturemorden, beslutet om att Sverige skulle delta i 30-åriga kriget, och drottning Kristina abdikation. Slottet är av den anledningen så mycket mer än lokaler för ett konstmuseum och borde därför inte utsättas för något som kan komma att skada den kulturhistoriska miljön.

Cecilia Karlsson (Uppsala, 2021-03-21)

#760

Jag vill att den historiska kulturmiljön vid och runt slottet skall bevaras.

Håkan Lundmark (Uppsala, 2021-03-21)

#761

Rädda vårt kulturarv.

Dick Eriksson (Järfälla , 2021-03-21)

#764

Förstör inte den unika slottsmiljön! Ska förändringar ske, så ska det lyfta fram det gamla slottet och förstärka känslan från medeltid och fram till 16-17-tal. Det är vår miljö och våra pengar ni leker med...

Tom Johans (Uppsala, 2021-03-21)

#768

Väldigt fel av politiker att tvinga på sina egna politiska projekt/uppfattningar (Postmodernism) på det gemensamma kulturarvet som ska bevaras orört och opolitiskt för framtiden.

Adrian Kajling (Ödeshög, 2021-03-21)

#773

I hopp om att åtminstone denna förfulningen av Uppsala inte blir av!

Martin Jacobsson (Malmö, 2021-03-22)

#777

Slottet måste få stå med sin vackra siluett orörd - ett fantastiskt vackert minnesmärke över vår historia - RÖR INTE VÅRT SLOTT!!!

Ingrid Löfström-Berg (Uppsala, 2021-03-22)

#786

Ett slott som en gång byggdes ska bevaras och inte få ändrat utseende. Jag kan acceptera konst inom dess väggar men ej som ett påhäng.

Tommy Peterson (Uppsala/Lövstalöt, 2021-03-22)

#791

Vill bevara området runt slottet i befintligt skick som det är nu .
Det är ett kulturarv som vi ska värna och vara rädda om .

Anne-Charlotte Eklund (Uppsala, 2021-03-22)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...