Rädda Uppsala Slott !

Kommentarer

#401

Vill bevara kulturminnet Uppsala slott. Man berikar inte stadens kultur genom att förstöra slottet med en modern utbyggnad.

Alexander Söderberg (Uppsala, 2021-03-04)

#404

Man ska inte bygga om en slottspark eller Uppsala slott till en nöjespark för turister!
Bygg ett helt nytt museum på ex. Hamnesplanaden och gör en tillgänglig plats för alla.

Gunilla Lindholm (Uppsala, 2021-03-04)

#406

Jag vill inte ha någon modern byggnad intill slottet

Pia Wennerholm (Uppsala, 2021-03-04)

#407

Det får vara slut på klåfingriga kommunpolitikers förstörelse av våra kulturmiljöer och deras vurm för fyrkantiga DDR-lådor till arkitektur. Man förstör inte en klassisk kulturmiljö och ett nationellt riksintresse med sådana tillbyggen

Bengt Öst (Uppsala, 2021-03-04)

#410

Jag vill bevara Uppsala slott och värna om det kulturarv vi har
Mvh
Nina Bjuhr

Nina Bjuhr (Enköping, 2021-03-04)

#412

Jag kom som 12 år gammal till Uppsala och blev tidigt intresserad av Uppsala. Jag har genom åren fått bevittna att staden från 1960-tal och framåt sakta har rivits, kvarter efter kvarter. Det absolut sista som skulle förvanskas var väl Uppsala slott, trodde man. Det vill jag INTE skall hända. Jag protesterar hjärtinnerligt mot detta.

Roald Sundberg (Skärplinge, 2021-03-05)

#416

Pelling har förstört nog utav staden, både visuellt och genom att osäkerhet ökar för var dag som går.
Pelling är stadens största hot!

Peter Broman (Uppsala, 2021-03-05)

#418

Jag inte vill att kulturvärden förstörs så som Uppsala slott och Lunden mm.

ulf pichl (uppsala, 2021-03-05)

#422

Jag vill värna det svenska kulturarvet

Tage Perntz (Stockholm , 2021-03-05)

#423

Jag vill inte förfula Uppsala slott

Anders Ödmark (Stallarholmen, 2021-03-05)

#424

Vill inte att dom skapar ett ”tivoli” runt slottet.//
Christer

Christer Berglund (Uppsala , 2021-03-05)

#426

Som gammal Upsalabo vänder jag mig emot förfulningen. Där åkte vi bob från slottet och ned mot biografen. Jävlar vad det gick fort.

Martin Nylander (Stockholm, 2021-03-05)

#429

Detta är ett stort övergrepp på både svensk historia och en unik kulturmiljö. Bygg erat konstmuseum någon annanstans!

Nathalie Lenander (Uppsala, 2021-03-05)

#434

En otroligt opassande och osmaklig tillbyggnad.

Anna Ljunggren Weidmann (Göteborg , 2021-03-05)

#436

Slottet är en olämplig plats för ett konstmuseum, även med tillbyggd parasitbyggnad
Även med hiss och annat är platsen otillgänglig.

Att förvanskas en sådan märkesbyggnad är dessutom så olämpligt och omdömmeslöst att det får segerstedtshuse5 och nya lärarseminariet att framstå som vackra och välanpassade projekt.
Det finns lämpliga alternativa platser och former för konstmuseum i Uppsala, sök dem.
T.ex påstås att filmstaden skall flytta. Där är en stor och central lokal lämpad för ändamålet.

Simon Åslund (Uppsala, 2021-03-05)

#437

Rädda det dom räddas kan Så mkt har redan blivit förstört i Uppsalas unika miljö värd att bevara

Margareta Lomqvist (Uppsala, 2021-03-05)

#441

Detta är ett vansinnigt övergrepp och förstörelse av en viktigt del av vår historia. Det förstör också den annars så omhuldade stadsbilden i uppsala.

Sten Eriksson (Uppsala, 2021-03-05)

#443

Uppsala skulle vara oigenkännbart.

Hannes Pålsson (UPPSALA, 2021-03-05)

#445

Ja, rädda slottet från det socialistiska kulturmordet!

Nils Uhlin (uppsala, 2021-03-05)

#448

Konstmuseet bör förläggas till Kaniken, inte Slottet!

Magnus Åkerman (Uppsala, 2021-03-05)

#449

Man ska absolut inte förstöra historisk miljö, borde vara straffbart!

Birgitta Holmgren (Uppsala, 2021-03-05)

#455

Miljön vid slottet är angelägen att värna! Det gör man inte genom okänsliga nya byggnader.

Carl-Johan Engström (Uppsala, 2021-03-05)

#456

Uppsala slott har en central placering i staden sedan medeltiden. Staden har en bevarad profil (skyline) som bör vårdas för framtiden. Det här bygget skulle fördärva stadens profil och förstöra intrycket av såväl slottet som domkyrkan.

Fredrik Nord (Stockholm, 2021-03-06)

#457

Jag anser att Uppsala slott ska bevaras oförändrat.

Jan Eriksson (Uppsala, 2021-03-06)

#460

Bevara historisk viktiga miljöer

Lars Gustafsson (Uppsala , 2021-03-06)

#462

Förfula inte slottet med tillbyggnad och hiss!
Konstmuseet måste ligga centralt, så att uppsalaborna lätt kan besöka det. Man skulle knappast föreslå att en simhall eller Stadsbiblioteket eller Stadsteatern skulle ligga så otillgängligt.

Birgit Morell Landström (Uppsala , 2021-03-06)

#469

För att det förstör siluetten av slottet.

