Bildämnets relevans i nutid - En namninsamling för mer tid i timplanen för bildämnet.

Kommentarer

#1

jag håller med att bildämnet behöver fler timmar i sin timplan.

mia ekström (falun, 2021-01-17)

#2

Bildämnet är ett viktigt ämne på högstadiet!
Våra ungdomar behöver det!
Vi har aldrig omgivits av så många bilder som vi gör i dagens samhälle och det gör att vi måste förstå bildernas språk!

Lisen Alsing (Bollnäs, 2021-01-17)

#4

Jag är bildlärare och möter elever dagligen. Jag ser det otroliga behovet för elever att få arbeta praktiskt och använda bildspråket. Jag ser hur flertalet elever växa i sina individer.

Kajsa Löv (Värmdö, 2021-01-17)

#6

Jag skriver under för jag tycker att praktiska och kreativa ämnen är viktiga för att lyckas med övriga tyngre ämnen...

Inger Östlund (Huddinge , 2021-01-17)

#17

Det är otroligt viktigt för våra barn, ungdomar och vår arbetssituation.

Sara Grundell (Göteborg, 2021-01-17)

#20

Bildämnet är viktigt och kan inte tillåtas att marginaliseras.

Leena Joandi (Stockholm , 2021-01-17)

#21

Helt felaktigt att ta mer tid från högstadiet! Jag kämpar och gör så gott jag kan i dag med de förutsättningar jag har! Tiden är i dag alldeles för kort och nu vill Skolverket ta bort ännu mer! Hur tänker ni!!! Låt bilden vara i fred nu! Vi har ett stort brett uppdrag som är så viktigt i dag i det samhälle vi alla lever i! Allt handlar om bilder, analys och kritiskt tänkande! Jag skulle kunna skriva MYCKET mer men framför allt hoppas jag att ni tar min underskrift på fullaste allvar! Jag älskar mitt yrke och vill fortsätta arbeta med det men NI måste ge mig de rätta förutsättningarna annars blir jag inte kvar! Var rädd om oss Bildlärare!

Marie-Louise Alexandersson (Borås , 2021-01-17)

#23

Att minska timmarna på högstadiet är ren galenskap. Den tid som finns idag räcker inte till för att uppnå målen i kursplanen utan det skulle snarare behövas mer tid för denna åldersgrupp. Ämnet blid idag kan inte jämföras med ämnet teckning som fanns förr. Idag handlar det om att lära eleverna bildspråket, som är ett helt eget språk. De ska lära sig läsa, tolka och kommunicera med bilder. Våra unga lever i en vardag där de matas av bilder från många håll, exempelvis sociala medier. Om vi tar bort deras förmåga till kritiskt tänkande samt reflektion kommer det att gå illa. I andra länder satsas det på estetiska ämnen i undervisningen då forskningsstudier visar på att eleverna presterar bättre även i övriga ämnen då. Vi vill skapa kreativa människor då detta efterfrågas på arbetsmarknaden.
// praktiserande bildlärare årskurs 7-9

Alexandra Nordström (Eskilstuna, 2021-01-17)

#25

Ge eleverna mer bild inte mindre

Lisa Ling (Solna, 2021-01-17)

#29

Jag är legitimerad lärare i bild och har sedan jag började arbeta upplevt hur vi som bildlärare blir bakbundna och inte kan utföra vårt uppdrag när nedskärningarna leder till större elevgrupper, fler elever per vecka och termin som jag som lärare ska undervisa, bedöma och betygssätta. Jag själv har dragit på mig en utmattning och runt omkring mig ser jag hur kollegor lämnar sina jobb för att de känner utmattningen komma. Jag ser också hur eleverna mår sämre till följd av situationen med lärare som inte hinner se dem eller anpassa undervisningen efter elevernas behov.

Maria Nelldal (Stockholm, 2021-01-17)

#30

Bildämnet behöver snarare utökas i tid än minskas. Vi har ingen chans att hinna med det centrala innehålletvens i dag, hur blir det i framtiden. Dessutom är bild ett utmärkt tillfälle för elever att träna den allt sämre finmotoriken!

