Rädda Uppsala Slott !

Kommentarer

#201

Jag älskar Uppsala, men det skulle inte vara detsamma utan sikten mot slottet

Denise Nyman (Uppsala, 2021-02-28)

#202

Man skall bevara gamla miljöer och byggnader.

Sven-Ove Andersson (Habo, 2021-02-28)

#206

Uppsala har redan förstörts till stora delar av rivningar och moderna byggnationer. Slottet är ett landmärke, en klassisk vy och historisk plats som är alldeles för värdefullt för att politiker som drivs av den narcissistiska önskan att bli ihågkomna ska få förstöra det. Dessutom sänder det fel signaler när de förstör naturen kring slottet och de naturliga vägarna upp. Det nya förslaget känns helt enkelt mossigt och sunkigt.

Cecilia Samuelsson (UPPSALA , 2021-02-28)

#212

Jag anser att de förändringar som politikerna vill göra endast kommer att vara fula och onödiga.

Daniel Söderberg (Uppsala, 2021-02-28)

#214

Tråkigt att se att slottet och dess miljö exploateras på ett negativt sätt!

Olof Eriksson (Uppsala , 2021-02-28)

#216

Det räcker med förfulning av Uppsala. Att inte ens Uppsala slott får vara ifred är chockerande! Alternativ finns dessutom!!!

lena wigström (uppsala, 2021-02-28)

#217

Historiska platser och värden går ej att återskapa när de väl förstörts.

Höjden med Uppsala slott är en av de få platser man kan blicka upp emot och verkligen ”se” såsom det sett ut sedan urminnes dagar, utan några moderna inslag som stör. Det går att drömma sig bort och tänka sig hur människor från förr också blickade upp mot detta slott. Den upplevelsen försvinner om en gigantisk metallhiss plötsligt bryter in i bilden. Magin, illusionen bryts.

Låt oss uppleva historien i vår vardag!

Kirsti Jönson (Uppsala, 2021-02-28)

#218

Jag skriver under då det skulle förstöra den unika miljön runt om slottet om det skulle ske tillbyggnader av något slag. Det är kulturhistoriskt och behövs bevaras så som det är.

Rasmus Mocklin (Uppsala, 2021-02-28)

#221

Förslaget är smaklöst och ovärdigt Uppsala.

Karin Dannaeus (Uppsala, 2021-02-28)

#222

Ingen ska få förstöra slottet och omgivningen där.

Agneta Wahl (Uppsala , 2021-02-28)

#223

Uppsalas historiskt vackra miljö runt slottet och svandammen förstörs! Hur kan man bara tänka så dumt!!!

Agneta Holmgren (UPPSALA, 2021-02-28)

#228

Behåll kulturmiljön som den är.

Titti Hamström (Uppsala, 2021-02-28)

#234

Förslaget innebär en förfulning av en av Sveriges historiskt viktigaste platser. Det ska inte vara möjligt att förstöra en så viktig plats på ett sådant sätt. Dra tillbaka, och lämna Uppsala slott ifred.

Lars Hindrum (Linköping, 2021-03-01)

#242

Uppsala Slott är ett kulturminne som inte ska störas av moderna anakronistiska konstruktioner!

Lovisa Prybil (Uppsala, 2021-03-01)

#243

Sluta förstöra historia!
Låt det gamla vackra vara gammalt och vackert! Varför förfula?
Ska det byggas nytt, gör det då på nya morderna områden där det passar in!

Susann Eklund (Åland, 2021-03-01)

#245

Sådan a här planer är förkastliga.

Johan Andersson (Lund, 2021-03-01)

#248

Förstör inte mer av Uppsalas stadsmiljöer!

Louise Wennerholm (Björklinge, 2021-03-01)

#249

Det finns vettigare saker att spendera de här pengarna på än fula hissar vid slottet.

Joel Pålsson (Uppsala, 2021-03-01)

#251

Slottet ska se ut som ett slott och inte förfulas med en modern låda. Är ofta i Uppsala, där jag bott hela min ungdom.

