Rädda resursskolorna - Stockholm, lev upp till era löften!

Kommentarer

#403

Ge alla barn lika rätt

Cecilia Sandberg (Stockholm, 2021-02-16)

#405

Min son går i resursskola efter tre helvetesår i vanlig kommunal skola där han behandlades otroligt illa. Jag är dessutom kommunstrateg och har i mina yrkesroller sett hur dessa elever förfördelas. Jag egen erfarenhet utifrån mina tidigare kommunala tjänster av hur Stockholms kommun kringgår befintliga regelverk för elevbidrag eller skapar egna. Stockholms elevkompensation till andra utförare var hett diskussionsstoff vid kommunala samverkansforum redan 2011!

Camilla lif (Stockholm , 2021-02-16)

#410

För barnens rätt till utbildning

Tobias Stjernqvist (Stockholm, 2021-02-16)

#414

För min sons rättigheter.

Madelen Lundgren (Ytterby, 2021-02-16)

#416

Min son har rätten till undervisning o utveckling! Ge honom o alla andra barn med behov en trygg skolgång!!

Petra Wedholm (Stockholm, 2021-02-16)

#417

Det som händer i Sthlm får genomslag i många andra kommuner. Vi ser runt om i landet den kraftiga försämringen för barn i behov. Sthlms handlande kommer att leda till att ytterligare fler barn o familjer slås ut, inte bara i er egna kommun.

Birgitta Elvingson (Mariefred, 2021-02-16)

#420

Jag har en 9-årig son med autism och adhd som är beroende av specialskolorna för en fungerande skolgång.

Johanna Björkman (Vällingby, 2021-02-16)

#424

Det finns annat att spara in på och inte sparka på de som har det svårt, speciellt inte barn! Håll era löften åtminstone!

Monica Dahlberg (Farsta , 2021-02-16)

#438

Rädda resursskolorna

Anne Gustafsson (Stockholm , 2021-02-16)

#440

Det behövs en långsiktig planering.

Lise-Lotte Jäfvert (Stockholm, 2021-02-16)

#441

Det är jätteviktigt att alla barn får möjlighet att gå i skolan i en trygg miljö där de kan lära sig och utvecklas. För barn med speciella behov är det otroligt viktigt med en mer anpassad skola, där de får samma förutsättningar som andra barn i den vanliga skolan. Detta underlättar även inlärning för barn i vanlig skola då klass-miljön inte blir lika stökig/fokus från läraren inte behöver ligga på enstaka barn.

Petra Edvardsson (stockholm, 2021-02-16)

#442

Vi bestämmer över vår framtid, politiker skall agera som administratorer och inget annat!

Sam Almendwi (Stockholm, 2021-02-16)

#447

Jag har ett barn som går i resursskola och för oss är det ett måste att den finns kvar för att han skall kunna slutföra sin skolgång

Karolina Kolb (Stocksund , 2021-02-16)

#451

Jag är förälder till två barn i ett av Stockholms resursskolor. Av erfarenhet i flera års tid nu så kan jag bara konstatera att den/de skolan/skolorna räddar vår barns rätt till utbildning och även många av elevernas LIV! De här skolorna är ovärderliga, och är en enorm grund till att våra barn ska få en värdefull och betydelsefull framtid.

Med vänlig hälsning,
Rebecca Jansson
Förälder till två elever i Mellansjö skola

Rebecca Jansson (Stockholm, 2021-02-16)

#453

Jag skriver under på grund av att resursskolornas existens hotas! Och det finns inget alternativ för våra barn som går där idag. Inget!!

Charlotte Mörner Stein (Täby, 2021-02-16)

#454

Jag skriver under på grund av att resursskolorna gör ett fantastiskt arbete som jag är övertygad av att kommunala skolor inte klarar av.

Henning Hagwall (Sundbyberg , 2021-02-16)

#458

Resursskolan räddade mina barn. Nu arbetar jag själv som lärare, för att inga barn ska behöva glömmas bort.

Anne Delaere (Täby, 2021-02-16)

#464

Gör om gör rätt, de här barnen måste få det stöd de har rätt till och ”vanliga” skolor klarar uppenbart inte av det. Samhället måste ställa upp - pengar finns.

Niklas Schærling (Bromma , 2021-02-16)

#465

Barn m särskilda behov behöver all extra stöd som är möjligt.

Anna Ljung (Lidingö , 2021-02-16)

#483

För att rätten till En skola för alla ska gälla ALLA barn.