Mona-Lisa Thomelius (Ödeborg, 2021-01-17)

#33

Skolverkets förslag ; att fördelningen av antalet timmar inom Bild på högstadiet kommer att minska. Jag stöder namninsamlingen mot detta

Lena Rosell (Borås, 2021-01-17)

#34

Bildandet behöver högre status

Caroline Josefsson (Vallberga, 2021-01-17)

#37

Eleverna behöver använda sin kreativa sida och arbeta med båda hjärnhalvor

Birthe Göransson (Skanör , 2021-01-17)

#40

Alla behöver vara mer kreativa, innovativa och att jobba praktiskt väger på ett fantastiskt sätt upp det teoretiska! /Jessica

Jessica Böllner Hughes (Skövde, 2021-01-17)

#41

Bildämnet är viktigt! Vi behöver utökad undervisningstid genom ALLA årskurserna!

Ellinor Stenbäck (Malmö, 2021-01-17)

#43

Det är omöjligt att hinna med allt som finns i kursplanerna i bild på 7-9 idag så det går inte att minska undervisningstiden ännu mer.

Liselotte Lundell (Huskvarna, 2021-01-17)

#44

Galenskap att minska ner tiden för eleverna och för oss bildlärare om de ska hinna med allt samt lära sig det som läroplanen satt upp. Ämnet är dessutom för viktigt i dessa tider för eleverns att tappa.

Maria Viderud (Jä6, 2021-01-17)

#45

Jag skriver under på grund av att förslaget som nu finns gör det ännu svårare för mig att lyckas med mitt uppdrag som bildlärare på åk 7-9.

Sonja Ahola (Valbo , 2021-01-17)

#46

Tycker det är nödvändigt med estetiska ämnen i skolan

Pia Wilhelmsson (Eskilstuna, 2021-01-17)

#47

Jag har behörighet att undervisa i bild från åk ett I grundskolan och hela gymnasiet. Jag är även utbildad i So och svenska för åk fyra-sju. Bildämnet är ett ämne som är så oerhört viktigt då bilder och dess makt samt kommunikation via bilder genomsyrar hela samhället. Genom bilder kan elever lära sig mycket.

Det är även vetenskapligt bevisat att alla behöver och mår bättre av konst och kultur . Istället för att dra ned på bilden borde man istället integrera ämnet med andra ämnen och inte vara separerat från dem. Det ska alltså inte bara vara ett hjälpmedel utan en viktig del barn och ungdomars utveckling.

Skulle ett namnbyte till ett annat namn vara ett alternativ?
MVH Therese

Therese Forsgren Mahoney (Katrineholm , 2021-01-17)

#48

Det är viktigt att Bildämnet inte tappar timmar på högstadiet utan tvärtom uppgraderas i status och tid. Nu kan det inte skäras mer i ett så viktigt ämne utan de timmar som försvunnit i de senaste timplaneändringarna ska tillbaka till Bildämnet. Elevensvaltiden är försvunnen från högstadiet och där fanns tid som tagits från bl.a. Bildämnet, ge tillbaka dem på rätt stadie.

Maria Wännerdahl (Eskilstuna, 2021-01-17)

#59

...det är skandal att skära ner på biltimmar på högstadiet. Att lägga mer tid på lågstadiet och hävda att det är i relation till att EV tas bort är skamligt och visar på att man inte förstår att bild är ett kommunikationsämne. Bilder= kommunikation!

Emma Larsson (Haninge, 2021-01-17)

#65

Jag är bildlärare och genom kreativa skapande barnen utvecklar kritiska tänkande.

Marjana Pahor (Stockholm, 2021-01-17)

#66

Den visuella kulturen dominerar vårt samhälle. Bilder och filmer på Instagram, Netflix, tv, snapchat m.m. tillhör vardagen. Bildundervisning är nyckeln för att förstå och kritiskt granska bilder. Ungdomar på högstadiet och gymnasiet är en särskilt viktig målgrupp för att få undervisning av professionella bildlärare.

