Rädda resursskolorna - Stockholm, lev upp till era löften!

Kommentarer

#3809

Alla barns lika rättigheter måste tas på allvar. Att få en skolgång man klarar av, det är lika grundläggande som att barnen får mat och tillsyn.

Ditte Aldeman (Romelanda, 2021-02-22)

#3810

Jag skriver under för att jag vill stötta vänner som har behov av resursskola för sina barn. Jag ser hur orimligt pressande och oroande det är för dem att skolan för deras barn är hotad.

Marit Engstedt (Stockholm , 2021-02-22)

#3813

Barnen är vår framtid, varje krona är väl investerad.

Eva Helander (Uccle, 2021-02-22)

#3815

Skollagen är tydlig, lika tydligt borde det vara att alla barns rättigheter skall tas vara på även i praktiken

Susanna Olsson (Kinna, 2021-02-22)

#3817

Resursskolorna är absolut nödvändiga att bevara om den elevgruppen som behöver en skolplanering i ett mindre sammanhang, ska kunna få en skolgång som fungerar. Alternativet kan i många fall innebära ett livslångt utanförskap. Att tro något annat är oinitierat!

Anna Wirlee (Stockholm , 2021-02-22)

#3820

Jag arbetar som specialpedagog för barn med autism på en liten resursskola i Skåne. Dessförinnan arbetade jag flera år på ett ungdomsboende för samma målgrupp. På boendet fick jag möta de trasiga och skoltraumatiserade ungdomarna där den ena historien efter den andra fick mig att undra vad för samhälle vi byggt. Fina, härliga människor med kraft och energi gick in i skolan med hopp om samma sak som andra barn. Ut kom nedbrutna individer med noll tilltro och framtidsutsikt. Någon gång kommer kommunala grundskolor att få tid, resurser och STÖD i sitt arbete av kommunpolitiker och kommunala tjänstemän med kunskap. Men så är det inte nu. Tills dess behöver vi resursskolor. Så att våra barn kan få en chans i livet. Det handlar om liv.

Malin Björk (Lund, 2021-02-22)

#3827

Alla ska ha rätt till en skolgång anpassad för dem

Malena Dyverdahl (Ljungbyhed , 2021-02-22)

#3833

Alla barn ska ha samma rättigheter och möjligheter. Ingen ska brytas ned av skolan.

Anneli Weiner (Örebro, 2021-02-22)

#3835

Jag har under flera år arbetandes i habiliteringen sett hur avgörande det är att barn med särskilda behov får kvalificerat stöd i skolan och hur lärare sliter med för lite resurser. Det är inte kostsamt att investera i särskilt stöd och anpassad skolgång/skolor i jämförelse med den kostnaden som det innebär i psykiskt lidande, utanförskap och missade möjligheter för dessa barn att bli en aktiv och bidragande del i samhället.

Elin Mellgren (Göteborg , 2021-02-22)

#3838

Mitt barnbarn i Vällingby behöver resursskola. Hans stol i klass 4 har stått tom hela detta läsår. Han har aldrig varit i klassrummet utan de dagar som han tidigare varit i skolan har han fått sitta i köket med en outbildad men trevlig fritidspersonal.

Anita Midbjer (Tvärålund, 2021-02-22)

#3839

Min älskade dotterdotter behöver plats i resursskola

Eva Ahlberg (Dalarö, 2021-02-22)

#3842

Tycker det är hemskt att vi har en lag som tvingar barn till en plats där de mår dåligt, och inte ger dem något alternativ. Att vi vuxna brister i vår omsorg inom skolvärlden. Sålänge vi inte kan skapa en skola som påriktigt är sund, utvecklande och trygg för alla barn, behöver vi ha flera olika skolformer som passar olika slags barn!

Moa Koskelainen (Fellingsbro, 2021-02-22)

#3846

Jag jobbar med autister och har även i familjen. Vet hur otroligt värdefulla resursskolor är för familjer, som redan går på knäna pga NPF-diagnos. Hört otaliga berättelser om hur det varit avgörande för en fortsatt skolgång.

anna Ottenvang (Stockholm, 2021-02-22)

#3848

Livsviktigt. Med betoning på liv.

