Rädda resursskolorna - Stockholm, lev upp till era löften!

Kommentarer

#1203

Alla människors lika värde.

Annika Berglind (Göteborg, 2021-02-17)

#1205

Det är en otroligt viktig fråga.
Alla barn har rätt till utbildning oavsett diagnos, stödbehov.

Rebecca Kruthammar (Tyresö , 2021-02-17)

#1209

Alla barns rätt till bra skolgång

Eva Pernilla Olsson (Vallentuna , 2021-02-17)

#1212

Alla barn bör få den skolgång eftwr behov och förmåga, vilketminte alla skolor klarar att ge.

Ulrika Sundqvist (Saltsjö-Boo, 2021-02-17)

#1213

Vårt barnbarn har äntligen en skolgång som gör att han känner sig trygg i skolan efter flera års sorger.

Merike Sild (Stockholm , 2021-02-17)

#1214

Värnar om vårt barnbarn Malkolm!

Per-Åke Karlsson (Karlstad, 2021-02-17)

#1217

För barn som behöver en anpassad miljö och skolgång. Alla klarar inte ”vanlig” skola trots resurser.

Maria Lövenhamn (Stockholm, 2021-02-17)

#1226

Jag har själv haft ett barn på Lunaskolan i Bromma. Jag vet vad de kan, och hur avgörande det är för barn i behov av särskilt stöd, att få en skola som verkligen kan sina saker. Om dessa skolor tvingas stänga ner kommer konsekvenserna bli katastrofala för många barn och deras familjer.

Anna-Lena Utterström (Vällingby , 2021-02-17)

#1232

Resursskolorna ger barnen en sista chans att gå i skolan och tillgång till utbildning. Barnen blir en sammhällelig resurs på sikt. Utan resursskolor blir barnen hemma.

Pia Korpi (Stockholm, 2021-02-17)

#1233

Alla barn har rätt till en bra skolgång och den kommunala skolan kan inte alltid ge det, alla barn är olika och behöver olika slags stöd. Ta inte bort det som kanske är det enda som fungerar för vissa barn med funktionsnedsättning.

Pia Svensson (Stockholm , 2021-02-17)

#1243

Det borde vara en självklarhet att alla får samma chans

Sara Wikström (Stockholm , 2021-02-17)

#1246

Jag vet hur viktiga resursskolorna är och det vore en katastrof om de monterades ner eller försvann

Håkan Soold (Stockholm, 2021-02-17)

#1247

Resursskolan har räddat livet på vårt barn som kraschade i den vanliga skolan. Han fick återhämta sig på en annan skola i liten grupp, men det blev inte mer än så. Idag går han tre timmar om dagen på Luna som är helt anpassad och han ler igen och vill åka till skolan varje dag.

Lisa Samnerud (Stockholm , 2021-02-17)

#1252

Stöder deras önska och behov ett sådant skolor

Orhan cirik (Kista , 2021-02-17)

#1254

Har nu vuxna barn som inte skulle klarat sig så bra i livet utan dessa skolor

Lena Nordström (Stockholm , 2021-02-17)

#1255

Jag skriver under detta för att jag tycker att vi måste ställa upp för våra barn som är behov av stöd från samhället!!!

Azad Heyder (Stockholm , 2021-02-17)

#1259

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till utbildning, grundskolan ska vara tillgänglig för alla. Alla barn är lika mycket värda. Vissa barn passar inte in i mallen och mår inte bra i stora stökiga skolmiljöer. Inte heller om de går i liten klass i stor skola. Resursskolor med litet sammanhang hela dagen är jätteviktiga för en del barn.

Malin Lundgren (Vendelsö, 2021-02-17)

#1260

Först skapar ni ett skolsystem som slår ut dessa elever och sedan förnekar ni dem det stöd de behöver. Det knäcker barnen. Det de får lära sig är att misslyckas och att de inte är värda någon hjälp. Allt detta samtidigt som den psykiska ohälsan ökar bland unga. Jag är mållös.

Birgitta Sjöberg (Hägersten, 2021-02-17)

#1263

Det är galet att resursskolor får minskat stöd!!! Minskar antalet barn som behöver stöd??? Att få det stödet man har rätt till enligt lag! Nä, fy fan

Sussi Obenius (Stockholm, 2021-02-17)

#1266

Detta är livsviktigt för familjer med barn i behov av denna skolform

Hanna Hagenlöv (Solna , 2021-02-17)

#1268

Politiker och tjänstemän ska förstå vilken skillnad i livskvalité för barn och för deras familjer, fristående resursskolor gör. Vi räddar liv.