Torbjörn Alsing (Bollnäs, 2021-01-17)

#69

Barn och ungdomar inte hinner med att lära praktiska saker på så kort tid, knappt som det är nu.

Therese Rinderud (Vingåker, 2021-01-17)

#76

Jag skriver under pga att Bildämnet är redan förminskat och otillräckligt. Vi måste få tid med våra elever.

Maria Hazelius (Sigtuna, 2021-01-17)

#80

Kreativa ämnen är superviktigt i ung ålder!!!

Marlene Arons (Leksand, 2021-01-17)

#81

Bild behövs i alla åldrar. Inte bara behöva sitta i skolbänken med näsorna i böcker hela tiden!

Annika Karis (Siljansnäs, 2021-01-17)

#83

När jag själv fick ha bild i högstadiet tyckte jag att det var en lektion som gav hela klassen möjlighet att få uttrycka sig på kreativa sätt, men även att vi alla mådde bra över att få arbeta med den andra hjärnhalvan eftersom vi i övrig blev proppade med teoretiska ämnen...
Bild, tillsammans med alla andra praktiskt-estet ämnen är viktiga för elever i skolan för att vi ska kunna leva och överleva!

Elias Strömland (Sigtuna, 2021-01-17)

#86

Pga att kreativitet och skapande berikar hjärnan och det har människan alltid nytta av.

Jenny Törnblom (Fårösund, 2021-01-17)

#87

Tycker bild är ett viktigt skolämne som motvikt till allt digitalt som sköljs över barnen.

Jan Thorsell (Tullinge,Stockholm , 2021-01-17)

#89

Bild är ett språk som måste ges tid till i svenskt skolsystem, MEN det ska inte omflyttas mer tid till lägre åldrar( åk F-3) utan kvarhållas, då nuvarande läroplan kräver det för åk 7-9. Genomsnittliga slutbetyg får lägre poäng och elever är ej tillräckligt kunniga i semiotik, estetik och bildspråk inför kommande skolning och yrkesverksamhet. Vi lever i ett kommunikationssamhälle där bild är vanligare än text, då måste vi kunna hantera det, annars är vi mycket illa ute....

Johanna Broms (Örebro, 2021-01-17)

#91

Skolan blir mer o mer teoretisk så mer praktiska ämnen behövs mer än någonsin. Bildämnet är även ett utmärkt ämne att samarbeta med för andra ämnen, t ex historia, musik o svenska.

Per-Gunnar Andersson (Vingåker, 2021-01-17)

#93

Förslaget är ogenomtänkt och inte föraktat i verkligheten.

Maria Elf-Dosé (Sollefteå, 2021-01-17)

#95

Bildspråket har under mina 22 yrkesår fått allt större betydelse i samhället, bilder och film är en maktfaktor och bärare av åsikter och propaganda. Det styr i hög grad ungas syn på sig själva och omvärlden. Att i skenet av detta dra ner på ämnet är obegripligt. Det tyder på ignorans både för ämnet och för hur det ser ut på skolorna; i min kommun lär obehöriga lärare i 4-6 ut enligt lgr 69. Nej tack till unga illitterata i bildspråket.

Anna Lorentzson (Falkenberg, 2021-01-17)

#96

Jag skriver på för att jag själv är bildlärare och tycker att det nu får vara nog med nedskärningar av bildämnet. Att flytta ner timmar på lågstadiet där det många gånger inte finns utbildade legitimerade bildlärare är att gå helt fel väg. Redan idag hinner vi inte med allt som står i kursplanen för bildämnet på höstadiet. Det pratas om att de praktisk-estetiska ämnena ska stärkas i skolan och att de är viktiga för ungas utveckling så dettarimmar illa med de tankarna.

Marie-Louise Öhrn (Stockholm , 2021-01-17)

#103

Det måste skapas bättre förutsättningar för bildundervisningen. Det sista vi behöver är mindre tid för ämnet då ämnet blir större och större i samhället.