Lisa Janemar (Stockholm, 2021-02-22)

#3849

Har varit i samma situation

Jens Schoke (Stockholm, 2021-02-22)

#3853

Jag skriver under på grund av att varje barn har rätt att må bra i skolan. Samt att en bra skolgång möjliggör ett bra vuxenliv.

Jessica Bragd (Mjölby, 2021-02-22)

#3857

Självklart ska alla ha rätt till skolgång utifrån den egna förmågan, verkar galet att ta bort/minska stödet för dessa barn/elever då. Den ångest och ev otillräcklighet, brist på självkänsla och självförtroende som man känner i skolan kan sitta kvar länge, om den ena alls försvinner. Men det är ju nu som barn det är som viktigast att få känna trygghet och bygga upp dessa delar för att ha den stadiga grunden som vuxen. Vi vill väl alla att våra barn ska få känna sig trygga, få känna tillhörighet, duga som man är och att man faktiskt är bra på något?

Veronica Dagérus (Stockholm, 2021-02-22)

#3860

Jag har ett barnbarn som har funktionsnedsättning.Dessutom har dom med detta handikapp samma rättigheter som andra barn .att få må bra

Ingrid Gagner (Kristianstad, 2021-02-22)

#3863

Min son har också en NPF diagnos. Han är 19 nu och går på en resursgymnasium i en individuellprogram. Han skulle aldrig kunna klara av en vanlig skola. Hans nuvarande gymnasium är underbar - skolan möter honom där han är och ger honom en chans för en lyckad framtid.

Leigh Neil (Stocksund, 2021-02-22)

#3866

Att alla barn har rätt till den resurs som de behöver.

Johanna Olsson (Tomelilla, 2021-02-22)

#3873

det är helt ofattbart att detta fortfarande inte fungerar trots all kunskap som finns på området om barnens bästa. Där det finns skolplikt måste det finnas rätt förutsättningar. För alla!

Annie Sandberg (Stockholm , 2021-02-22)

#3876

Jag skriver under pga att våra barn och ungdomar ska bli de vuxna som driver samhället

Anja Fransson (Vikingstad, 2021-02-22)

#3882

Samma erfarenheter.

Solveig Olsson (Ingarö, 2021-02-22)

#3883

Jag har upplevt att min dotter haft utanförskap i skolan som ledde till en otrolig prövning för mig som förälder och en ännu större prövning för min dotter, jag söker hjälp över allt för att få min dotter att må bättre och att hon skall vilja gå till skolan fortsatt.

Marie-louise Almstedt (Saltsjöbaden , 2021-02-22)

#3887

De resurssvaga i samhället är resurssvaga av en anledning. För målgruppen NPF är det en funktionsnedsättning som gör att det är svårt att hänga med i de enorma kraven som skolan ställer på den enskilda eleven. Att exkludera en utsatt grupp genom att ta bort resursskola är att sparka på de som redan är resurssvaga. Varför ta bort något som i praktiken fungerar? Där det finns ett stort tryck på ansökningar om att bli antagna. Det visar snarare att den vanliga skolformer inte fungerar. Och då borde istället resurser tillsättas till resursskolan. Att å ena sidan säga att man ska anpassa och å andra sidan slå undan fötterna är bara paradoxalt. Vilket sin tur leder till mer exkludering. Politiker, skärp till er! Skäms!

Emma Jonsson (Växjö, 2021-02-22)

#3888

Våra barn och elevers skolgång måste få kosta. Kommuner och stat behöver prioritera om. De nedskrivningar och effektiviseringar vi gör idag kommer att kosta mängder i framtidens vård- och omsorgskassa. Det värsta är att de på sikt också kostar människoliv.

Inget barn eller (blivande) vuxen ska behöva må så dåligt pga svenska skolans brist på resurser och kunskap.

Maria Nelldal (Tullinge , 2021-02-22)

#3889

Förälder till barn med funktionsnedsättning.

Pia Söderlund (Stockholm , 2021-02-22)

#3891

Vårat barn är i aspdamskolan

Rihavi Rhawi (Stockholm , 2021-02-22)

#3892

Min bonusdotter behöver resursskolan.

Filippa Bylander (Orminge, 2021-02-22)

#3902

Två barn med npf-diagnoser. Båda med tidigare problematisk skolfrånvaro. Båda som aldrig fått det de behöver från början när det handlar om en skola som passar dem, utifrån deras förmågor. Barn. Barn som båda drabbats av psykisk ohälsa. Föräldrar som ständigt får kämpa. Ska det få fortsätta vara så här? Alla barn har rätt att gå i skolan. Resursskolorna måste finnas kvar och dessa barn måste beviljas tilläggsbelopp!