Lotta Curbo (Täby , 2021-02-17)

#1269

Jag har skrivit under för att resursskolorna måste finnas kvar. Och mitt barn behöver få fortsätta sin skolgång på resursskolan Skolgrunden. Där finns lugn, trygghet, småskalighet, hög lärartäthet och kompetent personal. Alla de förutsättningar som måste till för att mitt barn ska klara av att komma till och klara av skolan. En återgång till ett vanligt grundskola är omöjlig, där finns inte den kontinuitet, småskalighet, kunskap, tid och de anpassade lokaler som krävs för att mitt barn ska kunna vistas i och lära i skolan.

Josabeth Leidi (Stockholm, 2021-02-17)

#1272

Jag har ett barn som går i en resursskola och har på nära håll sett hur fantastiska de är på att möte eleven precis där eleven är. Det gör att vi får elever som klarar skolan, leder till vidare utbildning och så småningom till en skattebetalande medborgare.
På tidigare skolor som inte var resursskolor fanns varken kunskapen eller bemötandet inom Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som dessa elever behöver få. Det resulterade i att mitt barn blev hemmasittare, med stor psykisk ohälsa.
”Det är lättare att bygga starka barn, än att laga trasiga vuxna”

Christina Widmark (Stockholm, 2021-02-17)

#1273

Har en son i resursskola. Här ser de honom och kan göra de rätta anpassningarna. Här får han lyckas och ha en chans här i livet

Annika Erkesjö (Stockholm , 2021-02-17)

#1275

Att barn med särskilda behov får adekvat stöd i små grupper i egen verksamhet är oerhört viktigt, både för de barnen, föräldrar, och för samhället i stort. Både på kort och lång sikt. Barnkonventionen är lag nu. Bryt inte mot den.

Maria Hansson (Farsta, 2021-02-17)

#1277

Självklart måste alla barn ha rätt till en undervisning som passar just dom! Att ta bort resursskolor som bevisligen fungerar för dessa barn och hänvisa de tillbaka till vanlig skola, där det bevisligen INTE har fungerat, är som att dra undan benen för både elever OCH deras föräldrar!

Annica Bergström (Stockholm , 2021-02-17)

#1281

Mitt barnbarn är autistisk och behöver all hjälp till utveckling för att kunna få ett självständigt liv. Det vi alla andra tar som självklart!!!

Christina Lagerfeldt Lundkvist (Hässelby , 2021-02-17)

#1282

Det är viktigt att barnen får en möjlighet att utvecklas till hela.människor!

Anna-Stina Strömbäck (Järfälla , 2021-02-17)

#1293

Det är viktigt att elever med särskilda behov får rätt hjälp och stöd i skolan. Att gå i mindre klasser underlättar mycket och dessa elever måst då mycket bättre.

Emilie Eriksson (Stockholm, 2021-02-17)

#1299

Slå inte sönder en fungerande verksamhet - detta lämnar barn med särskilda behov i sticket!

Nina Waara (Stockholm, 2021-02-17)

#1300

Jag skriver under då jag vet hur absolut avgörande denna skola är för mitt oerhört begåvade barnbarn som inte klarar den vanliga skolan.

Annila Sterner (Stockholm , 2021-02-17)

#1310

Alla barns rättighet till en bra undervisning

Ulla Hofmeijer (Stockholm, 2021-02-17)

#1314

Jag är nu pensionerad familjebehandlare. I mitt arbete har jag träffat så många barn med behov av stöd och jag har haft mycket samarbete med skolor. Min erfarenhet är att resursskolorna är nödvändiga och behöver absolut vara kvar.

Yvonne Pettersson (Stockholm, 2021-02-17)

#1320

På grund av politikers nedmontering.nu får det vara nog..

Tony Hedman (Stockholm, 2021-02-17)

#1323

Jag skriver under för att jag har ett barn som behöver extra resurser i skolan. Och det är självklart att han ska ha rätt till en lika bra utbildning som barn utan NPF-diagnos får.

Marcus Bellafesta (Bromma, 2021-02-17)

#1325

Den kommunala skolan har inte kunnat och kommer aldrig kunna ge det stöd elever med särskilda behov behöver. Mitt barn blev sjukskriven från skolan eftersom skolledning och huvudman inte anpassade den för mitt barn. Hen har provat både kommunal skola och CSI-grupp och det har varit år med psykisk ohälsa - ångest, PTSD, paniksyndrom, utmattning. Trots flera funktionsnedsättningar fick mitt barn inte samma rätt till utbildning som barn utan diagnos.
Efter sex år i kö kom hen äntligen in på en resursskola och det är bara på resursskolor med anpassad skolmiljö, utbildad personal inom NPF och en kvalificerad elevhälsa, som hen kan vara.
Att föreslå SUG i de kommunala skolorna är att inte ha kunskap om NPF. Eleven kommer fortfarande befinna sig på en stor skola med stora lokaler, många elever i matsalen, på raster etc. Oftast är lösningen att eleven får sitta själv och tappar både rätten till lika utbildning samt träning i det sociala samspelet.
Det är dags för er politiker att hitta en lösning för resursskolornas fortsatta existens!