Isabelle Ljungbacke (Huddinge , 2021-01-18)

#105

Jag vill fortsätta jobba som bildlärare. Jag hoppas på bättre förutsättningar för att kunna genomföra mitt uppdrag.

Erika Klåvus (Lysekil, 2021-01-18)

#108

Det behövs mer tid för bildämnet, eftersom innehållet är omfattande. Både traditionella konstnärliga tekniker och nya digitala tekniker inom bildredigeringen, animering och film, reflektion och bildanalys. Ett ämne där elever behöver mycket tid för att utveckla sitt kreativa skapande.

Marianne Timsäter (Umeå, 2021-01-18)

#109

Arbetar som bildlärare

Malin Schedin (Göteborg, 2021-01-18)

#116

Jag upplever att det är fel av Skolverket gällande den ändrade timplanen för bildämnet i högstadiet som redan idag är för kort tid för ämnets syfte.

Att ta bort den analyserande och reflekterande delen av ämnet hjälper inte det samhällets behov av hur vi ska förhålla oss till all visuell information som påverkas oss dagligen.

Priscilla Li (Göteborg , 2021-01-18)

#117

Jag anser att visuell kompetens är av avgörande betydelse för demokratiska medborgare.

Katarina Särnblad (Strängnäs , 2021-01-18)

#124

Bildämnet är mer relevant än någonsin.

Kim Stegmayr (Stockholm, 2021-01-18)

#125

Jag är bildlärare i Munkedals kommun

Trude Melgaard (Munkedal, 2021-01-18)

#127

Jag är själv bildlärare och dessutom konstnär. Jag vet hur viktigt detta ämnet är för elevernas utvecklande och växande!
Frågar man eleverna så vill de ha mer bild, skapandemomenten gör att de får kontakt med sitt eget inre, vilket gör dem gott i en skolform som ofta stressar dem och frambringar psykisk ohälsa!

Anette Sahlin (Malmö, 2021-01-18)

#133

För att jag är bildlärare, arbetar över tjugo år inom kommunal skola och arbetsmiljön blir bara sämre och sämre.

BrittMarie Järnström (Katrineholm, 2021-01-18)

#137

Är det elever med eller utan kritiskt tänkande vi ska fostra i skolan? Ge oss möjligheten och vi kan göra underverk! Konsekvenserna av den nya timplanen är skrämmande med tanke på den samtida utveckling vi sett i USA. Skolverket undergräver de verktyg samhället har för att parera fascism och annat odemokratisk styre. Bildämnet och bildspråkskunskaper är centrala i denna kamp.

Jag är kritisk till förslaget av ny timplan och kursplan i ämnet bild. Genomförandet skulle medföra ytterligare försämring för ämnet i grundskolan där vi återgår till en förlegad syn på ämnet som enbart ett praktiskt ämne. Att ämneslärarutbildningarna envisas med att ämnet är ett språkämne tycks inte gå fram till skolverket.

Pernilla Bergman Fridén (Stockholm, 2021-01-18)

#138

Det är bedrövligt att vi bildlärare skall hinna med en timplan som inte räcker till. Vad gör man då? Jo man minskar den ytterligare.

Alexander Juhl (Leksand, 2021-01-18)

#148

Jag skriver under för att jag vill stoppa utarmningen av estetiken och elevernas möjligheter att bli kreativa

Stina Ericsson (FALKENBERG, 2021-01-18)

#151

Vi kan inte ha en svensk grundskola som utarmar bildämnet för varje ny revidering som kommer. Vi lever i en otrolig mångfacetterad bildvärld idag. När och hur ska vi hinna nå ut till alla elever på högstadiet om vi hela tiden ska skära ner på undervisningstid i ämnet.

Ingrid Johansson (Örnsköldsvik, 2021-01-18)

#154

Som bildlärare är det min plikt att värna om ett så viktigt men eftersatt ämne som tyvärr urholkas mer och mer!