Helena Regnér (Täby, 2021-02-16)

#485

Alla har rätt till en utbildning som ser individen och kan stärka hen i sin utveckling för att få ett fungerande liv i vardagen och i samhället

Kristina Philipson (Uppsala, 2021-02-16)

#487

Jag skriver under för att jag ser hur familjer som vanligtvis klarar jobb och vardag plötsligt slås ut av oro och orkeslöshet. Det blir dyrare för samhället i andra ändan att stötta upp, förutom att det skapar mer lidande

Åsa Snith (Solna, 2021-02-16)

#488

Jag skriver under på grund av att mina barn går till resursskolarna.

Weronika Mosurek (Norsborg, 2021-02-16)

#491

Mitt barn går i Magitaskolan och utan denna så skulle hon aldrig ha klarat av sin skolgång så här pass långt

Nathalie Friman Toledo (Stockholm, 2021-02-16)

#492

Jag skriver på för jag har själv barnbarn som behöver den här typen av skola fast dom inte bor i Stockholm. Vi måste ge alla barn, vår framtid, allt stöd dom behöver

Maud Blomberg (Sundsvall , 2021-02-16)

#494

Jag har så många vänner vars barn inte klarar av vanlig kommunal skola och där skolan öppet säger att de gör allt de kan men inte heller mäktar med. Så länge inte alla skolor klarar av alla elever, finns behovet av specialinriktade skolor.

Lisa Söderlund (Stockholm , 2021-02-16)

#498

Med hjälp av skolor som denna kan våra barn få en trygg och glad framtid! Allas rättigheter att lära sig i sin egna takt. Alla är olika men alla ska få möjligheten att gå i skolan!

Erica Forsling Ingvarsson (Norrtälje , 2021-02-16)

#502

Det är alla barns rätt att få en skolgång. Något så grundläggande borde vara naturligt och självklart. konsekvenserna och påfrestningarna blir stora för familjen annars. Tänk själv att du inte kunde gå till ditt jobb utan får driva studier hemma. När skolan faller, faller inte bara den utan hela familjen. Klarar inte kommuner detta så gör skolan statlig igen.

Helen Polstam frisk (Karlskoga, 2021-02-16)

#505

Alla barn har rätt till utbildning! Elever som går på resursskolor har extrema och olika utmaningar som gör att det skulle vara förödande för dem om de var tvungna att gå på ”vanlig” grundskola. Kom igen nu, tänk en gång till och behåll de värdefulla resursskolorna!

Josephine Schempp (Stockholm , 2021-02-16)

#513

Har barn i resursskola

Anna-Carin Magnusson (Stockholm, 2021-02-16)

#515

Inkludering innebär resursskola för de som har behov av det.

Lars Wiklund (Gävle, 2021-02-16)

#517

Jag har barn med särskilda behov som går i en fantastisk resursskola och jag är orolig för hennes framtid.

Jonas Frank (Stockholm, 2021-02-16)

#518

Alla har rätt till skola.

ylva hulten (Stockholm, 2021-02-16)

#519

En av mina söner har gått halva sjuan på en resursskola som vi kämpat länge för att få plats på. Kan utan överdrifter säga att de räddat livet på honom. Han har utvecklats så otroligt mycket och mår psykiskt bra och vill gå till skolan. Nu är detta inte i Stockholm men skriver under för att jag vet att den vanliga skolan inte passar alla och att det är omöjligt att få den att göra det.

Sofie Söderström (Eksjö, 2021-02-16)

#520

Barnen behöver fortsatt stöd som fungerar för dem o deras familjer.

Susan Adolfsson (Stockholm, 2021-02-16)

#525

Mitt barn står I kö till resursskola då det ser ut att vara den skolform som kan tillmötesgå mitt barns problematik och sedan vi fick besked att många resursskolor nu hotas av nedläggning är oron för mitt barns framtid också hotad.

Karin Lexelius (Stockholm, 2021-02-16)

#527

Brinner för mitt arbete med unga inom NPF.

Magnus Kenne (Täby, 2021-02-16)

#529

Jag värnar elevernas rätt till god undervisning och resursskolornas fortlevnad.

Anna-Carin Skalin (Täby, 2021-02-16)

#533

Den vanliga skolan fungerade inte alls, trots engagerade lärare, anpassad skolgång och egen resurs. Resursskolan räddade både vår son och vår familj.