Helena Jonsson (Stockholm, 2021-02-17)

#1333

Resursskolan fyller ett stort behov. Många barn behöver en mindre verksamhet, med större bemanning (med rätt kompetens) och andra anpassningar för att klara av sin skolgång. Finns ingen kommunala skolor i vår kommun som erbjuder en sådan verksamhet.

Katja Veldman Wagemakers (Täby, 2021-02-17)

#1335

Att detta är ett behov som måste tillgodoses.

Maria Kihlberg (Stockholm, 2021-02-17)

#1338

Alla barn har rätt till en fungerande skolgång!!

Karin Holmvall (Älvsjö, 2021-02-17)

#1340

Skola och utbildning är viktigt för precis alla barn

Susanna Bellafesta (Solna, 2021-02-17)

#1341

Jag skriver under detta då jag har ett barn med särskilda behov och resursskolorna BEHÖVS.

Fredrik Hedlund (STOCKHOLM, 2021-02-17)

#1343

En skola för alla kan se olika ut. Resursskolor är i nuläget enda möjligheten för många barn att få en skolgång. Kasta inte ut barnen med badvattnet! Med andra ord - se till att det finns lösningar och anpassningar! Det kommer kosta mer än skolpeng för barn utan behov av stöd oavsett på resursskola eller inte. Låt resursskolorna fortsätta rädda våra barn! Och bidra med kunskap till att bygga upp fler verksamheter. Behovet är stort och långt större än de platser som finns i resursskolan. Kom igen nu och gör något bra istället!

Annika Bengtzon (Bromma, 2021-02-17)

#1344

Viktigt

Jonss Haag (Vallentuna, 2021-02-17)

#1346

Resursskolorna hjälper barn med annorlunda utveckling att nå sin potential och leva ett fullgott liv och bidra till samhället och det lönar sig i längden !

Irene Seth (Kungsängen, 2021-02-17)

#1347

Vi måste satsa på barn och unga! Alternativet kostar både i stort lidande för dem och deras närstående samt i pengar på sista raden. Idioti att inte lägga pengar på att förebygga och skapa möjligheter till välfungerande liv.

Mia Deurell (Skarpnäck, 2021-02-17)

#1349

Detta är en mycket viktig fråga. Jag har tyvärr erfarenhet av egna barn som inte fått sina behov tillgodosedda och jag har sett vad det gör med ett barn. Jag har också sett växandet då barnet fått plats i ”resursskola” och behoven mötts. Mycket viktigt att möta ett barn. Alla barn räknas.

Mela Wickbom (Nykvarn , 2021-02-17)

#1355

Jag har två barn med behov av sådan specialundervisning. I åtta års tid har jag fått kämpa för att mina barn ska få en fungerande skolgång. Det blir aldrig någon vila! När det till sist verkar fungera så är kommunen där och ska förstöra det på något onödigt sätt. Kräv ansvar med straff motsvarande brottet. Annars får vi aldrig stopp på det här.

Anders Elofsson (Stockholm, 2021-02-17)

#1357

Jag har 2 barn med dyslexi som inte en kommunal skola har kunnat hjälpa trots insatser vilket har lett till psykisk ohälsa som efter att ha fått börjat i Ängkärrsskolan nu älskar att gå till skolan trots att det fortfarande är svårt. Här får mina barn en möjlighet att lära sig och på så sett bli en del av samhället och så småningom börja arbeta och betala skatt! Att satsa på dessa insatser nu blir billigare för alla. Att barn har rätt till utbildning kunskap och det får dom äntligen av en icke vinstdrivande skola med resurser.

Sanna Jäderberg (Bromma, 2021-02-17)

#1377

Alla barn har rätt till en utbildning.

Lena Lav (Mariehamn , 2021-02-17)

#1385

Jag har en son med autism och adhd. Det är helt avgörande för honom att få rätt stöd i skolan!!

Karim Keyser (Stockholm , 2021-02-17)

#1389

Jag har en dotter med autism och vi har har haft turen att få plats på Magitaskolan. Vet inte hur det hade gått om hon inte fått gå där. Alla barn med särskilda behov ska få samma förutsättningar för lärande!!

Magnus Gidlund (Stockholm, 2021-02-17)

#1393

Dessa barn är lika viktiga som alla andra barn.

Anita Ceccon (Farsta, 2021-02-17)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...