Rädda resursskolorna - Stockholm, lev upp till era löften!

Kommentarer

#804

Ge resursskolorna vad som krävs!

Dennis Alexandrie (Uppsala, 2021-02-16)

#805

Jag har en son som inte kan va utan sin resursskola.

Daniel Samson (Gustavsberg , 2021-02-16)

#807

Alla barns rättigheter.

Lisa Csatho (Stockholm, 2021-02-16)

#819

Barn har rätt till en bra start i livet.

Martin Stener (Täby, 2021-02-16)

#823

Barnen är det viktigaste vi har!!

Micke Folke (Solna, 2021-02-16)

#826

Våra barn är värda bättre. Utbildning måste få kosta för de som inte passar in i mallen. En sparad krona i dag kostar många fler i längden om ett barn inte får en fungerande skolgång och en familj bryts ner psykiskt och ekonomiskt.

Anna Hammar (Rönninge, 2021-02-16)

#831

Min son går på Svedenskolan i Bergshamra. Personalen gör ett jättejobb för barnen och behöver tillräckliga resurser för att kunna fortsätta bedriva den viktiga verksamhet de gör.

Christoffer Bornehed (Stockholm , 2021-02-16)

#833

Flr att ge andra barn samma möjlighet som vår son som har gått i resurskola i Stockholm. För honom var resurskolan skillnaden mellan havererad utbildning redan innan mellanstadiet och fullständiga betyg från grundskola och gymnasium.

Mona Walden (Stockholm, 2021-02-16)

#839

Det är viktigt med stöd för denns sårbara grupp barn

Monica Mattisson (Huddinge, 2021-02-16)

#843

Alla barn bör ha rätt till en anpassad skolgång.

Diana Jangvad (Stockholm , 2021-02-16)

#848

Jag vill rädda min andra sons framtiden och inte göra om samma fel som vanliga skolor begått och som orsakat att min äldsta sonen som har asperger och plugger till läkarprogrammet hamnats i svår depression efter de eländen han hade haft under sin uppväxt p.g.a fel skolform. De vanliga skolor släkte ljuset för en framgångsrik kille som har diagnos.

Sabah Abdu-Niby (Solna, 2021-02-16)

#849

Vi har skolplikt då måste det finnas skolor som fungerar- för alla!

Anna Mattsson (Stockholm, 2021-02-16)

#856

Jag skriver under denna namninsamling pga det är livsavgörande för vår son med autism och adhd, att han ska få en fair chans till en trygg start o bra grund att stå på. Precis som alla barn i Sverige 2021 borde ha lika rätt att få.
Det är också helt livsavgörande för hela vår familj.

Petra Johansson (Stockholm , 2021-02-16)

#861

Barns rätt till anpassningar efter behov. Vår framtid ska inte sparas in på!
Säger bara barnkonventionen ❤️

Annika Franzén (Stockholm, 2021-02-16)

#865

Har barnbarn i en skola som äntligen fungerar för honom

Rein Sild (Stockholm, 2021-02-16)

#867

Alla ska rätt till rätt hjälp

Sören Hellström (Stockholm, 2021-02-16)

#869

På grund av att alla människor har rätt till utbildning!!

Robin Jonsson (Stockholm, 2021-02-16)

#874

Har för min sons räkning köat i 7 år till flera skolor inom samma koncern. Vi behöver en plats NU!!

Lillemor Hogland (Stockholm, 2021-02-16)

#875

Jag skriver under pga att jag och min dotter som nu går i Ingridskolan sen ett halvår tillbaka vet hur otroligt mycket det betyder att resursskolorna får den finansiering de behöver. Skolorna gör ENORMT stor skillnad för barn i behov och deras familjer.

Cecilia Sandell (Stockholm, 2021-02-16)

#877

Min son❤️

Emily Hultqvist (Stockholm, 2021-02-16)

#881

Det är livsviktigt att resursskolorna får förutsättningar att fortsätta bedriva sin viktiga verksamhet.

Pia Stålnacke (Sundbyberg, 2021-02-16)

#889

Alla dessa barn behöver sina fantastiska skolor. Rädda barnen, dom klarar inte vanliga skolor.

Haidi Lefvert (Stockholm , 2021-02-16)

#890

Jag vet vilken skillnad det är att få tillräckligt stöd...

Bea Skoog (Örebro , 2021-02-16)

#891

För barnens bästa!

Marina Turial (Hässelby , 2021-02-16)

#897

Jag träffat många av barnen i mitt arbete på BUP.

Sara Holmqvist (Haninge/ vendelsö , 2021-02-16)

#898

Alla barn har rätt till utbildning

Ann Catrine Eriksson (Eskilstuna, 2021-02-16)

#906

Jag anser att detta är viktigt för att upprätthålla en värdig människosyn i vårt samhälle och mänskliga rättigheter.

