Disciplinära åtgärder mot vaccinfuskande chefer

Kommentarer

#203

Jag anser detta vara stöld o ska straffas med omedelbart avsked

Anette Pedersen (Malmö, 2021-02-28)

#206

Lis Anderberg

Lis Anderberg (Burlövs , 2021-02-28)

#213

Jag är trött på chefer som ägnar sig åt maktmissbruk

Eva Johansson (Stockholm, 2021-03-09)

#214

Jag tycker det ska ge konsekvenser att ägna sig åt korruption i en fråga om liv och död. Jag saknar helt förtroende för chefer som fuskat sig före i kön.

Sofia Lundgren (Malmö, 2021-03-09)

#215

I vissa i vården blivit förbigående, trots att vi möter patienter dagligen.

Marina Andersson (Malmö, 2021-03-10)

#216

Anser att vaccinfuskarna omedelbart ska få lämna sina chefsposter

Ullica Nordlander (Sjöbo, 2021-03-19)