Klara Johansson (Uppsala, 2021-03-07)

#478

Deltar med underskrift gör att jag vill bevara området

Stoffe Laneskär (Uppsala, 2021-03-09)

#482

Jag vill ha kvar den lilla del av den speciella byggnadskultur och atmosfär som finns kvar av Uppsala sedan sossarnas stora rivningsvåg och förfulning 1950-2021.

Marie Lindell (Uppsala, 2021-03-09)

#483

Jag skriver under för att jag har läst i Uppsala. Vidare är det en mycket viktig historisk byggnad, där skedde Sture morden. Kristinas abdikation. Hur dum i huvudet är våra politiker, förslaget är ofattbart.

Leif Nilsson (Söderköping, 2021-03-09)

#486

Slottet skall bevaras exteriört och interiört. Museum kan inrrdas utan några förändringar av byggnaden.

Hans Jeppson (Stockholm , 2021-03-09)

#489

Detta är helt oacceptabelt!

Henrik Scheutz (BROMMA, 2021-03-09)

#494

Slottet skall bevaras som det minnesmärke det är. Det borde inte vara svårt att hitta en god lösning för Konstmuseet på annan plats.

Eva Helenius (Täby, 2021-03-09)

#513

Jag vill protestera mot det föreslagna bygget av hiss, gångar och nybyggnation. Jag motsätter mig all förändring av den kulturhistoriska miljön runt Uppsala slott.

Ingela Johansson (Uppsala , 2021-03-10)

#518

Jag värnar om Uppsala, och om Sverige som besöksland. Även om trivsel och förståelse för hur vi kom dit vi är.

Carl Cramér (linköping, 2021-03-10)

#519

Vill inte ha ett Konstmuseum så otillgängligt och det förslag om hisstorn och gångbro som föreslagits av kommunen.
Närhet till Stadsträdgården med möjligheter till visning av lämplig konst ute som i t.ex. Göteborg. Varför inte bygga om f.d. Länstyrelsens byggnader som ändock är centralt beläget mot hamnplan.
Eller är det redan sålt liksom kvarnområdet?

Staffan Björk (Uppsala, 2021-03-10)

#520

Slottet är en historisk plats som ska bevaras, inte förvanskas.

Christoffer Stavenow (Täby, 2021-03-10)

#522

Trött på förfulningen i samhället, där förslaget kring Uppsala slott är ett av många sådana förslag. Jag är inte emot förändring, men jag är emot förfulningen som detta förslag innebär.

Konstantin Petrov (Danderyd, 2021-03-10)

#525

Rädda den historiska miljön åt efterkommande generationer!

Hanne Starck (Stockholm, 2021-03-10)

#534

Inga ombyggnader, tillbyggnader på slottet och dess omgivning utan flytta konstmuseet i stället till Kanikenhuset i centrum av Uppsala.

Synnöve Gahren (Uppsala, 2021-03-10)

#538

En hiss och gångbro i anknytning till slottet, skulle avsevärt förfula! Marken där detta skulle byggas är av historisk betydelse!
Det måste finnas andra och betydligt mer ekonomiskt fördelaktigare sätt att göra slottet tillgängligt!
Det verkar vara enskilda politiker vill göra någon form av avtryck i staden, som i detta fall enbart skulle skada vårt historiska slott!

Elisabeth Fleischer (Storvreta , 2021-03-11)

#541

Jag älskar min födelsestad och vill att det gamla historiska slottet ska bevaras som det är. Det räcker med glas- och betong lådor i Uppsala nu!

Gertrud Berg (Sollentuna, 2021-03-11)

#546

Fördärva inte mer av byggnader i Uppsala!

Gunnar Börjesson (Uppsala, 2021-03-11)

#548

Jag är historiskt och kulturellt intresserad och inser värdet av att vårda historiska miljöer för eftervärlden.

Johan Bergel (Uppsala, 2021-03-11)

#550

Bevara Uppsala slott som det är! Utan byggnationer!

Suzanne Eriksson (Uppsala , 2021-03-11)

#559

Detta förslag är lika dumt som att sätta plastkjolar på en T-ford. Vissa saker passar helt enkelt inte ihop även om de kan vara snygga i andra sammanhang.

Tomas Persson (Uppsala , 2021-03-11)

#561

Befängt förslag och våldtäkt på kulturhistorisk miljö.

Alexander Byström (Solna, 2021-03-12)

#562

Uppsala slott är ett riksintresse. Att skydda det från dagens va saker är livsviktigt. Det måste finnas alternativ som bevarar slottets exteriör bättre.

Patrik Laestadius (Norrtälje, 2021-03-12)

#585

Save the castle!

Piotr Kaaz (Jarocin, 2021-03-12)

#586

Tycker man förstör Slottsbacken om det skall byggas hiss eller rulltrappa , det finns ju buss el gångväg upp. Bra med motion !

Monica Ullbors Linder Linder (Uppsala, 2021-03-12)

#594

Man kan inte anpassa sönder hela staden!!!!

Henrik Mattsson (Uppsala, 2021-03-12)

#595

Bevara historien och bevara den för framtiden. Det är inte klokt att man ens tänker denna tanke!

Olov Gulliksson (Stockholm, 2021-03-12)

#598

Jag hoppas att konsten får flytta till lämplig byggnad i centrala Uppsala tex Kaniken där olika konstarter kan visas och även ge plats för olika kreativa kursverksamheter och konstfilmer m.m. Slottets verksamhet kan utvecklas till mer inriktning på vår historia och gred och krig m.m. samt visa våra historiska konstverk.

Maude Fries (Uppsala, 2021-03-12)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...