Marika Ekvall (Täby, 2021-02-16)

#535

Skriver under för att jag förstår fullt ut hur förödande resultatet av detta skulle bli för de barn som är helt beroende av resursskola för ett fullvärdigt liv.

Margareta Mörner (Stockholm, 2021-02-16)

#546

Ser att min 10 åriga son kommer att ha behov av resursskola

Frida Nilsson (Stockholm , 2021-02-16)

#550

Alla barn ska ha lika rätt i samhället .

Debora Olsson (Sundsvall , 2021-02-16)

#551

Jag har barn som blev av med sin köplats på Lunaskolan, mitt barn är hemmasittande och hon klarar inte av den reguljära skolan.

Lena Eriksson Virensjö (Stockholm, 2021-02-16)

#554

De barn som behöver mer stöd och hjälp måste få möjlighet till det.

Malin Appeltofft (Stockholm , 2021-02-16)

#558

Jag skriver under pga att min systerdotter är i stort behov av att denna resurs finns för att hon ska få ett så bra liv som möjligt.

Maria Wijk (Halmstad , 2021-02-16)

#564

Resursskolor är ett måste för många barn. Självklart ska den skatt jag betalar vara en del av finansieringen av detta. Barnkonventionen är lag och då har alla barn rätt till utbildning.

Frida Lennartsson (Stockholm, 2021-02-16)

#568

Lever i bonusfamilj tillsammans med ett barn som riskerar att drabbas. Ser med egna ögon hur otroligt mycket skolan gör för pojkens välmående men förstås även hela familjens.

Karin Strand (Stockholm , 2021-02-16)

#569

Helt orimligt att nedmontera något så viktigt som resursskolorna. Behovet är större än någonsin.

Mikaela Nilsson (Stockholm, 2021-02-16)

#570

Min son skall få det stöd han har rätt till och att han inte ska gå under i en vanlig skola.

Björn Stein (Täby, 2021-02-16)

#571

Skolorna är en nyckel för många barn och ungdomar att få ett bra liv. Kostnaden kommer öka mer på annat håll.

Jens Lundström (Stockholm, 2021-02-16)

#574

Vårt älskade barnbarn måste få gå kvar i Ingridskolan........törs inte tänka på vad som skulle hända om han var tvungen att gå tillbaka till den kommunala skolan, med små resurser.
Han trivs i Ingridskolan och vill gå dit, det hände inte tidigare. Här kan han arbeta i sin egen takt och får hjälp när han behöver.
OROLIG mormor o morfar

Karina Olani (Stckholm, 2021-02-16)

#576

Jag bedömer utifrån min erfarenhet som förälder till barn med NPF att det är oerhört viktigt att resursskolorna är kvar. Sen min dotter började i resursskola från åk 8 så har hon trivts och undervisning och skoldagarna fungerar. Dessförinnan var det kaos, frustration och vredesutbrott, ständig stress, bristande inlärning och en ständig upplevelse av misslyckande och utanförskap. Låt oss slippa återgå till den tillvaron, risken uppenbar för hemmasittare.

Marianne Lybeck (Bromma, Stockholm, 2021-02-16)

#584

Mitt barnbarns liv skulle ödeläggas i en vanlig skola

Marie Eliasson (Stallarholmen , 2021-02-16)

#585

att jag har nära och kära i min närhet som har barn med NPF

Caroline Good (Huddinge, 2021-02-16)

#586

Jag o mitt barn har varit med om samma sak

Annika Askeljung Jonsson (Kungsängen , 2021-02-16)

#588

Det är en självklarhet att alla barn får rätt förutsättningar!

Niklas Svidén (Stockholm, 2021-02-16)

#589

Mitt barnbarn behöver den här skolan efter flera år av dålig behandling och ångest i sin "vanliga" skola.

Kerstin Andersson (Stallarholmen, 2021-02-16)

#592

Ingridskolan har gjort underverk för får dotter! Hon har på grund av sin diagnos inte klarat av vanlig skola och mest varit hemmasittare tills hon till slut äntligen fick en plats på Ingrindskolan. Nu tycker om att gå i skolan, vill lära sig nya saker och lärarnas fantastika förmåga att anpassa utbildningen i kombination med små klasser har gjort underverk för henne. Det skulle vara katastrof för henne och oss om den möjligheten försvann!

Håkan X Persson (Stockholm, 2021-02-16)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...