Lena Ringmar (Stockholm, 2021-01-18)

#155

Tycker det är viktigt att påpeka för beslutsfattare att ämnet handlar om att kommunicera, det är ett språkämne. Det är även ett ämne där olika värderingar testas och utvecklas - i bild, i samtal, skrift och diskussion.

Henric Waehrens (Göteborg , 2021-01-18)

#156

Jag skriver under på grund av att bildämnet har på tok förlite tid. Vi hinner inte med att genomföra det som förväntas och eleverna får ingen kvalitativ undervisning med den stress och press

Lena Winqvist (Lidingö, 2021-01-18)

#158

Att förstå vikten av bildämnet är viktigt🎨

Gittan Westin Kornblad (Mariestad, 2021-01-18)

#159

Elever har förkorta lektioner man hinner uppstart o avslut men inte mycket mer. Svårt att hinna med att undervisa alla delarna som ingår i kunskapskraven. Mer tid till mellanstadiet så man har 1 h/v.

Magdalena Persson (Halmstad, 2021-01-18)

#162

Bildämnet riskerar att alltmer hamna i marginalen trots att vi varje dag alltmer måste förlita oss på att tolka vår omgivning genom bilder.

Ida Jeppsson (Lund, 2021-01-18)

#163

Bildämnet är redan satt under stor press och tilldelningen av timmar är redan alltför låg. Den digitala världen är i mycket en visuelll kultur och våra barn och unga behöver stärkta kunskaper i såväl läsandet som skapandet av bilder och bildmediet.

Annica Gryhed (Täby, 2021-01-18)

#167

Jag håller med och stödjer mina kollegor runtom i landet gällande arbetsmiljön och arbetssituationen. Bildämnet handlar om kommunikation, kultur och är ett komplement till alla andra ämnen.

Carmen Montero (Åmål, 2021-01-18)

#168

Jag skriver under för att eleverna på högstadiet inte ska få mindre undervisningstid utan mer. Bildämnet får inte förminskas när elevernas vardag svämmar över av bilder som påverkar dem.

Kajsa Rydell (Linköping , 2021-01-18)

#170

Har jobbat som bildlärare på grundskolan i 13 år, men slutade p.g.a. dålig arbetsmiljö. Sveriges bildlärare och grundskoleelever behöver mindre undervisningsgrupper och mer tid i ämnet!

Maria Rönnbäck (Luleå, 2021-01-18)

#176

Jag själv är bildlärare på en högstadieskola och anser att bildämnet är ett ämne som hjälper många ungdomar att uttrycka sig när inte orden och talet räcker till.. Bilden är ett språk och en kanal som gör det möjligt för ungdomar i grundskolans senare år att på ett helt annat sätt kommunicera tankar och känslor... Dessutom upplever jag att många har ett stort behov av att använda sin kreativitet och utöva praktiska moment mitt i all digitalisering som utvecklats i en rasande fart..

Erika Karlsson (Karlskrona, 2021-01-18)

#177

Bild är det språk som används mest över hela världen ofta helt utan källkritik eller analyser. Utbildning behövs.

Inger Persson (Kågeröd, 2021-01-18)

#189

Jag anser att timplanen för bild är för liten i nuläget. Svårt att hinna med att återkoppla till alla elever under lektionerna. Minskar tiden blir det än svårare särskilt då vi undervisar i helklass.

Katarina Törnvall (Gustavsberg , 2021-01-18)

#193

Bild är ett ämne som ständigt undervärderas och det har fortsatt större relevans än de flesta tycks inse, eller snarare VILL inse...

Alexius Liljegren (Järfälla, 2021-01-18)

#198

Det bör va mer bild, inte mindre, då vi går mot en allt mer visuell värld.

Simon Torgersson (Göteborg , 2021-01-19)

#200

Jag är emot att ämnet marginaliseras ytterligare.
Forskning visar att ämnet redan idag lider av stoffträngsel och urvalsproblem och att tiden inte räcker till det centrala innehållet.
Därför går det inte att ta bort undervisningstid från ämnet på högstadiet. Det borde snarare läggas till tid i alla stadier.

Sofia Jimenez (Göteborg , 2021-01-19)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...