Tova Gulliksson (Stockholm, 2021-02-16)

#907

För alla barns rätt till en bra och givande skolgång där resursskolor fyller ett stort behov.

Catarina Johansson (Linköping , 2021-02-16)

#908

Jag skriver under för allas våra barns skull. Alla barn har rätt till utbildning på sina villkor och allt det goda och viktiga som många resursskolor kan och gör måste finnas kvar.

Helena Österling (Järfälla , 2021-02-16)

#913

Förälder till NPF-barn.

Christer Dahlström (Huddinge , 2021-02-16)

#914

Gör om, gör rätt! Barnen behöver stöd nu. Hur ska det annars gå för dem? Ge Fryshuset möjlighet att fortsätta sitt fantastiska arbete!

Ulrika Bengtsdotter (Saltsjö-Boo, 2021-02-16)

#915

Alternativ till kommunala skolan måste finnas för att barn med svårigheter ska överleva.

Marie Edström (Värmdö , 2021-02-16)

#917

Alla har rätt till en likvärdig utbildning.

Takeyu Boström (Stockholm , 2021-02-16)

#919

Alla barn har rätt till en bra skola anpassad efter deras behov!

Åsa Wirseen (Stockholm, 2021-02-16)

#926

Det är så viktigt att resursskolorna räddas!!!!

Linda Stoltzhammar (Stockholm, 2021-02-16)

#934

Jag skriver under för att jag är solidarisk med stockholmsborna som riskerar att bli av med fungerande skolor för sina barn. Dessa barn och deras familjer har kämpat, flera kämpar nu, med skolgång som inte fungerar. Sluta sparka undan benen för människor som knappt orkar stå upp.

Turid Fredriksson (Våmhus, 2021-02-16)

#937

Resursskolor behövs!

Anna Sabelström (Skärholmen, 2021-02-16)

#939

Alla barn har rätt att klara av skolan och bli bemött och uppskattad för sin person och förmåga.

Victoria Backman (Stockholm , 2021-02-16)

#943

Det är viktigt att stötta denna grupp barn. Det är en långsiktig samhällsnytta.

Linda Strömgård (Stockholm , 2021-02-16)

#946

Har två st funkis barn själv!!

Charlotte Brismar (Vallentuna , 2021-02-16)

#950

Vi rekommenderades söka till Lunaskolan av vår närmaste kommunala skola i Stockholm som med sorg meddelade att man inte hade resurser att erbjuda det stöd min son behöver. Hur ska han överleva sin skolgång om den fantastiska Lunaskolan går under när inget alternativ finns för honom i kommunens regi?

Jenny Driving (Stockholm , 2021-02-16)

#951

De som har siktat på AST-gymnasium har plötsligt ingenstans att ta vägen i höst. Ofta efter att ha kämpat sig genom högstadiet.

Anna Hass (Stockholm, 2021-02-16)

#954

Det visar att våra politiker i Statshuset uppfattar världen på ett sätt som inte har med vare sig verklighet eller vetenskap att göra😟

Nanaz Fassih (Skogås , 2021-02-16)

#955

Det här är en otroligt viktig satsning för dessa barnen som har ett behov av en resursskola

Emma Björkvig (Höganäs, 2021-02-16)

#960

Vår dotter har funktionsvariationer och far illa i kommunal skola som inte tillgodoser hennes behov

Stefan Carlqvist (Täby, 2021-02-16)

#969

Min dotter har en skolgång tack vare den fantastiska resursskolan Svedenskolan

Anna Sjöberg (Ekerö, 2021-02-16)

#970

Min dotter har efter flera år av skolväsendets misslyckande och med hemmasittande som följd äntligen börjat tro på sig själv tack vara plats i resursskola. Nu riskerar allt att raseras och det finns noll alternativ, varken för dottern eller hennes 1000 tals gelikar i samma situation.
Vad är dyrast? Laga trasiga barn eller trasiga vuxna?

Celi Ericsson (Stockholm , 2021-02-16)

#971

Politiken måste ta ansvar för ALLA elevers rätt till utbildning!

Helena Lönnblad (Stockholm , 2021-02-16)

#975

Barnen behöver stöd.

Bo Nord (Stockholm , 2021-02-16)

#984

Barnen behöver den här skolan så de får lära sig i lugnare takt och med mera hjälp vad andra gör i stressande miljö på alla andra skolor.

Anne-Charlotte Götehed-Henriksson (Hållnäs, 2021-02-17)

#1000

Har en son med ohållbar anpassad skolgång i den kommunala skolan; streck i alla ämnen och han mår jättedåligt. Han har ännu inte varit på någon ordinarie lektion i sjuan. Vi köar till 7 resursskolor.

Malin Skiöld (Stockholm , 2021-02-17)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...