Camilla Engstrand (Stockholm, 2021-02-22)

#3905

Alla ska ha samma rätt till utbildning , det är skolan ej eleven som ska anpassad

Ingrid Andersson (stockholm, 2021-02-22)

#3907

jag har barn med autism på resursskola

Christina Turesson (Stockholm, 2021-02-22)

#3908

Dom ska vara kvar. Jätteviktigt för barn med särskilda behov!

Ulla Granlund (Bygdsiljum, 2021-02-22)

#3912

För att detta är viktigt! Barn är inte kunder, de är framtid

Anna Edin (Sigtuna , 2021-02-22)

#3918

Vi behöver fler resursskolor, inte färre. Okunniga politiker.

lars Pettersson (Stockholm, 2021-02-22)

#3922

För ar att jag har ett barn med samma problem

Regina Lörtscher (Arvidsjaur, 2021-02-22)

#3933

Alla barn och ungdomar måste ha samma rättigheter till utbildning. Skamligt att det inte är en självklarhet i alla kommuner.

Catharina Cronsjö (Älmhult , 2021-02-22)

#3941

Jag har barn med NPF

Marie Backviken (Skokloster, 2021-02-22)

#3944

Galenskapen fortsätter!!
Budget får gå före ett barns behov.
Oförlåtligt - vi förstör så många barns barndom, ungdom och framtid.
Politiker saknar insikt i vilka krafter de släpper lös om detta går igenom..

AnnSophie Forsell (Fagersta, 2021-02-22)

#3945

Då jag själv har en son med npf och vet att dessa skolor behövs och då den "vanliga" skolan saknar förståelse och kunskap om dessa elever.

Maria Eklund (Huskvarna, 2021-02-22)

#3946

Är lärare och är medveten om att elever med funktionsvariationer har ett stort behov av att anpassad skolgång tillsammans med andra elever som de känner samhörighet med för att lyckas!

Sami Aminipour (Malmö, 2021-02-22)

#3954

Jag skriver under för att alla barn har rätt att få gå i skolan och tillgodogöra sig kunskaper för att komma ut i arbetslivet. Resursskolor behövs för att inte exkludera vissa barn som inte får rätt förutsättningar i det vi säger vanliga skolor.

Nathalie Barmyr (Tumba, 2021-02-22)

#3957

Mitt barn har svårt att finna ro och störs av skolmiljön vilket leder till utmattning och trauma som måste läkas hela tiden. Jag skriver under av sympatier till de som ändå fått möjligheten till resursskola i sin kommun.

Mia Strångvik (Tranås , 2021-02-22)

#3958

Jag skriver under pga av att bevarande av resursskolorna är oerhört viktigt . Livsviktigt!! För många barn idag har en mkt svår skolgång, speciellt om barnet har någon form av funktionsnedsättning. Inom många områden värnar man specialistkompetens och en fungerande arbetsmiljö . varför gör man inte det inom skolan ? Resursskolorna behövs!!

anna Åman Järmyr (Linköping , 2021-02-22)

#3960

Få saker är viktigare för svenska välfärden än att vår nästa generation klarar skolan
Skolplikt är en grundlag

Helena Sternberg (Tyresö, 2021-02-22)

#3970

Jag är en besviken förälder.

Henrik Skantz (Stockholm, 2021-02-22)

#3980

I mitt arbete på habilitering och hjälpmedel ser jag detta hända om och om igen. Barn som förstörs i ”vanlig” skola som skulle kunna växa upp till fungerande människor i resursskola.

Charlotta Sönne (Helsingborg , 2021-02-22)

#3986

Jag skriver under frivilligt, detta är något man måste ta tag i.

Jesper Konstantinov (Stockholm, 2021-02-22)

#3995

Jag skriver under för att barn och ungdomar med särskilda behöv ska få en chans att ha samma förutsättningar som andra, genom att ha möjligheten att gå i en resursskola.

Monika Johannesen (Stockholm, 2021-02-22)

#3999

Alla barn ska känna att de har en plats i vår värld.

Anna Sandvall (Örebro , 2021-02-22)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...