Rose Ackelid (Falun, 2021-03-01)

#254

Slottets ande får inte rispas o raspas! - tänk på historien och helheten - för en gångs skull!

sonja brimberg (järfälla, 2021-03-01)

#255

Det förfular slottets omgivning

Carl Seth (Stockholm, 2021-03-01)

#263

Så som gammal student och boende i Uppsala under tio år är det en hederssak att försöka stoppa det spektakel som sittande politiska majoritet försöker få till. Stoppa den fortsatta förfulningen och förflackningen av Uppsalas historia och arkitektur – ni har gjort skada nog med de missfoster till byggnader för att sätta staden på kartan!
En Vasaborg samt rikets främsta domkyrka ÄR kartan.

Mats Wigert (Borgå, 2021-03-01)

#266

Viktigt att vara varsam med kulturhistoriska miljöer.

Fredrik Ericsson (Grycksbo, 2021-03-01)

#276

Förstörelsen av kulturarvet accelererar i hela Sverige. Det blir särskilt viktigt att stoppa denna klåfingrighet när vi riskerar att ett viktigt kulturminne som Uppsala slott också drabbas. Det är nog nu!

Albert Svensson (Göteborg , 2021-03-01)

#279

Va fan håller Pelling på med??

Anders Ullbors (Uppsala, 2021-03-01)

#281

Uppsalas siluett med slottet och domkyrkan är unik och har så varit i hundratals år. Siluetten ska självklart bevaras även för framtida generationer.

Elisabet Zetterberg (Uppsala, 2021-03-01)

#282

Rädda både Slottet och miljön runt det. Pelling är historielös och jag hoppas att han röstas bort 2022. Noll känsla för stan. Bara tanken att bygga en ful jävla hiss upp till slottet är helt sjuk.

Åsa Lundström (Uppsala , 2021-03-01)

#283

Det lilla kulturarv vi har kvar måste bevaras och vårdas! inte exploateras

Joachim Sjöstrand (Solna, 2021-03-01)

#286

Är Sweden History Tours guide i Uppsala. Ser ogärna att ett av mina besöksmål förstörs.

Jonathan Olsson (Vallentuna, 2021-03-01)

#287

Smärtsamt att se sin barndomsstad förfulas på detta sätt.

Anders Lindberg (Linköping , 2021-03-01)

#288

När det rör sig om miljöer som är så gamla ska vi inte lägga till störande nutida objekt. Kronborgs slott i Helsingör är ett mycket omtyckt välbesökt slott, men där är den unika miljön bevarats utan moderna objekt. Se hur andra slott har gjort och lär. Det är detta som drar turism och i längden kommer att uppskattas av människor i framtiden.

Hillewi Elgstrand (Norrköping, 2021-03-01)

#296

Är starkt emot ett konstmuseum på Uppsala slott.

Maivor Malm (Uppsala , 2021-03-01)

#301

Jag hoppas vi tillsammans kan rädda Uppsala slott och kanske framtida liknande projekt på andra gamla byggnader också.

Annelie Eriksson (Uppsala, 2021-03-02)

#303

Flytta konstmuseet till Kaniken

Helena Lindstedt (Uppsala , 2021-03-02)

#315

Jag vill inte ha mer förfulning av stan. Respektera gamla historiska miljöer!

Charlotta Högrelius (Uppsala , 2021-03-02)

#316

Bevara våra historiska och kulturella platser som de är. Det här är historia, ett kulturarv som lämnades för oss att ta hand om och föra vidare. Det här är UPPSALA. Domkyrkan och slottet. Lägg pengarna på annat som kan behövas mer.

Ingrid González (Uppsala , 2021-03-02)

#318

Politiker ska respektera Uppsalas historia och låta bli att förstöra miljön runt slottet.

Erica Åhström (Knutby, 2021-03-02)

#320

Jag tycker att det skulle var skamligt att förändra slottets omgivning, både ur ett estetiskt och historiskt perspektiv.

Liselotte Björkman (Uppsala , 2021-03-02)

#324

För att stoppa förstörelsen/förfulningen av Uppsala Slott.

Annika Ramström (Uppsala, 2021-03-02)

#333

Uppsala slott får inte förfalla!

Velalena Norrå Erbin (Gävle, 2021-03-02)

#336

Slottsbyggnaden och miljön får ej förvanskas.

Lars Forslin (Bromma, 2021-03-02)

#338

Uppsala Slott är en riksangelägenhet såväl som ett internationellt viktigt slott. Att förvanska det och närmiljön skulle förstöra stora kulturvärden och måste stoppas!

Johan Olsson (Stockholm , 2021-03-02)

#339

Uppsala slott borde vara av statligt kulturintresse och därför inte borde kunna förfulas med tillbyggen föreslagna av lokala kommunpolitiker. Detta är en fråga för alla svenskar. Inte bara uppsalabor.

Lovisa Ståtenhag (Örebro, 2021-03-02)

#347

Jag skriver under pga att jag vill bevara Uppsala Slott som det är. Museum och annat får byggas på annan plats.

Tomas Öberg (Uppsala, 2021-03-02)

#348

Kulturen får inte fötst

Gudrun Edvardsson (Stockholm , 2021-03-02)

#352

Det är viktigt.

Daniel Lange (Lund, 2021-03-02)

#353

Vi måste rädda Uppsala slott, vara rädda om vårt kulturarv

Monica Lindström (Lomma , 2021-03-02)

#355

Jag undertecknar framställningen eftersom jag inte vill att monumentets unika natur ska förstöras.

Anna Wiecheć (Bolesławiec, 2021-03-02)

#357

För planen är inte välplanerad och dålig helt enkelt.

Felicia Holm (Uppsala, 2021-03-02)

#361

Vi kan inte göra alla våra kulturarv till kapitalismbaserad turism. Vill ni verkligen göra Uppsala slott till offer för detta?

Malin Rydahl (Uppsala, 2021-03-02)

#364

Det skulle vara en skam för Uppsala att skapa något som änns liknar resecentrum eller UKK uppe vid slottet.

joakim backeus (Uppsala, 2021-03-02)

#367

Låt den historiska miljön vara !

Pernilla Rosander (Uppsala , 2021-03-03)

#371

Bott i Uppsala i 37 år sedan födelsen

Jan Frankenberg (Mariannelund, 2021-03-03)

#374

Det är av oerhörd vikt att Uppsalas historiska kvarter, därtill slottet och kringmiljön, inte förstörs ytterligare med fula nybyggnationer.

Ulrika Eneroth (Uppsala, 2021-03-03)

#377

Jag är född och uppvuxen i Uppsala och vill inte att min hemstad ska förstöras mer än den redan är. Bygg era "skokartonger på höjden" på obebyggd kulle men inte bredvid Uppsala Slott som är ett viktigt kulturarv.

Marianne Johansson (Noordwijk , 2021-03-03)

#378

Alla slott o herresäten ska naturligtvis bevaras!

Lotta Holmgren (Partille, 2021-03-03)

#389

Jag skriver under på grund av att jag inte vill att den sista biten historisk miljö kring slottet förstörs. Det räcker med fula byggnader på andra sidan gatan och i andra delar av staden

Uwe Zimmermann (Uppsala, 2021-03-03)

#390

Jag vill rädda Uppsala slott från denna arkitektoniska skändning! Att på ett så brutalt sätt förstöra ett slott som stått mer eller mindre orört i århundraden är en skam för Uppsala och Sverige!

Kristofer Sundqvist (Järlåsa , 2021-03-03)

#394

Jag skriver under på grund av att jag vill bevara Uppsala slott.

Stefan Jonsson (Uppsala, 2021-03-03)

#397

Slottet är viktigt för Sveriges historia.

Victoria Enefors (Lund, 2021-03-04)

#398

Arkitekter och politiker ska inte få förstöra slottet.

Per Nordström (Stockholm, 2021-03-04)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...